Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

dogodki

 

Regijski posvet OPN - Novo mesto

06.11.2019


Vabimo vas na 2. strokovni posvet v zvezi z novo zakonodajo, katerega predmet je Občinski prostorski načrti po ZUreP-2, ki ga organizirajo Regionalni odbori ZAPS, Regionalni odbor Novo mesto za svoje člane in sicer:

v Novem mestu, v sredo 6.11.2019 (RIC Novo mesto, Topliška c.2, 8000 Novo mesto) ob 17h.

Splošno o nizu strokovnih posvetov ZAPS

Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) sta v postopku priprave sprememb in dopolnitev. Na pobudo ZAPS in v podpori MOP bo ZAPS organiziral več posvetov na temo nove zakonodaje v praksi, nekatere tudi po regijah.

Bistven namen naj bi bil pridobiti povratno informacijo stroke iz prakse (problemi veljavne zakonodaje, lahko predlogi izboljšav, kaj je dobrega…) v podporo delovanju skupine ZAPS-a pri usklajevanju vsebin sprememb in dopolnitev ZUreP-2 z ministrstvom. Morda tudi za komuniciranje z mediji in politiko. Namen je tudi, da bi vsi člani zbornice lahko sodelovali pri reševanju strokovnih vprašanj in si pri svojem delu izmenjavali izkušnje.

Strokovni posvet na temo lokacijske preveritve je bil izveden v mesecu februarju. Drugi posvet bo na temo OPN. Temu posvetu naj bi sledili tudi posveti o drugih temah: o OPPN in občinskem urbanistu. Izbor tem za posvete je v veliki meri odvisen od iniciative regijskih odborov in od zaključkov posameznega posveta.

2. strokovni posvet: Občinski prostorski načrti po ZUreP-2

ZAPS se je v okviru javne razprave o prvih spremembah in dopolnitvah ZUreP-2, ki je potekala v letošnjem juniju, do OPN v obliki, kot ga poznamo, opredelila precej kritično in predlagala njegovo poenostavitev. Predlagala je tudi poenostavitev z ZUreP-2 uvedenega postopka priprave OPN in OPPN.

Namen posveta je pridobiti mnenje stroke iz prakse o implementaciji OPN po ZUreP-2 (dobre in slabe stvari, predlogi…).

Uvodoma bo izpostavljenih nekaj iztočnic, in sicer:

- z vidika izdelovalca OPN-jev: mag.Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh.,

- z vidika pripravljavca OPN-ja MO NM: Mojca Tavčar, univ.dipl.inž.geod. in Izidor Jerala, univ.dipl.inž.kraj.arh.,

- z vidika projektanta – uporabnika OPN (projektiranje skladno z OPN): Gregor Bizjak, univ.dipl.inž.arh. in Igor Derlink, univ.dipl.inž.arh.

Sledila bo razprava, ki je tudi glavni in osrednji del posveta. Koncept posveta se do izvedbe lahko še spremeni.

Skupaj je predvideno trajanje cca. 2h z vmesnim kratkim odmorom.

Vljudno vabljeni!

Prijave>>

Kotizacije ni.

Člani ZAPS za udeležbo na regijskem posvetu OPN prejmejo 2 kreditni točki / Sklop B - Teorija in referenčna praksa.Regijski posvet OPN - Nova Gorica

06.11.2019


ZAPS bo v jeseni 2019 izvedel regijske posvete o aktualnih vprašanjih prostorskega načrtovanja. Posveti so zamišljeni kot razprave o najrazličnejših problemih, s katerimi se člani ZAPS srečujejo pri izdelavi in uporabi prostorskih aktov. Namenjeni so širokemu krogu članov ZAPS – projektantom in prostorskim načrtovalcem, da si na njih izmenjajo izkušnje v zvezi z obravnavano temo in po možnosti predlagajo izboljšave. Posveti se izvajajo v skladu z dogovorom med ZAPS in Ministrstvom za okolje in prostor (MOP), zato bodo na njih vabljeni tudi predstavniki MOP. Ravno tako bodo na nekatere posvete vabljeni tudi predstavniki občin in upravnih enot – odvisno od teme in namena razprave.

OPN je glavni izvedbeni prostorski akt slovenskih občin in podlaga za največ izdanih gradbenih dovoljenj. Gre za izjemno kompleksen in obsežen dokument, ki je zahteven zalogaj tako za tiste člane ZAPS, ki ga izdelujejo, kot za člane, ki na njegovi podlagi pripravljajo projekte. Zbornica se je v okviru javne razprave o prvih spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017 – ZUreP-2), ki je potekala v letošnjem juniju, do OPN v obliki, kot ga poznamo, opredelila precej kritično in predlagala njegovo poenostavitev. Predlagala je tudi poenostavitev z ZUreP-2 uvedenega postopka priprave OPN in OPPN. Izhajajoč iz navedenega bodo zato prvi regijski posveti o aktualnih vprašanjih prostorskega načrtovanja namenjeni OPN.

Regijski posvet OPN v Novi Gorici bo v sredo 6.11.2019 (KŠTM Šempeter-Vrtojba,Ulica 9. septembra 137A, 5290 Šempeter pri Gorici) ob 14h. Trajal bo okvirno 3 ure. Dvema uvodnima prezentacijama bo sledila razprava udeležencev posveta.

Vljudno vabljeni! (V primeru premajhnega števila prijav - manj kot 15, predavanje odpade oz. je prestavljeno v drugo regijo)

Prijave>>

Kotizacije ni.

Člani ZAPS za udeležbo na regijskem posvetu OPN prejmejo 2 kreditni točki / Sklop B - Teorija in referenčna praksa.