Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Zaključni posvet o občinskem prostorskem načrtu (OPN)

13.01.2020 16:11

Na Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije smo 18. decembra izvedli zaključni posvet o OPN. Na njem so se prisotni seznanili z rezultati opravljenih 9 razprav o OPN, ki so v času od 23. oktobra do 5. decembra 2019, v organizaciji regijskih odborov ZAPS, potekali po vsej Sloveniji. Zaključnega posveta se je poleg članov regijskih odborov in drugih predstavnikov ZAPS udeležila tudi 12-članska delegacija z Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Razprave o OPN po regijah so bile izvedene skladno z Letnim programom stalnega poklicnega usposabljanja članov zbornice. Namenjene so bile predstavitvi izkušenj in izmenjavi mnenj članov ZAPS o OPN, ki se s tem prostorskim aktom srečujejo kot izdelovalci, vodje postopkov priprave ali kot uporabniki (predvsem v vlogi projektantov). Na posvetih je sodelovalo 432 razpravljavcev, med katerimi so bili poleg članov ZAPS tudi zunanji udeleženci (predstavniki upravnih enot, nekaj županov, predstavniki nosilcev urejanja prostora ipd.).
 
Strokovne debate o OPN po različnih delih Slovenije so pripeljale vedno znova do istih tem in ugotovitev: 1) problem celovitosti urbanizma in strateškega urbanizma, 2) močno zožen prostor za urbanistično strokovno delo, 3) iskanje inspiracije pri prostorskih aktih (PA) iz 80-ih let prejšnjega stol., 3) problem obsežnosti, kompleksnosti in podrobnosti OPN, 4) predolg postopek priprave OPN (in OPPN), 5) potreba po enotni definicij pojmov, ki se pojavljajo v OPN, 6) problem dostopnosti in kvalitete podatkov ter usklajevanje z NUP. Druge pomembne teme s posvetov so bile še: problem razpršene gradnje, ukrepi za varstvo okolja kot del rešitev v PA, določanje UON, ODRN in DRUO, upoštevanje lokalnega prostorskega konteksta pri DPN, izdajanje mnenj o skladnosti posega s strani občin, občinski urbanist, komisijsko odločanje, pomanjkanje ukrepov za realizacijo PA.
 
Udeleženci so posvete pozdravili, saj so omogočili strokovno izmenjavo mnenj o urbanizmu in izrazili upanje, da jih bo še več. Za izpostavljene probleme pričakujejo rešitve, pri čemer so rešitve tudi nakazali: 1) uvedba postopnosti v občinsko izvedbeno prostorsko načrtovanje, ki naj omogoči porazdelitev načrtovalskih vsebin med več prostorskih aktov in zato lažje obvladovanje njihove vsebine, 2) skrajšanje postopka priprave OPN/OPPN z ukinitvijo izhodišč za pripravo in posebnega roka za izdajo potrdila MOP, 3) prilagajanje NRP zadnjemu katastrskemu načrtu naj se izvaja le tam, kjer je ta dokončno urejen, 4) državni prostorski red SLO naj zagotovi enoznačno definicijo pojmov, 5) za celovitost urbanizma je potrebno oživiti strateško prostorsko načrtovanje in zagotoviti izdelavo bodisi RPP, ali pa OPP, 6) UZ/KZ naj postaneta del RPP/OPP. 
 
V razpravi so predsedniki regijskih odborov opisali potek posamičnega dogodka. Svoja stališča v zvezi s posveti o OPN in OPN so predstavili tudi nekateri drugi udeleženci. V razpravi so sodelovali tudi predstavniki MOP, ki so opisali določene aktivnosti ministrstva v zvezi z OPN, kakor tudi odgovarjali na vprašanja.
Zaključna ugotovitev je, da MOP in ZAPS dobro sodelujeta, zato bosta instituciji probleme, ki so jih udeleženci posvetov izpostavili, reševali skupaj. V ta namen bo zbornica v začetku januarja 2020 imela s predstavniki MOP ponoven sestanek.
 
Priloge:
Zaključno poročilo o opravljenih 9 regijskih posvetih o OPN
  arhiv novic:

oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009