Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

Zdravstvena postaja Tabor v Mariboru

Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ZDRAVSTVENO POSTAJO TABOR V MARIBORU.

Predmet projektnega natečaja
Predmet projektnega natečaja je izdelava idejne arhitekturne zasnove za objekt Zdravstvene postaje Tabor v Mariboru, ki bo zagotovil nove ambulantne prostore za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Oddaja natečaja bo potekala v skladu z razmerami v času oddaje. V kolikor bodo 15 dni pred oddajo elaboratov še vedno v veljavi izredni ukrepi, bo zagotovljena možnost digitalne oddaje elaboratov.

 Razstava

Vabilo na razstavoNaročnik: Mestna občina Maribor
Rok oddaje: 11.06.2020
Zaključno poročilo komisije: 31.07.2020
Povezava na Portal JN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=348260


podrobnosti >>Stanovanjsko poslovni objekt NT6 v Novem mestu

Odprti projektni natečaj s predizborom (dvostopenjski natečaj) za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije za STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT NT6 V NOVEM MESTU

Predmet projektnega natečaja
Predmet natečaja je arhitekturna zasnova večnamenskega stanovanjsko poslovnega objekta NT6 in pripadajočega trga ter pridobitev ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za objekt in trg. Predmet natečaja je tudi urbanistična in prometna ureditev območja A1, ki bo izdelovalcu OPPN podlaga za pripravo dopolnjenega osnutka.   
Razstava

Odprtje razstave bo v sredo, 19. 08. 2020 ob 11:00 uri v Galeriji Kocka v Kulturnem centru Janeza Trdine , Novi trg 5, v Novem mestu.

V kolikor se boste udeležili otvoritve razstave se morate obvezno prijaviti na e-naslov: miha.segula@trgograd.net.

Razstava bo na ogled do 19.9.2020, od ponedeljka do petka v delavnem času Zavoda Novo mesto od 7. do 15. ure in ob vseh prireditvah, ki potekajo v KC Janeza Trdine. Do nadaljnjega velja, da se za obisk oglasijo v tajništvu, saj so prireditveni prostori zaradi varnostnih ukrepov Covid-19 zaprti. Ob obisku veljajo vsi varnostni ukrepi NIJZ.Naročnik: Trgograd d.o.o. Litija
Rok oddaje: 23.04.2020
Zaključno poročilo komisije: 15.07.2020
podrobnosti >>Vrtec v Bohinjski Bistrici

Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za 
VRTEC V BOHINJSKI BISTRICI

Predmet projektnega natečaja
Naročnik Občina Bohinj načrtuje gradnjo novega samostojnega vrtca z 11 oddelki ter vsemi potrebnimi pripadajočimi prostori ter zunanjo ureditvijo vključno z dostopom.
Cilj natečaja je, da občina zgradi objekt, ki bo zagotovil ustrezne prostore vrtca, ki bo rešil prostorske težave v obstoječem vrtcu ter zagotovil po velikosti in namenu ustrezne prostore ter objekt na ustrezni izbrani lokaciji.
Investitor pričakuje umestitev objekta na planirani lokaciji tako, da bo le ta doprinesel k urejanju podobe Bohinjske Bistrice, vključno z izboljšanjem prometne infrastrukture v območju bodočega vrtca (dovoz, dostop, parkiranje, …), hkrati pa pričakuje objekt s prostori, ki bodo po velikosti in drugih značilnostih skladni z normativi, obenem pa bodo zagotavljali spodbudno in prijetno bivalno okolje za otroke in vzgojitelje.Razstava

Otvoritev razstave bo v ponedeljek 24. 8. 2020 ob 18.00 uri v Kulturnem domu Joža Ažmana, Triglavska cesta 16, Bohinjska Bistrica.
Vljudno vabljeni.
VabiloNaročnik: Občina Bohinj
Rok oddaje: 21.05.2020
Zaključno poročilo komisije: 03.07.2020
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=347158


podrobnosti >>MINIPLEKS MESTNEGA KINA

Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: MINIPLEKS MESTNEGA KINA

Predmet projektnega natečaja
Naročnik Mestna občina Ljubljana želi revitalizirati obstoječi podhod Ajdovščina v Ljubljani. Podhod se nahaja v ožjem mestnem središču in poteka med Metalko in Parkom slovenske reformacije. Bil je zgrajen leta 1976 in je pešcem zagotavljal varno prečkanje nekoč zelo prometne Slovenske ceste, v njem so bile trgovine in servisne dejavnosti. Vendar pa je danes podhod izgubil svoj pomen, saj je celotno območje Slovenske ceste pešcem bolj prijazno in izven-nivojski prehod za pešce ni več potreben. To se kaže tudi v precej zapuščenem in praznem podhodu, saj so mnogi trgovski lokali že zaprli svoja vrata.
S tem natečajem želi investitor pridobiti strokovno najprimernejše rešitve za ureditev minipleksa mestnega kina, ter pridobitev izdelovalca projektne dokumentacije za spremembo namembnosti, rekonstrukcijo in prizidavo k obstoječemu podhodu Ajdovščina, skupaj z umestitvijo programa Javnega zavoda Kinodvor v objekt.Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 05.03.2020
Zaključno poročilo komisije: 16.04.2020
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=334988


podrobnosti >>BAZENSKI KOMPLEKS V OKVIRU ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PARKA V ČEŠČI VASI

Javni, projektni, dvostopensjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za BAZENSKI KOMPLEKS V OKVIRU ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PARKA V ČEŠČI VASI

Predmet projektnega natečaja
Naročnik ima z izgradnjo bazenskega kompleksa namen zagotoviti osnovne pogoje za razvoj športnih plavalnih klubov in izvedbo tekmovanj, omogočiti pogoje za širjenje plavalne kulture ter realizacijo programov s področja rekreacije in rehabilitacije specifičnih skupin uporabnikov.

Na podlagi natečajnih rešitev bo naročnik lahko nadaljeval z razvijanjem športno-rekreacijskega parka v Češči vasi (ŠRP). Predvideno je, da bo bazenski kompleks v kombinaciji z objektom velodroma v prihodnosti opredeljen kot olimpijski športni center, ki bo nudil optimalne pogoje za vadbo v olimpijskih panogah (kolesarstvu, atletiki in plavanju) oz. za pripravo na tekmovanja na najvišjem nivoju v absolutni kategoriji.Naročnik: Mestna občina Novo mesto
Rok oddaje: 06.04.2020
Zaključno poročilo komisije: 03.04.2020
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=336244


podrobnosti >>UL Fakulteta za strojništvo in UL Fakulteta za farmacijo: 1.faza urbanizem

Odprti, dvostopenjski (urbanistični in arhitekturni), projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev in izbiro izdelovalcev dokumentacije za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo
UL FFA IN UL FS 1.faza urbanizem: UL FFA IN UL FS

Predmet projektnega natečaja:
Predmet natečaja KOT CELOTE je urbanistična zasnova umestitve in arhitekturna zasnova stavb Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo na območje z oznako EUP RD 358., v okvir univerzitetnega središča Brdo (OPPN 65). Obravnavano območje se nahaja v zahodnem delu mesta Ljubljane, ob severnem vznožju Rožnika, ki ga na zahodni strani zaključi Pot spominov in tovarištva (PST).

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (FS) in Fakulteta za farmacijo (FFA) želijo s predvidenim posegom zaključiti gradnjo v območju novega univerzitetnega središča Brdo, kjer se že nahajajo Biotehniška fakulteta (BF), Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) ter Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI).

Nove stavbe obeh fakultet, vključno z ureditvijo zunanjih površin, naj pedagogom in študentom zagotovijo kakovostne delovne pogoje za študij in raziskovanje, vrhunske, sodobne in tehnično brezhibne laboratorijske in druge z njimi povezane prostore ter na sploh stimulativno univerzitetno okolje.

Območje natečaja obsega površine, ki na zahodu mejijo na območje Poti spominov in tovarištva, na severu mejijo na Glinščico, na jugu na kmetijske površine ob odvodnem jarku in na vzhodu na obstoječe območje fakultet (FKKT in FRI). Po občinskem prostorskem načrtu MOL je natečaj predpisan za tri enote urejanja prostora, to so RD-358 z namensko rabo centralnih dejavnosti za izobraževanje, RD-486, ki je namenjena ureditvi parkovnih površin ob Poti spominov in tovarištva in RD-555, ki predstavlja obvodni pas Glinščice. Izbrana natečajna rešitev 1. URBANISTIČNE FAZE bo podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 65 Fakultete ob biotehniškem središču. Območje natečaja meri ca 4,30 ha, od tega EUP RD-358 ca 3,67 ha.Razstava

Odprtje razstave bo v četrtek, 2. julija 2020 ob 18:00 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Grad Fužine, Rusjanov trg 7.
Razstava bo na ogled do 15.7.2020, od torka do nedelje med 10:00 in 18:00 uro.
vabilo >> Naročnik: Univerza v Ljubljani in investitorja UL FAKULTETA ZA FARMACIJO in UL FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Rok oddaje: 07.11.2018
Zaključno poročilo komisije: 11.03.2020
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=262681


podrobnosti >>2. faza arhitektura: UL Fakulteta za farmacijo

Odprti, dvostopenjski (urbanistični in arhitekturni), projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo
2. faza arhitektura : UL FFA

Predmet projektnega natečaja:
arhitekturna zasnova stavbe Fakultete za farmacijo na območju z oznako EUP RD 358., v okvir univerzitetnega središča Brdo (OPPN 65). Obravnavano območje se nahaja v zahodnem delu mesta Ljubljane, ob severnem vznožju Rožnika, ki ga na zahodni strani zaključi Pot spominov in tovarištva (PST). Stavba fakultete se umesti v ožje območje, določeno na podlagi predhodnega urbanističnega natečaja za stavbi Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo. Predmet natečaja je tudi zunanja ureditev širšega natečajnega območja obeh fakultet, ki v določenih delih presega meje lastništva.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (FS) in Fakulteta za farmacijo (FFA) želijo s predvidenim posegom zaključiti gradnjo v območju novega univerzitetnega središča Brdo, kjer se že nahajajo Biotehniška fakulteta (BF), Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) ter Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI).

Nova stavba fakultete naj pedagogom in študentom zagotovi kakovostne delovne pogoje za študij in raziskovanje, vrhunske, sodobne in tehnično brezhibne laboratorijske ter druge z njimi povezane prostore in na sploh stimulativno univerzitetno okolje.

Izbrana natečajna rešitev bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije stavbe fakultete. Ožje natečajno območje fakultete meri ca 1,38 ha, širše natečajno območje zunanje ureditve pa ca 4,67 ha.Razstava

Odprtje razstave bo v četrtek, 2. julija 2020 ob 18:00 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Grad Fužine, Rusjanov trg 7.
Razstava bo na ogled do 15.7.2020, od torka do nedelje med 10:00 in 18:00 uro.
vabilo >> Naročnik: Univerza v Ljubljani in investitorja UL FAKULTETA ZA FARMACIJO in UL FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Rok oddaje: 25.09.2019
Zaključno poročilo komisije: 11.03.2020
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=308190


podrobnosti >>2. faza arhitektura: UL Fakulteta za strojništvo

Odprti, dvostopenjski (urbanistični in arhitekturni), projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo
2. faza arhitektura : UL FS

Predmet projektnega natečaja
Predmet natečaja je arhitekturna zasnova stavbe Fakultete za strojništvo na območju z oznako EUP RD 358, v okvir univerzitetnega središča Brdo (OPPN 65). Obravnavano območje se nahaja v zahodnem delu mesta Ljubljane, ob severnem vznožju Rožnika, ki ga na zahodni strani zaključi Pot spominov in tovarištva (PST). Stavba Fakultete za strojništvo se umesti v ožje območje določeno na podlagi predhodnega urbanističnega natečaja za stavbi Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo. Predmet natečaja je tudi zunanja ureditev širšega natečajnega območja obeh fakultet, ki v določenih delih presega meje lastništva.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (FS) in Fakulteta za farmacijo (FFA) želijo s predvidenim posegom zaključiti gradnjo v območju novega univerzitetnega središča Brdo, kjer se že nahajajo Biotehniška fakulteta (BF), Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) ter Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI).

Nova stavba fakultete naj pedagogom in študentom zagotovi kakovostne delovne pogoje za študij in raziskovanje, vrhunske, sodobne in tehnično brezhibne laboratorijske ter druge z njimi povezane prostore in na sploh stimulativno univerzitetno okolje.  Izbrana natečajna rešitev bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo stavbe fakultete. Ožje natečajno območje fakultete meri ca 1,57 ha, širše natečajno območje zunanje ureditve pa ca 4,67 ha.Razstava

Odprtje razstave bo v četrtek, 2. julija 2020 ob 18:00 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Grad Fužine, Rusjanov trg 7.
Razstava bo na ogled do 15.7.2020, od torka do nedelje med 10:00 in 18:00 uro.
vabilo >> Naročnik: Univerza v Ljubljani in investitorja UL FAKULTETA ZA FARMACIJO in UL FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Rok oddaje: 09.10.2019
Zaključno poročilo komisije: 11.03.2020
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=308198


podrobnosti >>REVITALIZACIJA STARE STEKLARSKE IN VRAZOVEGA TRGA S PRIPADAJOČIMI ULICAMI

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: REVITALIZACIJO STARE STEKLARSKE IN VRAZOVEGA TRGA S PRIPADAJOČIMI ULICAMI

Predmet projektnega natečaja
Z natečajem se išče rešitve za dve različni, a tesno povezani gradnji - za ureditev javnih površin ulic in Vrazovega trga ter prenovo in novogradnjo kulturno-umetniškega središča Stara steklarska. Z obema posegoma se bo obnovilo in oživelo večplastno urbano in arhitekturno dediščino. Poleg varstva kulturne dediščine povezuje obe novi ureditvi še temi spodbujanja kulturno-umetniškega ustvarjanja in javnega dostopa ter udejstvovanja v njem.Razstava

Otvoritev razstave bo v soboto 8. 2. 2020 ob 17.00 uri v Stari steklarski na Ptuju.
Razstava bo na ogled od 10. do 17. 2. 2020, vsak dan, razen nedelje, od 12. do 18. ure.
Vljudno vabljeni!

Vabilo>Naročnik: Mestna občina Ptuj
Rok oddaje: 19.12.2019
Zaključno poročilo komisije: 22.01.2020
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=329921


podrobnosti >> Hitre povezave:

Zdravstvena postaja Tabor v Mariboru

Stanovanjsko poslovni objekt NT6 v Novem mestu

Vrtec v Bohinjski Bistrici

MINIPLEKS MESTNEGA KINA

BAZENSKI KOMPLEKS V OKVIRU ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PARKA V ČEŠČI VASI

UL Fakulteta za strojništvo in UL Fakulteta za farmacijo: 1.faza urbanizem

2. faza arhitektura: UL Fakulteta za farmacijo

2. faza arhitektura: UL Fakulteta za strojništvo

REVITALIZACIJA STARE STEKLARSKE IN VRAZOVEGA TRGA S PRIPADAJOČIMI ULICAMI