Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

STANOVANJSKA GRADNJA RAKOVA JELŠA II

Razstava:
Otvoritev razstave bo v torek 27.6.2017 ob 13.30 uri v pritlični dvorani JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana. Razstava bo na ogled vsak dan do 6.7.2017 med 9:00 in 19:00 uro.
Vljudno vabljeni.
vabilo

Predmet natečaja:
Na obravnavanem območju se načrtuje gradnja cca. 170 neprofitnih najemnih stanovanj, trgovski program za lokalno oskrbo, večnamenski prostor lokalne skupnosti, zunanja in prometna ureditev ter gradnja komunalne infrastrukture.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

IZVLEČEK IZ VZORCA POGODBE ZA PROJEKTIRANJE
• Obseg del: Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD (z LCCA), PZI, BIM (po LOD 350), projekt za razpis, komercialne skice in PID vključno s projektantskim nadzorom do pridobitve uporabnega dovoljenja
• Pogodbena cena: je fiksna
• Pogodbeni roki: IDZ 20 koledarskih dni po podpisu pogodbe; IDP 70 koledarskih dni po potrditvi IDP in prejemu projektnih pogojev; PGD 80 koledarskih dni po potrditvi IDP; PZI in BIM model za fazo PZI 90 koledarskih dni po potrditvi PGD in PID v času gradnje oziroma 15 koledarskih dni pred načrtovanim dnem vložitve zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja.
• Zavarovanje projektantske odgovornosti: v višini 250.000,00 € (vključujoč 5 letno garancijsko dobo objekta)
• Pogodbena kazen: 3 ‰ od pogodbene cene, v skupnem znesku največ 20 % celotne pogodbene cene (z vključenim DDV).
• Zahtevana finančna zavarovanja:
-najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe garancija (banke ali zavarovalnice) za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV),
-najkasneje v 10 dneh po podpisu gradbene pogodbe med naročnikom in izvajalcem GOI del garancija (banke ali zavarovalnice) za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti za celotno pogodbeno vrednost (ki vključuje tudi vrednost projektantskega nadzora) v višini 10% celotne pogodbene vrednosti (z vključenim DDV)
-najkasneje v 10 dneh po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja garancija (banke ali zavarovalnice) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% celotne pogodbene vrednosti (z DDV).
• Prenos avtorskih pravic: delen


gNaročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Rok oddaje: 12.05.2017
Zaključno poročilo komisije: 10.06.2017

rezultati natečaja

1. nagrada 17973, delovna šifra: 10

Avtorji
Monika Fink Serša, univ.dipl.inž.arh.
Aleksander Lužnik, mag.inž.arh.
Ana Ocvirk Šafar, mag.inž.arh.
Miklavž Tacol, mag.inž.arh.
Boris Vranič, abs.arh.
Liza Privšek, abs.arh.
Zala Privšek, abs.arh.
Sabina Troha, abs.arh.
 Plakati

insert iz poročila komisije >>2. nagrada 20055, delovna šifra: 01

Avtorji
Mojca Kalan Šabec, univ.dipl.inž.arh.
Andrej Šabec, univ.dipl.inž.arh.
Maja Doles, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Sodelavci, konzultanti, izvedenci:

Mitja Kržan, abs.arh.
Ivana Ljubanovič, univ.dipl.inž.arh.
Nejc Škufca, s.p., vizualizacija
Miran Pezdirc, IB program d.o.o., gradbene konstrukcije
Jernej Gnidovec, Biro Petkovski d.o.o., strojne in elektro inštalacije, gradbena fizika
Aleš Drnovšek, Ekosystem d.o.o., požarna varnost
Miha Prašnikar, Tmgra d.o.o., ocena investicije
 Plakati

insert iz poročila komisije >>3. nagrada 34496, delovna šifra: 03

Avtorji

Kombinat Arhitekti d.o.o.

Blaž Kandus, univ. dipl. inž. arh.
Ana Grk, univ. dipl. inž. arh.
Rok Preskar, abs. arh.
Alenka Korenjak, univ. dipl. inž. arh.

Studio Krištof arhitekti d.o.o.

Tomaž Krištof, univ. dipl. inž. arh.
Alja Mišigoj, univ. dipl. inž. arh.
Špela Zore, univ. dipl. inž. arh.
Kosta Jurkas, univ. dipl. inž. arh. (STOLP d.o.o.)

Konzultanti, izvedenci:

Rok Hočevar, univ. dipl. inž. arh.
Maruša Kiler, štud.arh., vizualizacije
Matej Kučina, univ. dipl. inž. kraj. arh., Bruto d.o.o., zunanja ureditev
Iztok Šušteršič,dipl. inž. grad., CBO d.o.o., gradbene konstrukcije
Tomi Celarc, Celarc d.o.o., strojne inštalacije
 Plakati

insert iz poročila komisije >>Priznanje: 83861, delovna šifra: 06

Avtorji
dr. Matej Blenkuš, univ.dipl.inž.arh.
Primož Žitnik, univ.dipl.inž.arh.
Darja Matjašec, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Nejc Florjanc, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Petra Glavič, abs.arh.
Denis Hitrec, abs.arh.
Matic Jontez, štud.arh.
Darja Josič, štud.arh.
Pia Kante, abs.kraj.arh.

Sodelavci, konzultanti, izvedenci:

Peter Blažek, univ.dipl.inž.stroj., Nom Biro, strojne inštalacije
Uroš Žvan, univ.dipl.inž.grad., Armatura, gradbene konstrukcije
Matej Mejak, univ.dipl.inž.arh., vizualizacije
Tadej Rezar, abs.arh., osončenje
 Plakati

insert iz poročila komisije >>Priznanje: 53525, delovna šifra: 09

Avtorji
Katja Saje, univ.dipl.inž.arh.
Blaž Babnik Romaniuk, mag.inž.arh.
Denis Rovan, mag.inž.arh.
Nataša Rovan Gračner, dipl.inž.grad.

Sodelavci, konzultanti, izvedenci:

Mojca Mlinar, štud.arh., arhitektura
dr. Dušan Stupar, univ.dipl.inž.kraj.arh., krajinska arhitektura
Alojz Rovan, univ.dipl.inž.grad., gradbena konstrukcija
Boštjan Račič, grad.teh., promet
Nuša Jurkovič, mag.inž.arh., maketa
 Plakati

insert iz poročila komisije >>Znižano priznanje: 31597, delovna šifra: 07

Avtorji
izr.prof.mag. Tomaž Krušec, univ.dipl.inž.arh.
Lena Krušec, univ.dipl.inž.arh.
Neža Novak, mag.inž.arh.
Vid Kurinčič, univ.dipl.inž.arh.
Jurij Nemec, univ.dipl.inž.arh.

Avtorji krajinske arhitekture:

prof.dr. Ana Kučan, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Danijel Mohorič, mag.inž.kraj.arh.

Sodelavci, konzultanti, izvedenci:

Miha Žgank, abs.arh.
Jernej Potokar, štud.arh.
Sebastjan Piber, štud.arh.
Rok Primažič, štud.arh.
Marko Primažič, štud.arh.
 Plakati

insert iz poročila komisije >>Znižano priznanje: 73512, delovna šifra: 12

Avtorji

MEDPROSTOR

Rok Žnidaršič, univ.dipl.inž.arh.
Jerneja Fischer Knap, univ.dipl.inž.arh.
Katarina Čakš, univ.dipl.inž.arh.
Iztok Kavčič, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh.

Sodelavci:

Samo Mlakar, univ.dipl.inž.arh.

Dino Mujić, m.i.a.
Žiga Ravnikar, univ.dipl.inž.arh.
Dejan Fortuna, univ.dipl.inž.arh.

Konzultanti:

Franc Pezdirc, univ.dipl.ing.grad., statika
Milivoj Kodrič, univ.dipl.ing.kem.teh., požarna varnost
SAVAPROJEKT d.d., strojne in elektroinštalacije
 Plakati

insert iz poročila komisije >>nenagrajeni elaborati

04242_02
23278_03

28485_04
10102_08
74994_13

53142_14


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Ricardo Tomšič, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
Sašo Rink, univ.dipl.prav.

Člani:
Gašper Medvešek, univ.dipl.inž.arh.
Jožica Kuntarič, univ.dipl.inž.arh.
Tanja Gašperšič, univ.dipl.inž.arh.

Namestnika članov:
Urška Kranjc, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Živa Matjašič, univ.dipl.prav.

Poročevalki za arhitekturo:
Špela Nardoni Kovač, univ.dipl.inž.
Veronika Ščetinin, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec za krajinsko arhitekturo:
Damjan Černe, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Skrbnica natečaja:
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.

izvedenec za področje gradbenih konstrukcij in ekonomike gradnje: Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.