Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OSNOVNI ŠOLI VIŽMARJE BROD

Razstava
Otvoritev razstave bo v sredo, 10.5. 2017 ob 17:00 uri v Desnem atriju ljubljanske Mestne hiše, Mestni trg 1. Razstava bo na ogled vsak dan do 17.5.2017 med 8:00 in 20:00 uro.
Vljudno vabljeni.
Vabilo

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OSNOVNI ŠOLI VIŽMARJE BROD

Predmet natečaja:
Naročnik natečaja želi ob osnovni šoli Vižmarje Brod zgraditi novo telovadnico s pripadajočo zunanjo ureditvijo in parkiriščem, ki bo služila predvsem potrebam šole, občasno pa tudi potrebam izvedbe večjih uradnih tekmovanj in ostalih prireditev. Predmet te natečajne naloge so usmeritve za izdelavo natečajne rešitve in projektne dokumentacije za izgradnjo nove telovadnice. Predviden rok izgradnje telovadnice je september 2018.  

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

IZVLEČEK IZ VZORCA POGODBE ZA PROJEKTIRANJE
- Obseg del: V pogodbeno ceno so vključene vse faze od IDZ do vključno pridobivanja uporabnega dovoljenja (del PGD so tudi načrti prestavitev komunalnih vodov potrebnih za pridobitev soglasij za priključitev).
- Pogodbena cena: Pogodbena cena je fiksna.
- Roki: Izvajalec mora izdelati projektno dokumentacijo v rokih definiranih v 11. členu in jo izročiti naročniku najkasneje do 31.12.2018.
- Zavarovanje projektantske odgovornosti: Izvajalec ima projektantsko odgovornost za škodo zavarovano za vsoto 200.000,00 EUR. - Pogodbena kazen: 2 ‰ cene pogodbenih del z DDV za vsak koledarski dan zamude, v skupnem znesku največ 10 % od cene pogodbenih del z DDV.
- Finančna zavarovanja: Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % cene pogodbenih del z DDV, veljavno še 12 mesecev po preteku roka za dokončanje pogodbenih del.
- Prenos avtorskih pravic: Izvajalec se zavezuje, da na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice, ki jih določa 22. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ter pravice objave na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih, brez časovne omejitve, ekskluzivno in brez teritorialne omejitve, pri čemer lahko avtor javno prikazuje in daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) predmetno avtorsko delo brez predhodnega soglasja naročnika.


gNaročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 13.03.2017
Zaključno poročilo komisije: 10.04.2017

rezultati natečaja

1. nagrada 10820, delovna šifra: 13

Avtorji
Medprostor
Rok Žnidaršič, univ.dipl.inž.arh.
Žiga Ravnikar, univ.dipl.inž.arh.
Teja Gorjup, abs.arh.
Iztok Kavčič, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Dejan Fortuna, univ.dipl.inž.arh.

Sodelavci:

Samo Mlakar, univ.dipl.ing.arh.

Konzultanti:
Statika: Tomaž Habič, univ.dipl.ing.grad., Hiša niša

Zasnova športne dvorane:
prof.dr.Gregor Jurak, Fakulteta za šport


Požarna varnost:
Milivoj Kodrič, univ.dipl.ing.kem.teh.

Strojne in elektroinštalacije:
Boštjan Visočnik, univ.dipl.ing.str.

 Plakati

insert iz poročila komisije >>2. nagrada 91862, delovna šifra: 10

Avtorji
Polona Troha Kleindienst, univ.dipl.inž.arh.
Matevž Zalar, univ.dipl.inž.arh.
Ambrož Bartol, abs.arh.
Dominik Košak, abs.arh.
Miha Munda, abs.arh.
Rok Staudacher, abs.arh.

Avtor krajinske arhitekture:
Danijel Mohorič, mag.inž.kraj.arh.

 Plakati

insert iz poročila komisije >>3. nagrada 45729, delovna šifra: 12

Avtorji
Damjan Kmetič, univ.dipl.inž.arh.
Tine Brinc, mag.inž.arh.
Matic Jontez, abs.arh.
ISP d.o.o., Primož Oblak, Jernej Krmelj

Prorender, Toni Topolovec

Teo Hribovšek, abs.arh.

Boštjan Gabrovšek, univ.ipl.inž.arh.
 Plakati

insert iz poročila komisije >>Priznanje: 17359, delovna šifra: 08

Avtorji
Izr.prof. Tomaž Krušec, univ.dipl.inž.arh.
Lena Krušec, univ.dipl.inž.arh.
Vid Kurinčič, univ.dipl.inž.arh.
Zala Likavec, univ.dipl.inž.arh.
Jurij Nemec, univ.dipl.inž.arh.
Neža Novak, mia.
Rok Primažič, štud.arh.
Marko Primažič, štud.arh.
 
Avtorji krajinske arhitekture:
dr. Ana Kučan, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Luka Javornik, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Aljaž Babič, mag.inž.kraj.arh.
Lara Gligić, abs.kraj.arh.
 Plakati

insert iz poročila komisije >>Priznanje: 75754, delovna šifra: 09

Avtorji
STUDIO UR.A.D. d.o.o.
Boštjan Kikelj, univ.dipl.inž.arh.
Mojca Magajne, univ.dipl.inž.arh.
Klemen Pavlin, univ.dipl.inž.arh.
Tomaž Faganeli, univ.dipl.inž.arh.
 Plakati

insert iz poročila komisije >>nenagrajeni elaborati

31967_11
02820_01
31280_02

24789_03
14499_04
45932_05

35017_06
98765_07


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
Mitja Zorc, univ.dipl.inž.arh.

Člani:
Lidija Dragišič, univ.dipl.inž.arh.
Marko Lebar
Maja Žitnik, univ.dipl.inž.arh.
 

Namestnika članov:
Mark Koritnik, univ.dipl.inž.arh.
Nevenka Lamut

Poročevalec za arhitekturo:
Špela Nardoni Kovač ,univ.dipl.inž.

Skrbnica natečaja:
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.