Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

o nas

 

Predstavitev Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije

Arhitekti, urbanisti in krajinski arhitekti smo organizirani v Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). ZAPS je skupaj z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) ustanovljena za zagotavljanje strokovnosti in varovanja javnega interesa na področju urejanja prostora in graditve objektov ter varstva tretjih oseb.

ZAPS opravlja zlasti naslednje naloge: 
- določa strokovna načela na področju prostorskega načrtovanja, arhitekture in krajinske arhitekture, 
- sodeluje z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti in zastopa stroko, 
- skrbi za strokovno izpopolnjevanje in svetuje posameznikom in podjetjem, ki opravljajo dejavnosti arhitekturnega, krajinsko-arhitekturnega projektiranja, prostorskega načrtovanja in revidiranja projektne dokumentacije, 
- zagotavlja opravljanje strokovnih izpitov za odgovorno projektiranje načrtov arhitekture, krajinske arhitekture, revidiranje takšnih načrtov in odgovorno prostorsko načrtovanje, 
- vzpostavi, vodi in vzdržuje imenik pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev: imenik ZAPS, 
- podeljuje licence za samostojno opravljanje arhitekturnega in krajinsko-arhitekturnega projektiranja in revidiranja ter prostorskega načrtovanja,
- sprejema kodeks poklicne etike ZAPS, 
- za investitorja pripravi in lahko tudi organizira izvedbo javnih natečajev s področja urejanja prostora ter arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih rešitev.

Pogoj za včlanitev v ZAPS so strokovne kvalifikacije (ustrezna diploma, praksa, strokovni izpit). Članstvo je pogoj za izdelovanje projektne dokumentacije.

Zbornična organiziranost

Arhitekti, urbanisti in krajinski arhitekti so bili od leta 1997 v okviru Inženirske zbornice Slovenije (IZS), organizirani kot strokovno samostojna Matična sekcija arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov (MSA). Zaradi specifičnosti arhitekturne stroke in na osnovi določil Zakona o graditvi objektov, se je MSA 11.2.2003 na ustanovitvenem zboru ZAPS v Cankarjevem domu v Ljubljani izločila iz IZS in se dokončno konstituirala v začetku leta 2004.

Današnja ZAPS je kot samostojna nevladna organizacija najbližje splošni evropski praksi krovnega poklicnega združenja strokovnjakov, katerih poklici so v Evropski uniji, skladno z direktivo evropskega parlamenta in sveta (2005/36/ES) o priznavanju poklicnih kvalifikacij, prepoznani kot regulirani poklici v javnem interesu. Teh poklicev je sedem: zdravniki, medicinske sestre, zobozdravniki, veterinarji, babice, farmacevti in arhitekti.

ZAPS šteje preko 1400 članov. Članstvo v zbornici se pridobi na osnovi strokovne kvalifikacije (ustrezna diploma, praksa in strokovni izpit) ter je pogoj za izdelovanje projektne dokumentacije. Osnovni namen ZAPS je skrb za kvaliteto strokovnega dela, za ureditev razmer na trgu, ki so predpogoj za kvaliteto dela in skrb za izobraževanje ter izvajanje javnih pooblastil. 

ZAPS je članica Evropskega sveta arhitektov (ESA), ki je organizacija s sedežem v Bruslju, njeno članstvo pa sestavljajo uradne strokovne organizacije arhitektov iz vseh petindvajset držav članic Evropske unije ter večine držav kandidatk kakor tudi iz Švice in Norveške s približno 450.000 evropskimi arhitekti.


na vrh

Kodeks poklicne etike arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov


na vrh

Logo ZAPS


na vrh
 
Zbornična organiziranost

Kodeks poklicne etike arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov

Logo ZAPS