Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

Gimnazija Šentvid in telovadnica Osnovne šole Šentvid

Javni, projektni, enostopenjski natečaj za za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: NOVOGRADNJO GIMNAZIJE ŠENTVID IN TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE ŠENTVID

Predmet projektnega natečaja:
ureditev kompleksa Gimnazije Šentvid in Osnovne šole Šentvid, ki vključuje novo stavbo gimnazije, novo stavbo telovadnice osnovne šole, obstoječo stavbno lamelo osnovne šole, obstoječo športno dvorano Gimnazije Šentvid ter pripadajoče zunanje javne in športne površine. Novogradnja Gimnazije Šentvid predvideva neto površino 4.891 m2, telovadnica Osnovne šole Šentvid pa 2.216 m2. Načrtovano je rušenje štirih obstoječih stavb na severozahodnem delu kareja, ohrani pa se arhitekturno kakovostna stavbna lamela na jugovzhodu. Vanjo posegi v sklopu natečaja niso predvideni. Sestavni del kompleksa je tudi športna dvorana Gimnazije Šentvid, v katero posegi prav tako niso predvideni, razen morebitne izvedbe povezovalnega hodnika med obstoječo dvorano in novim objektom gimnazije. Poleg novih stavb je potrebno učencem in dijakom zagotoviti varno pot v šolo, urediti skupne zunanje športne površine, vstopno ploščad/dvorišče Gimnazije Šentvid ter zadostne in ustrezno umeščene parkirne površine za potrebe obeh programov.

Naročnik: RS MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT in MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Rok oddaje: 11.03.2021
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=378907


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 14.000 EUR
• 2. nagrada 11.200 EUR
• 3. nagrada 8.400 EUR
• tri priznanja po 4.200 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 46.200 EUR.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (MOL):
prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh., podžupan MOL

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): 
Gašper Medvešek, univ.dipl.inž.arh.

Članica (naročnik-MIZŠ):
Sabina Čamernik, univ.dipl.inž.arh.

Član (naročnik-MIZŠ):
Jaka Erker, ravnatelj Gimnazije Šentvid

Članica (MOL):
Maja Žitnik, univ.dipl.inž.arh.

Članica (ZAPS):
Maja Ivanič, univ.dipl.inž.arh.

Članica (ZAPS):
Jerneja Fischer Knap, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik članov (ZAPS):
Luka Javornik, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Namestnica članov (naročnik-MIZŠ):
Janja Smrke Šikovc, univ.dipl.inž.arh.

Namestnica članov (naročnik-MOL):
Nada Paj, ravnateljica Osnovne šole Šentvid

Poročevalka A:
Špela Nardoni Kovač, univ, dipl.inž.arh.

Poročevalka KA:
Damjan Černe, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Izvedenka za urbanizem:
mag. Katarina Konda, univ. dipl. inž. arh.

Skrbnica natečaja:
Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.
 
VODNI CENTER BREŽICE

Javni, projektni natečaj za za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za dostopni VODNI CENTER BREŽICE

Predmet projektnega natečaja:
Občina želi pridobiti kakovostno idejno rešitev za arhitekturno in krajinsko oblikovanje kajakaškega centra, dostopov do vode na izbranih lokacijah in ureditev rekreacijskih poti na obstoječih nasipih akumulacijskega bazena. Cilj natečaja je tudi izbor izdelovalca projektne dokumentacije.
Dostopni vodni center bo imel pomembno vlogo pri razvoju športa za gibalno ovirane ljudi. Izhajamo iz želje po vzpostavitvi Dostopnega vodnega centra Brežice, ki bo zgrajen ob akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Brežice in bo omogočal dostop do športno rekreativnih aktivnosti za vse.

Naročnik: Občina Brežice
Rok oddaje: 17.12.2020
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=368481

Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 1, 11.11.2020
Rok za oddajo natečajnih elaboratov je podaljšan do četrtka 17. 12. 2020 do 16:00 ure.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 6.500 EUR
• 2. nagrada 5.200 EUR
• 3. nagrada 3.900 EUR
• tri priznanja po 1.950 EUR
• 10 odškodnin po 600 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 21.450 EUR.
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6.000 EUR.
V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
Matej Kučina, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): 
mag. Urška Klenovšek, univ.dipl. soc.

Članica (naročnik):
Saša Piano, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Član (naročnik):
Mitja Baškovič, nar. mat. teh.

Član (ZAPS):
Miha Kajzelj, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica članov (ZAPS):
Urška Kranjc, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Namestnica članov (naročnik):
Suzana Ogorevc, univ. dipl. inž. pr.

Poročevalka A:
Judita Thaler, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka KA:
Nasta Rak, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za kajakaško progo:
Andrej Jelenc

Skrbnica natečaja:
Sandra Banfi, univ. dipl. inž. arh.
URBANA PRENOVA MEDICINSKEGA OBMOČJA VODMAT

Javni, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za URBANO PRENOVO MEDICINSKEGA OBMOČJA VODMAT Zavod RS za transfuzijsko medicino, Univerzitetni klinični center, Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta.

Predmet projektnega natečaja
Predmet natečaja je razmestitev, oblikovanje in funkcionalne usmeritve za novo predvideno stavbo Zavoda RS za transfuzijsko medicino, novih objektov Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana z ter objekta druge faze Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete, oblikovanje in funkcionalna zasnova pripadajočih zunanjih površin (dvorišča, parkirišča, dovozi, manipulacija, …), predvsem pa javnih odprtih površin pred vhodi v predvidene stavbe v ožjem natečajnem območju ob upoštevanju funkcionalnih povezav in predlaganih ureditev v širšem prostoru.

Naročnik: ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
Rok oddaje: 15.12.2020
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=367216

Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 2, 23.11.2020
Rok za oddajo natečajne makete se podaljša do torka  5 1. 2021 do 12:00.

Sporočilo za javnost št. 1, 14.10.2020
Rok za oddajo natečajnih elaboratov se podaljša do torka 15. 12. 2020 do 16:00.
Rok za oddajo natečajne makete se podaljša do ponedeljka 21. 12. 2020 do 16:00.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 16.000 EUR
• nadomestilo za odkup materialnih avtorskih pravic 16.000 EUR
• 2. nagrada 12.800 EUR
• 3. nagrada 9.600 EUR
• tri priznanja po 4.800 EUR
• 12 odškodnin po 1.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 68.800 EUR.
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 12.000 EUR.
V primeru, da bo podeljenih več kot 12 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
prof. mag. Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik - UL MF):
prof. dr. Igor Švab, dr. med., dekan

Član (naročnik - ZTM):
Iztok Krumpak, univ. dipl. prav.

Član (naročnik - UKC):
Jure Dolinar, univ. dipl. inž. str.

Član (naročnik - MOL):
mag. Miran Gajšek, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):
Tadej Žaucer, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):
Vid Ratajc, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica članov (naročnik - MZ):
mag. Simona Hribar Motore, univ. dipl. prav.

Namestnik članov (ZAPS):
Radovan Romih, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Poročevalec A:
Maj Juvanec, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka KA:
Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenka za tehnlogijo:
Marja Konečnik, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za program:
Gorazd Ravnikar, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za področje varstva kulturne dediščine:
mag. Darja Pergovnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za promet:
mag. Andrej Cvar, univ. dipl. inž. grad.

Skrbnik natečaja:
Jure Henigsman, mag. inž. arh.