Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

Most čez Krko na obvoznici Novega mesta

Izdelava natečajne rešitve in projektne dokumentacije IDP, DGD in PZI za most čez Krko od km 6+600 do km 7+100, 1. faza Z obvo. NM (od Brezij do Regrških Košenic)

Predmet projektnega natečaja:
Predmet natečaja je izdelava predloga za celovito oblikovanje novih dveh mostov s skupno oznako Z5-01. Predlog mora vsebovati arhitekturno, krajinsko-arhitekturno in konstrukcijsko zasnovo mostov za vodenje prometa, kolesarjev in pešcev preko reke Krke ter urbanistično in krajinsko-arhitekturno oblikovanje obvodnega prostora Krke, prostora pod mostovoma in obcestnega prostora zahodne obvoznice.

Naročnik: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Rok oddaje: 15.06.2021
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=393549

Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 2, 10.4.2021
Naročnik je objavil novo javno naročilo: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=393549

Sporočilo za javnost št. 1, 9.4.2021
Postopek naročila je bil prekinjen. Številka objave JN001985/2021-J01 z dne 6.4.2021.
Naročnik bo objavil novo javno naročilo.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 12.000,00 EUR
• 2. nagrada 9.600,00 EUR
• 3. nagrada 7.200,00 EUR
• tri priznanja po 3.600,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 39.600,00 EUR

• odškodnine po 1.000,00 EUR (največ 4)
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 4.000,00 EUR

V primeru, da bodo podeljene več kot 4 odškodnine se zneski ustrezno znižajo.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh.

Član (DRSI):
Djordje Pejanovič, univ. dipl. inž. grad.

Član (DRSI):
Christian Močnik, univ. dipl. inž. grad.

Član (DRSI- MONM):
doc.dr. Tomaž SLAK, univ. dipl. inž. arh.

Član (IZS):
Branko Bandelj, univ. dipl. inž. grad.

Namestnica članov (DRSI):
mag. Mojca Novak, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Namestnik članov (ZAPS):
Damjan Bradač, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec arhitekturo:
Klemen Vodnik univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec za konstrukcijo:
Iztok Likar, univ. dipl. inž. grad.

Poročevalec za krajinsko arhitekturo:
Damjan Černe univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za hidrologijo:
mag. Rok Fazarinc, univ. dipl. inž. grad.

Izvedenec za naravo:
Andrej Hudoklin, univ. dipl. biolog (ZRSVN OE NM)

Izvedenec za konstrukcijo in investicijsko vrednost:
Aleš Berkopec, univ. dipl. inž. grad.

Skrbnika:
Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh.
Gorazd Humar, univ. dipl. inž. grad.

 

 
DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA

Javni, projektni, dvostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana)

Predmet projektnega natečaja:
Bistveni predmet natečaja je funkcionalno - tehnološka, arhitekturna, konstrukcijska, tehnična in požarno-varstvena zasnova dozidave k obstoječemu objektu in ureditev okolice objekta z upoštevanjem priklopov na gospodarsko javno infrastrukturo. Poleg tega bo del programa umeščen v obstoječi objekt, kjer bo potrebna celostna rekonstrukcija, oziroma se bo manjše dele programa umeščalo v obstoječi objekt tako, da bodo potrebni le manjši posegi znotraj omejitve vzdrževalnih in investicijskih del.
Pomembna je tudi obdelava stikov novega objekta z obstoječim, kjer bo potrebno rekonstruirati del obstoječega objekta, a hkrati ohranili funkcionalnost oddelkov, ki se v obstoječem objektu koreniteje ne spreminjajo. Vsa navedena dela bo potrebno smiselno in finančno smotrno povezati s posegi, ko bodo potrebni zaradi energetske sanacije obstoječega objekta.
Dozidava bo omogočala povezavo z obstoječim objektom in predvidela širitev KIBVS v drugi gradbeni fazi. Predmet natečaja je tudi idejna zasnova 2. gradbene faze razvoja KIBVS, pri čemer se del programov, umeščenih v obstoječi objekt, v 2. fazi premešča v novo razširitev (odvisno od umestitve potrebnega programa v novi ali obstoječi del).
Novi objekt se bo priključeval na podzemni tunel DTS, pri čemer je potrebno ohranjati povezavo tunela do obstoječe Gastroenterološke klinike. Predmet zunanje ureditve so zelene in prometne površine ter posegi v infrastrukturne vode. V natečaju je potrebno zasnovati dovoze (obiskovalci, taksi, urgentni, dostave, uvoz v klet…) in dostope za zunanje uporabnike, obiskovalce, paciente, zaposlene.

Rok za oddajo druge stopnje je podaljšan do 2. 9. 2021.

Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Rok oddaje: 26.05.2021
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=389057

Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 8, 16.4.2021:
Med gradivom je objavljena popravljena programska shema v .pdf in .dwg formatu (C_9 Programske sheme_DOP).

Sporočilo za javnost št. 7, 6.4.2021:
Za udeležbo na posvetu preko spleta, ki bo v angleškem jeziku, v petek, 9. 4. 2021, ob 11h, se je potrebno prijaviti na e-naslov: natecaji@zaps.si.
Predviden je dodatni termin za vodeni ogled na lokaciji (v kolikor bodo epidemiološke razmere le-to dovoljevale), v slovenskem jeziku ter po potrebi tudi v angleškem jeziku, in sicer: četrtek, 15. 4. 2021, ob 14h. Za ogled se je potrebno prijaviti, najkasneje do srede, 14. 4. 2021, na e-naslov: natecaji@zaps.si.

Sporočilo za javnost št. 6, 2.4.2021:
Med gradivom so objavljena dopolnjena navodila za maketo ter dopolnjeni načrti obstoječe stavbe (C_6 Podloga za maketo_DOP; C_11 Načrti obstoječega objekta_DOP).

Sporočilo za javnost št. 5, 29.3.2021: Zaradi trenutnih epidemioloških razmer in v skladu z Odlokom vlade, je organizirani ogled lokacije in posvet, v četrtek, 8. 4. 2021, ob 14h, odpovedan.

Sporočilo za javnost št. 4, 19.3.2021:
Roki za oddajo natečajnih elaboratov se podaljšajo in sicer:
- natečajni elaborat 1. stopnje mora prispeti najpozneje: do srede, 26. 5. 2021, do 16.00,
- maketa 1. stopnje mora prispeti najpozneje: do srede, 2. 6. 2021, do 16.00,
- dokumentacija za ugotavljanje usposobljenosti za sodelovanje na 2. stopnji (velja samo za povabljene) naj bi prispela: do srede, 23. 6. 2021, do 16.00,
- natečajni elaborat 2. stopnje mora prispeti najpozneje: do četrtka, 2. 9. 2021, do 16.00.

Sporočilo za javnost št.3, 19.3.2021: V angleškem jeziku je objavljena popravljena (v celoti prevedena) karta iz natečajne naloge na strani 30-31.

Sporočilo za javnost št. 2, 12.3.2021
Objavljena je popravljena C_8 Tabela površin_DOP. Prosimo, da predhodno verzijo tabele zavržete.

Sporočilo za javnost št. 1, 11.3.2021
Za organiziran fizični ogled lokacije, dne 16.3.2021 se je potrebno predhodno prijaviti na elektronski naslov natecaji@zaps.si najpozneje en dan pred ogledom. Potrditev termina z navedbo ure za ogled vam bomo poslali po e-pošti.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

1. stopnja
• odškodnina na elaborat v 1.stopnji 1.000 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada 1. stopnje je: 26.000,00 EUR.
V primeru, da bo podeljenih več kot 26 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

2. stopnja
• 1. nagrada 29.000 EUR
• 2. nagrada 23.200 EUR
• 3. nagrada 17.400 EUR
• 3 priznanja po 8.700 EUR
• 4 odškodnine po 6.000 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 95.700 EUR.
Skupni znesek odškodninskega sklada 2. stopnje je: 24.000,00 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
Robert Potokar, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik UKCL):
Veronika Ule, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik UKCL):
Peter Habjan, univ. dipl. inž. arh.

Članica (naročnik UKCL):
doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.

Član (naročnik UKCL):
Jure Dolinar, univ. dipl. inž. str.

Član (ZAPS):
prof. mag. Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):
Davor Katušić, dipl. inž. arh. MA BiA

Namestnica članov (naročnik MZ):
mag. Simona Hribar Motore, univ. dipl. prav.

Namestnik članov (naročnik UKCL):
prof. dr. Matjaž Jereb, dr. med.

Namestnica članov (naročnik UKCL):
Jolanda Munih, prof. zdr. vzg.

Namestnik članov (naročnik UKCL):
Marcel Turk, univ. dipl. inž. str.

Namestnik članov (ZAPS):
Aleš Vodopivec, univ. dipl. inž. arh. (Stvar d.o.o.)

Poročevalec A:
Blaž Babnik Romaniuk, mag. inž. arh.

Poročevalec A:
asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.

Poročevalka za tehnologijo:
Marja Konečnik, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenska skupina za medicinsko tehnologijo:
Patrick Hedwig, Dipl.-Ing. Architekt (SWECO Gmbh)
Thomas Fischer, Dipl.-Ing. (SWECO Gmbh)
Primož Stražar, univ. dipl. inž. arh. (SWECO Gmbh)

Izvedenec za gradbena dela (naročnik UKCL):
Denis Kegl, univ. dipl. inž. grad.

Izvedenka za urbanizem (OPN MOL):
mag. Maja Brusnjak Hrastar, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za področje varstva kulturne dediščine:
Tatjana Adamič, univ. dipl. umet. zgod.

Izvedenec za oceno investicijske vrednosti:
Robert Pangršič, grad. teh.

Izvedenec za osončenje:
Urh Vidmar, dipl. inž. pom.

Izvedenska skupina za posebna področja medicinske stroke:
doc. dr. Mateja Logar, dr. med. asist.
dr. Tadeja Kotar, dr. med.
Janja Perme, dipl. med. ses., mag. posl. in ekon. ved.
Nina Maksimović, mag. zn.

Skrbnica natečaja:
Veronika Ščetinin, univ. dipl. inž. arh.
Ureditev Glavnega trga v Vipavi

Javni, projektni, enostopenjski natečaj za za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: UREDITEV GLAVNEGA TRGA V VIPAVI

Predmet projektnega natečaja:
Osrednji predmet natečaja je celovito arhitekturno, krajinsko in likovno urejanje odprtih javnih površin v središču naselja Vipava, ki ga določa območje Glavnega trga od Ulice Vojana Reharja na severu do Vojkove ulice na jugu, v drugem, idejnem delu natečaja, pa urbanistična navezava širšega območja do Goriške ceste na zahodu. Natečaj zajema ureditev med seboj povezanih sklopov: Območje A: Glavni trg | Projektni del natečaja, območje B: okolica občinske stavbe | Idejni del natečaja, območje C: območje ob Goriški cesti | Idejni del natečaja.

Naročnik: OBČINA VIPAVA
Rok oddaje: 06.05.2021
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=388006

Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 1, 2.4.2021
Rok za oddajo natečajnih elaboratov se podaljša do 6.5.2021 do 16:00 ure.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 6.000 EUR
• 2. nagrada 4.500 EUR
• 3. nagrada 3.000 EUR
• tri priznanja po 1.500 EUR
• devet odškodnin po 600 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 18.000 EUR.
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 5.400 EUR.
V primeru, da bo podeljenih več kot 9 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
doc. Rok Žnidaršič, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): 
Goran Kodelja, župan

Član (naročnik):
Rajko Bajc, univ.dipl.inž.arh.

Član (naročnik) in skrbnik:
Luka Lango, mag.inž.arh.

Članica (ZAPS):
dr. Andreja Zapušek Črne, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Namestnik članov (ZAPS):
Matevž Zalar, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik članov (naročnik):
Rafael Bizjak, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec A in so-skrbnik:
dr. Jernej Markelj, univ, dipl.inž.arh.