Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Problematika urejanja prostora v Državnem svetu

26.02.2010 16:17

Državni svet je v soorganizaciji z Inštitutom za politike prostora 25. februarja 2010 organiziral posvet Čas je za spremembe v urejanju prostora. Več >>
Obvestilo članom - pridobitev gesla

25.02.2010 10:52

Ponovno obveščamo vse člane, da je za dostop do vsebin, namenjenih le članom zbornice, potrebno poslati na zaps@zaps.si zahtevo za geslo z osebnega e-naslova, ki bo služil tudi kot uporabniško ime za dostop do vsebin.
Na ta naslov vam bomo iz spletne aplikacije poslali geslo.
 
Podpora pozivu prostorskih načrtovalcev

24.02.2010 12:17

Prostorski načrtovalci, arhitekti, krajinski arhitekti, geografi, geodeti, gradbeniki in nekateri drugi strokovnjaki, ki sodelujejo v urejanju prostora, so pripravili Poziv k spremembam v urejanju prostora in povabili k podpori oz. podpisu poziva širšo strokovno javnost.
Objavljamo seznam dosedanjih podpisnikov poziva in se jim zahvaljujemo za izkazano podporo.
Razpisan natečaj za Športno dvorano Soča

24.02.2010 09:07

URI - Soča je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala javni, projektni, odprti, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve objekta za Športno, rekreacijsko in terapevtsko dvorano za invalide, otroke s posebnimi potrebami in starostnike – Športna dvorana SOČA. Podrobnosti na strani Natečaji-Aktualni.
Poziv prostorskim načrtovalcem

22.02.2010 12:36

Spoštovani kolegi!

Prostorski načrtovalci, arhitekti, krajinski arhitekti, geografi, geodeti, gradbeniki in nekateri drugi strokovnjaki, ki sodelujemo v urejanju prostora smo se preteklo jesen nekajkrat zbrali ob različnih priložnostih in kritično razpravljali o razmerah v urejanju prostora. Rezultat teh dogodkov je bila neformalna organizacija skupine za javni poziv za spremembe v urejanju prostora pri ZAPS.

Sicer ne nujno enotni v vseh pogledih na prostorsko realnost v Sloveniji smo sklenili, da je z dogodki v januarju stanje dozorelo in da se stroka ne more več umikati soodgovornosti za razmere, ki na dnevni ravni polnijo medije in postajajo tema najrazličnejših zapisov in interpretacij.

Zavedamo se, da so prostorski akti in gradnje v prostoru tudi rezultat našega dela, vendar tudi, da rezultati našega dela še zdaleč niso optimalen odsev našega znanja. Zato nas skrbi za stanje v prostoru, za prihodnji razvoj našega poselitvenega tkiva, arhitekture in krajine. Razmere so po naši presoji odraz nakopičenih sistemskih težav in nezadostne zavezanosti družbe in posameznikov trajnostnemu razvoju in so slika splošne nizke ravni prostorske kulture v Sloveniji. Stanje, kakršnega smo v trenutnih okoliščinah urejanja prostora sposobni zagotavljati, stroko skrbi tako zelo, da zanj ni več pripravljena prevzemati soodgovornosti. Naše znanje nam omogoča napovedovanje sprememb, prostorskih, okoljskih, gospodarskih in družbenih in prav to nas zavezuje, da glasno opozorimo na nevzdržnost razmer v urejanju prostora, na nujen zasuk k odgovornemu in vključujočemu modelu urejanja prostora in doslednemu javnemu in preglednemu vrednotenju prostorskih razsežnosti vseh razvojnih odločitev.

V duhu zapisanega smo pripravili javni poziv za politično in širšo javnost. Vabimo vas, da se javnemu pozivu pridružite in tako podprete pobudo za spremembe na področju urejanja prostora s ciljem, da povezani povečamo slišnost tega poziva in zagotovimo kritično maso idej in rešitev, potrebnih za spremembe. Poleg podpisa vas vabimo, da k javnemu pozivu prispevate tudi posebno stališče vaše organizacije ali dodate oseben pogled na stanje v urejanju prostora.

Poziv bomo javno predstavili na posvetu v Državnem svetu 25. februarja 2010, na katerega vas že zdaj vabimo in kjer boste imeli tudi priložnost predstaviti svoje poglede. Naša ideja je, da bo javnemu pozivu sledil niz dogodkov, ki naj bi prispevali čim več različnih pogledov na razmere, ki bodo na svojstven način, skozi razstave, prispevke in razprave ilustrirali stanje ter predstavili možne rešitve razmer.

Vabimo vas, da v tem duhu razvito prireditev ali dogodek najavite čim prej in se tako aktivno pridružite javnemu pozivu za spremembe. Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na:

- mag. Majo Simoneti, ZAPS, IPOP,   e-naslov: maja.simoneti@ipop.si
- Liljano Jankovič Grobelšek, MSP ZAPSe-naslov: zaps@zaps.si

Vabimo vas, da svoj podpis in stališče posredujete na e-naslov: zaps@zaps.si

Skupina ZAPS za poziv za spremembe v urejanju prostora:
Izidor Jerala, mag. Jelka Hudoklin, dr. Aleš Mlakar, mag. Maja Simoneti, dr. Alma Zavodnik Lamovšek,  Liljana Jankovič Grobelšek, Leon Kobetič, Aleksandra Geršak Podbreznik, Karla Jankovič, Borut Bončina in mag. Andrej Goljar, predsednik ZAPS

Podpisniki poziva
Razstava natečajnih rešitev za Ureditev širšega območja Glavnega trga v Mariboru ter paviljon Stari peron

22.02.2010 11:08

Mestna občina Maribor v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev za UREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA GLAVNEGA TRGA V MARIBORU TER PAVILJON STARI PERON, ki bo v četrtek, 25.2.2010, ob 18:00 uri v razstavišču MOM, Galerija »urban«, Grajska ulica 7, 2000 Maribor. Razstava bo odprta do vključno 12.3.2010, vsak delovni dan med 9:00 in 16:00 uro. Vabljeni!
svetloba v arhitekturi

19.02.2010 11:52

V Arhitekturnem muzeju bo v četrtek, 4. marca 2010, med 13. in 18. uro potekal seminar na temo svetloba v arhitekturi. Ugledni tuji in domači strokovnjaki, med drugimi - prof. Lars Bylund (Bergen school of Architecture, Švedska) Louis Clair (Light Cibles, Francija), doc. dr. Tomaž Novljan (Fakulteta za arhitekturo), prof. dr. Peter Novak (Visoka šola za tehnologijo in sisteme, Energotech d.o.o.), dr. Marko Vudrag (Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica), Mirko Požar (Soltec d.o.o.), Franci Pliberšek in Janez Mervič (Mik d.o.o.) – bodo skozi teorijo in na primerih dobrih praks predstavili možnosti celostnih, inovativnih in kreativnih svetlobnih rešitev, ki s pomočjo najsodobnejših tehnologij, materialov in konceptov vplivajo na funkcionalno, estetsko, razpoloženjsko in energijsko učinkovitost prostora. Častni gost dogodka bo prof. mag. Peter Gabrijelčič, dekan Fakultete za arhitekturo.

Arhitekturni muzej, Pot na Fužine 2, Ljubljana
Četrtek, 4. marec 2010, od 13.00 do 18.00
Udeležba je brezplačna!

Svetloba razkriva oblike prostora in je neločljivo povezana z načinom na katerega dojemamo arhitekturo in prostor. Poleg funkcionalne, estetske in energijske komponente, ki jih prinaša v prostor v veliki meri determinira značilnosti le-tega, to pa lahko pomembno vpliva na razpoloženje nas, ki uporabljamo in bivamo v teh prostorih. Za uporabnika, kot tudi za ustvarjalca dosega svoj pomen v arhitekturi tudi s pomočjo medsebojnih razmerij – z ustreznimi odnosi in načini uporabe dnevne in umetne svetlobe ter zatemnitve. Podobno kot dobra arhitektura, ki razsvetljuje, razjasnjuje in stimulira, pa lahko v obdobju, ko poizkušamo zmanjševati emisije in povečati energijske učinkovitosti, svetloba omogoča varčnejšo izrabo energije v prostoru. Čeprav se ti odnosi med njima pojavljajo neizogibno, pogosto nezavedno, pa jih je mogoče ustvarjati namenoma in ne zgolj prepuščati naključju.

Predavatelji in teme:
- Prof. dr. Peter Novak (Visoka šola za tehnologijo in sisteme, Energotech d.o.o.): Mikrovent - inovativno prezračevanje
- Doc. dr. Tomaž Novljan (Fakulteta za arhitekturo): Prostor senc
- Prof. Lars Bylund (Bergen school of Architecture, Švedska): Energetsko učinkovita razsvetljava ter izboljšano svetlobno udobje
- Franci Pliberšek, Janez Mervič (Mik d.o.o.): Nove generacije okenskih sistemov in energetska klinika
- Mirko Požar (Soltec d.o.o.): Senčila kot regulator svetlobe v arhitekturi
- Louis Clair (Light Cibles, Francija): Dnevna in umetna svetloba in dr. Marko Vudrag: Ne-vidni učinki svetlobe

Zaključno druženje in pogostitev

Predavanja so brezplačna in pripravljalna v soorganizaciji ter ob podpori podjetij Intra Lighting, d.o.o., Mik, d.o.o. in Soltec, d.o.o.
Več informacij na infobio@aml.si, 01 540 03 46/48 ali na www.aml.si!
Čas je za spremembe v urejanju prostora

18.02.2010 13:50

Vabljeni na posvet z istoimenskim naslovom, ki bo v četrtek, 25. februarja 2010 ob 11.00 uri v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana. Udeležbe ni potrebno predhodno prijaviti.
Namen posveta je začeti javno razpravo o stanju v urejanju prostora v Sloveniji ter odgovorne spodbuditi k razmisleku in ukrepom za izboljšanje. Podrobnosti v vabilu.
Obvestilo natečajnikom

18.02.2010 11:58

Vse natečajnike obveščamo, da bo ZAPS v sodelovanju z naročniki pri izvajanju javnih natečajev odslej dosledno spoštovala temeljno načelo enakopravnosti, ki ga določa 9. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list št. 128/06, 16/08), ki ureja področje enakopravne obravnave ponudnikov:
 
(1) Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila.
(2) Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo.
(3) V primeru javnega naročanja, ki vključuje projektiranje, izbrani projektant ne sme sodelovati na razpisu za izvedbo naročila, ki ga je projektiral, razen če pridobi pisno soglasje ministra, pristojnega za finance, ki ga minister izda v primeru, ko projektant, ki je hkrati ponudnik za izvedbo naročila, razpolaga s svojo specifično tehnološko oziroma konstrukcijsko rešitvijo za izvedbo projekta, ki zaradi nižje cene ali višje kvalitete izvedbe projekta predstavlja njegovo konkurenčno prednost, s katero drugi ponudniki ne razpolagajo. Minister, pristojen za finance, mora izdati soglasje v roku 8 dni od prejema vloge projektanta.
 
To pomeni, da na javnem natečaju ne smejo sodelovati tisti natečajniki, ki so za natečajno območje za razpisani program pred objavo natečaja izdelali naslednje preveritve:
-        izdelava strokovnih podlag za natečajno območje kot izhodišče za razpis natečaja,
-        priprava in sodelovanje na delavnici z isto nalogo ter na isti lokaciji,
-        izdelava variantnih rešitev, ki so osnova za določitev o investiciji (izdelava ali sodelovanje pri DIIP),
-        izdelava natečajne naloge (oz. programske ali projektne naloge),
-        grafična preveritev natečajne naloge idr.
Kaj je dobra hiša

17.02.2010 14:43

Gospodarsko razstavišče, Dunajska 18, Ljubljana
3. marec 2010 ob 18.00 uri

Kaj je dobra hiše - namen dogodka je izobraževati uporabnike arhitekture pri nas in tako prispevati k splošni arhitekturni kulturi. Več v napovedniku.
Poziv švedskega Muzeja umetnosti Virserum

16.02.2010 12:34

Muzej umetnosti Virserum pripravlja največjo švedsko razstavo o lesu in leseni arhitekturi od leta 2004 doslej. Le-ta bo potekala letos poleti pod imenom WOOD 2010. Prikazati želijo Arhitekturo nujnosti in vabijo vse, da pri tem sodelujejo. Udeležba je brezplačna. Vse, ki bi se želeli dogodka udeležiti, zato pozivajo, da jim pošljejo besedila, risbe in fotografije stavb, obsežnejših projektov ali urbanističnih ureditev. Projekti so lahko še v delu ali zaključeni pred največ petimi leti. Zanimajo jih tudi domišljijske, konceptne in vizionarske zamisli, če obstajajo v obliki risb ali načrtov. Uporaba lesa v projektih ni obvezna, morajo pa biti uporabljani lokalno (v ožjem območju lokacije projekta) dostopni materiali.

Med pripravami nanjo je bilo nenehno v ospredju vprašanje upoštevanja sonaravnosti in trajnostnega razvoja. Izraz je bil uporabljan tako pogosto, da je bilo celo nevarno, da se izgubi njegov resničen pomen. Zato so se organizatorji odločili, da namesto tega sprožijo pobudo za Arhitekturo nujnosti. Mednarodna žirija arhitektov bo avgusta 2010 podelila tri častne nagrade najboljšim izmed poslanih del. Razstava bo po zaprtju v Virserumu odšla na gostovanja po Švedski, Skandinaviji in drugod po svetu. Pospremljena bo tudi s katalogom v švedskem in angleškem jeziku.

Kako se prijaviti?
Ob prijavi je treba oddati le dokument v formatu PDF z besedili in slikami, ki se nanašajo na en ali več projektov, ki bi jih želeli prijaviti. Tako bodo organizatorji dobili boljši pregled nad obsegom razstavnih materialov in se bodo lahko s prijavljenci nadalje dogovarjali o tem, kakšne materiale in formate bodo potrebovali pri pripravi razstave. V tem trenutku tako potrebujejo le okvirna besedila in slikovne materiale, ki ne rabijo biti oblikovana ali drugače obdelana za javno predstavitev. Vsak lahko prijavi poljubno število projektov.

Edina obveza prijaviteljev je, da v prijavnem dokumentu PDF odgovorijo le na naslednja vprašanja:
1. Zakaj in na kakšen način so lahko poslani projektii razumljeni kot Arhitektura nujnosti?
2. Kateri materiali so zanje uporabljeni oziroma izbrani (predvideni)?
3. Kako je v projektu rešena dobava in raba enegije? Koliko energije konstrukcija projekta porabi (kjer je to umestno)?
4. Kakšen je socialni kontekst projekta? Ali bo imel ta kakšne demokratične posledice?

Rok za oddajo teh materialov je 1. marec. Podrobnosti o razpisu, namenu, obsegu in coljih razstave lahko nadete na blogu na naslovu http://architectureofnecessity.blogspot.com/, za dodatne informacije pa se lahko obrnete tudi na revijo Klik, ki bo medijski pokrovitelj dogodka, ali neposredno na Virserum Art Museum, kontaktna oseba Christian Samuelsson, tel: +46 495 315 64, mob: +46 70 26 08 785, e-pošta: christian@virserumskonsthall.com.

poziv
več o tematiki poziva
Obvestilo

12.02.2010 09:30

V okviru prenovljene spletne strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije smo omogočili prenos natečajnih gradiv preko www.zaps.si. Za ta korak smo se odločili, da bi natečajnikom olajšali dostop do natečajnih gradiv in ker želimo zmanjšati svoj vpliv na okolje. Natečajnega gradiva tako po novem ne bomo več pošiljali po pošti, prav tako ga ne bo več možno prevzeti osebno. Izvod gradiva v fizični obliki bo še vedno na ogled na ZAPS v času uradnih ur. Za vsak natečaj bo na spletni strani objavljena skica območja (praviloma aero posnetek z označenim natečajnim območjem), povzetek natečajne naloge in ključne vsebine iz natečajnih pogojev.

Natečajniku bo na podlagi dokazila o plačilu omogočen dostop do natečajnega gradiva za posamezni natečaj (za eno avtorsko skupino en dostop). V skladu z dosedanjo prakso morajo natečajniki pri oddaji natečajnega elaborata priložiti tudi dokazilo o plačilu,ki ga bo izdala ZAPS in ga je potrebno vložiti v kuverto kontakt.
Država naj uredi področje energetske učinkovitosti gradnje

11.02.2010 11:48

V sklopu nacionalnega energetskega programa je 14. januarja 2010 potekala istioimenska delavnica na IZS.
Tej tematiki je posvečeno referendumsko glasovanje na spletnem naslovu: http://www.izs.si/index.php?id=985
K sodelovanju ste vabljeni tudi arhitekti.
Razstava natečajnih rešitev za UNIVERZITETNI KAMPUS SONCE

10.02.2010 08:59

Univerza na Primorskem v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev za, ki bo v petek, 12.2.2010, ob 11:00 uri v prostorih Armerije na Titovem trgu v Kopru.
Razstava bo odprta do vključno 26.2.2010, vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro.

Vabljeni!
Odgovor vlade na poziv zbornice ob imenovanju ministra za okolje in prostor

03.02.2010 09:05

S strani vlade smo prejeli zahvalo za našo pobudo ob imenovanju novega ministra za okolje in prostor.
Podpora prizadevanjem zbornice ob imenovanju ministra za okolje in prostor

03.02.2010 08:59

Prizadevanjem zbornice, da vlada  na ministrsko mesto za okolje in prostor predlaga strokovno kompetentno osebo, se pridružuje tudi Društvo arhitektov Ljubljane.
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000