Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

DANS ARHITEKTI - razstava

22.06.2010 17:35


Mag. Andrej Goljar,
predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ter
Ana Struna Bregar, vodja Hiše arhitekture,
vas vljudno vabita na otoritev razstave biroja DANS ARHITEKTI, ki bo v torek 29.6.2010 ob 19.uri v galeriji Hiše arhitekture, Vegova 8, Ljubljana. Razstavo bo odprl častni član zbornice Andrej Hrausky, predsednik Zveze društev arhitektov Slovenije. Razstavljena dela bodo na ogled v času od 29.junija do 29. julija 2010, od 8.00 do 16.00 ure.

DANS – k arhitekturi z odgovornostjo
Danes poznamo arhitekturo in »arhitekturo«. Slednja igra na prvo žogo prepoznavnosti in modne všečnosti – in ima celo uspeh. Vendar razvoj arhitekture temelji na arhitekturi, ki obvladuje stroko in zna uporabiti vse njene skrivnosti, da bi zagotovila višjo kvaliteto bivalnega okolja. Takšna arhitektura se ne obrača k spektakla lačnim medijem, ampak nagovarja običajnega uporabnika diskretno, saj ne sili v ospredje. Ko se DANS arhitekti lotevajo naloge, se ne sprašujejo o spektakularnosti rešitve, ampak se vprašajo, kako graditi prav. Ker je vsaka arhitekturna rešitev kompromis med želenim in možnim, je pot do rešitve vedno povezana s tehtanjem, presojo in končno odločitvijo. Pri tem so avtorji odgovorni le sami sebi in svoji moralni drži. Rezultat je arhitektura, ki je skrbno pretehtana in temelji na trajnih vrednotah, kot se spodobi za arhitekturo, ki bo preživela naš čas in svoje avtorje. DANS sestavljajo Miha Dešman, Katarina Pirkmajer Dešman, Eva Fišer Berlot, Rok Bogataj in Vlatka Ljubanović, ki občasno sodelujejo tudi z drugimi projektanti. Pri urejanju ZUIM v Kamniku sodelujejo z Vesno in Matejem Vozličem, center Ig pa so zasnovali z Vanjo Gregorc in Alešem Vrhovcem. Pri tem gre za prijateljsko sodelovanje, ki prinaša druženje in izmenjavo izkušenj. Ravno ta odprtost kaže na resno ukvarjanje s stroko na pošten in odkritosrčen način. Ko govorimo o odgovornosti arhitektov do okolja, zgodovine in naročnika, vse pogosteje pozabimo na odgovornost do stroke same. Arhitektura je preveč pomembna, da bi se do nje vedli neodgovorno.
Andrej Hrausky
RAZSTAVA Medpodjetniški izobraževalni center v Novi Gorici

21.06.2010 08:57

Tehnični šolski center Nova Gorica z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije
vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev za MIC (Medpodjetniški izobraževalni center v Novi Gorici),
ki bo v ponedeljek, 21.6.2010, ob 13:00 uri v avli Tehniškega šolskega centra, Erjavčeva 4a, Nova Gorica.

Razstava bo odprta 14 dni, vsak delovni dan med 8:00 in 19:00.
Vabljeni!

Vabilo
Predlogi ZAPS za spremembe in dopolnitve zakonodaje

17.06.2010 08:56

Komisija za zakonodajo ZAPS je pripravila sklop predlogov sprememb in dopolnitev zakonodaje s področja graditve objektov in prostorskega načrtovanja, ki bodo predstavljali osnovo za zakonodajne pobude za MOP, ter za razpravo v strokovni javnosti.
Kriteriji za izbor pobud so bili naslednji: predvsem izražene pobude članov ZAPS v anketi med članstvom (poročilo maj 09) ter prejete pobude v akciji spletnega zbiranja pobud članov (med majem in avgustom 2009).
Vse tri matične sekcije ZAPS so med septembrom in decembrom 2009. prejete pobude pregledale, ovrednotile, uskladile in uredile.
V januarju letos je bila neuradna verzija informativno poslana tudi na MOP, kjer je bila načelno dobro sprejeta. Za uraden začetek postopkov na MOP pa smo znotraj zbornice želeli doseči še konsenz med vsemi MS, da bi navzven nastopali čim bolj enotno. V tem procesu smo dosegli soglasje v večini točk, nekaj neusklajenih točk pa je bilo v odločanje posredovano Skupščinskemu svetu.
Neusklajene točke večinoma niso bile zelo pomembne, razen vprašanja o eno ali dvofaznem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Na predlog predsednice MSA, Petre Ostanek, se je Skupščinski svet odločil, da podpre enofazni postopek, v nasprotju s predlogom Komisije o uvedbi oziroma vrnitvi dvofaznega postopka. Komisija za zakonodajo obžaluje, da ji Skupščinskega sveta ni uspelo prepričati o pomembnosti predlagane spremembe.
Na zadnji seji je Skupščinski svet gradivo torej sprejel, tako da ga lahko kot uradno gradivo Zbornice posredujemo vsem odgovornim subjektom upravljanja s prostorom v državi, s pobudo, da v spremembah zakonodaje naša Zbornica aktivno sodeluje z znanjem in izkušnjami naših članov arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev.

V prilogi je predstavljeno celotno gradivo "Pobude ZAPS za spremembo zakonodaje". Pri pripravi predlogov je poleg članov Komisije za zakonodajo ZAPS aktivno sodelovalo tudi več predstavnikov vseh treh matičnih sekcij (navedeni v gradivu).

Komisija za zakonodajo ZAPS: Miha Dešman, dr. Matej Blenkuš in Aleš Prijon, predsednik
 
Obvestilo - Odgovorno do prostora

16.06.2010 15:34

Na tiskovni konferenci projekta Odgovorno do prostora!, 15. junija 2010,  je bil odziv stroke na predlog zakona o umeščanju državne infrastrukture v prostor povezan z zaključki okrogle mize o stanovanjski politiki in s stališči Strokovnega sveta ZAPS ter Društva krajinskih arhitektov o razvoju golfa v Lipici. Opozorila predstavnikov z urejanjem prostora povezanih strok na to, da v Sloveniji ne upoštevamo ustrezno prostorskih razsežnosti razvoja države ter zato sprejemamo nerealne razvojne strategije, so bila povezana z aktualnimi vprašanji razvoja podeželja in krajine.

Projekt »Odgovorno do prostora!« je organizirano prizadevanje civilne družbe za spremembe v urejanju prostora. Skupina prostorskih načrtovalcev je letos februarja s »Pozivom za spremembe v urejanju prostora«, ki je somišljenike zbiral pod okriljem Zbornice za arhitekturo in prostor, in s posvetom v Državnem svetu RS (25. februarja 2010) v izvedbi Inštituta za politike prostora, uglašeno in nedvoumno opozorila odgovorne v državi, da so razmere v prostoru kritične in z vidika razvoja poselitve in degradacije krajine tudi narodno-gospodarsko škodljive. Namen partnerjev projekta »Odgovorno do prostora!«, ki so zaenkrat ZAPS, IPoP, Trajekt, tri članice univerze v Ljubljani: Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Zveza geodetov Slovenije in Inženirska zbornica Slovenije,  je povečati družbeno občutljivost za razmere v prostoru in sprožiti premislek o potrebnih spremembah. Partnerji so se s pristopom k projektu zavezali k sodelovanju in izvajanju dogodkov, od posvetov do razstav in izdajanja publikacij, ki bodo kar se da nazorno predstavljali razmere v prostoru.
Na tiskovni konferenci je bila predstavnikom medijev dana priložnost, da se seznanijo s ključnimi sporočili že izvedenih akcij in da so se srečali s posamezniki, ki so sodelovali pri njihovi izvedbi. Na kratko so bile predstavljene akcije projekta, ki so potekale v aprilu, maju in juniju 2010:
1.      Odziv na predlog Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZAPS, IPoP, DKAS)
2.      Mesec krajinske arhitekture – okrogla miza o prihodnosti slovenske krajine (DKAS)
3.      Okrogla miza in razstava »Stanovanjske ne/politike« (ZAPS)
4.      Odziv na predstavljene razvojne načrte za Kobilarno Lipica (DKAS, Strokovni svet ZAPS)
5.      Posvet o prostorski razsežnosti razvoja države (IPoP)
6.      Okrogla miza Podeželje na preizkušnji (UL FGG)
7.      Predlogi Zbornice za arhitekturo in prostor za popravke normativne ureditve na področjih prostora in graditve (ZAPS)
8.      22. Sedlarjeva srečanja z mednarodnim seminarjem – Veliki projekti (DUPPS)
9.      Razstava »Natečaji 1998-2010« (ZAPS, Hiša arhitekture)
Gostje tiskovne konference, ki jo je vodila koordinatorka projekta  Maja Simoneti, so bili: mag. Peter Bassin, prof. dr. Ana Kučan, Mika Cimolini, prof. dr. Srna Mandič, Marko Peterlin, Aleš Prijon, Darja Matjašec, Ana Struna Bregar in Aleksander Saša Ostan.
Predstavnikom medijev so bili predani zborniki FGG z okrogle mize o prihodnosti podeželja in katalogi razstave o natečajni praksi, ki je bila odprta včeraj v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na gradu Fužine.ARHITEKTURNI NATEČAJI 1998-2010 OKROGLA MIZA

14.06.2010 19:25

Sreda, 16. junij 2010, ob 13. uri
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, grad Fužine, Ljubljana

Sodelujoči na okrogli mizi:
Darja Matjašec, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Mag. Janez Lajovic, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
predstavnik Ministrstva za okolje in prostor
Mitja Maruško, Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za investicije
Branka Arnautovič, Univerza v Ljubljani
Mag. Miran Gajšek, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora
Boštjan Vuga, SadarVuga arhitekti d.o.o.
Robert Potokar, Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
Dr. Peter Krečič, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, moderator

Okrogla miza o javnih arhitekturnih natečajih želi spodbuditi širšo diskusijo o vlogi, pomenu in ciljih javnih arhitekturnih natečajev. Na podlagi izpostavljanja različnih problematik, ki se pri teh natečajih pojavljajo, naj bi podala izhodišča za izpopolnjevanje instrumenta javnih arhitekturnih natečajev, ki naj bi bil kvaliteten pripomoček za pridobivanje najboljših rešitev.
Tiskovna konferenca projekta ?Odgovorno do prostora!?

14.06.2010 19:05

Vljudno vabljeni na tiskovno konferenco projekta "Odgovorno do prostora", ki bo potekala v organizaciji Inštituta za politike prostora in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije v torek, 15.6.2010 ob 11. uri v prostorih ZAPS na Vegovi ulici 8 v Ljubljani.
Več >>
Zaščita od požara in svoboda v arhitekturnem projektiranju

14.06.2010 11:09

Hrvaška zbornica arhitektov in hrvaško društvo za požarno zaščito vabita na predavanje z naslovom Zaščita od požara in svoboda v arhitekturnem projektiranju, ki bo potekalo na 30. junija 2010 na Gradbeni fakulteti v Zagrebu.
Gostujoči predavatelj je Thilo Hoffmann iz Nemčije. Več o programu, prijavi>> 
Vabljeni.
Izobraževanje v okviru projekta Enerbuild

08.06.2010 17:57

Uvod v javni arhitekturni natečaj idejne zasnove pasivnih hiš lokalno tipičnih objektov širšega območja zgornjega Posočja

Posoški razvojni center in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
vabita na uvodno predavanje v okviru mednarodnega projekta ENERBUILD,
ki je usmerjen v energetsko učinkovitost na področju gradnje in rabe objektov.


Osrednja pozornost je namenjena:
- izobraževanju na področju gradnje pasivnih hiš in
- izvedbi javnega arhitekturnega natečaja idejne zasnove pasivnih hiš lokalno tipičnih objektov širšega območja zgornjega Posočja.

Izobraževanje bo potekalo v četrtek 17.6.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v Stergulčevi hiši v Bovcu, Trg golobarskih žrtev 8.
 

VSEBINA IZOBRAŽEVANJA

 
Arhitekturni natečaji 1998-2010

08.06.2010 17:47

Pregledna razstava javnih natečajev Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije


Otvoritevni govori na razstavi:
minister za okolje in prostor, prof.dr. Roko Žarnič, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, mag. Andrej Goljar, v.d. direktorja Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. dr. Peter Krečič.

 
Otvoritev razstave: minister za okolje in prostor, prof.dr. Roko Žarnič, v.d. direktorja Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. dr. Peter Krečič;
(druga slika, od leve proti desni) minister za okolje in prostor, prof.dr. Roko Žarnič, komisarka za natečaje Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, Darja Matjašec, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, mag. Andrej Goljar, v.d. direktorja Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. dr. Peter Krečič, vodja Hiše arhitekture, Ana Struna Bregar, člen kabineta Ministrstva za okolje in prostor Slovenije, mag. Klemen Grebenšek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dr. Peter Krečič, v.d. direktorja Muzeja za arhitekturo in oblikovanje ter
mag. Andrej Goljar, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
Vas vljudno vabita na otvoritev razstave z naslovom
Arhitekturni natečaj 1998-2010,
pregledna razstava javnih natečajev Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije,
ki bo v torek, 15. junija 2010, ob 20.00 uri,
v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na gradu Fužine, v Ljubljani.

Razstavo bo otvoril minister za okolje in prostor, gospod prof. dr. Roko Žarnič.

Vljudno vabljeni!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije že več let uspešno izvaja javne natečaje s področja arhitekture, krajinske arhitekture in urbanizma. Ti so ključni instrument, s katerim se pri pomembnejših posegih v prostor zagotavlja čim bolj smotrne in kakovostne arhitekturne, krajinsko arhitekturne in urbanistične rešitve, saj so te ena izmed nujnih osnov za sooblikovanje našega skupnega prostora. Javni natečaji so instrument, s katerim se poleg kakovostnih rešitev v prostoru skozi neodvisno strokovno presojo zagotavlja tudi dobra uporabniška izkušnja in priložnost za samo stroko. Zaradi izjemnega pomena natečajev sta Zbornica za arhitekturo in prostor v sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje pripravila pregledno razstavo natečajev, ki jih je organizirala v času svojega delovanja. Na razstavi bo predstavljenih 109 najvišje uvrščenih projektov na natečajih od leta 1998 do 2010. Bolj podrobno bodo predstavljeni najvišje uvrščeni projekti med leti 2005 in 2010.

INFO
Otvoritev: torek, 15. junij 2010, ob 20. uri
15. junij–31. avgust 2010
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, grad Fužine, Ljubljana
Odprto: od torka do nedelje, od 10. do 18. ure, ponedeljek in prazniki zaprto
Brezplačen vstop.

KATALOG
Ob razstavi bo izšel pregledni katalog, ki bo zajemal popis vseh 109 natečajev z avtorji, popise komisij s strani ZAPS, naročnikov in investitorjev, poročevalcev, skrbnikov in izvedencev. Najvišje uvrščeni projekti na natečajih med leti 2005 in 2010 so v katalogu avtorsko bolj podrobno predstavljeni. Katalog zaokroža pet različnih prispevkov na temo natečajev.
Cena: 30 €
Naročilnica za katalog

OKROGLA MIZA
Sreda, 16. junij 2010, ob 13. uri
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, grad Fužine, Ljubljana 
Sodelujoči na okrogli mizi:
Darja Matjašec, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
mag. Janez Lajovic, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
predstavnik Ministrstva za okolje in prostor
Mitja Maruško, Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za investicije
Branka Arnautovič, Univerza v Ljubljani
mag. Miran Gajšek, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora
Boštjan Vuga, SadarVuga arhitekti d.o.o.
Robert Potokar, Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
dr. Peter Krečič, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, moderator

Okrogla miza o javnih arhitekturnih natečajih želi spodbuditi širšo diskusijo o vlogi, pomenu in ciljih javnih arhitekturnih natečajev. Na podlagi izpostavljanja različnih problematik, ki se pri teh natečajih pojavljajo, naj bi podala izhodišča za izpopolnjevanje instrumenta javnih arhitekturnih natečajev, ki naj bi bil kvaliteten pripomoček za pridobivanje najboljših rešitev.

RAZSTAVO IN KATALOG SO PODPRLI
Intra lightning, Soltec, Mik Celje, Vivo Catering, Megacop, Littera picta, Studio Černe
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000