Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Katalog NUK II / Catalogue NUK II

18.07.2012 11:42

Ob razstavi je izšel natečajni katalog s predstavljenimi natečajnimi rešitvami in uvodnimi nagovori. Cena kataloga je 20 €. Katalog naročite tako, da izpolnjeno naročilnico pošljite: po faksu: 01/24 20 680, po e-pošti: barbara.pungercar@zaps.si ali na naslov: ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana.

Along with the exhibition the Chamber issued a catalogue with all competing projects and introductions. Catalogue price is 38 € (includes all postal cost). You can send your order to barbara.pungercar@zaps.si with the following information: number of catalogues, shipping address, confirmation of payment. Payment info: SKB bank: IBAN SI56 0310 0100 1291 427, SWIFT (BIC): SKBASI2X.
Vlada potrdila spremembe ZGO-1D in ZPNačrt-B, OdP se odziva

11.07.2012 13:08

Seznanjamo vas z dopisi in amandmaji k spremembam Zakona o graditvi objektov (ZGO-1D) in Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B), ki jih skupina OdP skupaj z ZAPS in IZS predstavlja na sejah Državnega sveta in Državnega zbora ter poslanskim skupinam.

OdP_ZAPS_IZS_amandmaji_ZGO-1D_05072012-dopis
OdP_ZAPS_IZS_amandmaji_ZGO-1D_05072012-priloga
OdP_ZAPS_IZS-amandmaji_ZPNacrt-B_09072012-dopis
OdP_ZAPS_IZS-amandmaji_ZPNacrt-B_09072012-priloga

V partnerstvu Odgovorno do prostora! tudi tokrat spremljamo nastajanje predlogov sprememb zakonov, povezanih z graditvijo objektov ter urejanjem prostora (ZGO in ZPNačrt), saj smo jih dnevno dolžni uporabljati. V preteklih tednih smo zato resornemu ministru, vladi in javnosti posredovali svoje pripombe, čeprav k pripravi novel zakonov nismo bili povabljeni, javne razprave pa zaradi nujnega postopka ni bilo. Ključne pripombe in predloge k predlaganim spremembam smo junija 2012 poslali na naslove: Vlada RS, MzIP, Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, mediji in partnerji OdP. Nekatere predlagane spremembe zakonov smo načeloma podprli, nekatere z dodatnimi opozorili in predlogi, nekatere pa so po mnenju stroke v predlagani obliki nesprejemljive.

Predvsem želimo izpostaviti, da nujni postopek pri spreminjanju te zakonodaje ni upravičen. Zaradi izkušenj prejšnjih sprememb prostorske zakonodaje smo nasprotno prepričani, da so prav nepoznavanje dejanskih problemov, nezadostna razprava in neupoštevanje opozoril iz prakse in civilne družbe ključni razlogi za neuspešno prostorsko zakonodajo. S podobnimi cilji sta se zakonov oz. njihovih sprememb lotili že vsaj zadnji dve vladi, razmere v urejanju prostora pa se niso izboljšale, postopki so vse daljši, sistem pa vedno bolj nepregleden.

Po pregledu zadnjih predlogov sprememb in dopolnitev zakonov (ZPNačrt-B in ZGO-1D, z dne 27.6.2012), ki ju je potrdila vlada, posredujemo pred obravnavo v državnem zboru:

- Nestrinjanje z nujnim postopkom spreminjanja zakonov in poziv k pripravi rednega postopka, v katerega bo vključena javna razprava. Predlagamo, da se vključi splošno in organizirano strokovno javnost v pripravo rešitev na način, ki je v demokratični družbi pričakovan in uveljavljen. Zato državnemu zboru predlagamo, da zakone zadrži, zahteva oceno stanja ter izvedbo običajnega postopka sprejeminjanja zakona z vključitvijo strokovne javnosti in izvedbo javne razprave o rešitvah.

- Najnujnejše predloge sprememb členov v obliki amandmajev za preprečitev najspornejših sprememb v primeru, da se bo nujni postopek nadaljeval.
Stroka pojasnila stališča do predloga novele ZGO na Komisiji za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Državnega sveta

05.07.2012 10:47

V ponedeljek, 2. julija je zasedala Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in obravnavala novelo Zakona o graditvi objektov, ki jo je Vlada RS pretekli teden predlagala za sprejem po nujnem postopku v parlamentu. Novela Zakona o prostorskem načrtovanju je bila s seje umaknjena, ker je bila posredovana na občine in bo obravnavana na izredni seji v ponedeljek 9. julija. Na zasedanje komisije so bili povabljeni tudi predstavniki predlagatelja zakona – Ministrstva za infrastrukturo in prostor in predstavniki strokovne javnosti – skupine Odgovorno do prostora in obeh zbornic, ZAPS in IZS.

Stališče do omenjenega zakona in najpomembnejše pripombe na predlagane spremembe sta v imenu IZS predstavila generalna sekretarka IZS, mag. Barbara Škraba Flis, v imenu ZAPS pa predsednik, mag. Andrej Goljar. Stališče stroke in predvsem kritiko nujnega postopka in izključevanja javnosti iz postopka priprave sprememb zakona, pa mag. Maja Simoneti, koordinatorka skupine Odgovorno do prostora!.

Po predstavitvi so razpravo nadaljevali ostali komisije in na koncu oblikovali mnenje, da je postopek, po katerem Vlada RS pripravlja in sprejema prostorsko in gradbeno zakonodajo neprimeren ter ugotovili, da ne obstaja potreba, ki bi opravičevala nujni postopek. Vladi bodo zato predlagali, naj v bodoče omenjene zakone odpira bolj premišljeno in naj omogoča javno razpravo in sodelovanje stroke pri pripravi zakonskih sprememb. Podrobneje so v mnenju, ki ga bodo predstavili v Državnem zboru RS, obdelani še problemi neobvezne revizije, investicijskega vzdrževanja in uporabnega dovoljenja za enostanovanjske objekte.

Člani komisije kljub pripombam in obrazložitvi stroke, da je revizija utemeljena dodatna zaščita za zahtevne objekte, podpirajo odpravo obvezne revizije PGD za zahtevne objekte in so mnenja, da bi morali projektanti v celoti odgovarjati za izdelano projektno dokumentacijo. Pripombe stroke bodo kot so zagotovili, prenesli Državnemu zboru.

Po tem sestanku je bilo na ravni skupine Odgovorno do prostora! sklenjeno, da:
- stroka vztraja pri oporekanju nujnega postopka in se pridružuje tistim, ki ministru, vladi in državnemu zboru predlagajo zadržanje zakonov ter ustrezno izvedbo javne razprave in vključitev strokovne javnosti v pripravo rešitev;
- da se o nesprejemljivosti postopka posebej obvesti varuhinjo človekovih pravic;
- da se predstavniki OdP odzovejo na vabilo Komisije DS in na izredni seji 9. julija pojasnijo tudi stališča do novele ZPN ter ponovijo splošna stališča glede postopka in gospodarske škodljivosti nedomišljenega poseganja v prostorsko zakonodajo.
Razstava za natečaj NUK II / Invitation to the exhibition NUK II

03.07.2012 12:34

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev za natečaj NUK II. Otvoritev bo v torek, 10. julija 2012, ob 16.00 uri v kompleksu Tobačne, Tobačna ulica 5, Ljubljana. Ob 20. uri bo sledil pogovor z nagrajenci v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, Ljubljana.
Razstava bo odprta vsak dan (tudi ob sobotah in nedeljah) med 8.00 in 18.00 uro do vključno 20. julija 2012.

Prevzem nenagrajenega natečajnega gradiva je možen zadnji dan razstave med 13.00 in 15.00 uro.  Predhodno je potrebno sporočiti šifro elaborata na naslov natecaji@zaps.si.

Ob razstavi bo izšel natečajni katalog s predstavljenimi natečajnimi rešitvami in uvodnimi nagovori. Cena kataloga je 20 €.
Katalog naročite tako, da izpolnjeno naročilnico pošljite: po faksu: 01/24 20 680, po e-pošti: barbara.pungercar@zaps.si ali na naslov: ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana, naprodaj pa bo tudi na otvoritvi razstave v Tobačni in na večerni predstavitvi v MAO.

Vabilo

ENG

Ministry of education, science, culture and sport of Slovenia and ZAPS kindly invite you to the opening of the exhibition of the Competition entries fot NUK II. The opening will be held on Tuesday, 10th July 2012 at 16.00 hours in the Tobačna complex, Tobačna ulica 5, Ljubljana. The event will be followed by the presentation of the awarded competitors in the Museum for architecture and design, Fužine castle, Pot na Fužine 2, Ljubljana.
The exhibition will be open (including Saturdays and Sundays) between the 08:00 and 18:00 hour up to and including 20 July 2012.

Competitors who did not receive an award may collect their material on the last day of the exhibition between 13:00 and 15:00. The working number of the projects must be communicated in advance to natecaji@zaps.si.

Along with the exhibition the Chamber will issue a catalog with all competing projects and introductions. Catalog price is 38 €. The price includes all postal cost. SKB bank: IBAN SI56 0310 0100 1291  427, SWIFT (BIC): SKBASI2X. You can order the catalog by e-mail (barbara.pungercar@zaps.si) or buy it at the exhibition opening in Tobačna or evening presentation in the Museum for architecture and design, Fužine Castle, Pot na Fužine 2, Ljubljana.

Invitation
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000