Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Volitve ZAPS 2013

31.01.2013 09:00

V skladu s 18., 31. in 43. členom Statuta Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije sta predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in predsednik Skupščinskega sveta dne 28.1.2013 sprejela

SKLEP O RAZPISU VOLITEV za predsednika ZAPS, člane skupščine, člane disciplinskih organov in člane Volilne komisije.

1. S tem sklepom se razpisujejo volitve za predsednika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZAPS), člane skupščine ZAPS, člane disciplinskih organov ter člane volilne komisije.
2. Vse postopke v zvezi s kandidiranjem in volitvami vodi volilna komisija v sestavi: Andreja Baškovč, univ.dipl.inž.kraj.arh., Tomaž Čeligoj, univ.dipl.inž.arh. in Anton Žižek, univ.dipl.inž.arh..
3. Volilna komisija do začetka kandidacijskega postopka pripravi volilne imenike, obrazce za kandidiranje in na podlagi števila članov po regijah določi število predstavnikov posameznih regij v skupščini.
4. Kandidacijski postopek za vse funkcije iz prve točke se opravi istočasno.
5. Kandidacijski postopek traja od 6. februarja do 8. marca 2013. Volilna komisija najpozneje prvi dan kandidacijskega postopka pošlje članom zbornice pozive za kandidaturo na volitvah z obrazcem ter objavi volilne imenike.
6. Veljavne so kandidature, ki so prispele oziroma so bile oddane priporočeno na naslov ZAPS najpozneje 8. marca 2013.
7. Volitve za predsednika zbornice, članov skupščine, disciplinskih organov ter volilne komisije bodo potekale od 25. marca do 10. aprila 2013. Volilna komisija mora najpozneje do 25. marca 2013 objaviti kandidatne liste ter poslati članom vabila za volitve z glasovnicami.
8. Veljavne so volilne glasovnice, ki so prispele oziroma so bile priporočeno oddane na naslov ZAPS najpozneje 10. aprila 2013.
9. Volilna komisija razglasi volilno udeležbo, rezultate volitev ter pripravi volilno poročilo najpozneje do 23. aprila 2013. Volilna komisija bo volilno poročilo predložila v potrditev skupščini zbornice.
10. Skupščina zbornice na podlagi rezultatov volitev potrdi mandate izvoljenih kandidatov za predsednika zbornice in člane skupščine, izvoli člane disciplinskih organov ter imenuje člane volilne komisije.

  
Volilni imeniki so dostopni v rubriki "O zbornici".
 

 

 

 
EKSKURZIJA ZAGREB

30.01.2013 11:50

Petek 22. marec in sobota 23. marec 2013
Dvodnevni vodeni ogled sodobne arhitekture v Zagrebu.
Program ogledov 

Cena za strokovno ekskurzijo znaša 130 Eur z davkom za člane ZAPS in za ostale udeležence 150 Eur z davkom, če bo prijavljenih več kot 40 udeležencev. V ceno je vključen prevoz, zavarovanje med prevozom, organizacija, strokovno vodenje z lokalnimi arhitekti, 1 x večerja, 1 x kosilo, 1 x nočitev v dvoposteljni sobi z zajtrkom v Palace hotel Zagreb 4*. Doplačilo za enoposteljno sobo znaša 32 Eur. Če bo prijavljenih 30 oziroma manj udeležencev, se bo cena ekskurzije dvignila za osebo na 155 Eur in za ostale udeležence na 170 EUR in bo potrebno doplačati 25 Eur.

Prijave s potrdilom o plačani kotizaciji sprejemamo do 15. februarja 2013 na elektronski naslov: barbara.pungercar@zaps.si
Znesek kotizacije (s pripisom Zagreb) ob prijavi nakažite na TRR SI56 0310 0100 1291 427, odprt pri SKB banki. Pisna odjava, na podlagi katere bomo izvedli celotno vračilo že plačane kotizacije, je možna do 15. februarja 2013. Vračilo kotizacije ob odjavi po 15. februarju ne bo več možno. V kolikor bo prijavljenih udeležencev premalo, bo ekskurzija odpadla.

Ekskurzija je pripravljena v sodelovanju z ZAPS in Orisom. Udeleženci ekskurzije bodo lahko v Zagrebu  kupili arhitekturni vodnik po Zagrebu (1898-2010) po akcijski ceni 12 Eur.
Plečnikove nagrade 2013

18.01.2013 13:12

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika razpisuje za leto 2013 osrednje javno priznanje slovenskemu avtorju za vrhunsko stvaritev na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ali notranje opreme, nastalo v zadnjih petih koledarskih letih v Sloveniji ali v tujini. Poleg nagrade razpisuje Sklad tudi Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo ali delo na navedenih področjih in pa za pomembno delo s področja arhitekturne teorije in kritike ter strokovne publicistike oziroma nasploh za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture. Sklad posebej razpisuje še priznanje za izvajalski dosežek in študentsko priznanje.
Kandidate za nagrado, medaljo in priznanje lahko predlagajo podjetja, strokovna društva, člani žirije, avtorji sami in vsi državljani Slovenije. Kandidata za študentsko priznanje predlaga mentor ali fakulteta.
Predloge, ki naj bodo dokumentirani tudi s slikovnim materialom, največ v velikosti A3, pošljite do 22. februarja 2013 na naslov: Društvo arhitektov Ljubljane, Sklad arhitekta Plečnika, 1000 Ljubljana, Karlovška 3/I.
Razpisu je potrebno priložiti izjavo o avtorstvu predlaganega dela.
Plečnikova odličja za leto 2013 bo izbrala žirija, ki jo bo imenovala Skupščina sklada.
Obdavčitev prihodkov iz dejavnosti samozaposlenih in samostojnih podjetnikov

15.01.2013 14:31

V zvezi s spremembami davčne zakonodaje, ki so stopile v veljavo s 1.1.2013 in zadevajo poslovanje samozaposlenih in samostojnih podjetnikov, objavljamo bistvene novosti:

1. Višina normiranih stroškov se je dvignila na 70% tako za samozaposlene kot samostojne podjetnike; pogoj za obdavčitev z normiranimi odhodki je višina prihodkov do 50.000,00 EUR. Davčnemu uradu je potrebno priglasiti obdavčitev z normiranimi stroški /obrazec 3/ do 31.3. za tekoče leto.
Pogoji za obdavčitev z normiranimi odhodki, ki jih mora izpolnjevati zavezanec, določajo izjeme za leto 2013 in ob začetku opravljanja dejavnosti. V primeru, da višina prihodkov v prihodnjih letih ne bo prekoračena in se zavezanec sam ne bo odločil za prehod na vodenje poslovnih knjig, davčnemu uradu ne bo potrebno več oddajati obrazca za priglasitev normirane obdavčitve.
Zavezanci, ki so 30.11.2012 vložili na davčni urad vlogo za obdavčitev z upoštevanjem normiranih stroškov ter so si glede te odločitve v letošnjem letu premislili, lahko še do 2.4.2013 davčni urad obvestijo z obrazcem 5, da želijo voditi knjige.

2. Prihodki se štejejo v davčno osnovo ob nastanku poslovnega dogodka /izstavitvi računa/. Zavezanci, ki bodo začeli opravljati dejavnost v letu 2013, bodo za priglasitev obdavčitve z normiranimi stroški davčnemu uradu predložili obrazec 1.

3. Akontacije davka plačuje zavezanec mesečno oz. kvartalno /obrazec 4/, odvisno od višine davka. Letni davčni obračun pa je zavezanec dolžan predložiti davčnemu uradu do 31.3. za preteklo leto. Zavezanci, ki bodo začeli opravljati dejavnost v letu 2013, bodo za ugotavljanje davčne osnove in obdavčitev dohodkov iz dejavnosti davčnemu uradu predložili obrazec 2 v 8 dneh od registracije dejavnosti pri prostojnem organu.

Podrobnejše informacije si lahko preberete v obvestilu o obdavčitvi dejavnosti, ki velja od 1.1.2013 dalje. Za lažjo prilagoditev na novosti pri poslovanju prilagamo tudi vzorec računa brez DDV in za zavezance za davek na dodano vrednost vzorec računa z DDV.

Kaj pomenijo sprejete spremembe, si lahko podrobno preberete v priloženih izračunih za različne vrste zavezancev.
Gradivo je pripravilo podjetje Re plus d.o.o., Franšizna skupina SIMIČ & partnerji.
V primeru nejasnosti oz. želje po dodatnih projasnilih ter pomoči pri poslovanju v letu 2013 se lahko direktno obrnete na podjetje Re plus d.o.o., Franšizna skupina SIMIČ & partnerji /kontakt: tel. 01 500 40 34, e-naslov: stane.kralj@replus.si./

Skladno s sprejetimi spremembami davčne zakonodaje bomo v prihodnjih dneh prenovili tudi spletne vsebine v rubriki "Strokovna pomoč" na podstrani "Poslovanje".
Spremembe obdavčitve prihodkov iz dejavnosti

10.01.2013 12:16

Z novim letom je stopila v veljavo spremenjena davčna zakonodaja. Spremenjenih je bilo več zakonov: Zakon o davčnem postopku, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakon o dohodnini in Zakon o davku na finančne storitve. Informacije o novostih si lahko preberete na spletni strani DURS.

Spremembe prinašajo novosti za samostojne podjetnike in samozaposlene, tudi za samozaposlene v kulturi. Pri nekaterih vrstah pogodb pa je uveden tudi nov oz. povečan prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Več o spremembah načina obdavčevanja dohodka iz dejavnosti, si lahko preberete na spletni strani DURS.

Spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju prinašajo novosti v zvezi z oddajanjem REK obrazcev.

V izogib morebitnim globam vas tudi opozarjamo, da ste v skladu z navodili DURS dolžni odpreti transakcijski račun in o tem obvestiti DURS najkasneje do 15.1. 2013. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Več o novostih na področju obdavčitve samozaposlenih, pa si lahko preberete  tudi na spletni strani Artservis-a.

O novostih vas bomo še dodatno obveščali.

 

 
Anketa ACE - Vpliv gospodarskega in finančnega negativnega trenda na arhitekturno stroko

08.01.2013 08:58

Spoštovani,

Evropski svet arhitektov (ACE) občasno spremlja vpliv gospodarskega in finančnega negativnega trenda na arhitekturno stroko v Evropi. Na vas se obračamo s prošnjo, da pomagate ACE pri raziskavi in izpolnite kratko anketo o vašem pogledu na trenutno ekonomsko situacijo.
Anketa se nahaja na povezavi http://aceques.produweb.be in bo vzela le nekaj minut vašega časa.

Vnaprej hvala za vaše sodelovanje in lep pozdrav.


 
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000