Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Obvezna oddaja digitalnega elaborata za kataster stavb

27.02.2015 16:10

Od 02. 03. 2015 je obvezna oddaja digitalnega elaborata za kataster stavb.

Pripravljeni sta novi različici aplikacij - urejevalnika digitalnih elaboratov - UDE in oddaje digitalnih elaboratov - ODE, ki podpirata poslovanje v skladu s spremenjenim dokumentom. 

Podrobnosti in navodila:

Poslovanje med geodetsko upravo in geodetskimi podjetji – navodilo >
Navodila za izdelavo elaboratov katastra stavb v digitalni obliki >
Nova verzija UDE>
Regijski posveti upravnih enot, občin, projektantov in inšpektorjev

26.02.2015 00:00

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v mesecu januarju, februarju in marcu 2015 pripravlja regijske posvete, katerih tema je graditev.
Regijski posvet v Zagorju ob Savi bo potekal v četrtek, 5.3.2015 od 9.30 do 13.30 ure v dvorani PGD /Cesta Borisa Kidriča 7, Zagorje ob Savi/.
Na posvetu bodo prisotni predstavniki upravnih enot in občin Ljubljana, Domžale, Litija, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Podrobnejše informacije o posvetu so na voljo v priloženem programu.
Člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije se na posvet lahko prijavite na e-naslov: zaps@zaps.si.
Vljudno vabljeni!

Program>
Javna obravnava osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E)

25.02.2015 15:07

Pripombe na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) je možno oddati do 12.03.2015.

Obvestilo>
Osnutek zakona>
Evidentiranje nepremičnin

22.02.2015 14:51

Objavljamo prispevek Martine Lipnik, v katerem je obdelana geneza in problematika evidentiranja nepremičnin v polpretekli slovenski zgodovini:

Stanje grajenih površin, javnih evidenc, »črnih gradenj«, zemljiških transakcij, urejanja statusa javnih površin in določevanja funkcionalnih površin k objektom, vse s posledicami za novi davek na nepremičnine.

Povezava>

in analizo pomanjkljive zakonodaje na konkretnem primeru:

Razprodaja zemljišč s strani stečajnih upraviteljev gradbenih podjetij

Povezava>
Posvet Veliki infrastrukturni projekti v Sloveniji: od zgrešenih do trajnostnih naložb

21.02.2015 14:41

Javni strokovni posvet, 6. februar 2015 od 9h do 13h
Velika predavalnica Fakultete za arhitekturo, Zoisova cesta 12, Ljubljana

Svoje poglede na prihodnost infrastrukturnih projektov bodo med drugimi predstavili predsednik vlade Miro Cerar, evropska komisarka Violeta Bulc, evropski poslanec Igor Šoltes, Dejan Makovšek (OECD) in predsednik Inženirske zbornice Slovenije Črtomir Remec.

Vabilo in prijava>

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate gradiva in posnetek:

Gradivu dodajamo nekaj povezav na prispevke, ki prispevajo k celovitemu pogledu na problematiko:

 
 
 
 
 
 
 Regijski posveti upravnih enot, občin, projektantov in inšpektorjev

12.02.2015 14:40

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v mesecu januarju, februarju in marcu 2015 pripravlja regijske posvete, katerih tema je graditev.

Program>
Nominacije za nagrado European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe 2015

12.02.2015 12:10

Zbornica za arhitekturo in prostor slovenije je imela kot uradna članica ACE (Architects' Council of Europe) letos čast in dolžnost predlagati svoj izbor arhitekturnih realizacij za nagrado European Union Prize for Contemporary Architecture -  Mies van der Rohe 2015. Povabilo je prispelo na ZAPS konec septembra, nominacije pa je bilo potrebno posredovati do 5. oktobra 2014. Zaradi preglednosti postopka je Upravni odbor ZAPS sklenil, da bo izbor prepustil neodvisnima, zunanjima selektorjema: prof. dr. Petri Čeferin in kritiku Jeffu Bickertu iz Zavoda ARK. Naloga je bila izziv predvsem zaradi visoke kvalitete in raznolikosti del, ki so bila dokončana v zadnjih dveh letih, od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2014. Selektorja sta na podlagi strogih kriterijev, predpisanih s strani organizatorja, in ogleda vseh projektov, izbrala štiri projekte (od največ petih, ki jih je bilo mogoče predlagati) in jih predlagala za nagrado. ZAPS se selektorjema zahvaljuje za njuno prizadevnost, nominirancem pa želi veliko uspeha v procesu ocenjevanja. Veselimo se del, ki jih bodo tudi v prihodnosti ustvarili majhni ali veliki slovenski arhitekturni biroji in bodo prispevali k dvigu kvalitete našega grajenega okolja.

V zvezi z nominiranimi projekti naj dodamo pojasnilo, da sta tudi MAO in DESSA kot člana svetovalnega odbora imela možnost nominirati projekte ter Tadej Glažar kot neodvisni strokovnjak. Svetovalni odbor je nato med 75 dodatnimi predlogi izglasoval 20 projektov in jih dodal na seznam, ki so ga že posredovale arhitekturne organizacije in zunanji eksperti. Med dodatno izglasovanimi projekti so bili tudi tudi 4 slovenski, tako da je imela Slovenija v skupnem izboru kar 8 svojih projektov. Pravila izbora si lahko preberete na spletni strani fundacije.

Fundacija MIES je izbrala 40 projektov v ožji izbor izmed  420 nominiranih projektov . Ožji izbor je oblikovala posebna komisija. Ogledate si ga lahko na naslednji povezavi.

Vsi nominirani projekti so predstavljeni na razstavi, ki je na ogled v barcelonski šoli za arhitekturo (ETSAB) do 19. marca.
Pet finalistov za nagrado bodo predstavili konec februarja. Nagrado pa bodo podelili 8. maja, 2015 v paviljonu Mies van der Rohe v Barceloni potem, ko bo vseh pet finalistov predstavilo svoja dela.

Največ nominiranih objektov je zgrajenih v Kopenhagnu, Berlinu in Rotterdamu. Med njimi ni slovenskih projektov ali projektov, pri katerih bi sodelovali slovenski projektanti. Med njimi je 16 kulturnih, 4 izobraževalni, 3 objekti mešane rabe, 3 verski, 3 urbani, 2 poslovna, 2 hotela, 2 večstanovanjski stavbi,  žalni, krajinsko-arhitekturni, socialen objekt, športni objekt in enodružinska hiša.


Predstavitev projektov, ki jih je za nominacijo predlagal ZAPS, s kratko utemeljitvijo:

1. Center za kontrolo zračenega prometa Ljubljana ATCC
dokončano: maj 2013; Brnik, Sadar+ Vuga

Projekt pametno in z občutkom preoblikuje običajno tipologijo, da ta šele postane vidna. Lahkotnost projekta kaže na prostorsko strukturiran red in izkušnjo na več nivojih. Kljub nepravilnosti oblik in natančnosti v detajlu, v oblikovanju ni ničesar, kar bi bilo neupravičeno. Diskretno bronasta zasteklitev reflektira gore v ozadju. Organskost stavbi prida konotacijo visokega oblikovanja, visoko varnostin vrhunskost centra kontrole zračnega prometa. Projekt je tudi energetsko učinkovit.
Intelligently and sensitively transformed a unremarkable typology, made it publicly visible. Light works to suggest spatial-structural order and experience throughout. Despite form, irregular shapes and precision detailing nothing gratuitous in design, reveal changes in elevation and program. Good energy performance certificate, while discrete bronze glazing reflects mountains. Organically drawn through the building a high-design, high-security, state-of-the-art air traffic control centre.
2. Kompaktna kraška hiša
dokončano: marca 2014, Vrhovlje, Slovenija; Dekleva Gregorič arhitekti

Projekt ohranja tradicionalno majhen volumen stanovanjske stavbe, pričemer je zasnovan kot enovit, kompakten, kamnit volumen, ki ga pametno določajo razmerja med prostornino, naklonom strehe in velikostjo, ki omogoča delitev v dve etaži. Deljen z dvema vstavljenima lesenima volumnoma ohranja odprtost, z intuitivnim programom in odlično izdelavo, z občutljivostjo za močen detajl in uporabo lokalnih, tradicionalnih materialov (les , kamen) ustvarja inovativno, avtentično zasnovo. Vzorčni primer dobre prakse.
Retaining traditionally small-scale volumes the house is composed of one compact, stone volume, yet intelligently defined relationship between volume, roof inclination and size enables division into two floors. Divided by two inserted wooden volumes it remains open, with intuitive program, and excellent craftsmanship, sensitive yet strong detailing in local, traditional materials (wood, stone) to produce an innovative, authentic design. As exposed, accessible building exemplary of best practice.
3. Prenova obrežja reke Ljubljanica
dokončano: junija 2014, Ljubljana; več avtorjev: Atelier arhitekti, Arhitektura d.o.o., Atelje Vozlič, BB arhitekti, Boris Podrecca, Dans arhitekti, mestni arhitekt Janez Koželj, 
URBI.
S paleto novih mostov, pešpoti , paviljonov, ploščadi, trgovv dolžini 2 km vzdolž ali v bližini Ljubljanice, ki so jih ustvarilirazlični arhitekti inskupine arhitektov, jetozdaj obsežen javno dostopen in animiran prostor, dobro povezans sosednjimi urbanimi prostori in strukturami. S tem posegom je izkušnja središča Ljubljane močno redefinirana. Izboljšala se je kakovost bivanja na prostem, ki spodbuja mobilnost, hojo, družabnost in stimulira gospodarski preporod srednjeveškega mesta. Prenova obrežja Ljubljanice je nominirana kot celoten projekt, ki se je začel 2008 in se še nadaljuje; navedeni so samo projekti (arhitekturni biroji), ki so bili realizirani v zadnjih dveh letih.
An array of new bridges, walkways, pavilions, platforms, squares and landscaping by various coordinated teams along 2 km of Ljubljanica Rivers banks make it wholly accessible and animated, meld with adjoining urban fabric, with traffic and parking rerouted, profoundly redefining the central Ljubljana experience. A vastly improved quality of open-air life that fosters mobility, sociability and stimulates the medieval city’s economic revival. Special note: nominated as a single, ongoing project; multiple offices; here listed a selection of component projects completed only in last two years.
4. Skakalnice Planica
dokončano: oktobra 2014, Planica, Slovenija; A Biro, Studio AKKA

Projekt obsega načrtovanje, gradnjo in krajinsko oblikovanje športne infrastrukture za celoletno rekreacijo, treninge in tekmovanja, z novimi, velikimi vrhunskimi smučarskimi skakalnicami, sodniškimi in novinarskimi stolpi ter inovativnimi prostori za priprave. Stolpi so zasnovani kot funkcionalne skulpture v lokalnem materialu (smrekov les in kamen), celo beton odraža neokrnjeno okolje, ki jih obdaja. Topografije in tenkočutno artikulirane tektonske strukture so v pametni interakciji, da ustvarjajo novo krajino v osrednjem narodnem parku Slovenije.
Planning, construction, landscaping of sports infrastructure, for year-round recreation, training and competitions, with new, large world-class ski jumps, judging and media towers and innovative indoor preparation spaces. Towers are functional sculptures, materials (local spruce and stone), even concrete reflect surrounding pristine environment. Topography and sensitively articulated tectonic structures interact intelligently, creating a new landscape in country’s most important national park.
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000