Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

ZAPISNIK POSVETA

22.01.2016 11:47

Posvet oziroma javna razprava o problematiki 3. razvojne osi na odseku Velenje - AVTOCESTA A1 je potekala dne 16.12.2015 v prostorih ZAPS.

Prilagamo zapisnik kot zaključek razprave in skupno stališče vseh razpravljavcev ter ZAPS. Zapisnik vsebuje tudi stališča razpravljalcev. >>

Posebej dodajamo še mnenje Strokovnega sveta ZAPS. >>

Vabilo na razpravo >>
Plečnikove nagrade 2016

19.01.2016 08:53

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika razpisuje Plečnikovo nagrado za leto 2016 - osrednje javno priznanje slovenskemu avtorju za vrhunsko stvaritev na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ali notranje opreme, nastalo v zadnjih petih koledarskih letih v Sloveniji ali v tujini.
Sklad poleg nagrade razpisuje tudi Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo ali delo na navedenih področjih ter za pomembno delo s področja arhitekturne teorije in kritike ter strokovne publicistike oziroma na splošno za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture.
Sklad posebej razpisuje še priznanje za izvajalski dosežek in študentsko priznanje.
Predloge, ki naj bodo dokumentirani tudi s slikovnim materialom, največ v velikosti A3, pošljite do 19. februarja 2016 na naslov: Društvo arhitektov Ljubljane, Sklad arhitekta Plečnika, 1000 Ljubljana, Karlovška 3/I. in info@drustvo-dal.si.
Navodila za pripravo predlogov so objavljena na www.drustvo-dal.si/plecnikova_odlicja_2016.
Podaljšana javna razprava o novi zakonodaji

15.01.2016 14:35

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je sprejelo sklep o podaljšanju javne razprave:

Javna razprava o gradbeni in prostorski zakonodaji podaljšana do 19. februarja

ZAPS je v času javne razprave pripravil predstavitve in posvete na regijskih zborih. Pripombe smo zbirali in jih še vedno obravnavamo na delovnih skupinah. Rok za pošiljanje pripomb članov na ZAPS ostaja nespremenjen - 20.01.2015. Zaradi podaljšanja javne razprave je prestavljena tudi seja skupščine.
Razpisan je natečaj za UREDITEV JEZERSKE PROMENADE NA BLEDU

15.01.2016 14:18

Občina Bled je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala javni projektni, odprti, anonimni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za:
UREDITEV JEZERSKE PROMENADE NA BLEDU.

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.

 
IZJAVA ZBORNICE ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE OB NOVINARSKI KONFERENCI ZORG 12.1.2016

13.01.2016 09:00

V ZAPS - Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije – že vsa leta pri spremembah zakonodaje podpiramo konstruktiven pristop. Zato smo tudi podpisniki memoranduma ZORG. Zavzemamo se za skupno strokovno delovanje in razumevanje osnutkov zakonov in si želimo, da v razpravi ne bi prihajalo do različnih interpretacij in napetosti med strokami. Vse arhitekturno in inženirske stroke smo se strinjale pri izhodiščih za pripravo nove zakonodaje, kar je potrjeno v dokumentu Kultura prostora, ki je rezultat partnerskega združenja Odgovorno do prostora. Ko pa so se izhodiščna načela spremenila v zakonske člene, jih predstavniki različnih strokovnih združenj beremo in razumemo vsak po svoje. Javna obravnava je že rezultat določenega strokovnega konsenza in je namenjena predvsem drugim deležnikom, da povedo svoja stališča pred vladno in parlamentarno obravnavo.

V ZAPS načelno podpiramo osnutke zakonov, rešitve so pravilno nastavljene, a jih je potrebno še dodelati. Ne nasprotujemo široki javni razpravi, celo predlagamo podaljšanje, da bi prišli do usklajenih rešitev. Prepričani smo, da je reforma prostorske in gradbene zakonodaje v naši državi nujno potrebna. Prav tako menimo, da so predlagane rešitve primerljive z dobrimi in uporabnimi evropskimi praksami. Zavedamo se, da je potrebno na področju posegov v prostor in pri vseh vrstah gradnje narediti red. Dlje kot bomo z reformo zakonodaje odlašali, večja škoda bo nastajala še naprej, gradbeni dejavnosti, investitorjem, izvajalcem, stroki, državi.

Red na prostorskem, arhitekturnem in gradbenem področju pomeni tudi zakonsko ureditev dejavnosti v skladu s poklicnimi kompetencami. Zato v ZAPS predlagamo, da se natančno opredelijo poklicne naloge in odgovornosti stroke. Določena področja so med strokami deljena glede na poklicne kompetence. Na področju arhitekture pa si ne predstavljamo strokovne neodvisnosti na način, da lahko trguješ, izvajaš in obenem neodvisno projektiraš. Če so taka pravila prestroga za druge poklice, potem v ZAPS podpiramo dve različni stopnji regulacij, kot je običajno tudi v večini drugih držav EU.

V medijski javni razpravi je bilo veliko zavajanja in demagogije. Na primer, da v praksi ni težav s pridobivanjem gradbenih dovoljenj, da predlagani koncept ZgoDBE ni primeren za zahtevne objekte ali infrastrukturo, da smo arhitekti v posebnem superiornem položaju in podobno. Nič od tega nikoli ni bilo podkrepljeno s konkretnimi argumenti, imamo pa številne konkretne primere, da je postalo pridobivanje gradbenega dovoljenja že za majhno stavbo, velik problem. Na osnovi konkretnih primerov iz prakse trdimo, da bi koncept ZgoDBE lahko bistveno pripomogel k hitrejšim postopkom tudi pri zahtevnih velikih stavbah. Kot stroka nikakor ne želimo dominirati, želimo pa primerljiv položaj z arhitekturno stroko v tujini, saj kot generalisti glede na našo platformo znanj obvladamo kompleksnost vodenja projektiranja in vodenja gradnje zgolj pri stavbah, seveda vedno ob tehnični pomoči ekipe drugih strokovnjakov, tako kot predvideva osnutek gradbenega zakona.
V ZAPS želimo spodbuditi dobro prakso po vzoru tujih držav, kjer je odgovornost posameznika točno opredeljena glede na kompetenčno področje njegove stroke.
Novoletna poslanica predsednika ZAPS

12.01.2016 10:19

Spoštovane članice, spoštovani člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije,

dovolite mi, da vam na začetku leta 2016 zaželim predvsem veliko delovne vneme, pa tudi sreče tako na poslovnem kot zasebnem področju. Hkrati bi se rad dotaknil aktualnih in izjemno pomembnih dogodkov, ki nas arhitekte, krajinske arhitekte in prostorske načrtovalce kot tudi celotno strokovno področje čakajo v naslednjih mesecih novega leta.

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) v letu 2016 aktivno sodeluje pri nastanku nove prostorske in gradbene zakonodaje, ki je izjemno pomembna za prihodnji položaj in razvojne možnosti pooblaščenih arhitektov in krajinskih arhitektov.
ZAPS si že dolgo prizadeva izboljšati pogoje za delovanje naših strok. Našo dejavnost in poklicno usmerjenost želimo umestiti v slovenski prostor na način, ki je primerljiv v širšem evropskem prostoru (EU) in tudi na svetovni ravni. Pri tem smo sodelovali s sorodnimi zbornicami, fakultetami, ministrstvi in mediji. V pripravo nove zakonodaje smo vložili veliko strokovnega dela, saj se zavedamo, da je čas, da na državni ravni končno dobimo celovito urejeno sistemsko zakonodajo.

V ZAPS smo izdelali številne analize, ankete, raziskave. Zlasti v eni od njih smo ugotovili sistematično kršenje načel kompetentnosti in strokovnosti arhitekturne stroke. Tako smo lahko argumentirano dokazali, da na arhitekturnem področju v veliki meri delujejo nestrokovne osebe /poslovni subjekti, pa tudi druge stroke, zlasti inženirske. Rezultate smo posredovali pristojnim ministrstvom.
Menim, da smo bili pri tem uspešni, saj so pripravljavci zakonodaje spoznali, da je glede na evropske usmeritve vloga arhitekta in regulacija poklica ključna za odgovorno ravnanje v prostoru. Vladna administracija je v arhitekturni stroki in ZAPS prepoznala verodostojnega deležnika. Zato so naše številne predloge upoštevali pri pripravi osnutkov prostorske in gradbene zakonodaje, ki je v javni obravnavi do 20.1.2016.

V januarju 2016 bo na pobudo ZAPS partnerstvo Odgovorno do prostora izdalo pomemben dokument, sporočilo stroke, namenjeno politiki in širši javnosti: »KULTURA PROSTORA IN GRADITVE ZDAJ!«. V dokumentu so predstavljeni cilji in predlogi sistemskih rešitev za trajnostno graditev ter vzdržno ravnanje s prostorom. Strokovnjakinje in strokovnjaki s področja urejanja prostora, arhitekti, krajinski arhitekti, gradbeniki, geodeti, urbanisti, geografi in drugi inženirji ter družboslovci, ki delujejo pri urejanju prostora, različnim javnostim sporočajo troje. Prvič, da so razmere v urejanju prostora kritične, drugič, da zahtevajo odločne sistemske (zakonodajne) spremembe in tretjič, da so vse stroke pri tem dosegle pomembno soglasje.

Marsikdo od nas je v zadnjem času v medijih zasledil članke, ki skušajo diskreditirati arhitekturno stroko in vnesti razdor med arhitekte in krajinske arhitekte ter naše kolege inženirje. Želim vas spomniti, da si arhitekti za zakon o arhitekturni dejavnosti prizadevamo že od leta 2002, leto 2007 je bilo prelomno, ko smo zakon skupaj z inženirji skoraj dobili. Pravzaprav je zdaj zadnji čas, da zakonsko opredelimo in uredimo pogoje za opravljanje dejavnosti s področja arhitekture in krajinske arhitekture.

Predlogi prostorske in gradbene zakonodaje, ki so v javni obravnavi, ne skušajo prav nikomur nekritično odvzeti pravico do opravljanja dela, za katerega smo se šolali in bili usposobljeni, kot skušajo nekateri članki neobjektivno prikazati. Očitno nekatere moti, da se je naša stroka v zadnjih letih poenotila, da tvorno sodeluje pri novi zakonodaji, da se zgolj skuša umestiti na primerljivo mesto, kot ga imata arhitekturna in arhitekturno krajinska stroka v tujini.

Naj končam v dobrem duhu novoletne poslanice. V ZAPS si bomo v novem letu prizadevali za razvojni dialog in še večji preboj naše stroke, za sodelovanje, za čim večji napredek pri ustvarjanju boljših pogojev pri delu. Ob tem pa si sam želim in vas obenem prosim, spoštovane kolegice in cenjeni kolegi, da v teh odločilnih tednih in mesecih v največji možni meri sodelujete pri javni in parlamentarni obravnavi nove zakonodaje. Samo s svojim odgovornim delom in aktivnim sooblikovanjem evropsko primerljive zakonodaje bomo lahko prispevali k ugledu arhitekturne stroke in naše poklicne dejavnosti v domačem in mednarodnem prostoru.

V letu 2016 vam še enkrat želim vse dobro in vas lepo pozdravljam,

Vaš predsednik

dr. Andrej Goljar, predsednik
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
srečno in uspešno 2016 / happy and successful 2016

05.01.2016 17:38

 
avtor animacije: Matthew DiVito / cycloid
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000