Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

MOP - Priročnik o inkluzivnem oblikovanju in dostopu do informacij, MJU - Smernice za javno naročanje gradenj

31.01.2017 17:00

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju s predstavniki različnih invalidskih organizacij in kot nadaljevanje dela v zvezi s pripravo Pravilnika o univerzalni gradnji, izdal priročnik z naslovom Inkluzivno oblikovanje in dostop do informacij >>.
Priročnik obravnava vsebine, ki se nanašajo na prikaz raznih informaciji v prostoru s ciljem enakopravnega sodelovanja vseh uporabnikov javnih prostorov in javnih storitev, tudi invalidov. Invalidi in druge funkcionalno ovirane osebe so enakopravni z drugimi uporabniki prostora in storitev, kar vključuje tudi enakopraven dostop do informacij.
Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov zavezuje k sprejemanju ustreznih ukrepov, s katerimi se razvijajo, širijo in spremljajo uveljavljanje minimalnih standardov in smernic za dostopnost objektov, naprav in storitev, ki so namenjeni javnosti ali se zanjo opravljajo, ter omogočijo izobraževanje vseh, ki jih zadeva urejanje dostopnosti, s katero se srečujejo invalidi.
Priročnik je namenjen projektantom, oblikovalcem, investitorjem, odgovornim v javnih ustanovah in vsem, ki kakorkoli s svojimi dejanji vplivajo na podajanje informacij v prostoru.

Priročnik >>

 


 

Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije ter mnogimi drugimi deležniki s področja gradbeništva pripravilo Smernice za javno naročanje gradenj >>.
Na voljo bodo vsem deležnikom kot orodje in zbirka priporočil za lažje delo na področju javnih naročil v gradbeništvu. Smernice bodo strokovni sodelavci Direktorata za javna naročila v prihodnje postopoma predstavili različnim deležnikom, ki bi jim utegnile biti uporaben in dobrodošel priročnik pri delu.

Smernice temeljijo na izhodiščih, ki jih določa ZJN-3, vsebujejo pa pravne podlage, ki so pomembne pri javnem naročanju gradenj, napotila za vodenje in načrtovanje gradnje, način izračuna ocenjene vrednosti, prav tako zajemajo primerne načine določanja pogojev za sodelovanje, tako tehničnih, kot tudi kadrovskih in finančnih. Vsebujejo tudi primere ustreznega definiranja referenc za različne objekte. Velik poudarek smernic je zlasti na naboru in opisu meril za izbor ponudnika, ki niso zgolj kakovostne narave, temveč tudi okoljske in socialne. Smernice pojasnijo tudi vidike neobičajnih nizkih ponudb in napotila glede primerne uporabe gradbene pogodbe.
Namen smernic, ki so že tretje v nizu, ki jih je ministrstvo pripravilo v sodelovanju s širšo strokovno javnostjo, je tako povečati kompetence uslužbencev, ki se ukvarjajo z oddajo javnih naročil na področju gradnje in dvigniti kvaliteto investicij v javnem naročanju.

Smernice >>
Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine

25.01.2017 11:05

Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za kulturo sta izdali Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine, katerih namen je:
•zagotoviti, načrtovalcem tehnično podporo v procesu načrtovanja energetske prenove,
•omogočiti lastnikom stavb kulturne dediščine enakopravnejšo obravnavo pri pridobivanju finančnih virov za prenovo.

Smernice so namenjene tudi strokovnim službam, za pomoč pri svetovanju lastnikom stavb, da bodo vnaprej seznanjeni z omejitvami pri izvedbi ukrepov energetske sanacije in jih bodo lahko ustrezneje načrtovali. 

Smernice so nastale v interdisciplinarni skupini strokovnjakov z Urbanističnega inštituta, Gradbenega inštituta ZRMK in ob tesnem sodelovanju Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS).
Dostopne so v elektronski obliki na naslednji povezavi>.

V zadnjih letih se v Sloveniji pospešeno prenavljajo stavbe z namenom izboljšanja njihove energetske učinkovitosti. Pri prenovah stavb nam danes sodobne tehnične rešitve omogočajo pomembne rezultate pri zniževanju stroškov, varovanju okolja in zmanjševanju naših vplivov na podnebne spremembe. Vendar pa je že marsikatera prenova povzročila trajno škodo, predvsem na tistih objektih, kjer se je pri prenovi zanemarilo arhitekturni vidik ter se k njej pristopilo zgolj kot tehnični nadgradnji. Poseben izziv predstavljajo energetske prenove stavb, ki smo jih prepoznali kot del naše kulturne dediščine.

Kljub nekaterim primerov negativne prakse je treba poudariti, da si varstvo dediščine in energetska prenova nista nekompatibilni in nasprotujoči si področji, pomembne prihranke energije je možno zagotoviti tudi tako, da ostaneta originalna arhitekturna zasnova in izgled stavbe nespremenjena. Obe področji sta del širšega pojmovanja načel trajnostne družbe, zato je ob ustreznem razumevanju ciljev obeh moč najti ustrezno ravnovesje, ki bo na eni strani z učinkovitejšo rabo energije zmanjšalo  negativne vplive na okolje, po drugi strani pa ohranilo kakovostno arhitekturo in naredilo objekte kulturne dediščine bolj privlačne za uporabo.

Smernice so strukturirane v 4 sklope :
•uvodoma je predstavljen zakonodajni okvir,
•nadaljuje se s kratko predstavitvijo sistema varstva dediščine v Sloveniji in osnovnimi principi energetske prenove,
•sledi predstavitev predhodnih analiz potrebnih za ustrezno načrtovanje ukrepov
•nato pa sledi bistven in najbolj konkreten del, to je pregled posameznih ukrepov energetske prenove in presoja vplivov na varovane vrednote.

K smernicam je priložen tudi primer vloge za izdajo kulturnovarstvenih usmeritev, ki naj bi v obliki vprašalnika olajšal komunikacijo med vlagatelji in ZVKDS, saj je eden od najbolj učinkovitih orodij varstva ta, da se načrtovalce ustrezno usmeri že v čim bolj zgodnji fazi prenove.
 
Ekskurzija na Dunaj

23.01.2017 15:16

stanovanjska soseska Seestadt Aspern,  Berger + Parkkinen Architekten Wien / Helsinki

Vabimo vas na dvodnevno strokovno ekskurzijo in otvoritev razstave Arhitektke oblikujejo sedanjost, ki bo 16.2. ob 15h v prostorih parlamenta na Dunaju. Več o ekskurziji si lahko preberete na naslednji povezavi.
Plečnikova odličja 2017

20.01.2017 13:04

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika razpisuje Plečnikovo nagrado za leto 2017 - osrednje javno priznanje slovenskemu avtorju za vrhunsko stvaritev na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ali notranje opreme, nastalo v zadnjih petih koledarskih letih v Sloveniji ali v tujini.
Sklad poleg nagrade razpisuje tudi Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo ali delo na navedenih področjih ter za pomembno delo s področja arhitekturne teorije in kritike ter strokovne publicistike oziroma na splošno za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture.
Sklad posebej razpisuje še priznanje za izvajalski dosežek in študentsko priznanje.
Predloge, ki naj bodo dokumentirani tudi s slikovnim materialom, največ v velikosti A3, pošljite do 17. februarja 2017 na naslov: Društvo arhitektov Ljubljane, Sklad arhitekta Plečnika, 1000 Ljubljana, Karlovška 3/I. in info@drustvo-dal.si.
Navodila za pripravo predlogov so objavljena na www.drustvo-dal.si/plecnikova_odlicja_2017.
srečno in uspešno 2017 / happy and successful 2017

19.01.2017 13:39

 
RAZPIS ZLATA KOCKA 2017

15.01.2017 15:04

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije razpisuje nacionalne nagrade programa Arhitektura in otroci: nagrade Zlata kocka 2017. Nagrada Zlata kocka hkrati predstavlja kandidaturo za svetovne nagrade »UIA Architecture & Children Golden Cubes Award« programa Arhitektura in otroci Svetovne zveze arhitektov (UIA). 

Rok za oddajo je 16.januar, 2017.

VEČ...
Razstava natečajnih rešitev za Dom zaščite in reševanja v Trzinu

10.01.2017 10:12

Otvoritev razstave bo v ponedeljek, 30.1. 2017 ob 18:00 uri, v avli Centra Ivana Hribarja, Ljubljanska cesta 12/f, v Trzinu.
Razstava bo na ogled do 27. 2.2017.
Vabilo

Razstavo si lahko ogledate do 27. februarja in sicer v času uradnih ur Občinskega informacijskega središča:
PON 8:00 – 19:00, TOR 7:00 – 13:30, SRE 8:00 – 19:00, ČET 7:00 – 19:00, PET 7:00 – 13:30.
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000