Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Stanje arhitekturne stroke v Evropi - Sektorska študija ACE

31.05.2017 10:34

Peta izdaja Sektorske študije ACE o stanju arhitekturne stroke v Evropi kaže, da se po gospodarski krizi leta 2008 arhitekturna stroka in poklicno delovanje arhitektov mogoče stabilizira in nakazuje določene pozitivne trende.

Sektorska študija je bienalna raziskava, ki jo naroča ACE in, ki zbira ter analizira statistične, sociološke in ekonomske podatke o evropskih arhitektih, trgu arhitekturnih storitev in arhitekturnih birojev. Rezultati so predstavljeni v obliki grafov, tabel in zemljevidov s spremljajočimi razlagami. Za vsako državo, ki je sodelovala v raziskavi je izdelana izkaznica, ki predstavlja vse zbrane podatke o tej državi.
Študija je nastala na podlagi odgovorov 27.000 arhitektov iz 27 evropskih držav. Izdaji iz 2016 so dodana nova področja raziskav, zaradi česar predstavlja najbolj obsežno raziskavo in referenčno orodje za vse, ki jih zanima arhitekturna stroka, poklic arhitekta in kakovost grajenega okolja.
Raziskava potrjuje, da je arhitektura rastoč poklic - število arhitektov v Evropi-31 - se ocenjuje na okoli 600.000, kar je 4% porast od leta 2014. Čeprav je pot do ravni, na kateri je bil poklic pred letom 2008 še kar dolga, Študija razkriva številne znake okrevanja trga arhitekturnih storitev in pozitivne obete za poklic: vrednost trga arhitekturnih storitev je narasla; povprečni prihodki so višji pri večini podjetij; število neodvisnih arhitektov je upadlo - kar nakazuje, da se arhitekti vračajo k bolj formalni zaposlitvi znotraj podjetij; in še bolj pomembno, arhitekti v večin držav so optimistični glede svoje prihodnosti, ter pričakujejo več dela v prihajajočem letu.
Vendar pa pozitivni povprečni trendi na evropskem nivoju ne morejo zakriti  dejstva, da se situacija po Evropi razlikuje - rast je šibkejša na jugu in nič kaj presenetljivo ni, da so napovedi tam bolj pesimistične.
"Sektorska študija z vsemi zbranimi in obdelanimi statističnimi podatki nepogrešljivo prispeva k kredibilnosti in kompetentnosti ACE v odnosih s tvorci politik v EU in na nacionalnem nivoju ter omogoča učinkovito vodenje politik ACE" pravi Predsednik ACE Luciano Lazzari. Pomaga nam tudi bolje razumeti, kako je na poklic vplivala in ga spremenila gospodarska kriza in ponuja podrobno sliko nove realnosti, s katero se sooča arhitekturna stroka," dodaja.
Sektorsko študijo 2016 ACE lahko prevzamete s spletne strani ACE v angleščini in francoščini.
Vlada sprejela predloge zakonov iz svežnja gradbene in prostorske zakonodaje

26.05.2017 16:58

Vlada je na seji dne 24.05.2017 potrdila predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), in tako kompletirala sveženj prostorske in gradbene zakonodaje, ki vsebuje še Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), ki ju je vlada že potrdila na seji dne 17.05.2017. Vlada bo vse predloge zakonov predložila Državnemu zboru RS v sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.

Novica MOP ZUreP >>
Novica MOP GZ, ZAID >>

Predlog Gradbenega zakona>
Predlog Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti>
Predlog Zakona o urejanju prostora>

 
Razpisan natečaj za Izdelavo natečajne rešitve in projektne dokumentacije IDP, PGD in PZI za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko, na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana?Obrežje pri Novem mestu in priključkom Maline

19.05.2017 11:45

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za 
Izdelavo natečajne rešitve in projektne dokumentacije IDP, PGD in PZI za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko, na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu in priključkom Maline

Več: Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
Razpisan natečaj za DOM ZA BIVANJE NA REGENTOVI V LJUBLJANI

18.05.2017 12:50

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: DOM ZA BIVANJE NA REGENTOVI V LJUBLJANI

Več: Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
Prekinitev natečaja za Markov hrib v Kopru

16.05.2017 13:00

Naročnik - Mestna občina Koper je dne 15.05.2017 na Portalu JN v rubriki VI.3 objavil informacijo o ustavitvi postopka javnega naročila za javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za vertikalno mobilno povezavo obalnega območja z Markovim hribom v Kopru na podlagi sklepa župana št. 351-73/2017.

Občina Koper je natečaj prekinila sredi roka za izdelavo natečajnih elaboratov, kar pomeni, da so sodelujoči arhitekti opravili že veliko dela s pripravo natečajnih elaboratov.
Prekinitev natečajev sredi postopka v katerikoli fazi predstavlja slabo prakso, ki je v škodo tako prostoru, kot stroki. Zmanjšuje zaupanje v institut javnega natečaja, obenem pa arhitekte odvrača od sodelovanja na natečajih. Posledično to pomeni, da se manj stroke in znanja vključi v reševanje konkretnih prostorskih in arhitekturnih problemov, kar je temeljni namen natečajev.

ZAPS zato obsoja prekinitev postopka natečaja na polovici roka za izdelavo natečajne rešitve,  posebej, ker je to že tretji primer, da je MO Koper postopek natečaja prekinila pred njegovim zaključkom.
Ker so natečajniki, ki so se odločili sodelovati na natečaju v izdelavo elaboratov doslej vložili določeno delo in materialna sredstva, ZAPS smatra, da so upravičeni do ustreznega nadomestila oziroma odškodnine. Pozivamo natečajnike, ki so sodelovali na natečaju, da se obrnejo na ZAPS, da jim bo zbornica lahko nudila pomoč pri nastali situaciji. Obrnejo naj se na natečajno službo ZAPS - natecaji@zaps.si  najpozneje do četrtka, 18.05.2017., vsekakor pa čim prej, saj so pritožbeni roki izredno kratki.

Aleš Prijon, predsednik ZAPS

18.05.2017
Natečajnike, ki so sodelovali na natečaju vabimo na sestanek v petek 19.05.2017 na ZAPS.
PREGLEDNA RAZSTAVA IN PRIZNANJA ZAPS 2017 - razpis

16.05.2017 11:54

Člane ZAPS vabimo, da oddate svoja dela in kandidirate za eno od nagrad Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Letošnja pregledna razstava in svečana podelitev nagrad bo zaključek Dneva arhitektov, ki bo v petek, 13. oktobra v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO).

Priznanja ZAPS podeljuje vsako leto nepretrgano od leta 2004. Priznanja so častna (ne finančna), zanje pa lahko kandidirajo člani ZAPS. Namen priznanj je, da stimulirajo ustvarjalno delo, usmerjajo pozornost širše javnosti na kakovostno arhitekturo, ureditve odprtega prostora, kakovostno prostorsko noačrtovanje in njihovo kulturno razsežnost ter da ZAPS pridobi predloge za druge nagrade. Priznanja bodo prejeli projekti, ki ustvarjajo kvalitetni prispevek h grajenju lokalnega okolja. Priznanja se podeljujejo skladno s spremenjim pravilnikom o podeljevanju nagrad ZAPS, ki ga je januarja 2017 sprejela skupščina ZAPS. 

Spremembe in dopolnitve pravilnika so: ukinitev nagrade Zeleni svinčnik ter splošno uveljavitev spoštovanja načel trajnostne gradnje kot glavnega kriterija za podeljevanje nagrad, spoštovanje Zakona o javnih naročilih, možnost, da člani Platinaste komisije sami predlagajo kandidate za nagrado ter možnost uvedbe posebnih komisij, ki jih lahko uvede upravni odbor ZAPS s posebnim sklepom.

RAZPIS
Razstava natečajnih rešitev za PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OSNOVNI ŠOLI VIŽMARJE BROD

05.05.2017 08:11

Otvoritev razstave bo v sredo, 10.5.2017 ob 17:00 uri v Desnem atriju ljubljanske Mestne hiše, Mestni trg 1.
Razstava bo na ogled vsak dan do 17.5.2017 med 8:00 in 20:00 uro.
Vljudno vabljeni.

Vabilo
Arhitekt Marjan Ocvirk je odšel

05.05.2017 07:58

Vsi arhitekti rišemo. To je naš jezik, poklicno orodje.

Arbitrarno ga predstavljajo trije segmenti.
Prvi segment je konceptualna skica. Ta pomeni nekakšen monolog, zapis – zaris idej, ki se porajajo v ustvarjalni vročici, izven »delovnega časa«, v stimulativnem ali tudi manj prijaznem okolju – takrat se s svojimi mislimi avtistično umakneš v svoj svet, rišeš s čemerkoli na karkoli (Foster skicira v letalu, Bitenc je risal na cigaretne škatle). Taka risba je pretežno abstraktna, brez podrobnosti, proporcij, merila, a vsaka črta ima pomen, čeprav je potegnjena samo kot spontana gesta.
Drugi segment ja risba, ki v popolnosti predoča nekaj kar še ne obstoja, a naj bi bilo realizirano (zgrajeno). To so načrti. Definirati morajo vse oblike, dimenzije, materiale in celo vrsto informacij , navodil in pravil za izvedbo. Ta segment je danes že v celoti prevzel računalnik.
Tretji segment je risanje obstoječega: arhitekture, ambientov, detajlov, krajine…To je odziv na svet okoli sebe, njegovo spoznavanje in razumevanje.
Marjan Ocvirk je to vrsto risbe – skice na terenu – zavestno gojil. To je bilo njegovo življenjsko delo. Zorel je v krogu A. Bitenca, M. Mušiča in E. Ravnikarja. Od vsakega je dobil nekaj tistega, kar je pozneje dozorelo v njegov predmet. Tega je sam zasnoval in po vztrajnem premagovanju nasprotovanja okolja uspel, da je postal eden od osrednjih sestavin študijskega programa. V njem je združil dvoje: svoje risarsko znanje in organizacijske sposobnosti. Risal je vsak dan, kar naprej, ni mogel brez tega. »Kilometrina« je seveda pripeljala do izrazito prepoznavne risbe, lahko bi rekli rokopisa. Tako kot pri mnogih mojstrih, ki se s tako risbo ukvarjajo, je bila njegova črta zanesljiva do te mere, da ni zahtevala nobenih popravkov. Risal je vedno s takim ali drugačnim peresom, ki se ne da radirati, a se kot dokument ohrani brez poškodb.
Kot organizator je vsaki generaciji nudil strokovno ekskurzijo, večinoma v severno Italijo. S svojim obsežnim poznavanjem tamkajšnje arhitekture, posebej renesanse in baroka, je študente postavil v sredo lepih krajev da na samem kraju vidijo, doživijo, analizirajo in razumejo tisto, kar je sicer dostopno v literaturi. Ekskurzije so bile po eni strani naporne – ko se je hodilo, se je hodilo, ko se je risalo se je risalo – jedlo se je navadno izven mesta, da se ne bi razkropili po vseh kotičkih… Po drugi strani pa so bile seveda tudi polne veselih trenutkov, ki se jih bodo študentje vedno spominjali. Morda se je nekaterim zdel tudi prezahteven in strog: prav hitro je spoznal, kaj je prerisano ali narejeno po fotografiji.
Skiciranje na terenu danes gojijo le redki. Nadomešča ga fotografija, ki ne vzame posebnega časa, a kasneje v digitalnih medijih omogoča tudi vsakovrstne manipulacije. Skica pa zahteva svoj čas , v katerem se odvija kompleksen proces: najprej opazovanje, analiza, potem razumevanje, nato spontan zapis kot posledica poteze roke, ki ni nujno popolnoma kontrolirana… Temu se pridruži še nakopičeno predhodno znanje, spomin, ugibanje, sklepanje in nazadnje tudi nagonska ali pridobljena želja - ambicija, da bi bila tudi sama risba na papirju lepa, pravilna, tehnično in kompozicijsko korektna, celo umetniško kvalitetna.
Marjan Ocvirk je to počel na žlahten način. Opus njegovih risb je po eni strani zakladnica arhitekturne zgodovine, po drugi strani pa tudi pričevanje o njegovem širšem strokovnem in drugem delovanju… Bil je tudi velik poznavalec Plečnika in vnet zagovornik ohranjanja njegove dediščine, ki jo je promoviral tudi v skicah na posebni zgibanki. Njegove risane razglednice in novoletne voščilnice hranijo številni prijatelji in znanci. Bil je med ustanovitelji strokovne revije AB, v kateri je objavljal in vzpodbujal skiciranje tudi med kolegi. Svoja dela je razstavljal doma in tudi v tujini. Spadal je v krog intelektualne srenje, ki ga je poznala po mnogih oblikah njegovega delovanja (bil je tudi športnik), poznavanja umetnosti, kritičnega pogleda na dogajanja v stroki In tudi po njegovem slogu uživanja življenja.

Marjan Ocvirk je bil osebnost, ki je dala pečat polpreteklemu obdobju ljubljanske šole za arhitekturo. Tako kot noben facebook ne more nadomestiti pogovora s prijateljem tudi nobena tehnična naprava ne more nadomestiti neposrednega odziva oči, možganov in roke na okolje v realnem času in na realnem kraju. Ocvirkovo delo je dokaz za to in najlepša dediščina šoli in stroki.

Vladimir Brezar
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000