Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Plečnikova odličja 2018

19.04.2018 08:37


Ureditev nabrežij Ljubljanice od Tromostovja do Zoisove ceste, vključno z ureditvijo Novega trga /Foto: Matej Vozlič/

Žirija v sestavi: Lena Krušec - predsednica, Jadranka Grmek, prof.dr. Ana Kučan, Vlatka Ljubanovič in Miloš Kosec - člani je podelila letošnjo Plečnikovo nagrado za ureditev nabrežij Ljubljanice od Tromostovja do Zoisove ceste, vključno z ureditvijo Novega trga - delo avtorjev Vesne in Mateja Vozliča.
Plečnikovi medalji za aktualno realizacijo so prejeli: Katja Cimperman, Matej Blenkuš in Anja Cvetrežnik za Hišo za preživetje na Trebčah ter Majda Kregar in Miha Kerin za Prenovo Hribarjeve dvorane na Ljubljanskem gradu.
Plečnikovo medaljo za pomembno delo s področja arhitekturne teorije, kritike in strokovne publicistike je podeljena za Raziskovalni projekt "Soseske in ulice. Vladimir Braco Mušič in arhitektura velika merila." ter strategije njegove predstavitve strokovni in širši javnosti (razstava s katalogom) avtorjev: Luka Skansi, Bogo Zupančič, Martina Malešič, Primož Fijavž, Boštjan Botas Kenda.

Iskrene čestitke nagrajencem!

Več v končnem poročilu žirije
Osnutek Pravilnika o univezalni graditvi in uporabi objektov

17.04.2018 09:03

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov, ki je objavljen na portalu e-demokraciji.
Rok za oddajo pripomb je 14 dni.

Osnutek Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov


 
Osnutek Pravilnika o dokumentaciji

13.04.2018 14:00

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je bil včeraj objavljen osnutek Pravilnika o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov. Gradivo je dostopno na povezavi>.
 
Pravilnik je pripravila operativna delovna skupina za pripravo pravilnika o projektni dokumentaciji, sestavljena na podlagi sklepa MOP 23.11.2017. V skupino so bili imenovani Sandi Rutar (MOP), Pavli Koc (MOP), Varja Majcen Ljubič (MOP), Samo Peter Medved (IZS) in Slavko Gabrovšek (ZAPS). UO ZAPS je dne 27.11.2017 imenoval ožjo delovno skupino ZAPS za pripravo pravilnika. V delovno skupino so bili imenovani: Mima Suhadolc, Slavko Gabrovšek, Vlado Krajcar, Aleš Prijon. Na povabilo predsednika k sodelovanju pri projektih z dne 23.2.2018 se je k sodelovanju pri pripravi Pravilnika prijavilo 18 članov. Na podlagi prijav je bila 5.4.2018 organizirana okrogla miza, na kateri je bil sodelujočim predstavljen osnutek, udeleženci pa so kasneje nanj podali pisne pripombe.
 
 
Bistvena izhodišča pravilnika
 

1. Dokazovanje izpolnjevanja bistvenih zahtev se prestavi v fazo izdelave izvedbenega projekta:

? v dokumentaciji za dovoljevanje se obdelajo predvsem tiste bistvene zahteve, ki vplivajo na umeščanje objekta v prostor, 
? v dokumentaciji za izvedbo je potrebno v celoti dokazovati vse bistvene zahteve glede na namen, vrsto, zahtevnost, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta,
? v dokumentaciji za izvedbo se bistvene zahteve dokazujejo z načrti in izkazi, elaborati niso več sestavni del projektne dokumentacije.
 

2. Vsebina dokumentacije za dovoljevanje gradnje bo omejena le na bistvena vprašanja v zvezi z umeščanjem v prostor. Podani bodo odgovori na naslednja vprašanja

? kdo so udeleženci pri graditvi?
? kaj in kje se gradi?
? ali je predvidena gradnja skladna s prostorskimi akti in drugimi veljavnimi predpisi?
? ali je predvidena gradnja skladna z zahtevami mnenjedajalcev?
? ali so na ravni izdelane dokumentacije izpolnjene tiste bistvene zahteve, ki vplivajo na umeščanje objekta v prostor?
 
3. Projekt za izvedbo je potrebno oddati ob prijavi gradbišča za vse zahtevne in manj zahtevne objekte. 
 
4. Dokumentacija za postopke bo imela po novem zmanjšan obseg. Da ne bi prišlo do zamenjave s projektno dokumentacijo, ki jo izdelujemo projektanti, je spremenjeno njeno poimenovanje. Poimenovanje celotne projektne dokumentacije, ki jo bomo pripravljali projektanti, ostaja nespremenjeno, poimenovanje dokumentacije za dovoljevanje, ki praviloma predstavlja le izvleček celotne projektne dokumentacije, pa se po novem glasi:
 
IZP: Idejna Zasnova za pridobitev projektnih Pogojev,
DGD: projektna Dokumentacija za pridobitev mnenj, predodločb in Gradbenega Dovoljenja,
PZI: Projekt Za Izvedbo,
PID: Projekt Izvedenih Del.
 
5. Pravilnik določa le vsebino dokumentacije za postopke, vsebino in način izdelave celotne projektne dokumentacije pa bodo po novem določala Pravila stroke, ki jih bosta skupaj pripravili IZS in ZAPS, potrdilo pa Ministrstvo za okolje in prostor. Pravila stroke bodo poleg vsebine celotne dokumentacije (IDZ, IDP, PZI, PZR, PID, …) vsebovala tudi pravila o izdelavi, kvaliteti in vrednotenju strokovnega dela – načrtov in ostalih uslug pooblaščenih inženirjev in arhitektov.
 
6. Namesto vodilne mape bomo na ZAPS pripravili enotne digitalne obrazce v skladu s prilogami Pravilnika, ki se bodo modularno povezovali z obrazci za vloge, ki jih bodo pripravili na MOP. Izhodišča pri pripravi obrazcev so:
 
? vsak podatek se vnaša samo enkrat,
? izpolnjene obrazce bo do leta 2021 mogoče oddajati v elektronski ali pisni obliki,
? po letu 2021 se bodo ob prijavi znani podatki iz baze podatkov PIS (prostorski informacijski sistem) izpolnili avtomatično, ob oddaji vloge pa se bodo novi podatki prenesli v bazo.
 
 
 
Čeprav ocenjujemo novi GZ in njegove podzakonske akte kot korak v pravo smer, bo potrebno nekatera poglavja ponovno odpreti in predlagati amandmaje k nekaterim členom Zakona in posledično Pravilnika. Pravilnik mora namreč v celoti slediti zakonu, zato žal povzema tudi nekaj določil GZ, ki so po mnenju ožje skupine ZAPS problematična in ne varujejo javnega interesa pri urejanju prostora v smislu evidentiranosti, varnosti in oblikovanja. Tako iz določil GZ izhaja, da lahko dokumentacijo za spremembo namembnosti, kadar se ta izvaja samostojno, izdela »druga oseba« in ne nujno projektant. Problematična je tudi vsebina dokumentacije za legalizacijo, ki jo določa GZ in ne Pravilnik in je v primerjavi z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja precej enostavnejša. Omeniti je potrebno še, da GZ ne opredeljuje projektantskega nadzora pri gradnji, kar postavlja projektante v neroden položaj, saj nimamo zakonske podlage za vstop na gradbišče in posledično možnosti sledenja izvedbi objekta, za katerega moramo po Obligacijskem zakoniku jamčiti še dve oziroma deset let po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
 
Pravilnik je potrebno brati tudi skupaj z Uredbo razvrščanju objektov, za katero se je rok za pripombe iztekel prav včeraj. GZ namreč na novo definira pojma vzdrževanje objekta in vzdrževalna dela v javno korist, za katere ni potrebna nikakršna dokumentacija. Kako široko manevrsko polje bodo takšna dela postala, pa je odvisno od končne oblike določil v Uredbi.
 
 
Pripravila Mima Suhadolc,
vodja Skupine ZAPS za pravilnike po GZ
 

 
Razpisan natečaj za Kulturno upravni center Ivančna Gorica

04.04.2018 18:19

Občina Ivančna Gorica je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Kulturno upravni center Ivančna Gorica

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
Razstava natečajnih rešitev za ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA ? FAZA III

04.04.2018 18:00

Otvoritev razstave bo v petek 6.4.2018 ob 11:00 uri na Bevkovem trgu.
Razstava bo na ogled do 6.5.2018.

Vabilo
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000