Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Davoška deklaracija

28.06.2018 14:49

V okviru letnega srečanja Svetovnega gospodarskega foruma je v začetku leta v Davosu v Švici potekala ministrska konferenca z naslovom Visokokakovostna kultura grajenega prostora (»Baukultur«).

Tematske razprave so izpostavile pomen kulture za sodobno družbo in vpliv kulture grajenega prostora na trajnostni razvoj, kakovost bivanja in družbeno kohezijo. Zagotavljanje kakovosti grajenega prostora je skupna naloga in odgovornost vseh, izvaja se lahko le z izvajanjem politik, sodelovanjem stroke in vključevanjem javnosti.

V okviru zaključka konference so udeleženci oblikovali in podpisali Davoško deklaracijo, v katero so vključeni sprejeti sklepi konference. Deklaracija temelji na izhodiščih, da je kakovost grajenega prostora kot skupno dobro tudi skupna odgovornost vlad, organizacij in zasebnega sektorja ter da je nujno okrepiti zavest o kulturnih, socialnih, gospodarskih, okoljskih in tehničnih vprašanjih, udeležence pa zavezuje k:

- spodbujanju in promociji idej in načel kulture grajenega prostora vsem deležnikom, vključno z drugimi člani vlade in širše javnosti, zlasti mladim, ter poudarjanju njenega koristnega vpliva na družbo;
- izvajanju boljših politik, ki vključujejo koncept kulture kakovostnega grajenega prostora, ter vključevanju vizije kulture kakovostnega grajenega prostora med osrednje cilje politike;
- podpori nadaljnjim ukrepom in aktivnostim, ki prispevajo k spodbujanju in izvajanju vizije kulture kakovostnega grajenega prostora;
- pozivu vsem zainteresiranim deležnikom, tako javnim kot zasebnim, da prepoznajo pozitivni učinek kulture kakovostnega grajenega prostora za skupno dobro in priznajo svojo odgovornost, da prispevajo k njenemu izvajanju, zlasti v zvezi z naložbami, povezanimi s kakovostjo grajenega prostora;
- ponovnemu srečanju v roku največ 10 let, na katerem bo izvedena ocena in razprava o napredku, doseženem pri zagotavljanju kulture kakovostnega grajenega prostora v Evropi.

Slovenski prevod Davoške deklaracije lahko preberet na povezavi >>
 
Razstava natečajnih rešitev za brv čez Sočo

22.06.2018 17:23

Otvoritev razstave bo v sredo 4.7.2018 ob 18:00 uri v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin. Razstava bo na ogled do 27.7.2018.
Vljudno vabljeni.
Nova gradbena zakonodaja - Podzakonski akti GZ

22.06.2018 13:36

V zvezi z implementacijo nove gradbene zakonodaje smo 21. 6. 2018 skupaj s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor pripravili predstavitev podzakonskih aktov Gradbenega zakona. Program strokovnega predavanja je obsegal naslednje predstavitve:
1. zakonski okvir za izdelavo dokumentacije in projektiranje,
2. Uredba o razvrščanju objektov,
3. Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Program predavanja >>

Gradivo iz predavanja:

- Splošni zakonodajni okvir Gradbenega zakona na področju projektiranja in dovoljevanja >>
- Predstavitev Uredbe o razvrščanju objektov (klasifikacija, razvrščanje, prehod) >>
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov >>
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov - PRILOGE >>
- Predstavitev zahtev Gradbenega zakona glede legalizacij nelegalnih gradenj >>

Obveščamo vas, da lahko vprašanja vezana na novo zakonodajo pošljete preko povezave >>
Odgovori na vprašanja se bodo pripravljala po sklopih, po potrebi po posvetovanju z ministrstvom in bodo objavljena na spletni strani ZAPS.

Priloge k Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih so objavlljene na tej povezavi >>
LEVEL(S) - orodje za vrednotenje trajnostnih vidikov stavb WEBMINAR

19.06.2018 18:09

ACE organizira webinar na temo LEVEL(S) v ponedeljek, 25. junija od 12h00 do 13h00.
 
LEVEL(S) je orodje za vrednotenje trajnostnih vidikov stavb, ki ga je razvila Evropska komisija. Z uporabo obstoječih standardov Level(s) ponuja skupni pristop EU za vrednotenje in poročanje okoljske učinkovitosti v gradbenega sektorja.

Cilj webinarja je obrazložitev in diskusija o tem, kaj Level(s) je, kako deluje in kakšna je mogoča uporabnost Level(s) za arhitekte.
Webinar je namenjen arhitektom in vsem strokovnjakom v gradbenem okolju, ki jih zanima trajnostna gradnja.
 
Predavatelji:
    - Dr. Judit KIMPIAN: Predsednica ACE Sustainability Work Group
    - Josefina LINDBLOM: EU Komisija (DG Environment)
    - Dr. Esfand BURMAN: University College London (UCL), Institute for Environmental Design and Engineering (IEDE)
    - Dr. Peter Andreas SATTRUP: Višji svetovalec pri Danish Association of Architectural Firms - danskem združenju arhitekturnih podjetij
 
Program:
    - 12h00: Dobrodošlica in uvod s strani Judit KIMPIAN
    - 12h05: Josefina LINDBLOM - Splošni uvod v Level(s)
    - 12h15: Esfand BURMAN - Level(s): prednosti holističnega pristopa do podatkov o učinkovitosti stavb
    - 12h25: Peter Andreas SATTRUP - Kakšna je mogoča uporabnost Level(s) za arhitekte?
    - 12h35 : Josefina LINDBLOM: Kako se lotiti testne faze Level(s)?
    - 12h40: Diskusija s spletnim občinstvom
    - 13h00: Konec
 
Registracija
Za registracijo prosimo pošljite elektronsko sporočilo na contact@buildup.eu, posredovali vam bodo navodila za dostop do webminarja.
Javna razprava avtorstvo in etični kodeks - PRESTAVLJENO!

12.06.2018 10:58

Zaradi premalo prejetih prijav, javno razpravo prestavljamo na novi termin:
v torek 25.9. 2018 ob 17.00 uri v Plečnikovi predavalnici na FA (Zoisova cesta 12, Ljubljana).
Prijava na javno razpravo AVTORSTVO IN ETIČNI KODEKS

V skladu z dano zavezo ob sprejemanju novega Kodeksa poklicne etike članov ZAPS in na kodeksu temelječega Disciplinskega pravilnika, ki ju je skupščina ZAPS sprejela na svoji 46. seji, bomo v sredo 20.6. 2018 ob 16.00 uri v Plečnikovi predavalnici na FA (Zoisova cesta 12, Ljubljana) organizirali javno razpravo z naslovom AVTORSTVO IN ETIČNI KODEKS.
V okviru posveta bomo na kratko predstavili nov kodeks in rezultate primerjalne analize štirih režimov varovanja avtorskih pravic, na podlagi katerih je bil v nov kodeks vgrajen varovalni režim, ki je predstavljen v razpredelnici pod št.2. Cilj posveta je soočenje različnih stališč članov o smotru dodatnega varovanja avtorskih pravic na zgrajenih objektih, ki presega zakonsko določeno stopnjo. K razpravi bomo pritegnili tudi pravnike, ki nam bodo pomagali razjasnjevati pravne vidike in trasirati varno pot do višje stopnje varovanja kakovostnih realizacij ter predstavnike Ministrstva za kulturo. Program dogodka z imeni razpravljalcev bomo objavili naknadno.

Vse, ki bi želeli sodelovati kot razpravljavci prosimo, da svoj kratek prispevek (do 5 min govora) v obliki *ppt. prezentacije posredujete na naslov zaps@zaps.si, najkasneje do petka 16.6.2018.

Prijavite se na spletni povezavi: Prijava na javno razpravo AVTORSTVO IN ETIČNI KODEKS

Vljudno vabljeni!
Priloge:
Etični kodeks ZAPS
Disciplinski pravilnik ZAPS
Scenariji varovanja avtorskih pravic zgrajenih objektov
PREGLEDNA RAZSTAVA IN PRIZNANJA ZAPS 2018 - razpis

06.06.2018 11:00

Člane ZAPS vabimo, da oddate svoja dela in kandidirate za eno od nagrad Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Letošnja pregledna razstava in svečana podelitev nagrad bo zaključek Dneva arhitektov, ki bo v petek, 12. oktobra v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO).
Rok za oddajo 20.6.2018.
Več o razpisu
Razpisan natečaj za SOSESKA NOVO POBREŽJE _ MARIBOR

05.06.2018 16:22

Stanovanjski sklad RS je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisal odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: SOSESKA NOVO POBREŽJE _ MARIBOR

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
Pravilnik o dokumentaciji - program za izpolnjevanje obrazcev

05.06.2018 10:58

Danes so na Ministrstvu za okolje in prostor objavili priloge k Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. Priloge so objavljene v treh oblikah:

- Program za izpolnjevanje obrazcev in pripravo dokumentacije v obliki .xlsm (Microsoft Excel z omogočeno uporabo makrov), za napredno uporabo,

- posamezne priloge v obliki .xlsx (Enostavne Microsoft Excel tabele),

- priloge v obliki .pdf za ročno izpolnjevanje (objavljane kot priloge Pravilnika).

Dodatno so objavljeni tudi izpolnjeni primeri obrazcev.

 
Uredba o razvrščanju objektov

01.06.2018 19:14

Danes, 1. junija 2018 je objavljena Uredba o razvrščanju objektov

Uredba o razvrščanju objektov
Ur.l. RS. št. 37/18
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije

01.06.2018 15:15

Včeraj, 31. maja 2018 je bil v Uradnem listu objavljen Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov:

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
Ur.l. RS, št.. 36/18

Bistvena sprememba, ki jo prinaša Pravilnik, je, da se dokazovanje bistvenih zahtev prestavlja v fazo izdelave projekta za izvedbo. Na ta način bo pot do gradbenega dovoljenja enostavnejša, spremenilo  pa se bo tudi razmerje stroškov izdelave projektne dokumentacije, ki večino projektantskega dela prestavlja v fazo izdelave projekta za izvedbo. Projekt za izvedbo je odslej tudi obvezna priloga ob prijavi gradbišča za vse zahtevne in manj zahtevne objekte.

Novost je tudi digitalizacija postopka dovoljevanja, ki se bo postopoma uvajala do leta 2021, ko bo pričel delovati prostorski informacijski sistem (PIS) v državnem računalniškem oblaku (DRO). V prehodnem obdobju bo na voljo interaktivni pripomoček za pripravo dokumentacije in obrazcev, ki so ga pripravili na MOP v sodelovanju z ZAPS. Pripomoček bo objavljen na spletni strani ZAPS takoj po potrditvi s strani MOP.

Novi Pravilnik določa le vsebino projektne dokumentacije za dovoljevanje, torej tiste vsebine, ki so potrebne za presojo mnenjedajalcev oziroma upravnega organa. Vsebino celotnega projekta pa po novem Gradbenem zakonu dopolnjujejo Pravila stroke, ki jih na ZAPS skupaj z IZS pospešeno pripravljamo na podlagi včeraj objavljenega Pravilnika. Zakonski rok za pripravo Pravil, ki bodo poleg podrobnejše vsebine posameznih načrtov glede na vrsto gradnje, namen, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta določala tudi obseg drugih arhitekturnih in inženirskih storitev, je pet mesecev po objavi pravilnika. V pripravi so tudi tehnična navodila za izdelavo načrtov, vzorci projektne dokumentacije po novem in vzorci pogodb za projektiranje.

Več o bistvenih izhodiščih Pravilnika lahko preberete v članku ob objavi osnutka Pravilnika v mesecu aprilu.

Kot smo že pisali, Pravilnik, ki mora v celoti slediti zakonu, povzema tudi nekaj določil GZ, ki so po našem mnenju problematična in ne varujejo javnega interesa pri urejanju prostora v smislu evidentiranosti, varnosti in oblikovanja. Tako iz določil GZ izhaja, da lahko dokumentacijo za spremembo namembnosti, kadar se ta izvaja samostojno oziroma skupaj z vzdrževalnimi deli, izdela »druga oseba« in ne nujno projektant. Problematična je tudi vsebina dokumentacije za legalizacijo, ki jo določa GZ in ne Pravilnik in je v primerjavi z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja precej enostavnejša. Omeniti je potrebno še, da GZ ne opredeljuje projektantskega nadzora pri gradnji, kar postavlja projektante v neroden položaj, saj nimamo zakonske podlage za vstop na gradbišče. V prilogi objavljamo še odgovore MOP na pripombe k osnutku Pravilnika.

 

Pripravila Mima Suhadolc, vodja Skupine ZAPS za pravilnike po GZ
Izobraževanje STROKOVNIH SODELAVCEV NATEČAJEV - zasedeno

01.06.2018 14:36

Spoštovane članice in člani ZAPS,

ponovno vas vabimo, da se nam kot strokovni sodelavci pridružite pri izvedbi natečajev, in sicer kot izdelovalci NATEČAJNIH NALOG, POROČEVALCI, SKRBNIKI ali ČLANI OCENJEVALNIH KOMISIJ.
Povezava do spletne oddaje referenc in prijava na izobraževanje.

Pri izboru novih strokovnih sodelavcev bodo imeli prednost kandidati, ki so opravili izobraževanje, in tisti z boljšimi referencami s predmetnega področja, npr. z izkušnjami pri izdelavi natečajnih nalog ali s poročevalsko vlogo. Pri naboru kandidatov za ocenjevalne komisije so pomembne predvsem realizacije s podobno vsebino, kot jo ima razpisani natečaj, ali vsaj realiziran tovrstni PGD, PZI projekt. Štejejo tudi prejete nagrade. Zato vas prosimo, da v anketi posebno pozorno izpolnite tiste rubrike referenc, ki se navezujejo na mesto, za katero kandidirate.

Prosimo, da svoje reference osvežite in ponovno posredujete tudi tisti kandidati, ki ste se lani že udeležili podobnega izobraževanja in se ga ne nameravate ponovno udeležiti.

Na novo izobraževanje se lahko prijavite arhitekti in krajinski arhitekti z opravljenim strokovnim izpitom, izjema so kandidati za skrbnike, pri katerih se strokovni izpit ne zahteva. Prav skrbnikov nam med natečajnimi strokovnimi sodelavci najbolj primanjkuje, zato še posebej vabljeni.

Izobraževanje bo potekalo v četrtek, 21. 6. 2018, v prostorih ZAPS na Vegovi 8 v Ljubljani s pričetkom ob 9. uri.
Izobraževanje je sestavljeno iz treh sklopov:

A. predavanje za izdelovalce natečajnih nalog in poročevalce,

B. splošni del: javno naročanje in natečaji,

C. predavanje za skrbnike.

Sklop B je obvezen za vse udeležence in je umeščen med ostala dva zato, da se ga lahko brez prekinitve udeležita obe skupini – tako izdelovalci nalog in poročevalci (A) kot skrbniki (C).

Zelo priporočamo, da se na izobraževanje pripravite tako, da preberete Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov na povezavi ter Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev na povezavi.

Poglavitna cilja izobraževanja sta posodobitev znanj strokovnih sodelavcev natečajev ter okrepitev kakovosti in organizacijske sposobnosti ZAPS. Z udeležbo na izobraževanju se zavezujete, da boste v naslednjih dveh letih kot strokovni sodelavci (izdelovalci natečajnih nalog, poročevalci in skrbniki) sodelovali le pri natečajih, ki jih organizira ZAPS. V nadaljevanju bomo, odvisno od konkretnih rešitev v prenovljenem Pravilniku, po potrebi organizirali usposabljanje tudi za druge udeležence.

Če se izobraževanja kljub prijavi ne boste mogli udeležiti, vas prosimo, da nam to sporočite na e-naslov natecaji@zaps.si do 18. 6. 2018.

PROGRAM

Četrtek, 21. 6. 2018                                         ZAPS

 

      Uvod                                                             Vlado Krajcar

      Predstavitev izobraževanja                      

09.00–09.10

A. Izdelovalci natečajnih nalog,                  Damjana Zaviršek Hudnik

      poročevalci

09.10–09.50

09.50–10.30

       Odmor

10.30–10.50

B. Splošni del                                                   Vlado Krajcar

      Javno naročanje in natečaji

10.50–11.30

C. Skrbniki                                                       Špela Kryžanowski      

11.30–12.50

      Zaključek

13.00

 
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000