Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Obvestilo o javni obravnavi osnutka smernice TSG-1-001:2018

24.07.2018 13:20

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da je do 20.9.2018 v javni obravnavi osnutek tehnične smernice s področja graditve objektov TSG-1-001:2018 Požarna varnost v stavbah
Osnutek smernice je dostopen tukaj.
Pripombe in predloge lahko pošljete na e-naslov: gp.mop@gov.si

Vabljeni k sodelovanju!
Javno pismo predsednikom izvoljenih strank

13.07.2018 12:11

Pišemo vam v času, ko se oblikuje novo vodstvo naše države, s čimer se odpira možnost za uspešnejše vodenje vseh resorjev, kot so to pokazale mnoge dosedanje vlade in sklici parlamentov. Kot predstavniki stroke nas posebej zanima oziroma prizadene oblikovanje resorjev prostora in kulture. Imenovana resorja sta v resnici zelo tesno povezana. Pojem kultura zajema tudi kulturo prostora. In če nam kultura, kot je to slučaj danes, predstavlja predvsem breme našega gospodarstva, se takšno pojmovanje prenaša tudi na obravnavo prostora. Danes smo priče:
a. Drastičnemu zmanjševanju sredstev, namenjenih kulturi
b. Popolnem pomanjkanju volje, da se tako kot v naši preteklosti , prostoru in gradnjam posveti ustrezno pozornost
a.
. Samo v letošnjem letu, v letu, ko beležimo nadpovprečno ekonomsko rast, je Ministrstvo za kulturo ukinilo vsakoletna sredstva nekaterim našim mednarodno uveljavljenim kulturnim ustanovam in kulturnim združenjem, ki z velikim uspehom predstavljajo našo državo v svetu.
. Nekaterim uveljavljenim galerijam vrhunskega nacionalnega pomena je MK ukinilo sredstva za normalno vsakoletno bogatitev seznama svojega fonda.
. MK se ni v ničemer angažiralo v oblikovanje zakonodaje, ki bi bila na področju sponzorstva v kulturi na nivoju državne davčne politike primerljiva z razvitimi državam.
. SDH je pravkar podjetjem v pretežno državni lasti prepovedala sponzorstvo kulturnim dogodkom.
Vse to so povsem nesprejemljive napake, ki bodo imele posledice tudi v prihodnosti
b.
. V pomanjkanju volje, da se huda devastacija naše pokrajine zaustavi, je Državni zbor izglasoval zakon, ki dopušča, da se marsikateri povsem nedopusten poseg v prostor, 'nedovoljena gradnja' legalizira. S tem se pravzaprav spodbuja k nadaljnjim podobnim posegom. Razpršena in nekontrolirana gradnja namreč ne predstavlja le polucije naših naravnih danosti temveč zvečuje potrebe po komunalnih napravah in prometnih površinah, kar je povsem nepotrebno breme države, a to je breme, ki ga danes država s takšnim ravnanjem tako rekoč podpira.
. Še več: v imenu kratkoročnega reševanja ekonomskega resorja smo še letos spreminjali z zakonom opredeljena nezazidljiva kmetijska območja v površine, namenjene industriji, ki smo jim dodali tudi industrijske tire! Še enkrat: to ni le trenutne odločitev! Takšna odločitev oblikuje način razmišljanja!
. imamo seznam državotvornih gradenj, gradenj, ki spodbuja državljansko zavest. To je tista zavest, ki se je prav ob letošnjih državnozborskih volitvah izkazala za porazno. V seznamu so projekti : Ministrstvo na Dunajski cesti, Prenova SNG Drama, Potniški center Ljubljana, Tivolski železniški lok, Center za razvoj znanosti, Umetniške akademije, NUK II, Upravno središče RS in MOL na Poljanski cesti, Državni arhiv RS na Poljanski cesti,…, ki so vsi že dalj časa v zaključnih fazah projektiranja, a za njihovo realizacijo že več mandatov vlad in DZ ni volje. Tu nismo našteli strateško pomembnih objektov infrastrukture, ki bi lahko opredeljevali našo razvojno pot, kar bi lahko opredeljevala le resnična strategija družbenega in prostorskega razvoja države.

V celoti je bila usmerjenost vodenja države po osamosvojitvi načeloma drugačna od tiste iz časov naše oblike socializma. Po letu 1945 sta kultura in z njo tudi kultura prostora v slovenski politični prostor vstopila kot bistvena elementa v shemi oblasti, ki je bila formirana že med NOB. In ta njuna vloga svoje pomembnosti v naslednjih letih ni izgubila: bila je element državotvornosti. Po osamosvojitvi smo z nepotrebnimi opustili marsikatero koristno obliko vodenja kulture in upravljanja s prostorom. Res je danes, v razvijajoči demokratični ureditvi kot je naša, težje uresničevati daljnoročnejše cilje. Mednje namreč sodi tako nacionalna kultura na sploh kot kultura prostora, ki mnogokrat tako v zakonodaji, kot ob konkretnejših investicijah zahteva odločitve na daljši rok. To so mnogokrat tiste, ki jih ni mogoče realizirati v kratkem obdobju, v obdobju enega mandata. Takšne odločitve niso predmet sprotnega reševanja trenutnih problemov, ki kot prav danes vidimo, kako delujejo prav obratno od strateškega razmišljanja. Za takšne odločitve pa je potrebna večja modrost in pogum!
Pred vsem pa potrebujemo resnično strateško razmišljanje na obeh področjih!

Oboje našteto v uvodu rezultira v dejstvu, da na obeh področjih drastično zaostajamo za vsemi sosednjimi državami - tako na zahodu, kot na vzhodu! Nov čas nam omogoča, da to popravimo. Zato apeliramo na skrbne odločitve! Odločitve na omenjenih dveh poljih bodo namreč močno vplivale tudi na modro presojo pri ostalih resorjih odločanja o bodočnosti države!

Društvo arhitektov Ljubljane, prof. Jurij Kobe, predsednik
Zveza društev arhitektov Slovenije, Maja Ivanič, predsednica
Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, izr. prof. dr. Matej Blenkuš, dekan
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Aleš Prijon, predsednik


Javno pismo predsednikom izvoljenih strank
CONNECTARH & CREATIVE EUROPE

11.07.2018 12:58

V okviru  evropskega projekta CONNECTARH pod okriljem programa CREATIVE EUROPE je Evropski svet arhitektov - ACE razvil vrsto novih spletnih strani v podporo evropskim arhitektom in študentom pri strokovnem udejstvovanju.
Podatki so dosegljivi na sledečih povezavah:

- Zaposlitve v Evropi
- Strokovna praksa v Evropi
- Dodatno strokovno izobraževanje v Evropi
- Natečaji

Delovna skupina ACE - Internationalisation & New Business Models (IBM) je objavila letak, ki izpostavlja ključne razloge za sodelovanje z evropskim arhitektom - povezava>.
Razpisan natečaj za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo, 1.faza urbanizem

10.07.2018 16:16

Univerza v Ljubljani in investitorja UL FAKULTETA ZA FARMACIJO in UL FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO  so v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisali odprti, dvostopenjski (urbanistični in arhitekturni), projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev in izbiro izdelovalcev dokumentacije za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo
UL FFA IN UL FS 1.faza urbanizem: UL FFA IN UL FS

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000