Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Obvestilo o imenovanju novega vodstva ZAPS

26.10.2018 08:40

Ob odstopu predsednika ZAPS Aleša Prijona, zaradi imenovanja za državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor, je zbornica ostala brez pravnega pooblaščenca. Zato so na 48. skupščini člani skupščine ZAPS odločali o možnosti reševanje nastale situacije, ki ni opredeljena v veljavnem statutu.

Po posvetovanju s pravno pisarno je bilo ugotovljeno, da je v danih okoliščinah najboljša rešitev, da skupščina za obdobje do izvolitve novega predsednika na rednih volitvah, imenuje vršilca dolžnosti predsednika. Edini kandidat za vršilca dolžnosti je bil, po predlogu predsednika v odstopu in upravnega odbora, arhitekt Tomaž Krištof, ki ga je skupščina, na tajnih volitvah z večino, tudi potrdila. Mandat vršilca dolžnosti je do rednih volitev, ki se načrtujejo med marcem in aprilom 2019.

Skupščina se je seznanila tudi z odstopom Borisa Matiča kot člana upravnega odbora ZAPS. Zaradi tega in zaradi nove funkcije Tomaža Krištofa, sta se v upravnem odboru izpraznili dve mesti. Na predlog Tomaža Krištofa sta v upravni odbor kandidirala krajinski arhitekt Sergej Hiti in arhitektka Mima Suhadolc, na predlog članov skupščine pa arhitektka Mika Cimolini. Skupščina je s tajnim glasovanjem potrdila Sergeja Hitija in Miko Cimolini kot nova člana upravnega odbora, ki ga sestavlja še Aleš Vrhovec, kot tretji član UO.

NOVO VODSTVO ZAPS
Vršilec dolžnosti predsednika: Tomaž Krištof
Upravni odbor: Mika Cimolini, Sergej Hiti, Aleš Vrhovec

Na ta način je zbornica dobila operativno vodstvo v polni sestavi, ki ima do novih volitev nalogo pripraviti še nekaj internih aktov ZAPS in dokončati aktualne projekte.
Evalvacija nove prostorske in gradbene zakonodaje: prošnja za posredovanje in izpolnitev spletne ankete

25.10.2018 13:54

Ministrstvo za okolje in prostor je pristopilo k projektu evalvacije dosedanjega izvajanja nove prostorske in gradbene zakonodaje. Ena od metod pridobivanja in ocenjevanja podatkov in odzivov so tudi spletne ankete, namenjene različnim ciljnim skupinam izvajalcev in uporabnikov zakonodaje.
Za članstvo obeh strokovnih zbornic je anketa objavljena na naslednji povezavi: https://www.1ka.si/a/186364.
Anketa vsebuje vprašanja, ki so v tem času osrednjega pomena za pridobitev prvega vpogleda v implementacijo zakonodaje.
Anketa bo aktivna do 23. novembra 2018.

Vabljeni k sodelovanju!

Dopis MOP
Spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu pred požarom

23.10.2018 14:14

Uprava RS za zaščito in reševanje obvešča, da so v pripravi Spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu pred požarom. Morebitne predloge v pisni obliki lahko posredujete na e-naslov gp.dgzr@ursz.si  najkasneje do 23.11.2018.

Obvestilo
Format izmenjevalnih datotek katastra stavb in registra nepremičnin

22.10.2018 14:23

Geodetska uprava RS sporoča, da so objavljeni novi izmenjevalni formati datotek katastra stavb in registra nepremičnin. Pričetek uporabe izmenjevalnih formatov sledi določbam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin - ZEN-A (Ur.l. RS, 7/2018), ki se pričnejo uporabljati z dne 22.11.2018. Zato je tudi pričetek uporabe novih izmenjevalnih formatov 22.11.2018.
Ekskurzija na Beneški arhitekturni bienale 2018 (petek 9.11. in sobota 10.11.)

22.10.2018 12:36 
Foto A.O.

Dve leti sta naokoli in spet je čas za ogled največje arhitekturne prireditve na svetu, Beneškega arhitekturnega bienala! Že tradicionalno se bomo tja odpravili tudi člani Zaps in sicer za dva dni, saj si je prireditev, ki se vztrajno širi (s pavilijoni v mestu in kolateralnimi dogodki vred) v enem dnevu praktično nemogoče natančneje ogledati. Zato bomo en dan preživeli v zelenih Giardinih, drugega pa v »ladjedelniškem« Arsenalu. Poleg tega se bomo odpravili še vsaj na otoček San Giorgio Maggiore, kjer se bomo sprehodili še skozi park, v katerem je postavljenih deset manjših kapelic svetovno priznanih arhitektov!


Foto A.O.

Zato vas vabimo, da se nam 9. in 10.11.2018 pridružite na dvodnevni ekskurziji v Benetke, s katere se vedno vračamo polni vtisov, tako navdušujočih, kot tudi kritičnih. Arhitekture sveta se skozi različne interpretacije in reprezentacije, od fotografij, načrtov, maket ali filmov za pol leta preselijo v »najlepše mesto na svetu«, ki nam je Slovencem privilegirano blizu...

Po enciklopedični, raziskovalni »Fundamentals« iz leta 2014, ki jo je kuriral Rem Koolhaas ter po svetu odprtem in kritično naravnanem »Reporting from the front« iz leta 2016, za katerega je izbiral angažirani Alejandro Aravena iz Čila, sta bili za letošnji bienale kot kuratorki izbrani arhitektki iz mednarodno priznane irske skupine Grafton architects, Yvonne Farell in Shelley McNamara.


Foto A.O.

Njuna izbrana tema je široka in sta jo poimenovali »Freespace« oz. svobodni prostor (“Freespace celebrates architecture’s capacity to find additional and unexpected generosity in each project.”), skoznjo pa verjameta, da mora dobra arhitektura vedno prispevati tudi h kulturi mesta samega. Zato se bienale  ne ukvarja le z objekti, temveč tudi s prostori med njimi. Njuni izbranci so večinoma zelo kakovostni arhitekti oz. arhitekturne skupine, ki so globalnem trgu večkrat manj poznani (med njimi je tudi Maruša Zorec s svojim timom iz biroja Arrea), seveda pa sta posebej naklonjeni tudi aktivnim arhitektkam.


Foto A.O.

Kuratorki sta za Zlatega leva po letih izbora slavnih arhitektov predlagali arhitekturnega zgodovinarja in erudita Kennetha Framptona, gotovo enega od zadnjih relevantnih kritikov sodobne svetovne arhitekturne produkcije. S to gesto sta posredno tudi ilustrirali resnost svojega pristopa.


Foto A.O.

Hkrati pa v nacionalnih pavilijonih naletimo na kopico zanimivih tem, ki so jih izbirali nacionalni kustosi (letošnja slovenska tema v Arsenalih se imenuje »Živeti z vodo; Living with water«, postavila pa jo je interdisciplinarna skupina, koordinirana s strani MAO). Prvič je na Bienalu prisoten tudi Vatikan, za katerega je naš stari znanec Francesco dal Co (dolgoletni predavatelj na Piranskih dnevih arhitekture) izbral deset priznanih arhitektov oz. arhitekturnih skupin, ki so v gozdiču na San Giorgio Maggiore postavili 10 avtorskih kapelic.

Kdor si bo zaželel, se bo seveda lahko sprehodil tudi v vedno čarobne Benetke ali na kakšno od posebnih razstav, razpršenih po razstaviščih in palačah vodnega mesta.

Kotizacija znaša 155 € z davkom za člane ZAPS in 165 € z davkom za ostale udeležence v kolikor bo prijavljenih 30 udeležencev.
V primeru, ko bo prijavljenih manj kot 30 udeležencev, se bo cena povišala za 30€ na osebo.

Kotizacija vključuje:
- nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi, Hotel Mestre-Hotel Venezia 3***
- prevoz,
- vožnje z vaporettom (2xdan za dva dni),
- organizacijo ekskurzije,
- enodnevno vstopnico za Biennale,
- citytax,
- DDV.

Prijave s potrdilom o plačani kotizaciji sprejemamo do 30.10.2018 na povezavi
Znesek kotizacije (Benetke) ob prijavi nakažite na TRR SI56 0310 0100 1291 427, odprt pri SKB banki.
Vračilo kotizacije ob odjavi po 30.10.2018 ne bo več možno.

Ekskurzijo organizira MSA ZAPS (matična sekcija arhitektov ZAPS), vodi pa jo arhitekt Aleksander Ostan.
Usklajevalne aktivnosti po ZAID

19.10.2018 16:28

Spoštovane članice in člani ZAPS,

Nova prostorska in gradbena zakonodaja je zbornicam in njihovim članom naložila določene zahteve, ki jih morajo izpolniti v določenih rokih. Objavljamo povzetek ključnih tem, rokov in predvidenih aktivnostih:

1.    Prilagoditveno obdobje
Zaradi neskladnosti prilagoditvenega obdobja določenega za posameznike v 55. členu (6 mesecev) in prilagoditvenega obdobja za gospodarske subjekte v 60. členu je Upravni odbor ZAPS sprejel sklep, da ne bo pričela z izdajanjem odločb o mirovanju po uradni dolžnosti v imenik ZAPS vpisanim posameznikom na dan 1.6.2018, ki ne bodo predložili dokazil, ki jih zahteva 55. člen ZAID do 1.12.2018 , temveč bo takšne odločbe pričela izdajati 1.6.2019. podrobnosti>>
Zaključek: V imenik ZAPS vpisani člani morajo dokazila  o načinu opravljanja poklicnih nalog in sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo predložiti do 31. 5. 2019. Člani, ki se vpisujejo na novo morajo ta dokazila priložiti vlogi za vpis.

2.    Prostorski načrtovalci, nosilci licence P po ZGO-1
ZAID je regulacijo opravljanja poklicnih nalog na področju prostorskega načrtovanja uredil na novo. Ohranjena je regulacija le izvedbenega prostorskega načrtovanja (in ne več strateškega), predviden je le en poklicni naziv (namesto prejšnjih treh), in sicer pooblaščenega prostorskega načrtovalca (PPN). Licenca  P je ukinjena s 1. 6. 2018, posledično ne morejo nosilci tega pooblastila ostati člani ZAPS. Prenehanje članstva je potrebno urediti v statutu ZAPS, do takrat te osebe ostajajo člani ZAPS. Kljub temu je ZAPS vsem nosilcem licence P vrnil sorazmerni del članarine za leto 2018. ZAPS bo v bodoče še naprej hranil evidenco teh pooblastil.

3.    Občinski urbanisti
Osebe, ki so s 1. 06. 2018 izpolnjevale pogoje za občinskega urbanista v skladu z ZUreP-1 in bodo v bodoče opravljale naloge občinskega urbanista na podlagi 298. člena ZUREP, pridobijo poklicni naziv na podlagi zahteve za vpis v imenik ZAPS, kateri je potrebno predložiti dokazilo, da so pred 1. 6. 2018 za občino opravljale naloge občinskega urbanista. Osebam, nosilcem licence P, ki so bile vpisane v imenik ZAPS, dokazil ki so jih že predložile ZAPS ni potrebno ponovno prilagati. Za opravljanje poklicnih nalog v tej obliki ni potrebno imeti sklenjenega zavarovanja za škodo iz poklicne odgovornosti. Seznam občinskih urbanistov bo na spletni strani ZAPS objavljen v kratkem.

4.    Pooblastilo za vodenje del / vodenje gradnje
Članom ZAPS je bila pot do pooblastila vodje del onemogočena že kmalu po izločitvi MSA iz IZS. V času priprave ZAID je ZAPS večkrat poskusil urediti problematiko teh pooblastil za člane ZAPS, vendar neuspešno. Zato bomo v času do predvidenih sprememb ZAID pripravili ustrezno rešitev in jo poskusili uskladiti z MOP in IZS. V mesecu novembru bomo organizirali sestanek na temo pooblastila za vodenje del s člani, ki jih ta tema posebej zanima. Prizadete člane pozivamo, da nam posredujejo svoje kontaktne podatke.

5.    Strokovni izpiti
Zaradi velikega števila prijav kandidatov na novembrski rok strokovnega izpita bo ZAPS v kratkem razpisala več terminov. Za že prijavljene kandidate so predvideni dodatni roki v novembru 2018 in januarju 2019. ZAPS bo roke za opravljanje izpitov za leto 2019 objavila najpozneje do konca januarja in zagotovila rok za opravljanje izpita že v februarju in dodatno še v marcu in / ali aprilu 2019.
V mesecu marcu in aprilu 2019 bomo organizirali tudi dodatne izpitne roke za opravljanje strokovnega izpita za pridobitev polnega poklicnega naziva pooblaščenega arhitekta za tiste, ki v vmesnem obdobju veljave ZGO-1 niso opravljali dodatnega strokovnega izpita za prostorsko načrtovanje - licenco A in so trenutno imetniki poklicnega naziva »pooblaščeni arhitekt brez pooblastila za vodenje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov«.

6.    Zavarovanje poklicne odgovornosti
Združenje zavarovalnic je pripravilo osnutek zavarovalnih pogojev, ki jih namerava posredovati zavarovalnicam kot izhodišče za izoblikovanje njihovih zavarovalnih pogojev. Usklajevanje z MOP in zbornicami še poteka. Zavarovalnice trenutno še ne ponujajo zavarovanj v skladu z ZAID, zato jih zbornici tudi ne moreta zahtevati od svojih članov vse dokler ustrezen zavarovalni produkt ne bo možno pridobiti na trgu.
Zaključek: ZAPS trenutno od novo vpisanih članov zahteva dokazilo o sklenjenem zavarovanju (po starem), do 31. 5. 2019 morajo vsi člani posredovati dokazilo o sklenjenem zavarovanju (po starem ali novem, če bo to mogoče). Če v ustreznem roku ne bo prišlo do ustreznih zavarovalnih produktov, bomo predlagali v spremembah in dopolnitvah ZAID podaljšanje roka, po katerem police »po starem« ne bodo več ustrezne.

7.    Stalno poklicno usposabljanje
Do 31. 1. 2019 bo ZAPS objavila letni program stalnega poklicnega usposabljanja in opravila vse ostale pripravljalne aktivnosti za izvajanje programa izobraževanj. Člani bodo lahko uveljavljali kreditne točke iz izobraževanj, ki so se jih udeležili v letu 2018. Točke iz izobraževanj ZAPS in IZS o novi zakonodaji bomo v programsko aplikacijo vnesli avtomatsko (ko bo pripravljena), saj hranimo vse liste prisotnosti na izobraževanjih, zato članom ni treba posredovati podatkov o teh izobraževanjih.

8.    Žigi
Nove žige s poklicnimi nazivi v skladu z ZAID bo ZAPS začela pošiljati članom takoj po sprejetju novega Akta o žigih. V skladu s trajnostnimi načeli smo se odločili članom predlagati, da ne zavržemo žige v celoti ampak, da zamenjamo le odtisne blazinice. Vsak član bo prejel blazinico in navodilo za zamenjavo (potreben čas 1 min). Člani, ki niso pripravljeni sami opraviti zamenjavo blazinice, naj nam to sporočijo. Podrobnejšo informacijo bomo objavili pred začetkom pošiljanja.

Vlado Krajcar
generalni sekretar
Smernice za javno naročanje gradenj

18.10.2018 13:37

Na Ministrstvu za javno upravo so v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Združenjem asfalterjev Slovenije, DARS, d. d, DRI upravljanje investicij, d. o. o., Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pripravili in decembra 2017 objavili Smernice za javno naročanje gradenj, izdaja 1.0. Zaradi zaznanih potreb dosedanje prakse in zaradi sprememb gradbene zakonodaje v sodelovanju z zgoraj navedenimi deležniki so pripravili tudi prenovo teh smernic.

Smernice za javno naročanje gradenj, izdaja 1.1, oktober 2018

 
PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM -PIS

12.10.2018 16:06

Objavljeno je javno spletno mesto Prostorskega informacijskega sistema (PIS) s podatki iz prostorskih in nepremičninskih evidenc na enem mestu

V Prostorskem informacijskem sistemu bodo do leta 2021 zbrani vsi podatki o prostorskih aktih države in lokalnih skupnosti, podatki o gradbenih in uporabnih dovoljenjih ter podatki o inšpekcijskih ukrepih na področju gradnje, podatki  iz Evidence stavbnih zemljišč (ESZ) in evidence dejanske rabe poseljenih zemljišč, nabor zbirk, ki vodijo podatke o pravnih režimih.
V tem trenutku kar nekaj od zgoraj naštetih podatkov še manjka, bodo pa v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) vnešeni v PIS do leta 2021.
V katere podatke pa lahko preko spletne povezave http://www.pis.gov.si/ vpogledujemo že danes?
Omogočen nam je vpogled v podatke o prostorskih aktih v pristojnost države in občin ter podatke o gradbenih in uporabnih dovoljenjih, ki so bili pravnomočni po 1. juniju 2015, in je bilo na podlagi izreka odločbe možno opredeliti njihovo lokacijo. Poleg tega je možen vpogled tudi v Evidenco stavbnih zemljišč (ESZ) za tista območja, kjer so podatki že na razpolago (Prekmurje).
Čeprav so podatki, ki jih vpogledujemo preko javnega spletnega mesta Prostorskega informacijskega sistema (PIS), opredeljeni kot informativni in nimajo pravne veljave, pa so nam lahko v pomoč pri našem delu in nam lahko prihranijo marsikatero nevšečnost.
 
Razpisan natečaj za Center znanosti

10.10.2018 07:25

RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisal mednarodni, odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: CENTER ZNANOSTI

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
Nagrade ZAPS 2018

04.10.2018 15:30

Čestitamo letošnjim nagrajencem!

Nagrade ZAPS 2018
 

 
Razstava natečajnih rešitev za Izgradnjo 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje

04.10.2018 15:03

Otvoritev razstave bo v četrtek 11.10.2018, ob 17.00 uri v prtličju Knjižnice Kočevje. Razstava bo na ogled do 30.10.2018.
Vabilo
Vljudno vabljeni.
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000