Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Spremembe in dopolnitve ZUREP-2 in GZ

31.05.2019 17:00

Ministrstvo za okolje in prostor je 30.5.2019 objavilo osnutka sprememb in dopolnitev dveh zakonov:

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora >>
Osnutek Zakona o spremembah Gradbenega zakona >>

Pripombe in predloge je možno posredovati do 30.6.2019 na e-naslov: gp.mop@gov.si
Člani ZAPS lahko svoje pripombe pošiljajo na e-naslov: zakonodaja@zaps.si do 15.06.2019, zato da jih obravnavamo in uskladimo na organih ZAPS ter potem usklajene pravočasno posredujemo ministrstvu. Predloge in pripombe, ki jih je ZAPS že posredoval MOP bomo objavili v naslednjem tednu.
Problematika vodje projekta

31.05.2019 15:35

Od začetka uporabe nove zakonodaje veliko prahu dvigujejo prenovljena pravila, kdo lahko nastopa kot vodja projekta. Nejasna pravila v ZGO-1 in nedosledna praksa na upravnih enotah so omogočili, da se je v polpreteklem obdobju razbohotila praksa, da so storitve arhitekturnega projektiranja v veliki meri prevzemali projektantski biroji brez arhitektov z utemeljitvijo, da so zagotovili vodjo projekta in koordinacijo celega projekta, načrte arhitekture pa je domnevno izdeloval podizvajalec.

Ker sta GZ v kombinaciji z ZAID postavila jasnejša pravila, po katerih je nosilec vodilnega načrta tudi vodja projekta, je prej omenjena praksa naletela na prepreke. "Arhitekturni biroji" brez arhitektov so sprožili medijsko kampanjo, ki jo ob začetku priprave  dopolnitev GZ še stopnjujejo. ZAPS se na prispevke v medijih ni odzival, ker smo računali na korektno medstrokovno usklajevanje stališč, ko pa so protagonisti te akcije začeli objavljati polresnice in pošiljati pravna mnenja na upravne enote, se je vendarle bilo potrebno odzvati, demantirati neresnične navedbe in strokovno utemeljiti vlogo vodje projekta - vodilnega projektanta in vodilnega načrta.

Medijska kampanja:
Privilegirani arhitekti, degradirani gradbeniki >>       Prikaz nasprotnih dejstev >>
Nova gradbena zakonodaja je gradbeno stroko močno udarila, zato ta kliče po spremembah >>

Dopisa ZAPSa MOPu v zvezi s pravnim mnenjem posredovanim na upravne enote in širšo problematiko funkcije vodje projekta:
Seznanitev s pravnim mnenjem in prošnja za odziv >>
Problematika funkcije vodje projekta za stavbe >>
Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti po ZAID

30.05.2019 00:00

Spoštovane članice in člani ZAPS,

želimo vas opomniti, da je do 31. 5. 2019 na ZAPS potrebno dostaviti dokazila o ustreznem načinu opravljanja poklicnih nalog in sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo. Navodila so priložena v vlogi na spodnji povezavi:

Vloga: Podatki o opravljanju poklicnih nalog in zavarovanju odgovornosti

Obrazec izpolnite, priložite ustrezna dokazila in vse skupaj z navadno pošto pošljite na ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana najpozneje do zgoraj navedenega datuma. Prosimo, da vlogo oddate pravočasno, saj bo zbornica vsem članom, ki ne bodo pravočasno predložili dokazil, po uradni dolžnosti izdala odločbo o mirovanju poklicnega naziva in vpisala mirovanje v imenik.
 

Informacija v zvezi z zavarovanjem:

Usklajevanje zavarovalnih pogojev s Skupnostjo zavarovalnic se je zavleklo, zato ni možno zahtevati zavarovalnih polic v skladu s 15. členom ZAID. Do izdaje natančnih navodil za ravnanje s strani MOP bomo upoštevali tudi zavarovalne police po prejšnjih predpisih. Na spodnji povezavi objavljamo usklajeni vzorec zavarovalnih pogojev, ki ga bodo zavarovalnice upoštevale pri oblikovanju svojih zavarovalniških produktov.

Vzorec zavarovalnih pogojev
Volitve 2019 - Poročilo o rezultatih volitev za predsednika in člane skupščine

21.05.2019 13:28

Glasovanje za predsednika zbornice in člane skupščine je zaključeno.Volilna komisija ZAPS je dne 17.5.2019 ob navzočnosti odvetniške kandidatke Cyndi Ovsec Marenče pregledala prispele glasovnice na razpisane funkcije. Volilna udeležba na tokratnih volitvah za funkcionarje ZAPS je bila 23,6%.  Vsem članom se zahvaljujemo za sodelovanje na volitvah. 

Skladno s sklepom o razpisu volitev z dne 21.2.2019 bodo rezultati volitev in poročilo predani skupščini zbornice v potrjevanje mandatov za razpisane funkcije. Volilna skupščina ZAPS bo 11. junija 2019 s pričetkom ob 15.00 uri.

Iskrene čestitke bodočim funkcionarjem.

Seštevek vseh glasov:

PREDSEDNIK ZAPS    
Tomaž Krištof 196 56,3%
Viljem Fabčič 152 43,7%
     
MATIČNA SEKCIJA ARHITEKTOV    
Predstavnikov v skupščini: 3    
Aleksander Ostan 176  
Mihael Dešman 122  
Helena Kovač 108  
Kaja Lipnik Vehovar 97  
Ines Kos 95  
mag. Tomaž Kancler 78  
     
MATIČNA SEKCIJA KRAJINSKIH ARHITEKTOV  
Predstavnikov v skupščini: 3    
Sergej Hiti 42  
Špela Kragelj Bračko 38  
Radovan Romih 30  
Ana Pantelin 18  
     
MATIČNA SEKCIJA PROSTORSKIH NAČRTOVALCEV  
Predstavnikov v skupščini: 3    
Viljem Fabčič  92  
Nande Korpnik 82  
Bogdana Dražić 73  
mag. Petra Krajner 54  
Judita Thaler 43  
Ferdo Jordan 42  
Darja Zabukovec 36  
Andrej Šmid 19  
     
REGIJA LJUBLJANA (R1)    
Predstavnikov v skupščini: 10    
Mima Suhadolc Jenko 82  
Jernej Prijon  72  
Alenka Korenjak  69  
Lenka Kavčič  59  
Dunja šutanovac 57  
Vid Razinger  54  
Slavko Gabrovšek  53  
Jana Kozamernik  48  
mag. Peter Bassin  46  
Irena Rozman Fattori 41  
Ariana Furlan Prijon 40  
Maja Friedl  39  
Jaka Napotnik  36  
Špela Prezelj  36  
Gregor Gregorčič  34  
Katjuša Kranjc  34  
Urša Pogačnik  31  
Andraž Seifert 23  
David Osivnik  22  
Sabina Selan 17  
Lidija Kamnikar  12  
     
REGIJA MARIBOR (R2)    
Predstavnikov v skupščini: 4    
Alenka Debenjak 20  
Veselin Zatezalo 17  
Uroš Reiter 15  
Rozalija Lužnik 14  
Borut Bončina 13  
Anja Bauman Školjak 7  
     
REGIJA CELJE (R3)    
Predstavnikov v skupščini: 2    
Mateja Kričej 17  
     
REGIJA KRANJ (R4)    
Predstavnikov v skupščini: 3    
Rok Jereb 14  
Špela Nardoni Kovač 14  
Boštjan Žepič 10  
Blaž Basaj 8  
Janez Dolinar 5  
Matjaž Meglič 5  
     
REGIJA NOVA GORICA (R5)    
Predstavnikov v skupščini: 3    
Jana Bavdaž  51  
Vladimir Filipič  28  
Matjaž Pegan  22  
Tjaša Podgornik  16  
Mitja Kristančič  12  
     
REGIJA KOPER (R6)    
Predstavnikov v skupščini: 3    
Romana Toš 15  
Manuela Varljen 11  
Arnela Vidoševič 11  
     
REGIJA NOVO MESTO (R7)    
Predstavnikov v skupščini: 2    
Mateja Sušin Brence  22  
Ivanka Kraljić 16  
Jože Peterkoč  10  
Gregor Redenšek  5  
Leonard Bašić 2  

 

 Celotno poročilo volilne komisije je dostopno tukaj.
30. Sedlarjevo srečanje

16.05.2019 09:51

DUPPS v sodelovanju z UIRS vabi na jubilejno 30. Sedlarjevo srečanje z naslovom "Razvojni trajnostni projekti - primeri dobrih praks za mesta in podeželje", ki bo v petek, 31. maja 2019 2019, v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje - MAO, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana (na gradu Fužine).

Vljudno vabljeni!

Program
Prijava
PREGLEDNA RAZSTAVA IN PRIZNANJA ZAPS 2019 - razpis

14.05.2019 13:03

Člane ZAPS vabimo, da oddate svoja dela in kandidirate za eno od nagrad Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Letošnja pregledna razstava in svečana podelitev nagrad bo zaključek Dneva arhitektov, ki bo v petek, 11. oktobra v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO).
Rok za oddajo 18.6.2019.
Več o razpisu
Razpisana natečaja za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo, 2. faza arhitektura

14.05.2019 08:51

Univerza v Ljubljani in investitorja UL Fakulteta za farmacijo in UL Fakulteta za strojništvo  sta v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala odprti, dvostopenjski (urbanistični in arhitekturni), projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo
2. faza arhitektura : UL FFA in 2. faza arhitektura : UL FS

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
SPU - Način zbiranja in evidentiranja kreditnih točk

09.05.2019 21:53

Spoštovane članice, cenjeni člani.

Na podlagi sklepov komisije za izobraževanje in skupšine ZAPS, posredujemo informacije v zvezi z načinom zbiranja in evidentiranja kreditnih točk.

Letni program izobraževanj 2019 ponuja nabor raznolikih tematik vseh treh matičnih sekcij ZAPS. Objavljen je na spletni strani ZAPS in vsebuje izobraževanja iz štirih vsebinskih sklopov (A - Zakonodaja in standardi, B - Teorija in referenčna praksa, C - Tehnologija, materiali in tehnika, D - Poslovanje in management).

Član ZAPS pridobi za udeležbo na usposabljanju ZAPS ali pri drugem organizatorju izobraževanja z akreditiranim programom, kreditne točke. Le-te lahko pridobi bodisi s pasivno ali aktivno udeležbo. Pasivno udeležbo predstavlja prisotnost na dogodku, aktivno pa izvedbo predavanja, vodenje dogodka ipd.

Član ZAPS mora v skladu s splošnim aktom o SPU na leto zbrati 6 kreditnih točk iz najmanj 2 vsebinskih sklopov. Pripravljena so tudi podrobnejša merila glede dodeljevanja kreditnih točk, ki so objavljena tukaj>>.

V letošnjem koledarskem letu bodo štele tudi vse točke pridobljene na izobraževanjih, izvedenih v letu 2018. Za predavanja, ki so potekala v organizaciji ZAPS (seznam>>), se je članom že evidentiralo ustrezno število kreditnih točk.

V letu 2019 se kreditne točke za usposabljanja ZAPS in vse akreditirane dogodke evidentirajo avtomatično na podlagi list prisotnosti. Članom za evidentiranje točk tako na ZAPS ni potrebno dodatno pošiljati potrdil o udeležbi. Za vse preostale dogodke morajo člani na ZAPS oz. e naslov: izobrazevanje@zaps.si predložiti ustrezno izpolnjeno vlogo (povezava>>), ki ji priložijo program dogodka ter potrdilo o udeležbi.

Na začetku vsakega koledarskega leta, bodo člani ZAPS dobili potrdilo o pridobljenih kreditnih točkah za preteklo koledarsko leto, pred koncem koledarskega leta pa tudi opomnik o stanju zbranih kreditnih točk.

Vpogled članov v stanje pridobljenih kreditnih točk na spletni strani ZAPS zaenkrat še ni mogoč, predvidoma bo to mogoče konec leta 2019, ko bo vzpostavljena ustrezna programska podpora.

Za vse dogodke v organizaciji ZAPS, razen vsebin, ki so v aktualnem letu opredeljena kot obvezna, v letošnjem letu izobraževanje iz sklopa A - “Nova poklicna, gradbena in prostorska zakonodaja (ZUreP-2, GZ, ZAID)”, je za udeležbo potrebno plačati kotizacijo, razen če se stroški organizacije krijejo iz drugih virov. Višine kotizacij so objavljene tukaj>>.

Seznam predavanj, obrazce, merila in ostale informacije v zvezi s stalnim poklicnim usposabljanjem najdete na spletni strani ZAPS pod rubriko “Poklicno usposabljanje”. Seznam z objavljenimi izobraževanji v organizaciji ZAPS oz. drugimi akreditiranimi izobraževanji, se sproti dopolnjuje, zato vas vabimo, da spremljate spletno stran in Novičnik ZAPS.

Vabimo vas, da se izobraževanj udeležite!
Razstava natečajnih rešitev za CENTER BARJE

09.05.2019 14:54

Otvoritev razstave bo v torek 14.5.2019 ob 15.00 uri v Desnem atriju ljubljanske Mestne hiše.
Razstava bo na ogled do 20.5. 2019.

Vabilo
Vljudno vabljeni.
Objava eNovic št. 6 projekta ?Program projektov eProstor?

07.05.2019 11:31

Izšla je nova številka eNovic projekta »Program projektov eProstor«, ki so objavljene tukaj>.
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000