Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

OBJAVA IZHODIŠČ IN PRIROČNIKA ZA PRESOJO VPLIVOV NA KULTURNO DEDIŠČINO

26.07.2019 11:19

Ministrstvo za kulturo je na prenovljenih spletnih straneh objavilo izhodišča in priporočila za presojo vplivov na kulturno dediščino v postopkih priprave planov in projektov. S tem se pridružuje naprednim državam in inštitucijam, ki (strateško) presojo vplivov z vrednotenjem možnih vplivov na kulturno dediščino prepoznavajo kot pomemben instrument varstva in celostnega ohranjanja kulturne dediščine ter aktivno gradijo dobro prakso (Evropska komisija, Svet Evrope, ICOMOS, Anglija, Kanada idr.).
Ob izhodišču, da je kulturna dediščina s svojo raznovrstnostjo in kakovostjo pomembna socialna, gospodarska, vzgojna in identifikacijska priložnost, je treba vplive planov in projektov na kulturno dediščino podrobno proučiti, ovrednotiti, z ustreznim načrtovanjem iskati najboljše možne rešitve, se negativnim vplivom v celoti izogniti ali jih vsaj zmanjšati na najmanjšo možno mero. Na podlagi dobre prakse ter po vzoru navodil (angl. guidance) in smernic (angl. guidelines) za presojo vplivov na kulturno dediščino tujih držav je bilo pripravljeno gradivo v dveh delih, ki je dostopno tukaj.

- Izhodišča obsegajo teoretična in analitična izhodišča ter pravni okvir, povezan s področjem strateške presoje vplivov na kulturno dediščino. Izhodišča se uporabljajo za seznanitev izdelovalcev okoljskih poročil, pripravljavcev in izdelovalcev planov ter drugih udeležencev, vključenih v pripravo, presojo in sprejetje planov, s ključnimi izhodišči varstva in celostnega ohranjanja kulturne dediščine z vidika presojanja vplivov na okolje.
- Priročnik je namenjen pripravi posameznih faz strateške presoje in vsebin okoljskega poročila z vidika varstva in celostnega ohranjanja kulturne dediščine. Osredotoča se na strateško presojo vplivov na okolje, vendar se lahko glede izhodišč in presoje smiselno uporablja tudi v postopku presoje vplivov na okolje in pri pripravi poročila o vplivih na okolje ter za druga vrednotenja vplivov, ki so podlaga za sprejemanje odločitev pri urejanju prostora in oblikovanju razvojnih programov.
Pripravljavce planov, projektov in okoljskih presoj in druge deležnike vabimo k njuni uporabi ter k udeležbi na izobraževanju na temo Presoj vplivov na kulturno dediščino, ki ga bo Ministrstvo za kulturo organiziralo predvidoma v začetku jeseni.
MIROVANJE POKLICNEGA NAZIVA IN ODPIS DELA ČLANARINE

16.07.2019 18:39

V skladu s 55. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) je zbornica vsem svojim članom z aktivnim statusom poklicnega naziva, ki do dne 1.6.2019 niso izkazali ustreznega načina izpolnjevanja pogojev po ZAID glede načina opravljanja poklicnih nalog in zavarovanja poklicne odgovornosti, vpisala mirovanje poklicnega naziva.

Po sklepu Upravnega odbora z dne 6.7.2019 bo zbornica vsem tem članom odpisala razliko med polno in znižano članarino za drugo polovico leta 2019. Za vračilo članarine morajo člani zbornici vrniti žig in podati vlogo za vračilo članarine.

 

vloga pdf >>
vloga doc >>
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov

16.07.2019 17:50

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov. Javna obravnava bo potekala do 20.8.2019.

Povezava>>

Pripombe na osnutek pravilnika lahko posredujete neposredno na zgornji povezavi ali na e-mail zakonodaja@zaps.si. Pripombe na ZAPS zbiramo do dne 13.8.2019.

Javna obravnava je podaljšana do 5. septembra 2019. Prosimo, da morebitne pripombe pošljete na elektronski naslov gp.mop@gov.si do navedenega datuma.
Dopis MOP
?Program projektov eProstor? - eNovice št. 7

16.07.2019 17:41

Izšla je nova številka eNovic projekta »Program projektov eProstor«, ki so objavljene tukaj >>
Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago - osnutek

16.07.2019 17:33

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o zaščiti stavb pred vlago. Javna obravnava bo potekala do 20.8.2019.
Pripombe na osnutek pravilnika lahko posredujete neposredno na zgornji povezavi ali na e-mail zakonodaja@zaps.si. Pripombe na ZAPS zbiramo do dne 13.8.2019.
Javna obravnava je podaljšana do 5. septembra 2019. Prosimo, da morebitne pripombe pošljete na elektronski naslov gp.mop@gov.si do navedenega datuma.


dopis MOP >>
Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah

16.07.2019 10:19

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah. Javna obravnava bo potekala do 20.8.2019.

Povezava>>

Pripombe na osnutek pravilnika lahko posredujete neposredno na zgornji povezavi ali na e-mail zakonodaja@zaps.si. Pripombe na ZAPS zbiramo do dne 13.8.2019.

Javna obravnava je podaljšana do 5. septembra 2019. Prosimo, da morebitne pripombe pošljete na elektronski naslov gp.mop@gov.si do navedenega datuma.

Dopis MOP

Spremembe in dopolnitve ZUREP-2 in GZ - pripombe in predlogi ZAPS

16.07.2019 08:06

ZAPS je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na osnutke sprememb in dopolnitev GZ in ZUREP. V času, predvidenem za razpravo, smo si skupaj s predstavniki IZS prizadevali uskladiti čim več pripomb in predlogov, ki smo jih oddali v skupnem dokumentu, dodatne predloge ZAPS pa v ločenem dokumentu:

Dopis ministrstvu >>
1) Skupni predlogi in pripombe IZS in ZAPS na novelo GZ >>
2) Dodatni predlogi in pripombe ZAPS na novelo GZ >>
3) Predlogi in pripombe ZAPS na novelo ZUreP-2 >>
4) Predlog ZAPS za spremembo Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, s prilogo >>

Dodatni predlogi v podaljšani javni razpravi do 15. 7. 2019:

5) predlogi in pripombe ZAPS na novelo GZ >>
6) predlogi in pripombe ZAPS na novelo ZUREP-2 >>
Razpisan natečaj DOŽIVLJAJSKI MOST MUSTE

15.07.2019 18:58

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: DOŽIVLJAJSKI MOST MUSTE


podrobnosti na strani Natečaji – aktualni >>
enakopravnost spolov v stroki

04.07.2019 19:10

Vprašanje enakopravnosti spolov je v svetu zelo aktualna tema. Zato smo pri ZAPS na pobudo kolegic iz drugih držav Evrope (ACE) ustanovili delovno skupino Ženske v arhitekturi z namenom, da raziščemo in na začetku 21. stoletja opozorimo na morebitne še prisotne anomalije na področju razlik med spoloma. Anketa, ki je pred vami, je namenjena vsem, ki se ukvarjate z urejanjem prostora. Z njo si želimo ustvariti sliko dejanskega stanja na arhitekturnem področju v Sloveniji, zato vas VSE, MOŠKE IN ŽENSKE, VABIMO, da jo izpolnite v čim večjem številu. Z anketo pridobljeni podatki bodo uporabljeni za izboljšanje pogojev delovanja v našem poklicu, arhitektov in arhitektk. Anketa je anonimna in ne razkriva identitete vprašanih.
 
Vabimo vas, da izpolnite anketo na spodnji povezavi in da k sodelovanju povabite tudi sodelavce, kolege in znance,
ki delujejo na področju arhitekture, oblikovanja in urejanja prostora, pa jih z anketo morda nismo dosegli.
Če ste anketo izpolnili že v predhodni objavi, vas prosimo, da je ne izpolnjujete ponovno.


ženske v arhitekturi - anketa >>
PRAVILA STROKE

03.07.2019 13:24

Skupščina ZAPS je na svoji 51. seji sprejela osnutek povzetka zvezkov 0 in 1 Pravil stroke in ga uveljavila kot priporočilo (smernico) zbornice članom do uradne potrditve Pravil stroke s strani MOP.

Pravila stroke - smernice ZAPS >>
Pravila stroke - priloga (tabela obveznosti) >>
PROBLEMATIKA VODJE PROJEKTA

02.07.2019 09:59

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo obrazložitev pojma "prevladujoča stroka" v Gradbenem zakonu, s čemer je podana tudi usmeritev za izbor vodje projekta pri pripravi projektne dokumentacije. >>

Objavljamo tudi izbor člankov na temo vodje projekta v zadnjih mesecih v medijih. >>
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000