Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

SODBA EVROPSKEGA SODIŠČA V ZADEVI HOAI

30.08.2019 13:13

Objavljamo odločitev Evropskega sodišča v zadevi HOAI (Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji zaradi kršitve evropskega prava) in analizo dogajanja na sodišču, ki jo je pripravila pravna služba španske nacionalne zbornice CSCAE.
Evropski komisiji je uspelo zrušiti še zadnji zavezujoči tarifni pravilnik v državah članicah EU. Od sprejetja Direktive o storitvah na notranjem trgu (2006) ji je to zlepa ali zgrda, navidezno ali dejansko, uspelo v vseh ostalih državah. Nekatere so se upognile takoj,  Nemčija pa se je dolgo in uspešno upirala. Odločilno je bilo dejstvo, da je HOAI sprejela država (in ne kakšno združenje ali zbornica), da so ga branili tudi predstavniki javnih naročnikov tudi takrat, ko so v parlamentu poslanci glasovali o odpravi pravilnika, da so ga v vmesnem času »razrahljali« na način, da so obvezne cene veljale le za z drugimi predpisi obvezne vsebine (faze projektiranja, nadzora itn.), pa tudi zato ker so ponudniki iz drugih držav pogodbenic lahko v Nemčiji ponujali storitve po nižjih cenah, kot so predpisane v HOAI.
Čeprav so vsi arhitekti v Eu, v želji po obuditvi cenikov tudi v svojih okoljih upali, da bo HOAI obveljal, se to ni zgodilo – Nemčija mora umakniti zavezujoča določila iz HOAI. Če obstaja pozitivna plat tega dejanja, potem je to dejstvo, da bo sodba sprožila aktivnosti za iskanje ustreznih utemeljitev tarifnih pravilnikov in rešitev, ki ne bodo v nasprotju s pravili notranjega trga. Prepričani smo, da bodo podporne pravne službe pravnikov specialistov za konkurenčno pravo in regulirane poklice znale oblikovati ustrezne utemeljitve in  rešitve tarifnih pravilnikov, da bodo veljale ne le za stare, »privilegirane« članice Eu, ampak tudi za nove, tranzicijske države. Medtem ko prve, kljub vsemu, uspevajo ohranjati ustrezno vrednotenje arhitekturnih in inženirskih storitev, kar je predpogoj za doseganje kakovosti, nam ostalim to nikakor ne uspeva.


sodba (v angleščini) >>
analiza (prevod) >>

 
Razstava natečajnih rešitev za STANOVANJSKO SOSESKO ZVEZNA ULICA

29.08.2019 11:17

Otvoritev razstave bo v četrtek 5.9.2019 ob 11:00 uri v pritlični dvorani JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana. Razstava bo na ogled vsak delovni dan do 19.9.2019 med 8:00 in 20:00 uro.
Vljudno vabljeni.

 

vabilo >>
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s položajem gradbene stroke

28.08.2019 15:59

Vlada RS je na 65. dopisni seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje Francija Kepe v zvezi s položajem gradbene stroke. Gradbeni inženirji namreč menijo, da so pri sprejemanju nove gradbene zakonodaje v primerjavi z arhitekti postavljeni v podrejeni položaj.

Vlada odgovarja, da uveljavitev novega Gradbenega zakona (GZ) ni prinesla zakonskih sprememb pri vsebinski definiciji in opredelitvi odgovornega vodje projekta (ZGO-1) oziroma vodje projekta (GZ), saj je prišlo le do spremembe pri poimenovanju te osebe. Obveznosti imenovanja vodje projekta v skladu s »prevladujočo stroko« v preteklosti se niso striktno izvajale niti nadzirale in je zaradi tega pri izvajanju predpisov prišlo tudi do odstopanj. Vlada med drugim pojasnjuje, da navodilo, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) poslalo na upravne enote, Inženirsko zbornico Slovenije in Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije napotuje udeležene, da se držijo pravila, ki je bilo uzakonjeno že s spremembo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) leta 2008. Takratni zakon je določal, da kot odgovorni vodja projekta nastopa odgovorni projektant iz stroke, ki pri nameravani gradnji, glede na namen objekta, prevladuje. V zvezi s to določbo, je bilo s strani MOP v vseh teh letih podanih veliko mnenj in navodil, kaj pomeni pojem prevladujoče stroke in kako se ta odraža pri vodenju projekta. Objavljeni so bili tako na spletni strani, v konkretnih odgovorih na postavljena vprašanja, v knjigi Zbirka predpisov o graditvi objektov z uvodnimi pojasnili, itd.

Poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva se nanašajo na strokovno področje gradbene stroke (izdelava načrtov gradbenih, geotehničnih, voziščnih in podobnih konstrukcij stavb in drugih objektov, izdelavo gradbenih načrtov gradbeno inženirskih objektov, izdelavo statičnih in potresnih analiz, študij potresne ogroženosti objektov, geološko geomehanskih analiz ter preskušanje gradbenega materiala). Pooblaščeni inženirji gradbene stroke so nujno potrebni za vodenje projektov na tistih objektih, kjer so gradbene rešitve ključne za realizacijo projekta in za katere imajo največ potrebnih znanj za razumevanje samega projekta in delovanja objekta, ne morejo pa nastopati kot vodje projekta na objektih, katerih druge stoke so bistvenega pomena za delovanje objekta in njegovo umeščenost v prostoru (npr. daljnovod – elektroinženirji, plinovod – strojni inženirji, stanovanjske stavbe ter stavbe v javni rabi - arhitekti,itd.).


povezava >>
celoten odgovor >>
Pobuda za ustanovitev sindikata arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev

27.08.2019 10:38

Nastala je neodvisna pobuda za ustanovitev sindikata arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev (SAKAP). Pobudniki vabijo vse zainteresirane na posvet, ki bo 28.8.2019 ob 18:00 na Dalmatinovi ulici 4 v Ljubljani. Udeležbo je potrebno potrditi na mail: info.sakap@gmail.com

 

kako urediti delo v arhitekturi - pobuda za ustanovitev sindikata >> 
Podpisovanje in žigosanje projektne dokumentacije

26.08.2019 14:51

Več članov je na ZAPS poslalo vprašanje glede podpisovanja in žigosanja projektne dokumentacije, predvsem glede Naslovne strani načrta, torej Priloge 1B.

Z vprašanjem smo se obrnili na MOP, kjer smo prejeli odgovor da gre res za pomanjkljivost, saj je v besedilu Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov navedeno, da je potrebno projektno dokumentacijo opremiti s podpisom in žigom vodje projekta (31. člen), v Prilogi 1A: Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji pa je zahtevan le podpis vodje projekta. Enako velja za Prilogo 1B: Naslovna stran načrta. Pomanjkljivost bo odpravljena v prihajajočem popravku Pravilnika. 

Navodilo MOP do uskladitve Pravilnika je, da se Priloga 1A opremi s podpisom in žigom vodje projekta, Priloga 1B pa se opremi s podpisom in žigom izdelovalca načrta ter s podpisom in žigom vodje projekta. Dovoljeno je tudi dodajanje naziva »projektant načrta«, ki označuje naziv podjetja, ki je izdelalo načrt, poleg podatkov za »ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja ali druge osebe«. Podjetje oziroma projektant načrta naj bo navedeno za imenom in priimkom.

Podpisovanje in žigosanje je potrebno tudi v primeru da se projektna dokumentacija zahtevam in prijavam priloži na elektronskem nosilcu v PDF/A formatu.

Projektno dokumentacijo, ki se do 1. januarja 2021 zahtevam in prijavam priloži v pisni obliki, je v skladu s Pravilnikom (31. člen) potrebno izdelati na obstojnem, svetlobno odpornem papirju velikosti formata A4, kjer so grafične vsebine, večje od formata A4, zložene na ta format ter zvezane in opremljene s podpisom in žigom vodje projekta.

 

Projektna dokumentacija se do 1. januarja 2021 vlogam prilaga v naslednji obliki:

- PRIDOBIVANJE PROJEKTNIH POGOJEVv pisni obliki ali na elektronskem nosilcu
- DGD (ALI PGD): v pisni obliki v najmanj enem izvodu in na elektronskem nosilcu
- PZI: v elektronski obliki
- PIDv pisni obliki v enem izvodu ali na elektronskem nosilcu
- GD NEZAHTEVNI OBJEKTIv pisni obliki v enem izvodu ali na elektronskem nosilcu
- GD SPREMEMBA NAMEMBNOSTIv pisni obliki v enem izvodu ali na elektronskem nosilcu
- VODILNA MAPA DZO: 
v pisni obliki v enem izvodu in celotno dokazilo o zanesljivosti objekta na elektronskem nosilcu
Odgovor Fakultete za arhitekturo v Ljubljani na članek časnika Delo z dne 10.8.2019

26.08.2019 08:51

Objavljamo odgovor Fakultete za arhitekturo v Ljubljani na članek "Je vodja gradnje arhitekt ali gradbeni inženir?", objavljen v časopisu Delo dne 10.8.2019.
Celoten odgovor si lahko preberete tukaj >>.
Posvet o celoviti presoji vplivov na okolje NEPN

09.08.2019 11:58

Ministrstvo za infrastrukturo vabi na posvet o celoviti presoji vplivov na okolje za Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki bo 3. septembra 2019, ob 9:30 v prostorih Ministrstva - Konferenčna dvorana (1. nadstr.), Langusova ul. 4, Ljubljana.

Zaradi omejenega števila mest (70) je potrebna predhodna prijava do 30.8.2019 do 12:00 na e-naslov marko.cerar@gov.si. Dogodek bo trajal predvidoma do 13:00.

Posodobljen NEPN bo objavljen na spletni strani dne 27.8.2019. Sočasno bo objavljena tudi 1. faza celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Na posvetu si Ministrstvo želi čim več povratnih informacij. Na podlagi posvetovanja bo 1. faza CPVO dopolnjena, dopolnjen dokument pa bo predstavljal izhodišče za pripravo 2. faze CPVO, v katerem bodo pomembni vplivi NEPN na okoljske cilje podrobneje obravnavani in presojani. Po pripravi 2. faze CPVO bo organizirana javna obravnava.

Za NEPN je pomembno, da skupaj dobro presodimo učinke, ki jih ukrepi iz tega načrta prinašajo za okolje in s tem tudi za vse prebivalce v Sloveniji.
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000