Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

srečno 2021 / happy 2021

31.12.2020 18:39

 
Predlog novega gradbenega zakona - poraz za arhitekturno stroko

30.12.2020 12:41

Prejeli smo predlog sprememb gradbenega zakona (GZ-1), ki ga je MOP poslal v medresorsko razpravo.

Predlog zakona ukinja zahteve za strokovno kompetentnost vodij projektov, kar pomeni da bo vodja projekta za katerikoli objekt lahko predstavnik katerekoli stroke. Ker v skladu z novo zakonodajo vodja projekta že sedaj lahko sam pridobi gradbeno dovoljenje, ostale stroke pa k sodelovanju povabi šele v fazi PZI, bodo po novem možne vse naslednje situacije:

- Gradbeno dovoljenje za vrtec bo lahko pridobil strojni inženir.
- Gradbeno dovoljenje za stanovanjsko naselje bo lahko pridobil geomehnik.
- Gradbeno dovoljenje za šolo bo lahko pridobil inženir požarne varnosti.
- Gradbeno dovoljenje za kulturni center bo lahko pridobil statik.
- Gradbeno dovoljenje za dom starejših bo lahko pridobil elektro inženir.

Takšen predlog gradbenega zakona pomeni velik poraz za arhitekturno stroko. V primeru, da bo zakon sprejet v tej obliki, bo dolgoročno povzročil izjemno škodo slovenski arhitekturi, prostoru in kulturni krajini ter degradiral kvaliteto našega grajenega bivalnega okolja.

V sporu med arhitekti in gradbenimi inženirji je Ministrstvo za okolje in prostor, namesto iskanja kompromisne rešitve, v celoti sledilo željam Inženirske zbornice Slovenije. ZAPS je v dosedanji komunikaciji z MOP zelo intenzivno in argumentirano nasprotovala takšnemu besedilu zakona, v prihodnjih mesecih pa bomo poskušali narediti vse, kar je v naši moči, da se predlog zakona spremeni. 
Pogovori z MOP se nadaljujejo.

predlog Gradbenega zakona GZ-1 >>
obrazložitev predloga GZ-1 (MOP) >>
Nova leipziška listina

29.12.2020 10:45

Na spletnem sestanku ministrov držav članic EU, pristojnih za urbani razvoj, ki je potekal 30. 11. 2020, je bila sprejeta Nova leipziška listina, dogovor držav članic EU o skupnih strateških načelih in ciljih trajnostnega razvoj mest, ki predstavlja nadgradnjo prve Leipziške listine iz leta 2007.

Čeprav so načela izvajanja urbanih politik prve listine ostala nespremenjena (družbeni, okoljski in gospodarski vidik), je bilo zaradi številnih nenadnih trendov in dogodkov, kot so podnebne spremembe, demografska gibanja, migracije, pandemija ter njihove gospodarske posledice, nujno posodobiti pristope in strategije razvoja mest.

Ministri so hkrati z listino sprejeli Dokument za izvajanje Nove leipziške listine in Teritorialno agendo 2030, ki predstavlja dogovor držav članic EU o skupnih ciljih in prednostnih nalogah na področju prostorske kohezije. Poudarja predvsem trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj, podpira policentrični urbani sistem, sodelovanje na različnih ravneh (med mesti, med in v regijah, čezmejno), zdravo okolje in podnebno nevtralna mesta in regije, pomen krožnega gospodarstva, trajnostne in digitalne povezave med območji.
 

Dokumenti (v angleščini):

Nova leipziška listina >>
dokument za izvajanje Nove leipziške listine >>
Teritorialna agenda 2030 >>
Natečaj za zdravstveno postajo Tezno v Mariboru je zaključen

26.12.2020 13:20

Natečaj za izbiro najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za zdravstveno postajo Tezno v Mariboru je zaključen. Prvo nagrado >> je prejela ekipa avtorjev: Uroš Lobnik, univ.dipl.inž.arh. David Mišič, univ.dipl.inž.arh. Žiga Kreševič, univ.dipl.inž.arh. Sašo Žolek, mag.inž.arh. Goran Piršić, dipl.inž.arh. (UN) Davor Fistrič, dipl.inž.arh. (UN) Maja Žalik, dipl.inž.arh. (UN)

Vabljeni na ogled vseh natečajnih rešitev na povezavi >>

Zmagovalcem iskreno čestitamo, vsem udeležencem pa se zahvaljujemo za sodelovanje.
ZAPS se je pridružila mednarodni iniciativi Architects Declare

22.12.2020 15:10

Izredne razmere na področju podnebja in biotske raznovrstnosti so eden največjih izzivov našega časa, gradbeništvo pa eden od sektorjev z najbolj škodljivimi vplivi na okolje: proizvedemo 40% okoljskih emisij v Evropi in tretjino vseh odpadkov, porabimo 40% materialov in skoraj 20% svetovne porabe vode, na račun stavb pa porabimo tudi 40% vse energije, ki jo proizvedemo. ZAPS se je priključila mednarodni iniciativi Architects Declare, ki jo v Sloveniji vodi neformalna skupina Podnebni arhitekti! 

Deklaracijo je v Sloveniji podpisalo že nekaj več kot 50 arhitekturnih birojev. Vabimo vas, da se pridružite tudi vi.

Architects Declare >>
deklaracija >>
Novi žigi

21.12.2020 09:49

Članice in člane obveščamo, da z novim letom 2021 uvajamo nove žige pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev v cian barvi. Stari črni žigi s tem prenehajo veljati. V luči skrbi za okolje smo se odločili, da zamenjamo zgolj matriko žiga in blazinico s črnilom, ki ju boste po priloženih navodilih lahko sami zamenjali. Matrik starih žigov ni potrebno vračati na ZAPS. Žige boste prejeli po pošti v prvih dneh po Novem letu.

Naj nova podoba žiga pospremi in spodbudi prehod v novo, uspešno in ustvarjalno obdobje na vaši poklicni poti!
natečaj za Hotel Europa Bled je zaključen

18.12.2020 10:02

Natečaj za izbiro najprimernejše rešitve za izgradnjo novega hotela Europa Bled in ureditev celotnega območja hotela je zaključen. Prvo nagrado >> je prejela ekipa avtorjev: Peter Cesar, univ.dipl.inž.arh. Ana Kosi, univ.dipl.inž.arh. Ognen Arsov, univ.dipl.inž.arh. Domen Radosavljevič, univ.dipl.inž.arh. Tamara Rijavec, univ.dipl.inž.arh. Sara Škarica, univ.dipl.inž.arh. Andraž Žitnik, univ.dipl.inž.arh. Jakob Marčič, študent Ana Cesar, univ.dipl.inž.arh


Vabljeni na ogled vseh natečajnih rešitev na povezavi >> 

Zmagovalcem iskreno čestitamo, vsem udeležencem pa se zahvaljujemo za sodelovanje!
Skupna izjava ZAPS in Fakultete za arhitekturo

18.12.2020 09:21

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije sta podali skupno izjavo v zvezi z dvema javnima pismima gradbenih inženirjev, poslanima več državnim in strokovnim institucijam, ki arhitektom odrekata kompetence in jih imenujeta za nezaposljiv in odvečen kader v državi.

skupna izjava >>
pismo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor >>
Novi pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti

16.12.2020 15:04

Novi Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti, ki stopa v veljavo 19.12.2020, določa vrste ocen požarne ogroženosti, zavezance za izdelavo, stopnje požarne ogroženosti ter metodologijo za izdelavo ocen požarne ogroženosti.

Ocene požarne ogroženosti se izdelajo za stavbe, ki so skladno z predpisi o razvrščanju objektov uvrščene na področje 1 Stavbe in kjer je zanje potrebno izdelati požarni red. Ocena požarne ogroženosti se izdela za posamezno stavbo in je podlaga za načrtovanje in izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom. Ocene požarne ogroženosti se lahko izdelajo tudi za okolje ali gradbeno inženirske objekte.

Oceno požarne ogroženosti za stavbe izdelajo lastniki ali uporabniki stavbe skladno z metodologijo za izdelavo požarne ogroženosti stavbe iz pravilnika. Oceno požarne ogroženosti lahko izdelajo in potrdijo lastniki (uporabniki) sami ali pa to zanje izdelajo pravne ali fizične osebe, ki jih lastniki ali uporabniki za to pooblastijo v skladu s predpisi o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Požarne ogroženosti so razdeljene v 6 stopenj, pri čemer pomeni stopnjo: 1 – zelo majhna požarna ogroženost, 2-majhna požarna ogroženost, 3-srednja požarna ogroženost, 4-srednja do povečana požarna ogroženost, 5- velika požarna ogroženost, 6 -zelo velika požarna ogroženost.

Postopek izdelave požarne ogroženosti stavbe se prične s klasifikacijo stavbe skladno z Uredbo o razvrščanju objektov, upoštevajo pa se namen stavbe ter gradbeni in tehnični ukrepi ter dejavnosti v stavbah. Pomemben podatek za izdelavo ocene ogroženosti stavbe je deset dejavnikov, ki so razdeljeni na tri skupine: 1 – osnovni dejavniki, kot podlaga za izračun (O), dejavniki, ki lahko zmanjšajo (Z) oz. povečajo (P) oceno požarne ogroženosti stavbe.

1 – osnovni dejavniki (O) se delijo na površino stavbe in površino etaž (DPV1), namen uporabe (DPV2), dejavnosti v stavbi (DPV3).
2 – dejavniki, ki lahko zmanjšajo oceno požarne ogroženosti stavbe (Z) so lahko: vgrajeni gasilni sistemi (DPV4), sistemi za odrivanje požara (DPV5), velikost požarnega sektorja (DPV6), gasilci in prisotnost sistema za nadzor dima in toplote (DPV7).
3 – dejavniki, ki lahko povečajo oceno ogroženosti stavbe (P) so lahko: dolžina evakuacijske poti (DPV8), vertikalne povezave (DPV9) in odmik stavbe od relevantne meje (DPV10).

Oceno požarne ogroženosti stavbe je potrebno dopolniti ali spremeniti, ko nastanejo spremembe, ki vplivajo na vrednosti dejavnikov.
Oceno izdelave požarne ogroženosti je potrebno izdelati v treh letih od uveljavitve Pravilnika, torej najkasneje po 17.12.2023, ukrepi varstva pred požarom, ki iz tega izhajajo, pa je potrebno izvesti v enem letu od določitve ocene požarne ogroženosti.
Metodologija za izdelavo ocene požarne ogroženosti stavbe je določena v prilogi 1, metodologija za oceno požarne ogroženosti okolja ali gradbeno inženirskega objekta v prilogi 2 pravilnika.

ZAPS v začetku leta 2021 pripravlja izobraževanje na temo Pravilnika o izdelavi ocene požarne ogroženosti, s poudarkom na elementih pomembnih za pooblaščene arhitekte zlasti pri stavbah kjer je ena od najpomembnejših bistvenih lastnosti požarna varnost. Spremljajte seznam usposabljanj >>  na spletni strani ZAPS.

pravilnik >> 
Zakon o učinkoviti rabi energije - ZURE

16.12.2020 14:26

Novi Zakon o učinkoviti rabi energije – ZURE - (Uradni list RS, št. 158/20), ki je stopil v veljavo 17.11.2020 določa, da morajo biti vse nove stavbe, za katere so vloge za izdajo gradbenega dovoljenja vložene od 31.decembra dalje 2020 »skoraj nič energijske«. 

Stavbe po ZURE so »krite konstrukcije, v katerih se uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev, kar v praksi pomeni, da so to večinoma vse stavbe, ki so v domeni poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov.
»Skoraj ničenergijska stavba« ali sNES po tem zakonu je stavba z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v zelo veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov, vključno z energijo iz obnovljivih virov, proizvedeno na kraju samem ali v bližini.

ZURE določa cilje na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije, mehanizme na področju spodbujanja energijske učinkovitosti: 

- Določa obveznosti v zvezi z učinkovito rabo energije. Pomembno poglavje za projektante arhitekture je poglavje o energetsko učinkovitosti stavb, saj morajo biti vse nove stavbe skoraj ničenergijske. Če bo vloga za gradnjo nove stavbe oddana po 30.12.2020, bo morala biti skoraj ničenergijska, skladno z ZURE, kar je zelo stroga določba.
- Pomembna zahteva se nanaša na polnilna mesta za električna vozila, saj mora investitor pri novogradnjah stavb ali večjih prenovah obstoječih stavb z več kot deset parkirnimi mesti, predvideti namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električno hkratno napajanje na vsaj eno od pet parkirnih mest. Če gre za novogradnje ali večje prenove stanovanjskih stavb z več kot 10 parkirnimi mesti, mora investitor zagotoviti inštalacije tako, da bo omogočeno polnjenje parkirnih mest na vsakem parkirnem mestu. Take zahteve je potrebno izpolniti, če je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja vložena po 17.11.2020.
- Zahteva, da je potrebno predvideti za novogradnje ali večje prenove nestanovanjskih stavb z več kot dvajset parkirnimi mesti elektro predinštalacijo na vsaj eno na vsakih deset parkirnih mest in sicer na način možnosti poznejše namestitve polnilnih mest za električna vozila, pa se uporablja od 1. januarja 2025 dalje.
- V določilih ZURE so opredeljeni vsi pogoji v zvezi z izdajanjem, namestitvijo energetskih izkaznic, kakor tudi pogoji za pridobitev licenc neodvisnih strokovnjakov za izdajanje energetskih izkaznic. Licenca neodvisnega strokovnjaka je trajna, ti pa se bodo morali dodatno usposabljati vsakih pet let.
- ZURE predpiše tudi zahteve glede energetske učinkovitosti za proizvode, saj je vsak gradbeni proizvod, povezan z energijo, lahko dan na trg šele ob izpolnjevanju določenih pogojev.
- V zakonu je opredeljeno tudi področje informiranja, ozaveščanja ter usposabljanja, kamor sodi tudi energetsko svetovanje.
- Nadzor nad izvajanjem določb ZURE izvaja energetska inšpekcija, razen na področju oglaševanja energetskih izkaznic, kjer ima pristojnost tržna inšpekcija.
- Iz prehodnih določb izhaja, da so obveznosti in način izdelave Študij izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo energije, če so bile vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja vložene po uveljavitvi ZURE, spremenjene.

ZAPS v začetku leta 2021 pripravlja izobraževanje na temo Zakona o učinkoviti rabi energije, s poudarkom na elementih pomembnih za pooblaščene arhitekte, ki se vsakodnevno srečujejo s projektiranjem novih stavb, vedno več pa tudi prenov obstoječih stavb. Spremljajte seznam usposabljanj >> na spletni strani ZAPS.

zakon >>
Program dela ZAPS za leto 2021

16.12.2020 14:20

Objavljamo program dela Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije za leto 2021, ki ga je na predlog upravnega odbora sprejela skupščina zbornice.

program 2021 >>
Apel Ministrstvu za okolje in prostor

12.12.2020 12:29

Ministru Andreju Vizjaku in državnemu sekretarju Robertu Rožacu smo v luči sprejemanja sprememb Gradbenega zakona poslali nov apel za ohranitev primerne vloge arhitekturne stroke pri načrtovanju stavb. 

apel >>


Priloge

Ursula von der Leyen – Novi evropski Bauhaus >>
Davoška deklaracija >>
Trg projektantskih storitev kot trg limon >>
Razpisan natečaj za gimnazijo Šentvid in telovadnico Osnovne šole Šentvid

11.12.2020 09:36

Razpisan je nov javni, projektni, enostopenjski natečaj za za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za novogradnjo Gimnazije Šentvid in telovadnice Osnovne šole Šentvid. Predmet projektnega natečaja je ureditev kompleksa Gimnazije Šentvid in Osnovne šole Šentvid, ki vključuje novo stavbo gimnazije, novo stavbo telovadnice osnovne šole, obstoječo stavbno lamelo osnovne šole, obstoječo športno dvorano Gimnazije Šentvid ter pripadajoče zunanje javne in športne površine. Natečaj razpisujeta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in MOL.

Vabljeni k sodelovanju!


podrobnosti na strani Natečaji – aktualni >>
"PRIX DES FEMMES ARCHITECTS? - NAGRADA ŽENSKAM ARHITEKTKAM

10.12.2020 09:56

Francoska organizacija ARVHA je letos že osmič zapored podelila nagrade "Prix des femmes architects”, katerih namen je izpostaviti dela in kariere arhitektk v navdih mladim kolegicam. Prizadevajo si za prenos znanj in modelov delovanja ter spodbujanje enakosti v poklicu, v katerem prevladujejo moški. Na razpis se je prijavilo 465 arhitektk s 1500 projekti. Žirija, v kateri je bila tudi slovenska predstavnica ZAPS Špela Kuhar, je podelila štiri nagrade in eno omembo v kategorijah:
Ženska arhitektka ­ Florence LIPSKY (LIPSKY ROLLET)
Izvirno delo arhitektke ­ Cathrin TREBELJAHR
Posebno priznanje ­ Sophie DENISSOF (Atelje CASTRO-DENISSOF)
Mlada ženska arhitektka ­ Stéphanie Franceschi, Marie Fade, Caroline Mangin - atelje OH ! SOM architects
Mednarodna nagrada (podeljeni sta bili enakovredni nagradi) - Anna HERINGER (Nemčija) in­ Benedetta TAGLIABUE (Španija)
V pripravi je šest novih natečajev

07.12.2020 15:41

Natečajna služba ZAPS v sodelovanju z naročniki pripravlja šest novih arhitekturnih natečajev, ki bodo predvidoma objavljeni v naslednjih dveh mesecih (decembra in januarja). Člane in članice ZAPS vabimo, da se natečajev udeležijo. Informacije o načrtovanih natečajih redno objavljamo in posodabljamo na spletni strani, v rubriki Natečaji v pripravi.

natečaji v pripravi >> 
virtualna razstava natečajnih rešitev za Urbanizem Roška

04.12.2020 15:50

 

V skladu z novimi časi vas Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z ZAPS prvič vabi na otvoritev virtualne razstave natečajnih rešitev odprtega projektnega urbanističnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt Reševanje prostorske problematike nove Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO), novega študentskega doma (ŠDL) ter nove Srednje šole za oblikovanje in fotografijo (SŠOF) s športno dvorano z zunanjimi športnimi igrišči, ki bo v četrtek, 10. decembra 2020 ob 13. uri na spodnji povezavi.

Razstava bo na povezavi na ogled od otvoritve pa do 24. decembra 2020. Vabljeni k ogledu!
Za boljšo uporabniško izkušnjo vas prosimo, da si predhodno preberete navodilo o uporabi virtualne razstave. 

virtualna razstava >>
navodilo 
>> 

Otvoritve in ogleda razstava se lahko udeležite tudi preko neposrednega prenosa.

youtube >> 
Prešernove nagrade 2020

04.12.2020 15:45

Prejemnik letošnje velike Prešernove nagrade za življenjsko delo je tudi arhitekt Marko Mušič. "Marko Mušič, izjemen risar in samosvoj arhitekturni potohodec ter humanist, prepoznaven v posebni, včasih kontroverzni drži, ki vztraja 'proti toku časa' in arhitekturnim trendom, še vedno lovi duha 'arhitekture za vse čase', kot se je izrazil njegov oče, ter nagovor 'večnostne arhitekture', kot ga neslišno nagovarja nepreseženi mojster slovenske arhitekture, Jože Plečnik."

Med nagrajence Prešernovega sklada se je uvrstila tudi odlična in prodorna ekipa arhitektov Blaž Budja, Rok Jereb in Nina Majoranc.

Ob dvojni arhitekturni prisotnosti na največjem kulturnem odru nagrajencem iskreno čestitamo!

več >>
OHS: Odprto! podkast o prostoru

04.12.2020 15:06

Odprte hiše Slovenije tudi letos pripravljajo podkast o prostoru, arhitekturi in oblikovanju z naslovom Odprto. Pogovarjali so se z arhitektko Majo Ivanič in Majo Simoneti, ki sta letošnji prejemnici nagrade Častna članica ZAPS.

Prisluhnite prostoru, prisluhnite podkastu Odprto! 

OHS >>
soundcloud >> 
youtube >>    
Natečaji

02.12.2020 08:35

V rubriki natečaji drugi >> objavljamo ocene ustreznosti razpisov natečajev, pri katerih  ZAPS ne sodeluje. V teku sta dva takšna natečaja.
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000