Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Apel za ohranitev obveznosti izvedbe javnih arhitekturnih natečajev

29.01.2021 12:25

Konec decembra lani je ministrstvo za javno upravo dalo v javno obravnavo osnutek predloga sprememb zakona o javnem naročanju ZJN-3, ki predvideva ukinitev obveze arhitekturnih natečajev za javne investicije. Konzorcij institucij, ki se ukvarjajo s prostorom, je podpisal Apel za ohranitev obveznosti izvedbe javnih arhitekturnih natečajev in ga poslal ministrstvu za javno upravo, vladi RS, državnemu zboru, poslanskim skupinam in medijem.

apel >>
medijski razmisleki o posledicah predlaganih sprememb ZJN in GZ

29.01.2021 11:41

Člane vabimo k spremljanju medijskih objav o posledicah v prostoru in stroki, ki bi jih prinesle predlagane spremembe ZJN in GZ. Do objav zaklenjenih vsebin v Delu lahko člani dostopate preko klipinga >> 

Boris Matič v Mladini 15.1.2021 >> 
Mika Cimolini za Outsider 18.1.2021 >>
Matevž Granda v Delu 20.1.2021 >>
Tomaž Krištof in Peter Gabrijelčič, Osmi dan RTV SLO 21.1.2021, začetek na 7 minuti >> 
podpisniki za ustanovo Max Fabiani v Mladini 22.1.2021 >> 
Miloš Kosec v Delu 27.1.2021 >>
Črtomir Remec v AnaAšičSic 27.1.2021 >> 
ANALIZE ZA GRADBENI ZAKON: #8 ARHITEKTURA BREZ ARHITEKTOV.

26.01.2021 11:41

Objavljamo izsledke analiz, ki smo jih ob spreminjanju gradbenega zakona pošiljali na MOP v podporo argumentom ZAPS.

Z analizo ARHITEKTURA BREZ ARHITEKTOV želimo pokazati, da se ob zakonodaji, ki se do pristojnosti posameznih strok pri načrtovanju objektov ne opredeli dovolj natančno, v praksi izrine arhitekte iz procesov načrtovanja stavb, kar dolgoročno privede do neustreznega in nekvalitetnega grajenega bivalnega okolja.

#8: Arhitektura brez arhitektov >>
ANALIZE ZA GRADBENI ZAKON #7: POKLIC ARHITEKTA V PRAVNEM REDU EU

25.01.2021 17:01

Objavljamo izsledke analiz, ki smo jih ob spreminjanju gradbenega zakona pošiljali na MOP v podporo argumentom ZAPS.

Z analizo POKLIC ARHITEKTA V PRAVNEM REDU EU smo želeli pokazati, da Evropska unija arhitekturno stroko skupaj z zdravstvenimi poklici postavlja na najvišji nivo varuhov javnega interesa in zaradi tega tudi kot edinemu projektantskemu poklicu posebej predpisuje kompetence, ki jih študent arhitekture mora osvojiti tekom svojega študija.

#7: Poklic arhitekta v pravnem redu EU >>
ANALIZE ZA GRADBENI ZAKON #6: ŠTUDIJSKE VSEBINE ZA VODENJE DEL

22.01.2021 16:03

Objavljamo izsledke analiz, ki smo jih ob spreminjanju gradbenega zakona pošiljali na MOP v podporo argumentom ZAPS.

Z analizo ŠTUDIJSKE VSEBINE ZA VODENJE DEL smo želeli pokazati, da študij arhitekture obsega tudi vsebine, potrebne za vodenje del, in da pri vodenju del gre za veščino, ki se skoraj v celoti pridobi zgolj s prakso in ne s študijem, kot v primeru projektiranja.

#6: Študijske vsebine za vodenje del >>
Priloga: Pregled kompetenc >>
ANALIZE ZA GRADBENI ZAKON #5: OHRANITEV PRIDOBLJENIH PRAVIC

20.01.2021 16:36

Objavljamo izsledke analiz, ki smo jih ob spreminjanju gradbenega zakona pošiljali na MOP v podporo argumentom ZAPS.

Z analizo OHRANITEV PRIDOBLJENIH PRAVIC smo želeli pokazati, da je ZAPS leta 2004 ob menjavi zakonodaje spoštovala pridobljene pravice in ohranila licenco za arhitekturno načrtovanje gradbenim inženirjem in gradbenim tehnikom, ki so to licenco pridobili po prejšnji zakonodaji, medtem ko je bila arhitektom, ki so imeli licenco za vodje del, ta licenca odvzeta.

#5: Ohranitev pridobljenih pravic >>
ANALIZE ZA GRADBENI ZAKON #4: PRIMERJAVA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

19.01.2021 09:02

Objavljamo izsledke analiz, ki smo jih ob spreminjanju gradbenega zakona pošiljali na MOP v podporo argumentom ZAPS.

Z analizo PRIMERJAVA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV smo želeli poudariti, da je osnovno poznavanje vsebine sorodnih strok, ki ga pooblaščeni arhitekt ali inženir pridobi že v času študija, nujno za uspešno sodelovanje v praksi, nikakor pa to ne more biti izgovor za prevzemanje poklicnih nalog drugih strok.

#4: Primerjava študijskih programov >>
i-Portunus 2021 - EU PROGRAM MOBILNOSTI ZA UMETNIKE, USTVARJALCE IN KULTURNE PROFESIONALCE: RAZPIS ZA ARHITEKTURO

18.01.2021 15:34

Druga pilotna faza i-Portunus in njen razpis za arhitekturo podpira mobilnost umetnikov, ustvarjalcev in kulturnih delavcev med vsemi državami, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa. Program i-Portunus podpira umetniško mobilnost v okviru mednarodnega sodelovanja, produkcijsko usmerjenega bivanja in poklicnega razvoja. i-Portunusa sofinancirata Ustvarjalna Evropa Evropske unije in konzorcij, ki ga vodita Goethe-Institut skupaj z Institut français in Izolyatsia. 

Razpis za arhitekturo je stopil v veljavo 15.1.2021 z rokom oddaje 14.3.2021. Na razpis se lahko prijavijo arhitekti in kulturni delavci dejavni v arhitekturi. Prijave se nanašajo na kratkoročno mobilnost (7-60 dni) med 16.6. in 30.11.2021, v okviru:
- mednarodnega sodelovanja 
- produkcijsko usmerjenega bivanja
- dejavnosti poklicnega razvoja

Najvišja dotacija na osebo znaša 3.000,00 €.
 

več >> 
registracija in prijava >>  
ANALIZE ZA GRADBENI ZAKON #3: BISTVENE ZAHTEVE

18.01.2021 12:49

Objavljamo izsledke analiz, ki smo jih ob spreminjanju gradbenega zakona pošiljali na MOP v podporo argumentom ZAPS.

Z analizo BISTVENE ZAHTEVE smo želeli pokazati, da nobena izmed sodelujočih strok sama nima zadosti kompetenc, da bi brez sodelovanja ostalih zagotavljanja izpolnjevanje vseh bistvenih zahtev, zaradi česar je potrebno sodelovanje vseh, da pa se v primeru stavb največji del bistvenih zahtev izpolnjuje skozi načrt arhitekture.

#3: Bistvene zahteve >>
Razstava natečajnih rešitev za zdravstveno postajo Tezno v Mariboru

18.01.2021 11:25

Mestna občina Maribor in ZAPS vas vabita na virtualno otvoritev razstave natečajnih elaboratov odprtega projektnega enostopenjskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije za zdravstveno postajo Tezno v Mariboru, ki bo v petek, 22. 1. 2021, ob 14.00 na aplikaciji Zoom >>.  Meeting ID: 980 8855 4983, Passcode: 060099

Otvoritev bodo z  nagovori pospremili:
župan MOM: Aleksander Saša Arsenovič, direktor ZP MB: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec., predsednik ocenjevalne komisije: Gregor Reichenberg, predstavnik zmagovalne ekipe: David Mišič
Vabljeni na ogled vseh natečajnih rešitev na povezavi >>

Z veseljem vas pričakujemo!
 
ANALIZE ZA GRADBENI ZAKON #2: MONOPOL STROKE

15.01.2021 13:20

Objavljamo izsledke analiz, ki smo jih ob spreminjanju gradbenega zakona pošiljali na MOP v podporo argumentom ZAPS.

Z analizo MONOPOL STROKE smo želeli pokazati, da načelo prevladujoče stroke pri določitvi vodje projekta, vodje nadzora in vodje del ne pripelje do monopolnega položaja posameznih poslovnih subjektov na trgu, in da je izraz "monopol stroke" v primeru reguliranih strok že sam po sebi nesmiseln.

#2: monopol stroke >>
Problematika parcelacije zaradi neusklajenega pristopa urbanistične in geodetske stroke

15.01.2021 13:15

Kolegica Martina Lipnik je za ZAPS pripravila prispevek, v katerem opozarja na razkorak med opredeljevanjem zemljiških parcel in gradbeno parcelo po ZUreP-2 ter na nekatere negativne posledice, ki iz tega izhajajo.

prispevek Martine Lipnik >>
Sklad arhitekta Jožeta Plečnika razpisuje Plečnikova priznanja za leto 202P

15.01.2021 12:05

Sklad Jožeta Plečnika razpisuje Plečnikovo nagrado za leto 2021 - osrednje javno priznanje slovenskemu avtorju za vrhunsko stvaritev na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ali notranje opreme, nastalo v zadnjih petih koledarskih letih v Sloveniji ali v tujini.

Sklad poleg nagrade razpisuje tudi Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo ali delo na navedenih področjih ter za pomembno delo s področja arhitekturne teorije in kritike ter strokovne publicistike oziroma na splošno za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture. Sklad posebej razpisuje še priznanje za izvajalski dosežek in študentsko priznanje.

Kandidate za nagrado, medaljo in priznanje lahko predlagajo podjetja, strokovna društva, člani žirije, avtorji sami in vsi državljani Slovenije. Kandidata za študentsko priznanje predlaga mentor ali fakulteta . Predloge, ki naj bodo dokumentirani tudi s slikovnim materialom, je potrebno poslati do 18. februarja 2021 na DAL, Društvo arhitektov Ljubljana >>
ANALIZE ZA GRADBENI ZAKON #1: VRSTA DEL NA GRADBIŠČU

14.01.2021 10:19

Objavljamo izsledke analiz, ki smo jih ob spreminjanju gradbenega zakona pošiljali na MOP v podporo argumentom ZAPS.

Z analizo VRSTA DEL NA GRADBIŠČU želimo pokazati, da se na gradbiščih stavb velika večina del izvaja po načrtih arhitekture, zato je  kakršnokoli omejevanje arhitektov pri vodenju nadzora ali vodenju del nesmiselno. Izdelava standarda za popise gradbeno obrtniških del, ki so del strokovne vsebine načrtov arhitekture, pa mora biti poverjena tudi zbornici, ki zastopa arhitekte.

#1: vrsta del na gradbišču >>
Stališče ZAPS do predloga novega gradbenega zakona

13.01.2021 10:31

ZAPS v celoti zavrača besedilo predloga novega gradbenega zakona (GZ-1).

Gradbeno dovoljenje za stavbo (na primer vrtec, stanovanjsko stavbo ali dom starejših občanov) se bo po novem lahko pridobilo brez sodelovanja arhitekta, s čemer MOP ukinja potrebo po celovitem arhitekturnem načrtovanju stavb. Ob tem pa nov gradbeni zakon celo dopušča, da se tudi PZI in z njim torej celotna projektna dokumentacija za stavbo izdela povsem brez arhitektov. MOP s predlogom GZ-1 dolgoročno ukinja potrebo po arhitekturni stroki nasploh!

V kolikor bo zakon sprejet v tej obliki, bo naredil nepopravljivo škodo slovenski arhitekturi in prostoru. Besedilo predlaganega zakona je v nasprotju z javnim interesom po arhitekturi kot izrazu kulture, v nasprotju s sprejetimi dokumenti Arhitekturne politike Slovenije in tudi v nasprotju s sodobnimi dokumenti in politikami Evropske unije.

Stališče ZAPS smo podrobneje pojasnili v dopisu na Ministrstvo za okolje in prostor.

stališče ZAPS do GZ-1 (dopis na MOP) >>
poklic arhitekta v pravnem redu EU (priloga dopisa) >>
Posebne gradbene uzance

10.01.2021 09:26

Decembra 2020 so s sprejemom na Gospodarski zbornici Slovenije in Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije v veljavo stopile prenovljene Posebne gradbene uzance. PGU so zbrana in poenotena pravna določila, ki se običajno uporabljajo v pogodbenih besedilih  na gradbenem področju. Posebne gradbene uzance 2020 se uporabljajo od 21.12.2020. Izšle so tudi v tiskani obliki.

Gradbene uzance iz leta 1977 so bile po več kot štirih desetletjih uporabe potrebne posodobitve, zlasti na področju novih zakonodajnih in poslovnih praks povezanih z gradbeništvom. Potrebne so bile jezikovne posodobitve in prilagoditev novim izrazom in definicijam v stroki in pogodbenem okolju.

Člane vabimo tudi na izobraževanje, ki ga v formatu webinarja 19.1.2021 organizira Uradni list RS.

posebne gradbene uzance >>
izobraževanje >>
Menjava žigov ZAPS

08.01.2021 18:30

Obveščamo vas, da bo ZAPS v mesecu januarju svojim aktivnim članom zamenjala žige. Zamenjavo žigov so narekovali drugačni poklicni nazivi opredeljeni v ZAID-u, nova grafična podoba pa je določena v Splošnem aktu o obliki in vsebini enotnega žiga pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca ZAPS >>.
V skladu s sklepom Upravnega odbora ZAPS se novi žigi pričnejo uporabljati takoj. Do 31.1.2021 velja prehodno obdobje, v katerem še vedno veljajo tudi stari žigi. Po 31. 1. 2021 stari žigi prenehajo veljati, o čemer bodo obveščene tudi upravne enote in MOP.
 
Nova storitev ZAPS: tedenski novičnik javnih naročil s področja poklicnih nalog naših članov

08.01.2021 13:50

ZAPS je v sodelovanju z Uradnim listom oblikovala novo storitev rednega obveščanja svojih članov o aktualnih javnih naročilih. Tako kot zainteresirani člani že sedaj po elektronski pošti prejemate dnevna poročila o medijskih objavah (kliping), imate sedaj vsi člani ZAPS tudi možnost prejemanja tedenskih obvestil o aktualnih javnih naročilih, objavljenih na portalu javnih naročil.

Po elektronski pošti boste ob petkih prejemali tedenski novičnik javnih naročil s področja poklicnih nalog naših članov, ki so objavljeni na portalu javnih naročil. Aktualna javna naročila so članom ves čas z dnevno posodobljeno vsebino dostopna tudi preko povezave na spletni strani ZAPS >>. Storitev je dosegljiva le članom, zato je potrebno imeti urejen uporabniški račun in geslo.

Tedenski novičnik javnih naročil bomo pošiljali vsem članom ZAPS. V kolikor ga ne bi želeli več prejemati, se od storitve odjavite z odgovorom na prejeti novičnik z navedbo: Odjava. Seznam javnih naročil je ustvarjen samodejno – ZAPS vsebine javnih naročil ne pregleduje in zanjo ne odgovarja.
Predlog sprememb ZJN-3: ukinjanje obveznih arhitekturnih natečajev

08.01.2021 13:41

Člane obveščamo, da je ogrožen institut obveznih javnih arhitekturnih natečajev za javna naročila projektne dokumentacije za novogradnje, katerih vrednost presega 2.5 mio €. Predlog spremembe zakona o javnem naročanju (ZJN-3) je objavilo Ministrstvo za javno upravo. Predlagano je črtanje 3. odstavka 100. člena ZJN-3.

Z umikom natečaja, kot ključnega orodja za urejanje prostora, je kvaliteta grajenega okolja močno ogrožena. Posegi v prostor so kompleksne naloge, ki uravnavajo različne interese in kot taki presegajo avtomatizem birokratskih postopkov.

Odslej naj bi pri javnih investicijah, ki bi morale predstavljati zgled odgovornega načrtovanja investicij in urejanja prostora, namesto konkurence natečajnih rešitev prevladovala predvsem konkurenca najnižjih cen projektantov. ZAPS bo v okviru javne razprave, ki je odprta do 25.1.2021, nasprotovala takšni spremembi zakona.

predlog sprememb ZJN-3 (MJU) >>
povezava za oddajo komentarjev na spremembo ZJN-3 >>
Natečaji

07.01.2021 13:04

V rubriki natečaji drugi >> objavljamo ocene ustreznosti razpisov natečajev, pri katerih  ZAPS ne sodeluje. V teku je tudi pred kratkim objavljeni oblikovalski natečaj za izbor kreativne zasnove, po kateri bo izdelana simbolna nagrada Zlata čebela. Natečaj razpisuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, rok oddaje je 22.2.2021.

Zlata čebela >>
Pripombe ZAPS na predlog Zakona o kmetijskih zemljiščih

06.01.2021 09:56

ZAPS je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru javne razprave o predlogu sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) poslala pripombe na dele zakona, ki se tičejo prostorskega načrtovanja.

pripombe ZAPS na ZKZ >>
Umrla je arhitektka Majda Dobravec Lajovic (1931-2020)

02.01.2021 13:19

Majda Dobravec, Gusja, je bila pionirka v inženirskem poklicu. Pripadala je prodorni povojni generaciji ustvarjalk, ki so, nemalokrat v ozadju svojih stanovskih kolegov, snovale in oblikovale prostor svojega časa. Bila je generalistka, dobro se je počutila v teoriji in praksi, v eksperimentu in rutini, kot pedagoginja in profesionalka. Njen prostor je imel velike razsežnosti, obvladovala je vsa prostorska in človeška merila. Predvsem pa je z lahkoto premagovala strokovne stereotipe in z avtoriteto, ki pripada odločnim in pogumnim, suvereno delovala v moškem poklicu in tlakovala pot generacijam mlajših arhitektk.

Bila je Arhitektka, bila pa je tudi izpolnjen človek.

Poklic arhitekta je v svojem bistvu kompleksen, ne pozna prostega časa in upokojitve. V skrajnih oblikah je arhitektura tako požrešna, da postane arhitektovo življenje sebična obsesija, izven katere ni čustev, empatije in prostora za drugega - vedno na preži za novim projektom in naslednjim priznanjem. Gusja se je s svojo družino, štirimi otroci in soprogom arhitektom Janezom Lajovicem, tem pastem izognila v velikem loku. Svoje profesionalno in zasebno življenje je izgradila v skladu s svojim bistvom, ki ga je izpričala že kot mlada asistentka na B smeri pri prof. Ravnikarju in kasneje skozi komunikacijo in delo v stroki. V vseh svojih vlogah je delovala skladno in povezovalno, z mislijo na človeka in kontekst, izven zgolj funkcionalnih, abstraktnih, formalnih ali sistemskih rešitev. Njeni projekti so hiše spreminjali v domove, šole v druge domove, razstave v doživetja, Šumijeve bonboniere želejev pa v objekte barvitega poželenja.

Gusjin koncept življenja in dela je modrost, vredna posnemanja. Svojo pot je zastavila po svojih merilih in v slovenskem profesionalnem prostoru uveljavila prvenstveno smer.
Hvala, spoštovana kolegica, jadraj v svobodnih prostranstvih!

Urša Vrhunc


poslovilni govor >>
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000