Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

dogodki

 

Razprava na temo priročnikov DPR - Zeleni sistemi

04.03.2021


V letu 2020 je ZAPS v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor pripravil več predstavitev priročnikov Državnega prostorskega reda (DPR): "Tipologija stavb", "Regulacijski elementi", "Mirujoči promet v urbanih naseljih" in "Zeleni sistem v mestih in naseljih" ter priročnika Ministrstva za zdravje: "Ven za zdravje".

V letu 2021 izobraževanje za načrtovalce nadaljujemo z razpravami na posamezno tematiko. Na razpravah se priročnikov ne bo podrobneje predstavljalo, pač pa bodo avtorji priročnikov odgovarjali na v naprej poslana vsebinska vprašanja udeležencev, ki si priročnike lahko pogledajo in snamejo s spleta na sledečih povezavah:

Tipologija stavb >>
Regulacijski elementi >>
Mirujoči promet v urbanih naseljih >>
Zeleni sistem v mestih in naseljih >>
Ven za zdravje >>

Prva v sklopu razprav, bo razprava z naslovom:
UPORABA USMERITEV IN PRIPOROČIL ZA KAKOVOSTNO NAČRTOVANJE ZELENIH POVRŠIN V OKVIRU PRIPRAVE PROSTORSKIH AKTOV,

ki bo potekala v četrtek, 4. 3. 2021, od 10.00 do 11.30, preko spletne platforme Zoom.

Prijava >> 

Člani ZAPS za udeležbo na razpravi prejmejo 2 kreditni točki / Sklop B - Teorija in referenčna praksa.

Izhodišča za tokratno razpravo predstavljata 2 priročnika:
- Zeleni sistem v mestih in naseljih, Usmerjanje razvoja zelenih površin (priročnik DPR, Ministrstvo za okolje in prostor)  in
- Ven za zdravje – Priročnik za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga (priročnik Ministrstva za zdravje).

Na izobraževalnem dogodku bo v kratkem povzetku predstavljena vsebina priročnikov, sledil bo osrednji sklop z odgovori na v naprej postavljena vprašanja udeležencev in razprava.

Na vprašanja bosta odgovarjali krajinski arhitektki Ina Šuklje Erjavec (UIRS) in Jana Kozamernik (UIRS), soavtorici obeh priročnikov.

Prosimo vas, da priročnike predhodno pregledate in zastavite vaša vprašanja, najkasneje do ponedeljka, 1. 3. 2021, preko povezave >>.

Oba priročnika sta namenjena prostorskim načrtovalcem, krajinskim arhitektom, urbanistom in arhitektom ter občinskim upravam, lokalnim skupnostim in ministrstvom, kot tudi drugi strokovni javnosti. Vsebujeta usmeritve za dvig kakovosti in zagotavljanje ustreznosti načrtovanja zelenih površin ter drugih odprtih prostorov v mestih in naseljih in se medsebojno tematsko povezujeta in podpirata.

Priročnik Zeleni sistem v mestih in naseljih se osredotoča na celovitost usmerjanja razvoja zelenih površin z različnih vidikov zagotavljanja funkcij zelenega sistema, podaja osnovna izhodišča za razumevanje, obravnavo in načrtovanje zelenih površin in opredeljuje tipologijo zelenih površin za uporabo pri prostorskem načrtovanju na različnih nivojih. Poleg splošnih usmeritev za načrtovanje zelenega sistema ter urejanje, vzdrževanje in spremljanje stanja zelenih površin, podaja podrobnejše usmeritve in pravila za načrtovanje in urejanje po posameznih tipih zelenih površin, ki so namenjena predvsem opredeljevanju prostorskih izvedbenih pogojev in drugih določil načrtovanja na izvedbeni ravni. V prilogi so zbrana tudi različna uporabna in uveljavljena načela, smernice in standardi.

Priročnik Ven za zdravje je zaključno gradivo programa Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalstva (naročnik: Ministrstvo za zdravje) in je namenjen tako širši javnosti kot strokovnim krogom. Povezuje področje zdravja in prostorskega načrtovanja ter se osredotoča na načela in smernice kakovostnega urejanja površin za omogočanje in spodbujanje telesne dejavnosti, s tem pa tudi vpliva na zdrav življenjski slog prebivalstva. V njem so na pregleden način predstavljeni ključni vidiki obravnavane tematike: zakaj in kako sta zdravje in načrtovanje prostora povezani vsebinski vprašanji, kakšne so potrebe in značilnosti uporabnikov po gibanju in uporabi zunanjega prostora, kakšne so značilnosti in prostorske zahteve različnih vrst telesnih dejavnosti in kako pristopiti k načrtovanju zelenih površin za doseganje celovitosti, ustreznosti in kakovosti za podporo javnemu zdravju. Priročnik vsebuje tudi priporočila za načrtovanje zunanjega prostora po vrstah telesnih dejavnosti in glede vključevanja vsebin v strateške in podrobnejše planske akte.Razprava na temo priročnikov DPR - Regulacijski elementi

11.03.2021


V letu 2020 je ZAPS v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor pripravil več predstavitev priročnikov Državnega prostorskega reda (DPR): "Tipologija stavb", "Regulacijski elementi", "Mirujoči promet v urbanih naseljih" in "Zeleni sistem v mestih in naseljih" ter priročnika Ministrstva za zdravje: "Ven za zdravje".

V letu 2021 izobraževanje za načrtovalce nadaljujemo z razpravami na posamezno tematiko. Na razpravah se priročnikov ne bo podrobneje predstavljalo, pač pa bodo avtorji priročnikov odgovarjali na v naprej poslana vsebinska vprašanja udeležencev, ki si priročnike lahko pogledajo in snamejo s spleta na sledečih povezavah:

Tipologija stavb >>
Regulacijski elementi >>
Mirujoči promet v urbanih naseljih >>
Zeleni sistem v mestih in naseljih >>
Ven za zdravje >>

Druga v sklopu razprav, bo razprava z naslovom:
UPORABA USMERITEV IN PRIPOROČIL IZ PRIROČNIKA REGULACIJSKI ELEMENTI,

ki bo potekala v četrtek, 11. 3. 2021, od 10.00 do 11.30, preko spletne platforme Zoom.

Prijava >> 

Člani ZAPS za udeležbo na razpravi prejmejo 2 kreditni točki / Sklop B - Teorija in referenčna praksa.

Izhodišče za tokratno razpravo predstavlja priročnik:
Regulacijski elementi (priročnik DPR, Ministrstvo za okolje in prostor).

Na izobraževalnem dogodku bo v kratkem povzetku predstavljena vsebina priročnika, sledil bo osrednji sklop z odgovori na v naprej postavljena vprašanja udeležencev in razprava.

Na vprašanja bo odgovarjala arhitektka dr. Alenka Fikfak (Fakulteta za arhitekturo), soavtorica priročnika.

Prosimo vas, da priročnik predhodno pregledate in zastavite vaša vprašanja, najkasneje do ponedeljka, 8. 3. 2021, preko povezave >>.

Namen priročnika Regulacijski elementi je predvsem služiti slovenskim občinam ter načrtovalcem, ki morajo splošna pravila urbanistične regulacije konkretizirati pri določanju prostorskih izvedbenih pogojev v občinskih prostorskih aktih. Lega stavb in drugih objektov v prostoru pomembno vpliva na zagotavljanje kakovosti bivanja v njih, hkrati pa vpliva tudi na kakovost in podobo naselij ter okoliškega prostora. Določamo jo s prostorsko izvedbenimi pogoji z uporabo regulacijskih elementov, kot so regulacijska linija, gradbena linija ter gradbena meja in določanjem odmikov od parcelnih mej ali sosednjih objektov. Analize, ki so bile opravljene za potrebe priprave tega priročnika, kažejo, da je pri določanju regulacijskih elementov in odmikov treba hkrati upoštevati različne vidike.

Pomembno je, da se z vidika urejanja prostora določi način delovanja pri določanju elementov urbanistične regulacije, ki bi bolj upoštevali dejansko stanje na lokaciji, omogočali zdravo bivalno in delovno okolje za uporabnike prostora in hkrati omogočali notranjo rast naselij z zgoščevanjem, ob tem pa tudi upošteval in nadgrajeval identiteto prostora ter ohranjal in izboljševal kakovost bivanjskih razmer ter zdravje ljudi.Kakovosten zrak v notranjih prostorih rešuje življenja

23.03.2021


Nacionalna kampanja »Za boljši zrak« je ozaveščevalna kampanja, ki ima namen spodbuditi širšo in strokovno javnost ter odločevalce k izboljšanju kakovosti zraka v notranjih prostorih. V sklopu kampanje, ki bo potekala od marca do junija, bodo organizirani trije strokovni posveti. Pobudnik kampanje je CER – partnerstvo za trajnostno gospodarstvo Slovenije, strokovni partnerji pa so NIJZ, ZAPS, ZRMK, ZAG in Zbornica za poslovanje z nepremičninami.

Prvi v seriji dogodkov je strokovni posvet »Kakovosten zrak v notranjih prostorih rešuje življenja«, ki bo potekal

v torek, 23. 3. 2021, od 13.00 do 16.00, preko spleta.

Program dogodka in prijave sledijo v kratkem.

Člani ZAPS za udeležbo na dogodku prejmejo 3 kreditne točke / Sklop B - Teorija in referenčna praksa.Razprava na temo priročnikov DPR - Mirujoči promet v urbanih naseljih

24.03.2021


V letu 2020 je ZAPS v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor pripravil več predstavitev priročnikov Državnega prostorskega reda (DPR): "Tipologija stavb", "Regulacijski elementi", "Mirujoči promet v urbanih naseljih" in "Zeleni sistem v mestih in naseljih" ter priročnika Ministrstva za zdravje: "Ven za zdravje".

V letu 2021 izobraževanje za načrtovalce nadaljujemo z razpravami na posamezno tematiko. Na razpravah se priročnikov ne bo podrobneje predstavljalo, pač pa bodo avtorji priročnikov odgovarjali na v naprej poslana vsebinska vprašanja udeležencev, ki si priročnike lahko pogledajo in snamejo s spleta na sledečih povezavah:

Tipologija stavb >>
Regulacijski elementi >>
Mirujoči promet v urbanih naseljih >>
Zeleni sistem v mestih in naseljih >>
Ven za zdravje >>

Tretja v sklopu razprav, bo razprava z naslovom:
UPORABA USMERITEV IN PRIPOROČIL IZ PRIROČNIKA MIRUJOČI PROMET V URBANIH NASELJIH,

ki bo potekala v sredo, 24. 3. 2021, od 10.00 do 11.30, preko spletne platforme Zoom.

Prijava >> 

Člani ZAPS za udeležbo na razpravi prejmejo 2 kreditni točki / Sklop B - Teorija in referenčna praksa.

Izhodišče za tokratno razpravo predstavlja priročnik:
Mirujoči promet v urbanih naseljih (priročnik DPR, Ministrstvo za okolje in prostor).

Na izobraževalnem dogodku bo v kratkem povzetku predstavljena vsebina priročnika, sledil bo osrednji sklop z odgovori na v naprej postavljena vprašanja udeležencev in razprava.

Na vprašanja bo odgovarjal arhitekt dr. Luka Mladenovič (UIRS), soavtor priročnika.

Prosimo vas, da priročnik predhodno pregledate in zastavite vaša vprašanja, najkasneje do ponedeljka, 22. 3. 2021, preko povezave >>.

Mirujoči promet sodi med bolj pereče probleme sodobnih mest in vse bolj tudi manjših naselij. Zato ni težko razumeti, zakaj moramo izzivom mirujočega prometa v prihodnje posvetiti večjo pozornost. Gradnja velikih parkirišč na ciljih potovanj je draga in okoljsko problematična, zato je pametneje, da se parkiranja lotimo učinkoviteje – z njegovim upravljanjem. Glede reševanja naraščajočih problemov mirujočega prometa vse več razprav izpostavlja urbanistično načrtovanje kot učinkovito področje upravljanja parkiranja in obvladovanja teh problemov.

Priročnik Mirujoči promet v urbanih naseljih vsebuje priporočila za načrtovanje na področju mirujočega prometa v slovenskih občinah v okviru občinskih dokumentov na področju načrtovanja prostora in prometa. Podaja dva pristopa za bolj učinkovito naslavljanje problematike mirujočega prometa, enega za manjše in drugega za večje in bolj zahtevne občine.