Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

dogodki

 

Priznanja ZAPS

 


                            Oblikovanje Kabinet01


Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) vsako leto podeljuje strokovna priznanja za največje dosežke svojih članov na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja (vsako drugo leto). Namen pregledne razstave članov in podelitve priznanj je promovirati kakovostno arhitekturo in ureditve odprtega prostora v širši javnosti ter dvigati zavest o kulturni in ustvarjalni razsežnosti projektiranja in prostorskega načrtovanja. Priznanja prejmejo projekti, ki ustvarjajo kvalitetni prispevek h grajenju lokalnega okolja. Priznanja ZAPS podeljuje vsako leto nepretrgano od leta 2004. Priznanja so častna (ne finančna), zanje pa lahko kandidirajo člani ZAPS v naslednjih kategorijah:

ZLATI SVINČNIK: priznanje za odlično realizacijo s področja arhitekture in krajinske arhitekture, ki je nastala v obdobju zadnjih let

ZLATI SVINČNIK: priznanje s področja prostorskega načrtovanja se podeljuje vsako drugo leto

PLATINASTI SVINČNIK: priznanje se podeli članu ZAPS za obsežnejši opus na področju arhitekture, krajinske arhitekture ali prostorskega načrtovanja

DIPLOMA ZAPS – priznanje za posamezen pomemben organizacijski prispevek pri razvoju in uveljavitvi ZAPS ter stroke

ČASTNI ČLAN ZAPS – priznanje za največje in obširnejše organizacijske ter strokovne prispevke pri razvoju in uveljavitvi ZAPS ter stroke, ki se lahko podeli tudi nečlanu.

Dosedanji nagrajenci:

2020

ČASTNI ČLANICI ZAPS 2020
Maja Ivanič
dr. Maja Simoneti

PLATINASTI SVINČNIK 2020
mag. Jelka Hudoklin

ZLATI SVINČNIK ZA ODLIČNO REALIZACIJO 2020
Komisija: Mojca Gregorski, Robert Potokar, Suzana Simič, prof. Aleš Vodopivc
skrbnica komisje: Dunja Šutanovac

Islamski versko kulturni center
Bevk Perović arhitekti: Matija Bevk, Vasa Perović, Christophe Riss

Soba za keramiko
Sanja Premrn

Poglobljen oblikovalski studio
Dekleva Gregorič arhitekti: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Lea Kovič

Gozdna vasica Theodosius
Detajl: Marko Lavrenčič

Sveti Urh, Razstava 1941-1945 (prenova mežnarije)
Atelierhitekti: Jurij Kobe, Maja Kovačič


na vrh

2019

ČASTNI ČLAN ZAPS 2019
mag. Anja Planišček

PLATINASTI SVINČNIK 2019
doc. Nande Korpnik

ZLATI SVINČNIK ZA ODLIČNO REALIZACIJO 2019
Komisija: Blaž Budja, Maja Ivanič, Suzana Simič, Ivana Žalac
Skrbnica komisje: Dunja Šutanovac

Telovadnica Stražišče
Aleš Vodopivec, Uroš Razpet, Gašper Medvešek, Karin Rožman, Matej Delak

Poslovni center Vrelec
Andrej Strehovec, Robert Potokar

Športni center Trebelno in dozidava šole
Mojca Gregorski

Velodrom in atletska dvorana
Marjan Zupanc

Posebno priznnaje
Center slovenske Istre Ankaran
Mitja Zorc, Katja Ševerkar, Miklavž Tacol, dr. Dušan Stupar, (krajinska arhitektura)

ZLATI SVINČNIK NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA 2019
komisija: dr. Maja Simoneti, Gojko Berlengi, doc. dr. Aleš Mlakar, mag. Miran Gajšek
Skrbnica komisje: Dunja Šutanovac

Komisija je obravnavala štiri kandidature za podelitev Zlatega svinčnika s področja prostorskega načrtovanja, od tega tri primere strokovnih podlag in primer prostorskega načrta in soglasno sklenila, da tokrat nagrade ne podeli.


na vrh

2018

ČASTNI ČLAN ZAPS 2018
Zmago Novak

PLATINASTI SVINČNIK 2018
prof. Maruša Zorec
 

ZLATI SVINČNIK ZA ODLIČNO REALIZACIJO 2018
Komisija:
Gašper MEDVEŠEK, univ.dipl.inž.arh.
doc. ROK ŽNIDARŠIČ, univ.dipl.inž.arh.
Zaš BREZAR, univ.dipl.inž.kraj.arh.
prof. arch. Maurizio BRADASCHIA
Skrbnica komisje: Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.

Poslovna stavba Tem Čatež
Blaž Budja, Rok Jereb, Nina Majoranc, dr. Dušan Stupar

Družinska hiša Celovška
Aleš Vrhovec, Vanja Gregorc Vrhovec

Vrtec Pedenjped, Pedenjcarstvo v Kašlju
Maja Ivanič, Anja Planišček, Andraž Intihar, Urša Habič


na vrh

2017

ČASTNI ČLAN ZAPS 2017
prof. Boris Podrecca

PLATINASTI SVINČNIK 2017
prof. dr. Ana Kučan
Uroš Birsa
 

ZLATI SVINČNIK ZA ODLIČNO REALIZACIJO 2017
Komisija:
Gabu Heindl, arhitektka, Avstrija
Zoran Zidarič, arhitekt, Hrvaška
Helena Kovač, arhitektka
Zaš Brezar, krajinski arhitekt

Energetska sanacija ZD Velenje
projekt: Enota, naročnik: Mestna občina Velenje Projektna skupina: Dean Lah, Milan Tomac, Tjaž Bauer, Polona Ruparčič, Nuša Završnik Šilec

Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana
projekt: Plan B, Bruto, Studio Botas, prostoRož, Trash design, naročnik: Mestna občina Ljubljana in Snaga Ljubljana Soavtorji: PLAN B (Uroš Razpet, Petar Vidanoski, Gašper Medvešek, Karin Rožman, Urška Bertok, Matej Delak, Jelka Fric), BRUTO (Matej Kučina, Urban Švegl, Eva Prosen), studiobotas (Primož Fijavž, Boštjan Botas Kenda, Jernej Kejžar), prostoRož (Maša Cvetko, Tomaž Čeligoj, Samo Kutin, Jošt Kandus, Rok Hočevar, Ana Grk, Alenka Korenjak, Andrej Koruza), TRASH DESIGN (Katja Keržan, Jurij Vahtar, Aleš Zorko, Kenan Jašarevič)

Materinski dom Ljubljana
projekt: Jereb in Budja arhitekti, naročnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Soavtorji: Rok Jereb, Blaž Budja, Nina Majoranc

ZLATI SVINČNIK NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA 2017
komisija:
Andrej Šmid, arhitekt, urbanist z licenco A
Ivanka Kraljič, arhitektka, urbanistka z licenco P
Saša Piano, krajinska arhitektka, urbanistka z licenco KA
Robert Schäfer, krajinski arhitekt in novinar

Študija plovnosti reke Ljubljanice
projekt: Locus d.o.o., v sodelovanju z Aquarius d.o.o., Medprostor d.o.o., Kopač in otroci d.o.o. in Rečni transport d.o.o.
naročnik: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije odgovorni projektant: Nuša Britovšek, udika Soavtorji: Nina Lipušček, udika; Leon Kobetič, udig; Rok Žnidaršič, udia; Samo Mlakar, udia; Martin Žerdin, udbiol; Leonida Šot Pavlovič, udbiol; Lea Trnovšek, udbiol; mag. Janez Kopač, Tomislav Zupančič

Urbanistične zasnove za južni del Novega mesta
projekt: Atelje Ostan Pavlin, naročnik: Mestna občina Novo mesto Soavtorji: Aleksander Ostan, udia; Nataša Pavlin, udia; Jana Kozamernik, udika; sodelavci: Špela Sitar, udig; mag. Ina Šuklje Erjavec, udika; Aleksandra Geršak Podbreznik, udia; Dušan Moll, udia; Roman Leskovec, abs.arh.


na vrh

2016

ČASTNI ČLAN ZAPS 2016
profesor Janez Koželj

ZELENI SVINČNIK 2016
Komisija:
arhitektka iz biroja Element+: Marjeta Fendre, arhitekt in član upravnega odbora ZAPS: Rok Benda, arhitekt in strokovnjak za trajnostno gradnjo: Robert Smodiš, strojni inženir in član Lokalne energijske agencije Gorenjske: Bojan Mehle.

Hiša Vrhe : David Mišič Sašo Žolek, Brigita Čas, Kaja Kotnik, Aleš Koprivšek / Styria arhitektura

ZLATI SVINČNIK ZA ODLIČNO REALIZACIJO 2016
Komisija: arhitektka in urednica revije Outsider Nina Granda, arhitekt iz biroja Enota : Dean Lah, krajinski arhitekt in gostujoči profesor na Biotehniški fakulteti: Brad Collett, ter urednik revije Oris, arhitekturni kritik Maroje Mrduljaš.

objekti stanovanjske soseske Brdo F5, 2. Etapa : Aleš Žnidaršič, Katja Žlajpah, Vesna Vraničar / MultiPlan Arhitekti
Hiša na Golem: Tomaž Krušec, Lena Krušec, Vid Kurinčič / Arhitektura Krušec
Mestni park Rakova Jelša: Klara Bohinc, Andraž Keršič, Martin Kruh, Aljoša Lipolt, Samo Mlakar, Dino Mujić, Tamara Németh, Rok Žnidaršič
Obnova Slovenske ceste v Ljubljani: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Jana Kocbek, Davor Katušić, Jurij Sadar, Boštjan Vuga, Marko Studen, Boris Matić, Miha Dobrin, Tomaž Krištof

 


na vrh

2015

ZELENI SVINČNIK 2015
Komisija: Petra Ostanek, dr. Martina Zbačnik Senegačnik, Mitja Lenassi, Stojan Habjanič

Gregor Vreš, Tina Demšar Vreš, Borut Kokelj, Barbara Kokelj, Miloš Jeftič : Garden Village Bled

ZLATI SVINČNIK ZA ODLIČNO REALIZACIJO 2015
Komisija: Robin Walker, Chris Bearman, Saša Ostan, Christopher Bradley Hole

deklevagregorič arhitekti: Kompaktna hiša na Krasu
Mojca Gregorski, Miha Kajzelj: Skandinavska hiša
Mojca Gregorski, Miha Kajzelj, Matic Lašič : Vrtec Poljčane
studio UR.A.D. : osnovna šola Alojzija Šuštarja
Ravnikar Potokar arhitekturni biro: Ureditev Cankarjevega trga in Blaževe ulice v Škofji Loki

ZLATI SVINČNIK NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA 2015
Komisija: mag. Peter Bassin, dr. Mojca Golobič, Marija Prašin Kolbezen, Ivan Stanič
 

LUZ d.d., IPoP, Skupina Maja Farol : Študija lokacij P+R


na vrh

2014

ČASTNA ČLANA ZAPS 2014
dr. Petra Čeferin
Miran Kambič

PLATINASTI SVINČNIK 2014
Platinasta komisija: Jože Dekleva, mag. Ina Šuklje Erjavec, Janez kobe

doc. dr. Matej Blenkuš in prof. Miloš Florijančič

DIPLOMA ZAPS 2014
Boris Zuliani
Tomaž Kancler
mag. Andrej Černigoj

ZELENI SVINČNIK 2014
Komisija: Gregor Košorok, Bojan Gavez, Silvija Kovič, Ljubomir Miščević

Ortenia - apartmaji v naravi: Petra Ostanek, Tinka Beltram Prekovič

ZLATI SVINČNIK ZA ODLIČNO REALIZACIJO 2014
Komisija: Aleš Vrhovec, doc. Uroš Lobnik, Gregor Vreš, Tomislav Ćurković

Hiša Katarina, Topol pri Medvodah: Aleš Žnidaršič, Katja Žlajpah, multiplan arhitekti
Situla, stanovanjsko poslovni kompleks: Bevk Perović arhitekti d.o.o. Matija Bevk, soavtorji: Vasa Perović in Andrej Ukmar
Črna hiša: Peter Gabrijelčič, Boštjan Gabrijelčič in Aleš Gabrijelčič
RC IKT, Kranj: Nava arhitekti d.o.o.: Monika Fink Serša, soavtorja Aleksander Lužnik in Ana Ocvirk Šafar
Dominikanski samostan Ptuj: enota, Milan Tomac, soavtor Dean Lah


na vrh

2013

ČASTNI ČLAN ZAPS 2013
Jože Dekleva

PLATINASTI SVINČNIK 2013
Platinasta komisija: Matej Kučina, Bogdan Reichenberg, Janez Lajovic

Bevk Perović arhitekti

ZELENI SVINČNIK 2013
Komisija: Ranko Božović, mag. Bojko Jerman, mag. Miha Praznik, Slavko Gabrovšek

Aktivna hiša Lumar, KošorokGartner arhitekti, avtorji: Gregor Košorok, Jernej Gartner, Brigita Babnik.

ZLATI SVINČNIK ZA ODLIČNO REALIZACIJO 2013
Komisija: Vedran Mimica, Andreas Ruby, dr. Dušan Ogrin in Tomaž Pipan.

Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT) : Bevk Perović arhitekti, Dekleva Gregorič arhitekti, OFIS arhitekti, SADAR+VUGA
Hiša Maui : dekleva gregorič arhitekti
Paviljon Dojmi : Katušić Kocbek arhitekti
Hiša NMII : Dans arhitekti
Center za kontrolo zračnega prometa Ljubljana (ATCC) : SADAR+VUGA
Spirala razvoja : Superform d.o.o.

ZLATI SVINČNIK NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
Komisija: dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews, doc.dr. Manca Plazar, prof. Giorgio Piccinato,mag. Nataša Bratina Jurkovič.

Strokovne podlage za jedro mesta Kočevje, dr. Liljana Jankovič Grobelšek in ostali avtorji: Maja Brusnjak Hrastar, Jernej Radovac, mag. Radovan Nikić, mag. Jelka Hudoklin, mag. Irena Hočevar

DPN za območje hidroelektrarne Brežice, mag. Jelka Hudoklin s sodelavci


na vrh

2012

ČASTNI ČLAN ZAPS 2012
Prof. Grega Košak

PLATINASTI SVINČNIK 2012
Platinasta komisija: prof. dr. Ana Kučan, dr. Viktor Pust, Jurij Sadar
mag. Janez Lajovic,
Ofis.

ZELENI SVINČNIK 2012
komisija: prof. Brian Cody, mag. Robert Smodiš, Boštjan Vuga in dr. Marijana Šijanec Zavrl
Poslovna stavba Ekoprodukt, avtorji: Milan Rađenović, Peter Pavšič in Matjaž Križman (Arhi3K d.o.o.)

ZLATI SVINČNIK 2012
komisija: arhitekt Aljoša Dekleva, krajinska arhitektka mag. Ina Šuklje Erjavec, arhitekturni kritik Baart Lotsma ter arhitekt in arhitekturni kritik Andrija Rusjan
Stanovanjska hiša Suha, Suha na Gorenjskem, avtorjev: Peter Gabrijelčič in Boštjan Gabrijelčič (Arhitektura d.o.o.)
Večnamenski objekt Rinka v Solčavi, avtorjev: Andreja Podlipnik, Uroš Lobnik (AU arhitekti d.o.o.) in Janko Rožič
Notranja oprema trgovine z modnimi dodatki in nakitom Lara Bohinc v Londonu, avtorjev: Mika Cimolini in Igor Kebel (Elastik)

 


na vrh

2011

ČASTNI ČLAN ZAPS 
Katja Repič Vogelnik
Prof. Aleš Vodopivec

PLATINASTI SVINČNIK 2011
platinasta komisija:  dr. Živa Deu, Marija Magdalena Kregar, mag.Tomaž Kancler, mag. Jelka Hudoklin, prof. Janez Koželj
Andrej Hrausky
Jurij Sadar in Boštjan Vuga

DIPLOMA ZAPS
Dr. Aleš Mlakar
Ana Struna Bregar in Hiša arhitekture

ZLATI SVINČNIK S PODROČJA ARHITEKTURE IN KRAJINSKE ARHITEKTURE
komisija: Saša Randić, Miha Kajzelj in Matej Kučina/
Dekleva Gregorič arhitekti - Naselje razgledin Perovo
Enota - Športna dvorana Podčetrtek
Mojca Gregorski in Ajda Vogelnik Saje - Športna dvorana Kidričevo
Atelje Ostan pavlin - Kosarska pot Bohinj

ZLATI SVINČNIK S PODROČJA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
komisija: Liljana Jankovič Grobelšek, Mag. Mojmir Prelog in Marcus Schaefer
mag. Jelko Valenčak in skupina načrtovalcev Locus, d. o. o., za urbanistični načrt Šempetra in Vrtojbe
Ferdo Jordan in skupina načrtovalcev LUZ, d. d., prof. Janez Koželj, mag. Miran Gajšek, Tomaž Souvan in skupina načrtovalcev MOL za OPN MOL ID 
 


na vrh

2010

ČASTNI ČLAN
Prof. Dušan Ogrin, krajinski arhitekt

PLATINASTI SVINČNIK
platinasta komisija: Blanka Bartol, mag. Miran Gajšek, mag. Andrej Černigoj, Miha Dešman, Andrej Hrausky/

Majda Kregar, Miha Kerin in Edo Ravnikar ml., arhitekti
Vladimir Braco Mušič, urbanist (†2014)

ZLATI SVINČNIK
komisija: Matevž Čelik, Giuseppe Ciorra, Luka Skansi, Karla Jankovič
Bevk Perović arhitekti, arhitekti: Matija Bevk, Vasa Perović: HIŠA R
Bevk Perović arhitekti, arhitekti: Matija Bevk, Vasa Perović: STANOVANJSKA SOSESKA SOTOČJE
Andreja Gabrovec, Anja Planinšček arhitektki: CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA
Miha Kajzelj, arhitekt: BIVAK POD GRINTOVCEM
Ana Kučan, Luka Javornik / AKKA: PRENOVA OBMOČJA VILE BELI DVOR
Damjan Bradač - Elea Ic,arhitektura Matej Kučina / Bruto,krajinska arhitektura: PARK ŠENTVID


na vrh

2009

ČASTNI ČLAN ZAPS
dr. VIKTOR PUST, arhitekt
ANDREJ HRAUSKY, arhitekt

PLATINASTI SVINČNIK
platinasta komisija: Bogdan Reichenberg, dr. Davorin Gazvoda, dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews, Janko Zadravec, Janez Kobe

prof.dr. ANDREJ POGAČNIK, arhitekt
mag. ANDREJ ČERNIGOJ, arhitekt

ZLATI SVINČNIK
komisija: Hans Ibelings, dr.Petra Čeferin, Tom Kovac, Rober Schaefer

- Projektna skupina Enota d.o.o., DEAN LAH, arhitekt, MILAN TOMAC, arhitekt Projektna skupina Bruto d.o.o., MATEJ KUČINA, krajinski arhitekt - za Wellness center Orhidelia
- JOŽE PETERKOČ, arhitekt - za Hiše na Jurčkovi
- JURIJ SADAR, arhitekt, BOŠTJAN VUGA, arhitekt, ANAMARIJA VOLK, arhitektka, CORINA TRUNZ, arhitektka, GORAN GOLUBIČ, arhitekt - za Vilo Beli križ
- DEAN LAH, arhitekt, MILAN TOMAC, arhitekt - za obmejno trgovino Regal GH Gruškovje
- ALJOŠA DEKLEVA, arhitekt, TINA GREGORIČ, arhitektka, LEA KOVIČ, arhitektka - Za Odpad Pivka

ZLATI SVINČNIK – priznanje za prostorsko načrtovanje
komisija: Ivan Stanič, Marco Venturi, dr. Drago Kos


- za STROKOVNE PODLAGE ZA ZASNOVO PROSTORSKEGA RAZVOJA OBMOČJA BOŠTANJ - Karla Jankovič, univ.dipl.kraj.arh., Tina Verbič, univ.dipl.kraj.arh., Bojana Baželj, univ.dipl.kraj.arh., Urška Kranjc, univ.dipl.kraj.arh., Katja Fak, univ.dipl.kraj.arh.

- za PROSTORSKO URBANISTIČNI PLAN OPŠTINE TIVAT, ČRNA GORA - izr.prof.dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews, univ.dipl.inž.arh., mag. Barbara Černič Mali, univ.dipl.ekon., Aleksander Jakoš, univ.dipl.geogr., Sabina Mujkič, univ.dipl.inž.geod., Barbara Mušič, univ.dipl.inž.arh., Gvozden Savanović, dr. Barbara Goličnik, univ.dipl.kraj.arh., Saša Dalla Valle, univ.dipl.inž.arh., Igor Bizjak, univ.dipl.inž.arh.

 


na vrh

2008

ČASTNI ČLAN ZAPS
Prof. MARJAN OCVIRK, arhitekt

PLATINASTI SVINČNIK
platinasta komisija: Jadranka Grmek, Nande Korpnik, Dean Lah, dr. Aleš Mlakar

prof.mag. PETER GABRIJELČIČ, arhitekt
JURIJ PRINCES, arhitekt

ZLATI SVINČNIK
komisija: prof.mag. Peter Gabrijelčič, Matej Vozlič, Vladimir Petrovič, Ina šuklje Erjavec

- ANDREJ MLAKAR, arhitekt - za hiše na Jurčkovi
- mag. TOMAŽ KRUŠEC, arhitekt; LENA KRUŠEC, arhitektka; GREGOR KOŠOROK, arhitekt - za Skalni vili v Celju
- mag. ANDREJ ČERNIGOJ, arhitekt - za poslovni park Modri kvadrat
- ROK BENDA, arhitekt; PRIMOŽ HOČEVAR, arhitekt; MITJA ZORC, arhitekt - za Ekonomsko šolo Murska Sobota
- UROŠ BIRSA, arhitekt; GORAN ČALA, arhitekt - za Hotel Palace
- mag. TOMAŽ KRUŠEC, arhitekt; LENA KRUŠEC, arhitektka - za poslovilni objekt na Teharskem pokopališču
- MOJCA GREGORSKI, arhitektka; AJDA VOGELNIK SAJE, arhitektka - za Vrtec Kidričevo
- ROBERT POTOKAR, arhitekt - za hišica ob drevesu
- ALEKSANDER S. OSTAN, arhitekt; NATAŠA PAVLIN, arhitektka; VERONICA EGART, arhitektka - za postavitev razstave ob razgrnitvi novih prostorskih aktov (SPN, IPN) MOL
- TOMAŽ STUPAR, krajinski arhitekt; DUŠAN STUPAR, krajinski arhitekt - za Koščeva učna pot in opazovalnico ptic
- LUKA JAVORNIK, krajinski arhitekt; prof.dr. ANA KUČAN, krajinska arhitektka; MIHA SLEKOVEC, abs. Krajinske arhitekture - za Vrt 0706
- doc. BOGDAN REICHENBERG, arhitekt; MSc. GREGOR REICHENBERG, arhitekt; MSc SAŠO REK, arhitekt; MSc MIHA MILIČ, arhitekt; ter avtorja statike VIKTOR MARKELJ, univ.dipl.ing.gr. in ROK MLAKAR, univ.dipl.ing.gr. - za Studenško brv
- JANEZ KOBE, arhitekt - za hotelsko turistični kompleks Dubrovački vrtovi sunca


na vrh

2007

ČASTNI ČLAN ZAPS
prof. VOJTEH RAVNIKAR, arhitekt (†2010)
prof. dr. FEDJA KOŠIR, arhitekt
MILOŠ LAPAJNE, arhitekt
prof. dr. JANEZ MARUŠIČ, krajinski arhitekt

PLATINASTI SVINČNIK
platinasta komisija: Janez Kobe, Vojko Pavčič, Jadranka Grmek, mag.Maja Simoneti, prof.dr. Andrej Pogačnik

izr.prof. dr. KALIOPA DIMITROVSKA ANDREWS, arhitektka
doc. JURIJ KOBE, arhitekt

DIPLOMA ZAPS
mag. ANDREJ PRELOVŠEK, arhitekt

ZLATI SVINČNIK
komisija: prof.mag. Peter Gabrijelčič, Dietmar Mueller, Lukas Ambram. Prof. Dr. Ana Kučan

- NATAŠA ŠTRUKELJ, arhitektka, BARBARA DEBEVEC, arhitektka, LARA MOŽE, arhitektka, BERNARD PODBOJ, arhitekt, JURE MELON, arhitekt - za sedež Univerze na primorskem in Fakulteto za humanistične študije v Kopru
- TOMAŽ KRUŠEC, arhitekt, LENA KRUŠEC, arhitektka, VID KURINČIČ, arhitekt - za Celjsko kočo v Celju
- DEAN LAH, arhitekt, MILAN TOMAC, arhitekt - za Jurčkovo v Ljubljani
- BOJAN LEBAR, arhitekt - za poslovno stavbo Kema v Puconcih
- prof. VOJTEH RAVNIKAR (†2010), arhitekt, ROBERT POTOKAR, arhitekt - za poslovni objekt F2, Masarykova v Ljubljani
- MIHA KERIN, arhitekt, MAJDA KREGAR, arhitektka, EDO RAVNIKAR, arhitekt - za vzpenjačo na ljubljanski grad v Ljubljan

ZLATI SVINČNIK – priznanje za prostorsko načrtovanje
komisija: prof.dr. Andrej Pogačnik, Jože Novak, Srečko Pegan

- za DRŽAVNI LOKACIJSKI NAČRT ZA HIDROELEKTRARNO KRŠKO: mag. Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh. in sodelavke: Emilijana Čepin, viš.upr. in soc.del., Tanja Jerin, inž.grad., Helena Vedrić, štud.kraj.arh., Jagica Ganc, arh.teh., Anica Romih, grad.teh.

- za STROKOVNE PODLAGE ZA URBANISTIČNI NAČRT CELJA, POSELITEV, INFRASTRUKTURA, REURBANIZACIJA mag. Alenka Polutnik, univ.dipl.inž.arh., Radovan Romih, univ.dipl.inž.kraj.arh., Aleksandra Geršak Podbreznik, univ.dipl.inž.arh., MA, Irena Povalej, univ.dipl.inž.arh., Selma Čosić, inž.gradb., Darka Domitrovič Uranjek, univ.dipl.geogr. in soc., prof.

- za TEMATSKE STROKOVNE PODLAGE ZA PROSTORSKI RED MOL Aljaž Bassin, abs.arh., Bernarda Bevc, univ.dipl.inž.arh., Nina Bizjak, univ.dipl.inž.arh., Tomaž Blaž, univ.dipl.inž.grad., Marko Fatur, univ.dipl.inž.grad., Karla Jankovič, univ.dipl.inž.kraj.arh., Ferdo Jordan, univ.dipl.inž.arh., Jakob Klemenčič, univ.dipl.inž.arh., Marko Kogovšek, univ.dipl.inž.arh., Katarina Konda, univ.dipl.inž.arh., Urška Kranjc, univ.dipl.inž.kraj.arh., Bojan Kumer, grad.teh., Mery Lončar, univ.dipl.inž.arh., Urška Longar, univ.dipl.inž.grad., Anja Musek, univ.dipl.inž.kraj.arh., Ines Rot, univ.dipl.inž.arh., mag. Maja Simoneti, univ.dipl.inž.kraj.arh., Janja Solomun, univ.dipl.inž.arh., Maša Šorn, univ.dipl.inž.kraj.arh., Petra Vertelj Nared, univ.dipl.inž.kraj.arh., Jure Zavrtanik, univ.dipl.inž.arh., Branimir Zvonar, univ.dipl.inž.arh.

 


na vrh

2006

ČASTNI ČLAN ZAPS
ILIJA ARNAUTOVIĆ, arhitekt (†2009)
MILAN MIHELIČ, arhitekt – akademik
prof. dr. STANKO KRISTL, arhitekt
prof. mag. VLADIMIR BRACO MUŠIČ, arhitekt (†2014)

PLATINASTI SVINČNIK
platinasta komisija: Boris Školaris, Dean Lah, Bogdan Reichenberg

JANEZ KOBE, arhitekt
JANKO J. ZADRAVEC, arhitekt

DIPLOMA ZAPS
UROŠ BIRSA, arhitekt

ZLATI SVINČNIK
komisija: Prof. mag. Peter Gabrijelčič , Peter Lorenz, Prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD

- mag. ALEŠ PRINČIČ, arhitekt, REBEKA BUČINEL, arhitektka, ANGELA ZUJAN, arhitektka, PIETRO MAZZANTI, arhitekt -  za hotel Clocchiatti v Vidmu, Italiji
- DEAN LAH, arhitekt, MILAN TOMAC, arhitekt - za hotel Sotelia v Podčetrtku
- MATIJA BEVK, arhitekt, VASA J. PEROVIĆ, arhitekt, ANA ČELIGOJ, arhitektka, URŠULA OITZL, arhitektka - za študentski dom Poljane v Ljubljani
- ALEŠ PRINČIČ, arhitekt, TOMAŽ JELOVŠEK, arhitekt, REBEKA BUČINEL, arhitektka - za poslovni objekt Razvoja v Trebnjem
prof. mag. PETER GABRIJELČIČ, arhitekt, MOJCA GREGORSKI, arhitektka, dr. TOMAŽ NOVLJAN, arhitekt - za vratarsko ložo Fakultete za arhitekturo v Ljubljani
- GREGOR VREŠ, krajinski arhitekt, TINA DEMŠAR VREŠ, krajinska arhitekta, MITJA ŠKRJANEC, krajinski arhitekt - za krajinsko ureditev poslovno-skladiščnega objekta Ravago v Štorah
- mag. ANDREJ ČERNIGOJ, arhitekt, JADRANKA GRMEK, arhitektka - za poslovno-stanovanjski kompleks Kapitelj v Ljubljani


na vrh

2005

ČASTNI ČLAN ZAPS
dr. BORIS GABERŠČIK, arhitekt
mag. JANEZ LAJOVIC, arhitekt

PLATINASTI SVINČNIK
platinasta komisija: Janez Lajovic, Peter Gabrijelčič, Tomaž Kancler

MARKO MUŠIČ, arhitekt - akademik
prof. JANEZ KOŽELJ, arhitekt
BOGDAN REICHENBERG, arhitekt

DIPLOMA ZAPS
mag. ALENKA POLUTNIK KOCUVAN, arhitektka
prof. MILOŠ FLORIJANČIČ, arhitekt
ANDREJ HRAUSKY, arhitekt
DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
DAM – Društvo arhitektov Maribor
DAO – Društvo arhitektov Obale
ZDAS – Zveza društev arhitektov Slovenije
DUPPS – Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
DKAS – Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
TOMAŽ JEGLIČ, arhitekt – svetovalec MOP

ZLATI SVINČNIK
komisija: Luciano Lazzari, Saša Randić, Peter Gabrijelčič

- NANDE KORPNIK, arhitekt - za stanovanjsko hišo Acman v Grižah pri Žalcu
- SONJA MICULINIĆ, arhitektka, BOJAN LEVA, arhitekt  - za stanovanjsko hišo Papež v Novem mestu
- JADRANKA GRMEK, arhitektka - za vrstne hiše Mali Graben v Ljubljani
- prof. JANEZ KOŽELJ, arhitekt, JOŽE JAKI, arhitekt - za zabaviščni in trgovski center Portoval v Novem mestu
- prof. BORIS PODRECCA, arhitekt, Mag.arch., MIHA DOBRIN, arhitekt, Mphil (AA) - za hotel in kongresni center Mons v Ljubljani
- MIHA KERIN, arhitekt, MAJDA KREGAR, arhitektka, EDVARD RAVNIKAR, arhitekt - za del prenove ljubljanskega gradu – Palacij v Ljubljani
- MIHA KERIN, arhitekt, MAJDA KREGAR, arhitektka - za spominsko ploščo žrtvam fašizma Kampor na Rabu
- prof. JANEZ KOŽELJ, arhitekt, JOŽE JAKI, arhitekt -  za most za pešce in kolesarje čez Krko v Novem mestu
- JANKO J. ZADRAVEC, arhitekt - za sadjarski center v Mariboru

Posebna priznanja komisija 2005:
- JOŽE PETERKOČ, arhitekt - za poslovni objekt Multipla v Ljubljani
- VLADIMIR KOŽELJ, arhitekt, JAGODA LIČINA, arhitektka, MATEJ BARTOL, arhitekt -  za parkirno hišo BTC v Ljubljani
- DEJAN BEVC, arhitekt, mag. ANDREJ ČERNIGOJ, arhitekt, JANEZ KUZMAN, arhitekt - za poslovno-stanovanjski objekt Trnovska vrata v Ljubljani
- ALEKSANDER SAŠA OSTAN, arhitekt, JANKO ROŽIČ, arhitekt, IRA ZORKO, arhitekt - za hostel Celica v Ljubljani
- mag. TOMAŽ KANCLER, arhitekt, VESELIN ZATEZALO, arhitekt - za ureditev mansarde rektorata v Mariboru
- MIHA KAJZELJ, arhitekt - za bivak na Kotovem sedlu
- MOJCA ŠVIGELJ ČERNIGOJ, arhitektka - za stanovanjsko četrt Nove Poljane v Ljubljani


na vrh
 
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005