Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

Ureditev naselij Dobrova in Polhov Gradec

Javni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za
URBANISTIČNO UREDITEV NASELIJ DOBROVA IN POLHOV GRADEC

Predmet razpisanega natečaja je pridobitev urbanistične rešitve naselij Dobrova in Polhov Gradec ter pridobitev izdelovalca idejne rešitve kot strokovne podlage za OPPN. Občina bo zaradi ugotovljenega zaostajanja na prostorskem, programskem in funkcionalnem razvoju Dobrove in Polhovega Gradca pristopila k natečajni nalogi Izbire strokovno najprimernejše rešitve za urbanistično arhitektonsko ureditev obeh naselij. Z natečajem občina želi vzpostaviti novo prelomnico, od katere naprej bi se v bodoče kraja razvijala z opredeljenim prostorskim in vsebinskim ciljem. Cilj natečaja bo vzpostaviti sodobne bivalne razmere, ponovno vzpostavitev pogojev za socialni razvoj v smislu: »vse, kar imajo veliki«, v primernem merilu in primernem številu s premislekom o smiselnosti ter ob upoštevanju že navzoče identitete grajenega prostora in značajskih vrednot prostora, ki jih tvori živa vsebina (običaji, duhovne vrednote, izročila, tipična lokalna ekonomija ...).

Razstava
Občina Dobrova – Polhov Gradec z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v sredo 09.01.2013 ob 18.00 uri v Dvorani kulturnega doma na Dobrovi, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova.

Po otvoritveni razstavi se bo razstava razdelila na 2 dela. Natečajne naloge za območje Polhovega Gradca bodo razstavljene v Graščini v Polhovem Gradcu, v Pionirski sobi, od 11.01.2013 do 11.03.2013, v torek – petek od 10.00 ure do 17.00 ure, nedelja in prazniki od 10.00 ure do 17.00 ure, sobota in ponedeljek zaprto.
Natečajne naloge za območje Dobrove bodo razstavljene v prostorih Občine v Sejni sobi, od 11.01.2013 do 11.03.2013 v času uradnih ur občine.
VabiloNaročnik: Občina Dobrova - Polhov Gradec
Rok oddaje: 16.11.2012
Zaključno poročilo komisije: 20.12.2012
podrobnosti >>Brv čez Ljubljanico med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve
NOVO BRV ČEZ LJUBLJANICO MED RIBJIM TRGOM IN GERBERJEVIM STOPNIŠČEM

Predmet razpisanega natečaja je izdelava idejne zasnove nove brvi za pešce čez Ljubljanico med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem ter obnovo ozelenjenih teras nad Ljubljanico kot dela opornih zidov korita reke. Predlog mora vsebovati arhitekturne, konstrukcijske in krajinsko-arhitekturne rešitve.

Razstava
Mestna občina Ljubljana  z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v torek, 16.10.2012, ob 18.00 uri v atriju Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.. Razstava bo odprta do vključno 28.10.2012, vsak dan od 9.00 do 19.00 ure.
Vabljeni!

Sporočilo za natečajnike, 12. 10 2012. Natečajnike obveščamo, da v skladu z rezultati natečaja v zaključenem poročilu pošljejo na naš naslov avtorske pogodbe z vsemi v pogodbi navedenimi prilogami.

Nenagrajeno natečajno gradivo je možno prevzeti do 7.12.2012. Potrebno je predhodno sporočiti delovno šifro elaborata na e-naslov natecaji@zaps.si.
Po tem roku ZAPS za gradivo ne odgovarja.Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 21.09.2012
Zaključno poročilo komisije: 11.10.2012
podrobnosti >>Večstanovanjske stavbe z zunanjo ureditvijo v soseski Polje III

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za večstanovanjske stavbe z zunanjo ureditvijo
POLJE III, LJUBLJANA
 

Predmet razpisanega natečaja
je arhitekturna rešitev za novo gradnjo JSS MOL načrtuje z razpisanim natečajem pridobiti najbolj ustrezno prostorsko in arhitekturno rešitev za gradnjo stanovanjskega kompleksa Polje III. Območje urejanja (EUP PO-218) se nahaja na skrajnem vzhodnem delu mesta Ljubljane, v Polju, kje so bile v zadnjih desetih letih v neposredni bližini zgrajene tri manjše stanovanjske soseske: soseska RUDIS ob Zadobrovški cesti ter dve soseski JSS MOL: POLJE I in POLJE II. Tako so najnovejše stanovanjske urbanizacije, vključno s stavbo policijske postaje, banke, pošte in šole, postopoma zbrisale videz zaselka, vasi Polje.

Razstava

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana in Mestna občina Ljubljana  z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabijo na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v torek, 18.9.2012, ob 12.00 uri v Hiši arhitekture (ZAPS), Vegova ulica 8, Ljubljana.. Razstava bo odprta do vključno 2.10.2012, vsak delovni dan od 8.00 do 16.00 ure. Vabljeni!

Sporočilo za natečajnike, 12. september 2012. Natečajnike obveščamo, da v skladu z rezultati natečaja v zaključenem poročilu pošljejo na naš naslov avtorske pogodbe z vsemi v pogodbi navedenimi prilogam.

Sporočilo za natečajnike, 26. oktober 2012. Objavljamo sklep o zaključku natečaja.

 Naročnik: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Rok oddaje: 15.06.2012
Zaključno poročilo komisije: 06.07.2012
podrobnosti >>Športni objekti za potrebe srednje zdraavstvene ter biotehniške šole Rakičan

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ŠPORTNI OBJEKTI ZA POTREBE SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE TER BIOTEHNIŠKE ŠOLE RAKIČAN.

Predmet razpisanega natečaja so štirje posegi na in ob obstoječem objektu Srednje zdravstvene šole Murska Sobota v naselju Rakičan: novogradnja športne dvorane za Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota in Biotehniško šolo Rakičan, ureditev zunanjih športnih igrišč v kompleksu Srednje zdravstvene šole Murska Sobota in z njimi povezanih ureditev okolja, preoblikovanje fasadnega plašča obstoječega objekta Srednje zdravstvene šole Murska Sobota ter oblikovanje novogradnje prizidka jedilnice na vzhodni strani obstoječega šolskega objekta.

Razstava

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Srednja zdravstvena šola Murska Sobota ter Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije vabijo na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v torek, 3.7.2011, ob 18.00 uri v prostorih Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 2, Rakičan. Razstava bo odprta do vključno 20.8.2012 razen ob sobotah in nedeljah med 8.00 in 15.00 uro.Naročnik: Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Rok oddaje: 26.04.2012
Zaključno poročilo komisije: 28.06.2012
podrobnosti >>Narodna in univerzitetna knjižnica NUK II

SLOVENSKO

Vsem udeležencem natečaja se zahvaljujemo za sodelovanje in vas prosimo, da v skladu z natečajnimi pogoji in zaključnim poročilom do predvidoma 15. 9. 2012 na ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana pošljete izpolnjeno avtorsko pogodbo za izplačilo nagrad, priznanj in odškodnin. Izplačevalec nagrad, priznanj in odškodnin je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, davčna številka: 14246821, matična številka : 2399300, kontakt  e-mail:gp.mizks@gov.si

Nenagrajeno natečajno gradivo (v kolikor gradiva še niste prevzeli) je možno prevzeti do 7.9.2012. Gradiva ne hranimo na ZAPSu, zato je potrebno predhodno sporočiti delovno šifro elaborata na e-naslov natecaji@zaps.si.

Po tem roku ZAPS za gradivo ne odgovarja.

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt s pripadajočo zunanjo ureditvijo "Narodna in univerzitetna knjižnica NUK II".

Predmet natečaja:
Z gradnjo NUK II je treba udejanjiti skupni cilj urbanizma, arhitekture, varstva kulturne dediščine in arheologije, namreč zagotoviti sodoben urbani prostor visoke kakovosti, v katerem bodo prepoznavne lokalne in zgodovinske posebnosti. Projekt NUK II je umeščen v južni del mestnega središča Ljubljane, med Rimsko, Slovensko in Zoisovo cesto ter Emonsko ulico.

Kot knjižnica razvija NUK svojo osrednjo vlogo v hitro spreminjajočem se informacijskem svetu ter se odziva na povečan obseg informacij in spremenjena pričakovanja glede dostopa do informacij. Naloga NUK je zagotavljati kar najudobnejši in najlažji fizični in spletni dostop do tiskanega in elektronskega gradiva v lastni zbirki in zbirkah drugih ponudnikov. NUK bo zagotavljala vse pogoje za odgovorno opravljanje svojih osrednjih nalog – hranjenja, varovanja in zaščite slovenske pisne kulturne dediščine za prihodnost, kar se nanaša na skladiščne prostore, pa tudi na digitalni arhiv z rezervno kopijo. Stavba NUK II mora biti prostor, ki je obenem namenjen ljudem in različnim pomembnim dejavnostim v njem: študiju, učenju, sodelovanju in izmenjavi idej, pregledovanju knjižničnih zbirk, pridobivanju informacij in uporabi računalniške tehnologije.

Razstava

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v torek, 10. julija 2012, ob 16.00 uri v kompleksu Tobačne, Tobačna ulica 5, Ljubljana. Ob 20. uri bo sledil pogovor z nagrajenci v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, Ljubljana.

Razstava bo odprta vsak dan (tudi ob sobotah in nedeljah) med 8:00 in 18:00 uro do vključno 20.julija 2012.  

ENGLISH

We would like to thank all the Competitors for their collaboration and ask you to send the completed Copyright Contracts (see draft in the attachment) before 15. 9. 2012 to the address: ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, for the payment of the prizes, honorable mentions or reimbursements as set in Competition Rules and in the Final Report. The Paying Authority for the payment of prizes, honorable mentions and reimbursements is the Ministry of Education, Science, Culture and Sport , Masarykova 16, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tax Identification No.: 14246821, Registration No.: 2399300, Contact e-mail:gp.mizks@gov.si

Non-awarded authors can pick up their Competition Entries until 7. 9. 2012. Competition Entries are not stored at the ZAPS therefore you need to send us your working code beforehand to the following e-mail: natecaji@zaps.si. After the expiry of this deadline, the ZAPS shall no longer be responsible for the Competition Entries.

A public, project, open, anonymous, single-stage, architectural design competition for the selection of the most appropriate expert solution for the “National and university library NUK II”.

Subject to competition:
The construction of NUK II on the location of the new building must implement the common objective of urban planning, cultural heritage protection and archaeology, and therefore provide a contemporary urban space of high quality, reflecting recognisable local and historical characteristics. The NUK II project is located in the southern part of Ljubljana city centre, between Slovenska, Zoisova and Emonska ulica and Rimska cesta.

As a library, NUK develops its central role in a rapidly changing world of information and responds to the increased volume of information and to the changing expectations of people regarding access to information. The task of NUK is to provide a maximally comfortable and simple physical and online access to printed and electronic materials from its own collection and from collections of other providers. NUK will provide all necessary conditions for the responsible implementation of its central tasks – the keeping, conservation and protection of Slovenian written heritage for the future – which refers both to the storage facilities and to the digital archive with backups. The building of NUK II must be designed as a space intended for people as well as different important activities carried out in this space: studying, learning, the interaction and exchange of ideas, the examination of library collections, the acquisition of information and the application of computer technology.

Exhibition

Ministry of education, science, culture and sport and ZAPS kindly invite you to the opening of the exhibition of the Competition entries. The opening will be held on Tuesday, 10th July 2012 at 16.00 hours in the Tobačna complex, Tobačna ulica 5, Ljubljana. The event will be followed by the presentation of the awarded competitors in the Museum for architecture and design, Fužine castle, Pot na Fužine 2, Ljubljana.

The exhibition will be open (including Saturdays and Sundays) between the 08:00 and 18:00 hour up to and including 20 July 2012.Naročnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Rok oddaje: 23.03.2012
Zaključno poročilo komisije: 03.05.2012
podrobnosti >>Šolski center Slovenj Gradec

Sporočilo za javnost, 30. maj 2012. Natečajnike obveščamo, da je natečaj zaključen. Natečajnike pozivamo, da v skladu z rezultatom natečaja izpolnijo avtorsko pogodbo, priloženo natečajnim pogojem, in jo pošljejo na naslov Zbornice. Višine nagrad in priznanj so navedene v zaključnem poročilu. Odškodnine se glede na število udeležencev izplačujejo v višini 276,90 EUR bruto bruto. Hkrati natečajnike obveščamo, da smo pričeli z vračanjem natečajnega gradiva. Pred prevzemom sporočite na e-naslov natecaji@zaps.si šifro elaborata. V skladu z natečajnimi pogoji po 30. dneh po zaključku natečaja Zbornica za elaborate ne odgovarja več.

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt
"Šolski center Slovenj Gradec".

Predmet natečaja:
Predment natečaja je arhitekturno-urbanistična rešitev območja, kjer je predvidena gradnja novih prostorov Šolskega centra Slovenj Gradec. Območje obdelave je umeščeno med obstoječe prostore Šolskega centra Slovenj Gradec na Koroški 11 in Celjsko cesto, zaznamujeta pa ga brežina in potok, ki je delno kanaliziran. Načrtovani objekt bo namenjen izvajanju programov Srednje zdravstvene šole (8 oddelkov) in Srednje gostinsko turistične in lesarske šole (15 oddelkov). Z rešitvijo je treba zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje izmenskega pouka, upoštevajoč sodobne metode dela in razvoj učne tehnologije. Zaradi vključevanja v širšo celoto Šolskega centra Slovenj Gradec je treba načrtovani objekt skrbno umestiti v prostor ter predvideti ustrezno vsebinsko in prostorsko navezavo na obstoječe objekte. Zasnova zunanje ureditve naj povezuje arhitekturo, prometne in druge odprte površine v smiselno celoto. Za natečajnike bo organiziran ogled lokacije, ki bo v torek 6. decembra 2011, ob 13. uri v prostorih Šolskega centra Slovenj Gradec, na Koroški cesti 11, v Slovenj Gradcu.

Razstava
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Šolski center Slovenj Gradec z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabijo na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v torek, 24.4.2011, ob 17.00 uri v prostorih Mladinskega kulturnega centra v Slovenj Gradcu, Ozare 18, Slovenj Gradec. Razstava bo odprta do vključno 7.5.2012, vsak dan od 8.00 do 19.00 ure.Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in šport
Rok oddaje: 17.02.2012
Zaključno poročilo komisije: 11.04.2012
podrobnosti >>Športno rekreacijski park Bonifika z večnamensko športno dvorano

Sporočilo za javnost, 6. junij 2012.  Natečajnike obveščamo, da smo pričeli z vračanjem natečajnega gradiva. Prosimo, da gradivo prevzamete do 22.junija 2012. Po tem datumu gradiva ne bomo vreč hranili. Pred prevzemom sporočite na e-naslov natecaji@zaps.si šifro elaborata.

Sporočilo za javnost, 16. marec 2012. Natečajnike, ki so v skladu z zaključnim poročilom ocenjevalne komisije upravičeni do prejema odškodnine , obveščamo, da je naročnik znesek za izplačilo odškodnin nakazal. Prosimo vse, ki še niso poslali avtorske pogodbe, da to storijo čim prej.

Sporočilo za javnost, 28. februar 2012. Objavljamo zbrane odgovore na pogosta vprašanja natečajnikov.

Zanima me ali imamo natečajniki pravico do izplačila odškodnin? Odškodnine bodo prejeli vsi natečajniki, ki so bili pripuščeni v ocenjevanje. Komisija je v predhodnem preverjanju izločila elaborat, za katerega je ugotovila, da je bil oddan prepozno, zato v skladu z natečajnimi pogoji ni upravičen do odškodnine. ZAPS bo po prejemu ustreznega zneska s strani naročnika MOK preko spletne strani ZAPS obvestila natečajnike o pričetku izplačil honorarjev.

Zanima me ali je tak zaključek natečaja zakonit? Glede na Pravilnik o javnih natečajih in ZJN je odločitev naročnika, da ne podeli nagrad in da ugotovi, da natečaj ni uspel, možna. V skladu s Pravilnikom o javnih natečajih mora v takem primeru naročnik ponovno razpisati natečaj.

Ali smo natečajniki kakor koli pravno zaščiteni? Natečajniki so zaščiteni v skladu z natečajnimi pogoji in lahko zato vložijo zahtevek za revizijo v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Ali je z metapodatki res kršena anonimnost? V natečajnih pogojih je bilo nedvoumno navedeno: "V zapisih na CD-jih se mora ohranjati anonimnost in v njih ne smejo biti podatki, ki bi razkrili identiteto avtorjev!"

Ali lahko tožimo razpisovalca natečaja za potencialno izgubo nagrade v vrednosti cca. 18.000,00?? Ali lahko tožimo razpisovalca natečaja za potencialno izgubo posla v vrednosti cca. 2.000.000,00?? Pravilnik o javnih natečajih in ZJN omogočata, da javni razpis naročnika ne zavezuje k podelitvi prve nagrade ter k oddaji naročila. Sodna praksa ne izkazuje uspešnih primerov, v katerih bi ponudniki uspeli iztožiti potencialno izgubo nagrade in posla.

Sporočilo za javnost, 30. januar 2012.  Naročnik je sprejel sklep, da se javni natečaj zaključi kot neuspešen ter o tem obvestil Zbornico. Natečajniki bodo na naslove, navedene v kuverti »kontakt«, prejeli dopis, ki ga je Zbornica naslovila na naslov naročnika natečaja, Sklep naročnika in ločeni mnenji. Prvo mnenje je mnenje članov, imenovanih s strani naročnika, drugo pa je mnenje članov, imenovanih s strani Zbornice. Zaključek natečaja bo objavljen tudi na Portalu javnih naročil.

Sporočilo za javnost, 20. januar 2012. ZAPS je naročnika natečaja z dopisom, kateremu je predložila vso dokumentacijo, zaprosila za odločitev o nadaljevanju oz. zaključku postopka; po prejemu bomo stališče objavili na spleti strani zbornice.

Sporočilo za javnost, 13. januar 2012. Po več neuspelih sklicih seje ocenjevalne komisije je skrbnik sklical sejo decembra. Na tej seji so člani ocenjevalne komisije, predlagani s strani MOK, preglasovali člane ocenjevalne komisije, predlagane s strani zbornice. Tako je prevladalo mnenje, da je anonimnost pri natečajnikih bila kršena in da zaradi tega ocenjevalna komisija ne more nadaljevati z delom. Ocenjevalna komisija članov, imenovanih s strani zbornice, je ločeno mnenje pripravila takoj, ločeno mnenje članov, imenovanih s strani MOK, še čakamo. Po prejemu ločenega mnenja članov, predlaganih s stranih MOK, in poročila skrbnika o poteku natečaja, bo zbornica dokumente predložila naročniku ter ga zaprosila za odločitev o nadaljevanju postopka.

Sporočilo za javnost št. 3, 29. november 2011

Zbornica za arhitekturo in prostor (v nadaljevanju ZAPS) mora zanikati izjave župana Borisa Popoviča, navedene v članku o zapletih na arhitekturnem natečaju za gradnjo športno dvorane v Primorskih novicah, dne 26. novembra 2011.

Na sestanku, ki je bil na pobudo ZAPS v prostorih Mestne občine Koper (v nadaljevanju MOK), sta predstavnika ZAPS, Darja Matjašec in dr. Matjaž Durjava županu MOK skušala pojasniti, da anonimnost natečajnikov ni dokazano kršena in da naj predstavniki naročnika omogočijo nadaljnje delo ocenjevalne komisije. Pri tem nikakor nista skušala nanj vplivati, da naj sam izbere natečajno rešitev, saj to ni v skladu z natečajno prakso, ker župan ni član ocenjevalne komisije.

ZAPS se ne strinja z izjavo župana, da ZAPS forsira arhitekturno elito, da deluje nepregledno in da so na natečajih izbrane rešitve vselej predrage. Javni arhitekturni natečaj je v razvitem svetu priznan kot najbolj demokratičen postopek za izbiro arhitekturnih rešitev in je v Evropi in Sloveniji ena od oblik izvedbe javnega naročila. ZAPS tudi trdi, da ni res, da so na natečajih izbrane rešitve vedno predrage. Razen tega pa je naročnik v skladu s Pravilnikom o javnih natečajih vedno v številčni premoči v ocenjevalnih komisijah in lahko na osnovi načrtovane vrednosti investicije prepreči neosnovano drage rešitve. Naročniki praviloma podajo vrednost načrtovane investicije, ki se jo natečajniki morajo držati, naročnik pa s svojim izvedencem za investicijo natečajne rešitve tudi kontrolira in tiste, ki presegajo določeno vrednost, izloča iz nadaljnjega ocenjevanja.

Ponavljamo, da ZAPS deluje z ukrepi za zaščito zakonitosti poslovanja tako v korist investitorja kot v javnem interesu, ki sta tudi edini vodili pri njenem ravnanju.

Darja Matjašec, krajinska arhitektka, komisarka za natečaje pri ZAPS
mag. Andrej Goljar, arhitekt, predsednik ZAPS

V nadaljevanju objavljamo še mnenja treh vidnih predstavnikov stroke v zvezi z situacijo pri natečaju za športno dvorano Bonifika v Kopru.

Mnenja vidnih predstavnikov stroke o zapletu ob žiriranju natečaja za Športno rekreacijski park Bonifika z večnamensko športno dvorano v Kopru

Natečaj je bil razpisan po veljavnem Pravilniku o natečajih ZAPS in v skladu z zakonom o javnem naročanju. Projektanti, ki so se udeležili natečaja in izdelali elaborate v skladu z natečajno nalogo in pogoji natečaja, imajo pravico, da jih žirija obravnava, oceni, iz njih izbere najboljšo rešitev, podeli nagrade in ugotovi avtorstvo. Žirija, ki jo sestavljajo imenovani predstavniki razpisovalca in stroke, dela po predpisanem postopku in odloča avtonomno z glasovanjem prisotnih članov oziroma namestnika. Vsak član žirije ima pravico, da pisno izrazi deljeno mnenje o izbiri, ki je del končnega poročila. Nepravilnosti v postopku dela žirije, ki naj bi izzvale bojkot predstavnikov razpisovalca, poziv župana MOK, da se natečaj razveljavi, in spor z ZAPS, ki je iz tega nastal, je pravno vprašanje, ki naj ga raztolmači pravna služba oziroma advokatska pisarna. Sicer pa o razlogih za takšno ravnanje razpisovalca natečaja lahko samo sklepamo iz člankov v Primorskih novicah.
prof. Janez Koželj, arhitekt

Po pregledu gradiva menim, da je spor rešljiv le po pravni poti. Natečajni razpis je obveza oz. pogodba, ki zavezuje vse sodelujoče, tako razpisovalca, naročnika kot udeležence k spoštovanju razpisnega gradiva. Če želi naročnik enostransko prekiniti potek natečaja, mora udeležencem povrniti nastalo materialno škodo. Ta pa verjetno ne bo majhna. Tu ne gre za vprašanje morale, zato menim, da mora ZAPS poiskati pravno pomoč. Toliko bolj, ker se očitno župan g. Popovič ne meni za strokovno mnenje.
prof.dr. Aleš Vodopivec, arhitekt

Na spletni strani ZAPS in v časopisu Primorske Novice lahko v zadnjih dneh beremo kroniko doslej najbolj absurdne zgodbe v zgodovini javnih natečajev, odkar pomnim. Javni natečaj za Športno rekreacijski park Bonifika z večnamensko športno dvorano je bil razpisan letos julija, natečajniki so svoje rešitve oddali 29. septembra. Naročnik se je po oddaji elaboratov, v času žiriranja očitno odločil, da ga natečaj več ne zanima in pričel iskati razloge za njegovo razveljavitev. Tako ravnanje bi bilo lahko povezano s pojavom španskega arhitekta Alberta Dominga iz biroja Cmd Ingenieros iz Valencie, ki je v par tednih pripravil vizijo prostorskega razvoja Kopra, ki vključuje tudi objekt iz natečaja (vir: Primorske novice: Po projektih v Gruziji še arhitekturni skok v Koper?, 2. november 2011, Dubajska stolpnica po novem pred Žusterno? , 25. november 2011 in Zapleti pri natečaju za gradnjo koprske dvorane, 26. november 2011, avtorica vseh člankov Nataša Hlaj).
Pri tem primeru bi morala takoj intervenirati Vlada RS in zagotoviti zakonitost nadaljnjih postopkov, saj gre za popolnoma nesprejemljivo delovanje naročnika natečaja – Mestne občine Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič, ki grozi, da bo povzročilo veliko gospodarsko in moralno škodo, je v nasprotju s predpisi in zakoni, etiko, pa tudi z osnovno poslovno in ekonomsko logiko. Če bi bil natečaj prekinjen ali razveljavljen, bi bile kršene pravice natečajnikov, ki so v dobri veri sodelovali in vložili v pripravo natečajnih rešitev svoje delo in znanje. Seveda bodo v takem primeru po mojem mnenju upravičeni do poštene odškodnine, ki bo poleg ocene vloženega dela in ostalih stroškov za vse udeležence morala upoštevati tudi odškodnino za izgubo potencialnih koristi, ki je nastala zaradi zavajanja s strani naročnika natečaja. Priporočam, da se v primeru, da bi prišlo tako daleč, ZAPS skupaj z natečajniki poveže s sposobno pravniško firmo, ki bo vodila postopke v skupnem imenu. Upam in verjamem, da pri nas pravna država in razumnost kljub predvolilnemu času vsaj pri nekaterih še obstajata, in da ne bo prišlo do nepopravljive škode.
doc. Mihael Dešman, arhitekt

Sporočilo za javnost št. 2, 25. november 2011

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljevanju ZAPS) se z odločitvijo predstavnikov Mestne občine Koper v zvezi z neutemeljeno prekinitvijo javnega natečaja na podlagi govoric, da naj bi bila kršena anonimnost natečajnikov, ne strinja. Svoje stališče je županu Borisu Popoviču na sestanku, dne 8. novembra 2011, ZAPS tudi predstavila. Sestanek je bil na zahtevo občine brez zaključkov predčasno prekinjen. Ker se v današnjih medijih pojavlja nova rešitev športne dvorane Bonifika tujega arhitekta in ker zaradi bojkota sklicev seje ocenjevalne komisije s strani članov, imenovanih z Mestne občine Koper, ne moremo sklicati, v nadaljevanju podajamo naslednjo obrazložitev:

Med delom ocenjevalne komisije smo bili s strani skrbnika in drugih članov ocenjevalne komisije obveščeni, da je ocenjevalna komisija na pobudo g. Tončiča, člana ocenjevalne komisije, imenovanega s strani Mestne občine Koper, sklenila, da se natečajni postopek prekine zaradi širjenja govoric o kršenju anonimnosti, ki naj bi jih slišal župan Boris Popovič. ZAPS je zato nemudoma poslala dopis naročniku natečaja in ga obvestila o naslednjih dejstvih:

01 Ocenjevalna komisija, ki ocenjuje in odloča, za svoje delo uporablja gradivo, ki ga sestavljajo panoji z načrti in pripadajoče pisno poročilo. Na teh dokumentih anonimnost ni bila kršena.

02 Sestavni del elaborata so tudi zapečatene kuverte s podatki o avtorjih in zapečatene kuverte s ponudbami za projektiranje. To gradivo se odpira šele po izboru in je v vmesnem času začasno varno deponirano v prostorih zbornice. Po koncu ocenjevanja se odprejo samo kuverte nagrajenih rešitev. Tudi v zvezi s tem delom prispelega gradiva anonimnost ni bila kršena.

03 Sestavni del posameznega elaborata so tudi zgoščenke z digitalnim zapisom gradiva, navedenega v točki 01. Podatki morajo biti pripravljeni skladno z razpisnim gradivom, kjer se zahteva: »V zapisih na zgoščenkah se mora ohranjati anonimnost in v njih ne sme biti podatkov, ki bi odkrili identiteto avtorjev!«. Prispele datoteke skoraj pri vseh natečajnih elaboratih vsebujejo metapodatke, ki jih računalnik samodejno zapiše ob odpiranju vsakega novega dokumenta. V teh podatkih so lahko imena ali psevdonimi uporabnikov računalnikov, podjetij, katerih last so računalniki, avtorjev programa in podobno. Iz teh podatkov ni možno nedvomno ugotoviti avtorja elaborata in zato tudi ne utemeljiti kršenja pogojev razpisa. Tega se na ZAPS zavedamo in zato so ti podatki na vpogled le poročevalcu ocenjevalne komisije, ki je zavezan k molčečnosti in jih zato ne sme posredovati nikomur. V digitalno gradivo, s katerim razpolaga poročevalec, člani ocenjevalne komisije nimajo vpogleda. V konkretnem primeru tudi pri tem delu anonimnost ni bila kršena. Obstaja zgolj sum kršitve anonimnosti, v kolikor bi se ob zaključku natečaja izkazala neizpodbitna istovetnost med podatki, ki so trenutno zapečateni v kuverti »Avtorji« in meta podatki v datotekah na pripadajoči zgoščenki.

04 Ocenjevalna komisija zato nima vzroka za prekinitev dela oz. poteka javnega naročila. Ko bo končala z ocenjevanjem, podpisala zaključno poročilo in odprla kuverte z imeni avtorjev, se pri naknadnem preizkusu, ki je naveden v natečajnih pogojih, preveri, ali metapodatki datotek nedvoumno sovpadajo z imeni avtorjev. V kolikor se bo izkazalo, da se, se tak natečajni elaborat izloči.

05 Natečaja kot postopka javnega naročila med njegovim potekom ni možno enostavno preklicati. Naročnika lahko doleti pregled Državne revizijske komisije in odškodninske tožbe za radi izgube potencialne nagrade ali posla s strani udeležencev natečaja.

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije v skladu z zapisanim vztraja, da kršitve anonimnosti do odprtja kuvert s podatki o avtorjih ni možno dokazati in obsoja tozadevno zavajanje ocenjevalne komisije in javnosti. ZAPS zato tudi vztraja, da mora natečajna komisija nadaljevati z delom. ZAPS si prizadeva sklicati sejo ocenjevalne komisije, vendar predstavniki Mestne občine Koper to preprečujejo z odklanjanjem prisotnosti.

Natečajnike obveščamo, da ZAPS ne bo odnehala s svojimi prizadevanji v zvezi z nadaljnjim potekom natečaja oz. do konca ustreznega zaključka javnega naročila. Natečajnike še opozarjamo na prispevek v današnjih Primorskih novicah (25. november 2011), ki poroča o novi športni dvorani na Bonifiki, za katero naj bi rešitve pripravil tuj arhitekt prav v času aktualnega zapleta. Na Zbornici za arhitekturo in prostor način, na katerega v tem primeru ravna Mestna občina Koper, ocenjujemo kot nesprejemljiv, in je v nasprotju s predpisi javnega naročanja in inštituta javnega natečaja.

Darja Matjašec, univ.dipl.inž.kraj.arh., komisarka za natečaje pri ZAPS

Sporočilo za javnost št. 1, 22. november 2011

Natečajnike obveščamo, da je prišlo do zapleta med delom ocenjevalne komisije. ZAPS si prizadeva, da bi problem s predstavniki Mestne občine Koper rešila. Več informacij in natančnih podatkov bo na spletni strani ZAPS objavljenih v najkrajšem možnem času.

Darja Matjašec, komisarka za natečaje pri ZAPS

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za zasnovo
"Športno rekreacijski park Bonifika z večnamensko športno dvorano "

Natečaj vključuje tudi zunanje ureditve in umeščanje novih ureditev v obstoječe ureditve športno rekreativnega centra Bonifika. Prometna ureditev vključuje ureditev prometa in mirujočega prometa samo znotraj obravnavanega območja. Posebno pozornost je potrebno dati peš navezavi na obstoječe pešpoti in povezave znotraj športno rekreativnega centra Bonifika in obstoječe rekreativne tekaške steze.

Podatki o nagradnem skladu ter odškodninah:
1. nagrada 18.800,00 EUR 
2. nagrada 14.800,00 EUR 
3. nagrada 11.500,00 EUR 
tri priznanja po 4.000,00 EUR
odškodnine po 750,00 EUR 

Natečajniki, ki bodo natečajni projekt izdelali skladno z razpisanimi natečajnimi pogoji in natečajno nalogo, ter po mnenju ocenjevalne komisije dosegli zahtevano stopnjo obdelave, pa ne bodo prejeli nagrade ali priznanja, bodo prejeli odškodnino. V kolikor bo upravičenih do odškodnine več kot 18 natečajnih del, se bo višina posamezne odškodnine ustrezno znižala.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Natečajno gradivo:
Prevzem gradiva je brezplačen. Dostop do gradiva se omogoči po prejeti zahtevi poslani na e-naslov natecaji@zaps.si.

Predmet razpisanega natečaja: 
Pridobiti idejno zasnovo za Športni park Bonifika z večnamensko športno dvorano kapacitete do 9.000 sedežev, namenjeno športu ter kulturnim in zabavnim prireditvam. Izhodišče za projektiranje športne dvorane so standardi Mednarodne teniške federacije ITF za izvedbo tekmovanj na nivoju Master ATP World tour 250, Mednarodne košarkarske zveze FIBA (igrišče za košarko), standardi EHF (igrišče za rokomet) in mednarodne odbojkarske zveze FIVB ter gimnastike. Osnova za dimenzioniranje parterja dvorane so 4 igrišča za tenis (normal court), ki so največjih dimenzij. Skupno število sedežev na fiksnih in izvlečnih tribunah je 8.500. Sedežna mesta je mogoče zagotoviti tudi na prenosnih oz zložljivih sedežih, ki se jih razpostavi po parterju. Pomožni prostori se določijo smiselno z upoštevanjem zahtev različnih športnih zvez za izvedbo mednarodnih tekmovanj. Zunanja ureditev zajema celotno natečajno območje skupaj z navezavami na obstoječe peš povezave in druge športne objekte in stavbe na območju športno rekreativnega centra Bonifika ter funkcionalne rešitve.

 Naročnik: Mestna občina Koper
Rok oddaje: 01.02.2012
Zaključno poročilo komisije: 01.02.2012

podrobnosti >> Hitre povezave:

Ureditev naselij Dobrova in Polhov Gradec

Brv čez Ljubljanico med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem

Večstanovanjske stavbe z zunanjo ureditvijo v soseski Polje III

Športni objekti za potrebe srednje zdraavstvene ter biotehniške šole Rakičan

Narodna in univerzitetna knjižnica NUK II

Šolski center Slovenj Gradec

Športno rekreacijski park Bonifika z večnamensko športno dvorano