Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

Spomenik žrtvam vseh vojn

Razstava
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v petek, 25.10.2013, ob 17.00 uri v Muzeju za oblikovanje in arhitekturo (MAO). Razstava bo odprta do vključno 17.11.2013 od torka do nedelje od 10.00 do 18.00 ure.
Vabljeni!

Predmet razpisanega natečaja
 v sklopu natečaja je predvidena pridobitev anketne rešitve za ureditev širšega območja, ki naj bo smiselno povezano s prostorom Kongresnega trga na jugu in Knafljevega prehoda na severu.
Spomenik mora ustrezati najvišjim zahtevam državnega protokola ob protokolarnih dogodkih, ki se jih udeležijo predsednik države in drugi najvišji predstavniki Republike Slovenije oziroma drugih držav.
S svojo obliko in velikostjo izraža pomen osrednjega državnega spominskega obeležja za veliko število prebivalcev na slovenskem ozemlju, ki so kot vojaki različnih armad padli v vseh vojnah, zlasti med I. in II. svetovno vojno. Posvečen bo tudi številnim civilnim žrtvam vojne in revolucije. S tem bi sledili tradiciji večine evropskih prestolnic, kjer že imajo spomenike neznanemu vojaku ali podobna osrednja spominska obeležja državljanom, ki so umrli v vojnah.Naročnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok oddaje: 13.09.2013
Zaključno poročilo komisije: 10.10.2013
podrobnosti >>Občinsko središče v Vodicah

Razstava
Občina Vodice z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v sredo, 19.6.2013, ob 18.00 uri v dvorani Kulturnega doma Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice. Razstava bo odprta do vključno 5.7.2013 vsak delovni dan  od 16.00 do 18.00 ure.
Vabljeni!
 

Predmet razpisanega natečaja je v 1. stopnji urbanistična zasnova območja vključno z oblikovanjem odprtih prostorov in ureditev mirujočega prometa ter arhitekturna zasnova Kopitarjevega centra z ureditvijo Kopitarjevega trga in Trga pod lipami ter v 2. stopnji podrobnejša izdelava natečajne rešitve iz 1. stopnje s poudarkom na podrobnejši arhitekturni rešitvi Kopitarjevega centra z ureditvijo Kopitarjevega trga in Trga pod lipami.

Idejni del natečaja predstavlja urbanistična zasnova območja ter funkcionalne zasnove stanovanjskih objektov in doma starejših občanov.

Projektni del natečaja predstavljajo arhitekturna rešitev Kopitarjevega centra ter podrobnejše ureditve odprtih prostorov Kopitarjevega trga in Trga pod lipami.Naročnik: Občina Vodice
Rok oddaje: 30.04.2013
Zaključno poročilo komisije: 07.06.2013
podrobnosti >>Ureditev odprtih javnih površin starega mestnega jedra Škofje Loke ter ureditev obrežja obeh Sor

Sporočilo za javnost, 16.5.2013
Obveščamo vas, da smo zaradi izjemno velikega zanimanja podaljšali razstavo prispelih natečajnih rešitev za Ureditev odprtih javnih površin starega mestnega jedra Škofje Loke ter ureditev obrežja obeh Sor, naslovljeno: ''Med oživljeno kulturno dediščino in sonaravno razvojno ureditvijo'' Razstava bo v Sokolskem domu na Mestnem trgu 17 v Škofji Loki odprta do 29. maja 2013.
V soboto, 18.5. ob 11. uri in v soboto, 25.5. ob 10.30 uri bomo organizirali voden ogled po razstavi:
- 18.5. si bomo razstavo ogledali skupaj s soavtorjem prvonagrajene natečajne rešitve Robertom Potokarjem u.d.i.a., Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.,
- 25.5. nas bodo po razstavi vodili člani ocenjevalne komisije.

Razstava
Občina Škofja Loka z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v petek, 19.4.2013, ob 19.00 uri v Sokolskem domu na naslovu Mestni trg 17 v Škofji Loki.  Razstava bo odprta do vključno 15.5.2013 od torka do petka od 10.00 do 12.00 ure in od 17.00 do 19.00 ure, ob soborah od 9.30 do 12.30 ure  in ob nedeljah od 9.30 do 12.30 ure in od 17.00 do 19.00 ure. 
Vabljeni!

Predmet razpisanega natečaja je celovito urbanistično arhitekturno in krajinsko-arhitekturno urejanje odprtih javnih površin starega mestnega jedra Škofje Loke in obrežja obeh Sor.

Idejni del natečaja obsega ureditve:
A1. del ob Blaževi ulici,
A2. območje Pogorišča na Pepetovem klancu,
A3. kopalno območje v Puštalu.

Projektni del natečaja zajema celovito ureditev treh med seboj povezanih sklopov:
B1. odprtih javnih površin starega mestnega jedra: Mestnega trga, Spodnjega trga, Cankarjevega trga, Pepetovega klanca, Blaževe ulice in Klobovsove ulice z vidika tlakovanja, ozelenitve, zasnove osvetlitve, urbane opreme, prezentacije kulturne in naravne dediščine,
B2. odprtih javnih površin grajskega kompleksa z vidika ureditve obstoječih in novih poti, zasaditve, tlakovanja, zasnove osvetlitve, urbane opreme, prezentacije kulturne in naravne dediščine,
B3. obrežja obeh Sor od brvi na Novem svetu do Sotočja in naprej do kopalnega območja v Puštalu z vidika urejanja brežin, poti in rekreacijskih površin ob rekah, zasnove tlakovanja, osvetlitve, urbane opreme, prezentacije naravne in kulturne dediščine.

Predmet natečaja je tudi konceptualna zasnova urbane opreme v vseh natečajnih sklopih (klop, svetila, varovalna ograja, ...).Naročnik: Občina Škofja Loka
Rok oddaje: 01.03.2013
Zaključno poročilo komisije: 08.04.2013
podrobnosti >>Vrtec Pedenjped, enota Kašelj, Ljubljana

Sporočilo za javnost 3.5.2013
Dne 02.04.2013 je na naslov ZAPS prispela pritožba, ki zaradi anonimnosti ni izpolnjevala pogoja aktivne legitimacije in zato ni bila obravnavana.
Obrazložitev: V Natečajnih pogojih je v drugem odstavku poglavja 4.8 (Ugovori na vsebinske odločitve in zahtevek za revizijo) določeno: »Dodatno obrazložitev lahko zahtevajo le tisti avtorji, ki so bili pripuščeni v ocenjevanje. Morebitni ugovori – zahteve za dodatno obrazložitev se lahko nanašajo le na natečajni postopek ali vsebinske odločitve ocenjevalne komisije v kolikor niso skladne z natečajno nalogo ali v gradivu navedenimi obvezujočimi pogoji.«

Na podlagi podatkov iz pritožbe ni bilo možno ugotoviti, da je pritožba podana s strani strank, ki so upravičene do pritožbe (avtorjev, ki so bili pripuščeni v ocenjevanje) in zato pritožba ni bila obravnavana.

Razstava
Mestna občina Ljubljana z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v četrtek, 11.4.2013, ob 17.00 uri v osredjem atriju Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.
Razstava bo odprta do vključno 23.4.2013, vsak dan od 9.00 do 19.00 ure.
Vabljeni!

Predmet razpisanega natečaja je pridobiti najustreznejšo arhitekturno rešitev za novogradnjo vrtca Pedenjped v Zgornjem Kašlju, zagotoviti primerne prostorske pogoje, ter celostno urediti zunanje površine in mirujoč promet na območju obdelave. Obenem je cilj natečaja pridobitev izdelovalca projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in samo izgradnjo otroškega vrtca z 8 oddelki, za skupno 176 otrok. Investitorjeva želja je, da udeleženci natečaja s predlagano natečajno rešitvijo v okviru veljavnih standardov in normativov zagotovijo otrokom in vzgojiteljem prijetno, funkcionalno, kakovostno, energetsko varčno in zdravo stavbo vrtca, ki bo izpolnjevala predpisane pogoje za izvajanje predšolske vzgoje. Za potrebe umestitve in izgradnje nove enote vrtca Pedenjped v Zgornjem Kašlju je investitor namenil prostor v skupni velikosti 5.508m2. Obravnavano območje se nahaja v neposredni bližini osnovne šole in ni pozidano, vendar pa je specifično glede oblike in varovalnih pasov. Prav zato je poseben poudarek namenjen umeščenosti načrtovanih objektov znotraj prikazanega območja, ob upoštevanju racionalne izrabe prostora. Del obravnavane lokacije se nahaja neposredno ob železniškem koridorju, čez njo pa poteka tudi trasa koridorja komunalne infrastrukture primarnega značaja. Zaradi danih omejitev bo posebna pozornost namenjena umestitvi v meje območja ki je prikazana v grafičnih podlagah razpisnega gradiva.Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 07.02.2013
Zaključno poročilo komisije: 19.03.2013
podrobnosti >> Hitre povezave:

Spomenik žrtvam vseh vojn

Občinsko središče v Vodicah

Ureditev odprtih javnih površin starega mestnega jedra Škofje Loke ter ureditev obrežja obeh Sor

Vrtec Pedenjped, enota Kašelj, Ljubljana