Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC CERKLJE OB KRKI

Razstava
Občina Brežice z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v sredo, 9.7.2014, ob 18.30 uri v v telovadnici OŠ Cerklje ob Krki. Razstava bo odprta vsak delovni dan od 10.7. do vključno 1.9.2014 od 8.00 ure do 13.00 ure na tej lokaciji, potem bo prestavljena v Brežice. Kraj in datum razstave bo objavljen na spletni strani www.zaps.si.
Vljudno vabljeni!
Vabilo

Predmet razpisanega natečaja je rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole in vrtca v Cerkljah ob Krki ter ureditev zunanjih površin kompleksa z namenom zagotoviti pogoje za nemoteno in kakovostno izvajanje programa predšolske vzgoje in osnovne šole. Natečaj zajema ureditev površin enorazredne osnovne šole in vrtca s 5 oddelki ter pripadajočih zunanjih površin.
Natečajna naloga obsega investicijsko optimalno in strokovno najustreznejšo rešitev za predvideni program. Vsi posegi, obseg rekonstrukcije in dograditve oz. novogradnja morajo biti investicijsko upravičeni in morajo zagotavljati nemoteno in kakovostno delovanje osnovne šole in vrtca. Natečajna naloga obsega rekonstrukcijo obstoječih objektov Osnovne šole Cerklje ob Krki z dograditvijo novih manjkajočih površin za nemoteno in kakovostno delovanje osnovne šole in vrtca.
Organizacija novega šolskega kompleksa naj zagotavlja ustrezno povezanost in avtonomijo posameznih programskih sklopov in ustrezno ureditev pripadajočih zunanjih površin.Naročnik: OBČINA BREŽICE
Rok oddaje: 24.04.2014
Zaključno poročilo komisije: 24.06.2014
podrobnosti >>CENTER ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Sporočilo za natečajnike, 06.11.2014
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je pritožbo in predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila zavrnila. Natečaj je zaključen.
DZK_sklep

Sporočilo za natečajnike, 19.9.2014
Zaradi zahteve za revizijo se izplačila natečajnikom, ki so prejeli nagrade in priznanja zadržijo. Natečajnikom, upravičenim do odškodnine, pa se le-te izplačajo.

Razstava
Mestna občina Ljubljana in Gasilska brigada Ljubljana z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabijo na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v torek, 8.7.2014, ob 18.00 uri v v atriju Magistrata, Mestni trg 1, Ljubljana. Razstava bo odprta vsak dan od 9.7. do vključno 24.7.2014 od 9.00 ure do 19.00 ure.
Vljudno vabljeni!
Vabilo

Predmet  razpisanega natečaja je idejna zasnova arhitekture v katero so vključene rešitve gradbenih konstrukcij, sodobne energetske oskrbe, požarne varnosti ter zunanje ureditve v okviru podanega natečajnega območja.

Vzrok za izgradnjo novega Centra za zaščito in reševanje je, da se dejavnost umesti na bolj primerno lokacijo, posodobi vse tehnične parametre in združi na eni lokaciji vse sorodne dejavnosti s področja zaščite in reševanja. Na obstoječem kompleksu Gasilske brigade Ljubljana ob Vojkovi cesti se nahaja le del služb, funkcionalnost ni ustrezna, predvsem pa je problem slaba navezava na prometno infrastrukturo.

Projekt za gradnjo Centra zaščite in reševanja izbran z natečajem mora zagotoviti kakovostno in finančno izvedljivo umestitev v prostor in arhitekturno rešitev, ki bo:
- zagotavljala najboljšo funkcionalno zasnovo ter oblikovno sodobno in estetsko arhitekturo na osnovi uporabe racionalnih tehnoloških rešitev, kakovostnih materialov in trajnostnih principov gradnje.
- upoštevala danosti lokacije, še posebej izpostavljenost ob pomembni mestni cesti. Dobra dostopnost lokacije oziroma navezava na pomembne mestne ceste bo omogočila pravočasno in učinkovito posredovanje.
- prispevala h kulturi urejanja prostora in izpostavila družbeni pomen stavbe. Center zaščite in reševanja je izrazito funkcionalen objekt, vendar je z vidika prostorskega oblikovanja in estetike mogoče zasnovati zanimivo sodobno arhitekturo.

Pričakuje se, da bodo natečajni predlogi dosledno upoštevali natečajno nalogo in natečajne pogoje, prostorske akte ter predložene strokovne podlage in priloge.Naročnik: Gasilska brigada Ljubljana
Rok oddaje: 14.02.2014
Zaključno poročilo komisije: 18.06.2014
podrobnosti >> Hitre povezave:

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC CERKLJE OB KRKI

CENTER ZAŠČITE IN REŠEVANJA