Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

Dom zaščite in reševanja v Trzinu

Razstava
Otvoritev razstave bo v ponedeljek, 30.1. 2017 ob 18:00 uri, v avli Centra Ivana Hribarja, Ljubljanska cesta 12/f, v Trzinu.
Razstava bo na ogled do 27. 2.2017.
Vabilo

Predmet natečaja:
Širše območje anketnega dela natečaja zavzema središčni del občine. Nekdaj nepozidan prostor med starim in novim Trzinom se je od osemdesetih let pa do danes napolnil z različnimi prostorskimi koncepti, ki so poleg rešitev pustili odprta tudi mnoga vprašanja. Namen anketnega dela natečaja je poiskati najprimernejše urbanistične rešitve, ki bodo zaokrožile centralno območje ter omogočile njegov skladen razvoj.
Projektni del natečaja obravnava Dom zaščite in reševanja (v nadaljevanju DZiR), ki se umešča v vzhodni še nepozidani del natečajnega območja. Cilj natečaja je poiskati najprimernejšo arhitekturno rešitev, ki bo s premislekom o razvoju celotnega območja soustvarjala urbani del Trzina.

Portal JNNaročnik: Občina Trzin
Rok oddaje: 07.11.2016
Zaključno poročilo komisije: 09.12.2016
podrobnosti >>Rekonstrukcija in dozidava obstoječega objekta ALUO na Erjavčevi ulici v Ljubljani

Razstava
Otvoritev razstave bo v ponedeljek, 28.11. 2016, na UL ALUO, Erjavčeva cesta 23, Ljubljana.
Razstava bo na ogled do 9. 12.2016 med 10. in 16. uro, ob sobotah in nedeljah je akademija zaprta.
Vabilo

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: REKONSTRUKCIJO IN DOZIDAVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA ALUO NA ERJAVČEVI ULICI V LJUBLJANI

Natečajno gradivo:
Natečajno gradivo se prevzame preko povezave s Portala javnih naročil na spletni strani UL:
https://www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/2016051713462575/

Predmet natečaja je idejna zasnova prenove stavbe Erjavčeva 23, novega prizidka in pripadajoče zunanje ureditve. Anketno se v okviru natečaja pridobi tudi predloge za ureditev celotnega dvoriščnega prostora kareja med Erjavčevo, Prešernovo cesto, Levstikovo cesto in Vrtačo.Naročnik: Univerza v Ljubljani
Rok oddaje: 23.09.2016
Zaključno poročilo komisije: 08.11.2016
podrobnosti >>Jezerska promenada na Bledu

Sporočilo za javnost, 20.10.2016
Obveščamo vas, da je zaključeno ocenjevanje elaboratov, katerih avtorji so bili povabljeni k dodelavi v sklopu faze tim. "pogajanj" (termin iz ZJN-3). Naročnik je v sodelovanju z ocenjevalno komisijo iz faze natečaja sprejel sklep o razvrstitvi elaboratov:
1. mesto elaborat 25316 b, delovna šifra: 10
2. mesto elaborat 31616, delovna šifra: 02
3. mesto elaborat 25316 a, delovna šifra: 04 

Razstava
Otvoritev razstave bo v četrtek, 5. maja 2016, ob 17. uri v Festivalni dvorani na Bledu. Razstava bo na ogled do 5. junija 2016.
Vabilo

Javni, odprti, projektni, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za
UREDITEV JEZERSKE PROMENADE NA BLEDU

Predmet razpisanega natečaj:
Zasnova promenade mora slediti s podrobnim načrtom zasnovani prenovi večplastnega območja kulturne dediščine Bleda, območja z velikim simbolnim pomenom ter nacionalno in mednarodno prepoznavnostjo. Cilj je oblikovati promenado kot celovito prostorsko potezo, ki bo ob upoštevanju vseh potencialov (značilnosti in kakovosti prostora) postala osrednja mestna površina, namenjena prvenstveno pešcem, ter dvignila kakovost in prepoznavnost prostora. Predmet natečaja so ureditve utrjenih površin, opredelitev stikov z robovi lastniških parcel, zasaditve, fasade nekaterih objektov, gostinski vrtovi, urbana oprema in pomožni objekti ter osvetlitev. V natečajni ekipi je zaželeno sodelovanje arhitekturne, krajinsko arhitekturne in oblikovalske stroke.Naročnik: Občina Bled
Rok oddaje: 25.03.2016
Zaključno poročilo komisije: 22.04.2016
podrobnosti >>Prenova odprtih javnih površin mestnega jedra Novega mesta

Razstava
Otvoritev razstave bo v četrtek, 17. marca 2016, ob 18. uri v avli Kulturnega centra Janeza Trdine, Novi trg 5, 8000 Novo mesto. Razstava bo odprta vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro, ob sredah tudi od 16.00 do 19.30, od 17. marca 2016 do vključno 1. aprila 2016.
Vabilo

Javni projektni, odprti, anonimni, dvostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izvajalca projektne dokumentacije za: PRENOVO ODPRTIH JAVNIH POVRŠIN MESTNEGA JEDRA NOVEGA MESTA

Predmet razpisanega natečaj:

Mestna občina Novo mesto želi kot naročnik natečaja pridobiti:
- strokovno najprimernejšo rešitev za oblikovno ter funkcionalno prenovo sledečih osrednjih odprtih javnih površin v mestnem jedru Novega mesta: Glavnega trga, Rozmanove ulice do uvoza v garažno hišo Novi trg, Kastelčeve ulice, Linhartove ulice, spodnjega dela Prešernovega trga med Kastelčevo ulico in Rozmanovo ulico ter kandijskega križišča;
- rešitve za prenovo javnih površin s kakovostno zasnovano urbano opremo in ureditvijo peščevih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa ob sočasnem načrtovanju površin za dostavo in intervencijo ter površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti;
- izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo načrtovanih ureditev.

Predmet natečaja v posameznih stopnjah je:
1. stopnja: Urbanistična zasnova območja - osnovna ideja urejanja odprtih javnih površin na obravnavanem območju
2. stopnja: Podrobnejša arhitekturna in likovna ureditev odprtih javnih površin na obravnavanem območju na podlagi urbanistične rešitve iz 1. stopnje s poudarkom na oblikovanju tlakovanja, urbane opreme, javnih spomenikov, stalnih in začasnih prireditvenih prostorov ter načrtovanju komunalne opreme.

Izmed prispelih natečajnih rešitev v 1. stopnji bo izbrala 5 najprimernejših rešitev, in bo njihove izdelovalce - natečajnike povabila v 2. stopnjo.Naročnik: Mestna občina Novo mesto
Rok oddaje: 08.01.2015
Zaključno poročilo komisije: 11.03.2016
podrobnosti >>Ureditev vodne skulpture na stičišču Tomšičeve ulice in Slovenske ceste v Ljubljani

Sporočilo za javnost, dne 18.8.2016
Ob zaključku javnega natečaj za ureditev vodne skulpture na Slovenski cesti v Ljubljani je naročnik Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z ZAPS izdala tiskano publikacijo, v kateri so predstavljeni vsi natečajni elaborati oddani na javnem natečaju.
Vabimo vas, da brezplačno publikacijo prevzamete na ZAPSu, Vegova ulica 8, Ljubljana v času uradnih ur, vsak delovnik med 8:00 in 12:00 uro razen ob torkih med 12:00 in 16:00 uro.
Nenagrajena avtorska skupina prejme en izvod publikacije. Nagrajene avtorske skupine pa prejmejo toliko izvodov, kot je navedenih avtorjev v zaključnem poročilu.

Sporočilo za javnost, dne 25.3.2016
Objavljamo popravek zaključnega poročila v točki 1.0 razpis natečaja in sicer dne 23.12.2015 je bil natečaj objavljen le na spletni strani ZAPS (www.zaps.si) in ne tudi na portalu javnih naročil, na portalu EU.

Sporočilo za javnost, dne 17.3.2016
Obveščamo vas, da je na otvoritvi razstave, dne 14.3.2016 pri elaboratu s šifro 52854_31, ki so prejeli priznanje, prišlo do napačne navedbe avtorjev. Pomotoma sta bila navedena soavtorja g. Boris Matič in g. Jernej Šipoš. Soavtorji elaborata so pravilno, kot navedeni v kuverti »avtor« napisani v zaključnem poročilu in na spletni strani zbornice.
Za napačno navedbo se opravičujem in vas prosimo za razumevanje!

Razstava
Otvoritev razstave bo 14. marca 2016 ob 15:00 uri v Osrednjem atriju Mestne hiše, Mestni trg 1 v Ljubljana. Ogled razstave bo možen vsak dan od 8:00 do 20:00 ure. Razstava bo odprta do 23. marca 2016.

Predmet razpisanega natečaj:
Predmet natečaja je postavitev vodne skulpture v razširjen del Slovenske ceste na severnem delu piazzette pred Konzorcijem. Vodna skulptura se mora s svojo obliko in pojavnostjo ter funkcionalnostjo prilagoditi kontekstu prostora, ki ga ustvarjajo iztek Tomšičeve ulice na Slovensko cesto, mikroambient piazzette pred Konzorcijem z drevoredom in Levstikovimi arkadami, predvidena preureditev pritličja Name, ki bo zapirala severni rob piazzette, in funkcionalna povezava preko Slovenske ceste v Knafljev prehod. Ureditev vodne skulpture se mora uskladiti tudi z novo talno ureditvijo Slovenske ceste.Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 12.02.2016
Zaključno poročilo komisije: 01.03.2016
podrobnosti >> Hitre povezave:

Dom zaščite in reševanja v Trzinu

Rekonstrukcija in dozidava obstoječega objekta ALUO na Erjavčevi ulici v Ljubljani

Jezerska promenada na Bledu

Prenova odprtih javnih površin mestnega jedra Novega mesta

Ureditev vodne skulpture na stičišču Tomšičeve ulice in Slovenske ceste v Ljubljani