Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON

Predmet projektnega natečaja:
Naročnik natečaja JSS MOL načrtuje v Ljubljani, na območju Galjevice, izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon. Gradnja večjega števila neprofitnih najemnih stanovanj bo doprinesla k zmanjševanju primanjkljaja teh stanovanj ter tudi k strnjevanju mesta, saj se načrtuje gradnja na prazni in neizkoriščeni lokaciji. Z javnim natečajem bosta izbrana strokovno najprimernejša urbanistična in arhitekturna rešitev in izdelovalec projektne dokumentacije za Stanovanjsko sosesko Jesihov štradon. Na obravnavanem območju se načrtuje gradnja cca. 45 neprofitnih najemnih stanovanj, zunanja in prometna ureditev ter gradnja komunalne infrastrukture.Razstava

Razstava:
Otvoritev razstave bo v torek 15.1.2019 ob 13.00 uri v  Desnem atriju ljubljanske Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.
Razstava bo na ogled vsak dan do 24.1.2019 med 8:00 in 20:00 uro.

Vabilo
Vljudno vabljeni.Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL
Rok oddaje: 25.10.2018
Zaključno poročilo komisije: 10.12.2018
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=271688


podrobnosti >>KULTURNO UPRAVNI CENTER IVANČNA GORICA

Projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Kulturno upravni center Ivančna Gorica
 

Predmet projektnega natečaja
Namen natečaja je, da se pridobi strokovno najprimernejša rešitev za nov, večnamenski objekt kulturno upravnega centra Ivančna Gorica, ki bo vseboval nove prostore občinske uprave, knjižnico in kulturni dom z dvorano. V kleti je predvidena javna garaža. Lokacija za novo stavbo je v neposredni bližini obstoječe občinske zgradbe, na izpostavljeni lokaciji v osrednjem delu naselja. Nov kulturno upravni center naj bo kar najbolje umeščen v obstoječe okolje, naj ima ustrezno funkcionalno, arhitekturno in oblikovno podobo ter naj bo skoraj nič-energijska stavba.Razstava

Otvoritev razstave bo v petek 7.9.2018 ob 20:00 uri v Kulturnem domu Ivančna Gorica. Razstava bo na ogled do 14.9.2018.
Vabilo
Vljudno vabljeni.Naročnik: Občina Ivančna Gorica
Rok oddaje: 31.05.2018
Zaključno poročilo komisije: 12.07.2018
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=249346


podrobnosti >>VRTEC KOČEVJE

Projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve  za izgradnjo 16-oddelčnega vrtca v Občini Kočevje
Vrtec Kočevje

Predmet projektnega natečaja
Občina Kočevje razpisuje natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt »Izgradnja 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje«. Cilj projekta je izgradnja vrtca z vsemi spremljajočimi, pomožnimi prostori, ki bodo prostorsko in funkcionalno ustrezali projektni nalogi. Projekt bo Občina izvedla po postopku javno-zasebnega partnerstva, podeljene bodo do tri enakovredne prve nagrade, investitor bo pristopil k pogajanjem z vsemi prvonagrajenci, izbrani natečajnik pa bo imel možnost sklenitve pogodbe za projektiranje z zasebnim partnerjem ali po lastni volji tudi prodaje avtorskih pravic brez projektiranja.Razstava

Otvoritev razstave bo v četrtek 11.10.2018, ob 17.00 uri v prtličju Knjižnice Kočevje. Razstava bo na ogled do 30.10.2018.
Vabilo
Vljudno vabljeni.Naročnik: Občina Kočevje
Rok oddaje: 25.05.2018
Zaključno poročilo komisije: 04.07.2018
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=248660


podrobnosti >>BRV ČEZ SOČO

Projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: 
brv čez Sočo

Predmet projektnega natečaja
Naročnik želi pridobiti projekt za novo brv čez Sočo v bližini cestnega odseka za Prapretno. Rešitev zajema tudi ureditev obeh bregov na izteku brvi na modrejčanskem polju (desni breg) in priključitev na obstoječo nabrežno pot na levem bregu Soče. Nova brv bo za peš in kolesarski promet povezala kraja Most na Soči in Tolmin, hkrati pa bo izboljšala navezavo na širši prostor doline Soče, ki je na turističnih zemljevidih poznana kot odlična destinacija za aktivni oddih.Razstava

Otvoritev razstave bo v sredo 4.7.2018 ob 18:00 uri v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin. Razstava bo na ogled do 27.7.2018.
Vljudno vabljeni.Naročnik: Občina Tolmin
Rok oddaje: 20.04.2018
Zaključno poročilo komisije: 28.05.2018
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=244282


podrobnosti >>MOST ČEZ KRKO NA NOVI ŠTIRIPASOVNI CESTI

JN003836/2018-L01 Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL)

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za 
Izdelavo natečajne rešitve in projektne dokumentacije IDP, PGD in PZI za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko, na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu in priključkom Maline

Predmet projektnega natečaja:
Izdelava predloga za oblikovanje novega mostu na HC (5?01) in novega mostu za pešce in kolesarje čez reko Krko (5?03), kot konstrukcijo samostojna mosta. Predlog mora vsebovati arhitekturno, krajinskoarhitekturno in konstrukcijsko zasnovo mostov čez Krko ter urbanistično in krajinsko?arhitekturno oblikovanje obvodnega prostora Krke, prostora pod mostnima konstrukcijama in obcestnega prostora hitre ceste. Natečajne rešitve morajo prikazati celovito obravnavo širšega prostora ob Krki, kjer sta umeščena oba mosta.Razstava

Otvoritev razstave bo v četrtek 13.9.2018 ob 17:00 uri v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu. Razstava bo na ogled do 29.9.2018 vsak delovni dan med 8:00 in 19:00 uro in ob sobotah med 8:00 in 13:00 uro.
Vabilo
Vljudno vabljeni.Naročnik: DARS d.d.
Rok oddaje: 30.08.2017
Zaključno poročilo komisije: 27.03.2018
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=207119


podrobnosti >> Hitre povezave:

STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON

KULTURNO UPRAVNI CENTER IVANČNA GORICA

VRTEC KOČEVJE

BRV ČEZ SOČO

MOST ČEZ KRKO NA NOVI ŠTIRIPASOVNI CESTI