Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

ŠPORTNA DVORANA BOVEC

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: ŠPORTNO DVORANO BOVEC

Predmet projektnega natečaja
Z javnim natečajem bo izbrana strokovno najprimernejša in najustreznejša urbanistična, arhitekturna in krajinsko - arhitekturna rešitev in v nadaljnjih korakih tudi izdelovalec projektne dokumentacije za novogradnjo športne dvorane. Na obravnavanem območju naročnik načrtuje novogradnjo športnega objekta z vsemi potrebnimi spremljajočimi prostori, povezovalnim hodnikom do osnovne šole in pripadajočo zunanjo ureditvijo, zunanjimi športnimi igrišči, otroškim igriščem in parkirišči.
Nova športna dvorana bo namenjena izvajanju športne vzgoje na osnovni šoli ( prednostno ), lokalnim potrebam za izvajanje rekreacije, nudenju dodatne ponudbe turističnih storitev rekreacije, ter nudenju dodatne ponudbe za športne priprave in tekmovanja reprezentanc in klubov.Razstava

Otvoritev razstave bo v petek 24. 1. 2020 ob 18.00 uri v Kulturnem domu Bovec.
Vljudno vabljeni.
Vabilo
O razstavi>Naročnik: Občina Bovec
Rok oddaje: 21.11.2019
Zaključno poročilo komisije: 19.12.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=324542


podrobnosti >>DOŽIVLJAJSKI MOST MUSTE

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: DOŽIVLJAJSKI MOST MUSTE

Predmet projektnega natečaja
Namen natečaja je pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za povezovalno brv – Doživljajski most MUSTE, med Fužinami in Štepanjskim naseljem, s pripadajočimi ureditvami trgov na obeh bregovih Ljubljanice. Cilj natečaja je povezati odprt prostor dveh nabrežij Ljubljanice v doživljajsko in funkcionalno celoto z raznolikimi programi in ambienti ter s tem zvišati bivanjsko kakovost obstoječim bližnjim naseljem, ki jih trenutno pogosto povezujemo z negativnimi konotacijami.Razstava

Otvoritev razstave bo v sredo 4. 12. 2019 ob 12.00 uri v Desnem atriju ljubljanske Mestne hiše.
Razstava bo na ogled vsak dan do 11.12. 2019 od 8.00 do 22. ure.
Vljudno vabljeni.
Vabilo
 Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 19.09.2019
Zaključno poročilo komisije: 30.10.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=315186


podrobnosti >>KOPALIŠČE VEVČE

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: KOPALIŠČE VEVČE

Predmet projektnega natečaja
Naročnik Mestna občina Ljubljana želi celovito urediti območja nekdanjega kopališča Vevče. Mestna občina Ljubljana je pred kratkim postala lastnica tega območja in ga želi ponovno revitalizirati z izgradnjo novega kopališča. Z izvedbo odprtega, enostopenjskega, -projektnega natečaja želi naročnik MOL v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije:
-pridobiti strokovno najprimernejšo urbanistično in arhitekturno rešitev ureditve novega letno-zimskega kopališča Vevče
-pridobiti informativne predloge za ureditev razširjenega natečajnega območja – ureditev brežin Ljubljanice v športno rekreacijske površine izbrati izdelovalca projektne dokumentacije.
Namen te natečajne naloge je podaja usmeritev za izdelavo natečajne rešitve in projektne dokumentacije za izgradnjo novega kopališča s pripadajočimi objekti in ureditvami. Pri izdelavi natečajne rešitve ter kasneje projektov za gradnjo je potrebno upoštevati zahteve iz OPN in omejitve zaradi priobalnega pasu reke Ljubljanice.Razstava

Otvoritev razstave bo v ponedeljek 11. 11. 2019 ob 16.00 uri v Osrednjem atriju ljubljanske Mestne hiše.
Razstava bo na ogled vsak dan do 21.11. 2019 od 8.00 do 20. ure.
Vljudno vabljeni.
Vabilo
 Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 19.09.2019
Zaključno poročilo komisije: 25.10.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=312062


podrobnosti >>UREDITEV OBMOČJA LENTA IN DRAVSKE PROMENADE V MARIBORU

Odprti, enostopenjski, natečaj (projektni za ožje območje in idejni za širše območje) za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: UREDITEV OBMOČJA LENTA IN DRAVSKE PROMENADE V MARIBORU

Predmet projektnega natečaja
Mestna občina Maribor želi na območju levega in desnega brega reke Drave izvesti parkovno in urbano ureditev, s sprehajalno potjo, kolesarsko stezo ter lokalno spremljajoče športno rekreacijske površine. V ta namen se je občina odločila, da razpiše odprti, projektni, enostopenjski natečaj za ureditev Dravske promenade (projektni del natečaja na Lentu) in idejni del natečaja v širšem območju obeh dravskih nabrežij od Malečniškega mostu na vzhodu do Mariborskega otoka na zahodu. Mestna občina Maribor želi z razpisom natečaja pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev s poudarkom na rešitvah ureditev promenade s parkovnimi ureditvami linearne povezave prostora ob Dravi ter oblikovanje vsebin in spremljajočih objektov za vzpostavitev prostočasnih, rekreacijskih in športnih površinRazstava

Otvoritev razstave bo v petek 8.11.2019, ob 17.00 uri v Razstavnem salonu Urban, Grajska ulica 7, Maribor.
Razstava bo na ogled vsak delovni dan od 8.11. do 22.11.2019 med 8.00 in 19.00 uro.
Vljudno vabljeni.
vabiloNaročnik: Mestna občina Maribor
Rok oddaje: 30.08.2019
Zaključno poročilo komisije: 11.09.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=313409


podrobnosti >>POKOPALIŠČE ANKARAN

Odprti, projektni, enostopenjski, natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: POKOPALIŠČE ANKARAN

Predmet projektnega natečaja:
Cilj natečaja je pridobiti strokovno najprimernejšo urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno idejno zasnovo pokopališča. Naloga obravnava umestitev prepleta pietetnih, sakralnih in rekreacijskih dejavnosti v robni prostor naselja Ankaran. Predmet načrtovanih ureditev so zasnova pokopališča s poslovilnim objektom in zvonikom, ureditev odprtih prostorov ob cerkvi, zasnova parkovnega gozda, zasnova internih povezav v območju ter zasnova navezav na okolico, vključno z zasnovo zaledne sprehajalne poti in cestnega dostopa do območja.Razstava

Ogled natečajnih elaboratov v času uradnih ur med 16. in 27. septembrom 2019 na sedežu občinske uprave, Regentova 2.
Vljudno vabljeni!
vabiloNaročnik: OBČINA ANKARAN
Rok oddaje: 23.05.2019
Zaključno poročilo komisije: 09.07.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=301574


podrobnosti >>VEČSTANOVANJSKI OBJEKT ERJAVČEVA

Vabljeni in odprti, projektni, dvostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: VEČSTANOVANJSKI OBJEKT ERJAVČEVA

Predmet projektnega natečaja:
Naročnik načrtuje gradnjo večstanovanjskega objekta ob Erjavčevi cesti v Ljubljani. Na obravnavanem območju se načrtuje gradnja večstanovanjskega objekta s pritličjem v javni rabi v ožjem natečajnem območju (cca 1600 m2 bruto tlorisne površine) ter krajinsko arhitektura ureditev natečajnega območja (ca 1500 m2 tlorisne površine).

Dostop do natečajnega gradiva:
Dostop do natečajnega gradiva je brezplačen. Gradivo se prevzame s spletne strani www.zaps.si preko gesla. Geslo lahko potencialni natečajnik pridobi tako, da na elektronski naslov ZAPS natecaji@zaps.si z obveznim pripisom NATEČAJ ERJAVČEVA pošlje zahtevo za dostop do natečajnega gradiva in podpisano izjavo o varovanju poslovne skrivnosti (Priloga IZJAVA NATEČAJNO GRADIVO).

 Razstava

Natečajne elaborate si lahko ogledate v prostorih naročnika, na Miklošičevi ulici 22 v Ljubljani, od 16.10. do 23.10.2019. Potrebna je predhodna najava po telefonu na številko +38641929377. Vljudno vabljeni!Naročnik: LEONTIPODIUM, d. o. o.
Rok oddaje: 17.04.2019
Zaključno poročilo komisije: 05.07.2019
podrobnosti >>STANOVANJSKA SOSESKA ZVEZNA ULICA

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: STANOVANJSKA SOSESKA ZVEZNA ULICA

Predmet projektnega natečaja:
JSS MOL načrtuje v Ljubljani, v delu kareja med Šmartinsko cesto, Flajšmanovo ulico, Kavčičevo ulico in Pokopališko ulico, gradnjo večjega števila neprofitnih najemnih stanovanj, ki bo doprinesla k zmanjševanju primanjkljaja najemnih neprofitnih stanovanj v mestu. Na natečajnem območju je predvidena gradnja okvirno 94 neprofitnih najemnih stanovanj, zunanja in prometna ureditev ter gradnja komunalne infrastrukture. Velikost natečajnega območje je približno 10.000 m2. Predvidena skupna bruto etažna površina objektov nad nivojem terena znaša do 7.796 m2.Razstava

Otvoritev razstave bo v četrtek 5.9.2019 ob 11.00 uri v pritlični dvorani JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana. Razstava bo na ogled vsak delovni dan do 19.9.2019 med 8:00 in 20:00 uro.
Vljudno vabljeni.
vabiloNaročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL
Rok oddaje: 30.05.2019
Zaključno poročilo komisije: 04.07.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=302582


podrobnosti >>OSNOVNA ŠOLO PRESKA

Odprti, projektni, enostopenjski, natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: OSNOVNO ŠOLO PRESKA

Predmet projektnega natečaja:
Naročnik želi pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za izgradnjo nove Osnovne šole Preska za približno 600 učencev, 27 oddelkov (9 razredov x 3) ter za 60 zaposlenih.Razstava

Otvoritev razstave bo v ponedeljek 30.9.2019 ob 13.00 uri v veliki sejni sobi Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
Razstava bo na ogled v poslovnem času Občinske uprave (pon., tor., čet. 8.00-15.00; sre. 8.00-17.00; pet. 8.00-13.00) do vključno 13. oktobra 2019.
Vljudno vabljeni.
vabiloNaročnik: Občina Medvode
Rok oddaje: 29.05.2019
Zaključno poročilo komisije: 03.07.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=301852


podrobnosti >>UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA LAŠKO

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA LAŠKO

Predmet projektnega natečaja:
Z natečajem želi Občina Laško pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za oblikovno ter funkcionalno prenovo osrednjih odprtih javnih površin v mestnem jedru Laškega: del Trubarjevega nabrežja pod občinsko zgradbo, del Savinjskega nabrežja pod Hotelom Savinja, del Mestne ulice in del Kidričeve ter Trubarjeve ulice ter del Aškerčevega, Valvasorjevega in Orožnovega trga. Rešitev naj vključuje prenovo javnih površin s kakovostno zasnovano urbano opremo in ureditvijo peščevih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa ob sočasnem načrtovanju površin za dostavo in intervencijo ter površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti. Naročnik bo v nadaljevanju postopka, upoštevajoč rezultate natečaja, izbral izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo načrtovanih ureditev.Razstava

Otvoritev razstave bo v sredo 19.6.2019 ob 17.00 uri v Kulturnem centru Laško.
Razstava bo na ogled do 19.7. 2019 med 8.00 in 14.00 uro in v času predstav.

Vabilo
Vljudno vabljeni.Naročnik: Občina Laško
Rok oddaje: 28.03.2019
Zaključno poročilo komisije: 09.05.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=292215


podrobnosti >>CENTER BARJE

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: CENTER BARJE

Predmet projektnega natečaja:
Naročnik Mestna občina Ljubljana želi izvesti celostno ureditev območja med križiščem Ižanske ceste in Peruzzijeve ulice na zahodu ter vodotokom Iščica na vzhodu območja. Območje je danes precej zapuščeno in delno degradirano, leži pa na osrednjem območju naselja, ob križišču dveh prometnih cest. Površina celotnega območja je 14.412,88 m2.

Želja naročnika je, da bi z omenjenimi ukrepi ustvaril vaško središče, kjer bi se lahko lokalni prebivalci družili, srečevali, rekreirali in kjer bi lahko otroci in občani kvalitetno izkoristili svoj prosti čas. Hkrati pa bi se ustvaril tudi prostor za podjetniško dejavnost, prodaje lokalnih proizvodov in pridelkov ter občasna sejmišča.
Vse to bi omogočila ureditev Centra Barje.Razstava

Otvoritev razstave bo v torek 14.5.2019 ob 15.00 uri v Desnem atriju ljubljanske Mestne hiše.
Razstava bo na ogled do 20.5. 2019.

Vabilo
Vljudno vabljeni.Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 15.03.2019
Zaključno poročilo komisije: 24.04.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=288623


podrobnosti >>CENTER ZNANOSTI

Mednarodni, odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: CENTER ZNANOSTI

Predmet projektnega natečaja:
Osrednji predmet natečaja je arhitekturna zasnova stavbe “Centra znanosti”, urbanistična zasnova umestitve “Centra znanosti” znotraj natečajnega območja, anketna rešitev za celotno območje OPPN 81 ter v nadaljevanju postopka pridobitev izdelovalca projektne dokumentacije za "Center znanosti". Programsko bo »Center znanosti”stičišče znanosti, tehnologije in kulture skozi tesno vpetostjo v gospodarstvo, raziskovalno dejavnost in izobraževanje. “Center znanosti” naj predstavlja interdisciplinarni demonstracijski objekt in omogoča preizkus in prikaz novih tehnoloških rešitev oz. inovacij, naj bo tehnološko napredna in inovativna stavba, ki bo omogočala umestitev najaktualnejših tehnologij in sistemov tudi po izgradnji in bo zasnovana kot razvijajoča se stavba skozi daljše obdobje svojega življenjskega cikla.

Spoštovani, vsem udeležencem natečaja se zahvaljujemo za sodelovanje in vas prosimo, da v četrtek dne 4.4. 2019 od 14.00 do 15.00 ure v MAO, grad Fužine, Pot na Fužine 2, Ljubljana prevzamete svoj natečajni elaborat in maketo. Za prevzem se je potrebno predhodno najaviti na e-naslov: natecaji@zaps.si in pripisati šifro vašega elaborata.

Prevzem bo možen tudi na ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana v času uradnih ur (vsak delavnik med 8.00 in 12.00 uro, razen ob torkih med 12.00 in 16.00 uro) od 10.4.do vključno 26.4.2019.
Po tem datumu gradiva ne bomo več hranili!Razstava

Otvoritev razstave bo v četrtek 21.3.2019 ob 13.00 uri v MAO, grad Fužine Pot na Fužine 2, Ljubljana
Razstava bo na ogled do 4. 4. 2019, od torka do nedelje med 10. in 18. uro.
V četrtek dne 4.4.2019 bo razstava na ogled do 14.00 ure.

Vabilo
Vljudno vabljeni.Naročnik: RS, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Rok oddaje: 20.12.2018
Zaključno poročilo komisije: 22.02.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=276738


podrobnosti >>SOSESKA NOVO POBREŽJE _ MARIBOR

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: SOSESKA NOVO POBREŽJE _ MARIBOR

Predmet projektnega natečaja:Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: SSRS) načrtuje v Mariboru v Mestni četrti Pobrežje gradnjo nove stanovanjske soseske Novo Pobrežje, kjer je predvidenih več objektov večstanovanjske gradnje s stanovanji, ki jih bo investitor oddajal v javni najem skladno z RNSP 2015-2025. Stanovanja bodo namenjena vsem zainteresiranim prosilcem. Predvidenih je od 420 do 450 stanovanj, od tega 60 oskrbovanih stanovanj za starejše, v okviru soseske pa bo možna tudi ureditev javnih programov, kot je medgeneracijski center, prostori za potrebe mladinskih dejavnosti, krajevna knjižnica in manjši lokali s storitveno dejavnostjo.
Projektna rešitev bo pridobljena z enostopenjskim javnim projektnim natečajem, na katerem bodo izbrane urbanistično in arhitekturno najustreznejše rešitve za posamezna območja v sklopu soseske, z željo po nadgradnji kvalitete prostora v smislu celovitega urbanistično krajinsko arhitekturnega oblikovanja.
Izbrane rešitve bodo hkrati osnova za urbanistično in krajinsko zasnovo območja OPPN za EUP Po 6S v Mariboru.Razstava

Razstava:
Otvoritev razstave bo v sredo 6.2.2019 ob 13.00 uri v razstavišču HAM, Hiša arhitekture Maribor, Krekova 2, Maribor
Razstava bo na ogled vsak dan do 5.3.2019 med 9.00 in 19.00 uro.

Vabilo
Vljudno vabljeni.Naročnik: Stanovanjski sklad RS
Rok oddaje: 07.09.2018
Zaključno poročilo komisije: 14.01.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=258930


podrobnosti >> Hitre povezave:

ŠPORTNA DVORANA BOVEC

DOŽIVLJAJSKI MOST MUSTE

KOPALIŠČE VEVČE

UREDITEV OBMOČJA LENTA IN DRAVSKE PROMENADE V MARIBORU

POKOPALIŠČE ANKARAN

VEČSTANOVANJSKI OBJEKT ERJAVČEVA

STANOVANJSKA SOSESKA ZVEZNA ULICA

OSNOVNA ŠOLO PRESKA

UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA LAŠKO

CENTER BARJE

CENTER ZNANOSTI

SOSESKA NOVO POBREŽJE _ MARIBOR