Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

dogodki

 

Priročnik za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč

28.12.2017


Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da je na spletni strani objavilo Priročnik za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč.
Ministrstvo pri sodelovanju v postopkih priprave prostorskih aktov v skladu z ZPNačrt ugotavlja, da so pobude za spremembo namenske rabe prostora pojav, ki terja posebno obravnavo. Razlog je njihova številčnost, predvsem pa dejstvo, da pogosto vsebujejo predloge za takšne posege, ki v prostor ne sodijo ali pa so predlagane lokacije za njihovo umestitev neustrezne.
V ustrezno opredeljevanje namenske rabe prostora in s tem v doseganje trajnostnega prostorskega razvoja lahko vodijo le uveljavljeni prostorsko načrtovalski in urejevalski instrumenti, kar med drugim pomeni tudi ustrezno določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občin ter rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor. Potrebno pa se je zavedati, da možnost podajanja individualnih pobud pri tem ne more biti izključena.
Izhajajoč iz navedenega je ministrstvo v sodelovanju s podjetjem Savaprojekt d. d. pripravilo zadevni priročnik. z namenom, da občinam omogoča presojo sprejemljivosti podanih pobud na poenoten način. Rezultat te presoje je sprejem odločitve, katere od obravnavanih pobud je možno utemeljeno vključiti v postopek priprave prostorskega akta. Z ustrezno obravnavo lahko občine zmanjšajo število pobud, ki jih vključijo v postopek ter tako manj bremenijo vsebino prostorskega akta, s tem pa je postopek priprave prostorskega akta lahko hitrejši.