Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA

Razstava:
Otvoritev razstave bo v ponedeljek 3.7.2017 ob 18.00 uri v zgodovinskem atriju Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.
Razstava bo na ogled vsak dan do 31.7.2017 med 8:00 in 22:00 uro.
Vljudno vabljeni.
vabilo

Predmet natečaja:
Z natečajem se išče najprimernejša urbanistična, arhitekturna in krajinsko arhitekturna rešitev prenove vzhodnega dela Športnega parka Ljubljana. Prenovljen bo glavni atletski stadion, opremljen bo s tribunami in spremljajočimi prostori za 5000 gledalcev, zgrajena bo atletska dvorana z vsemi spremljajočimi prostori in tribunami za 1500 gledalcev, urejena bosta pomožni atletski stadion in center za mete, zgrajena bo podzemna parkirna hiša ter zagotovljene vse zahtevane servisne in parkirne površine in dostopi, vključno z izven nivojsko peš povezavo preko gorenjskega železniškega koridorja in celovito zunanjo ureditvijo območja.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

IZVLEČEK IZ VZORCA POGODBE ZA PROJEKTIRANJE
- Obseg del: V pogodbeno ceno so vključene vse faze od IDZ do vključno pridobivanja uporabnega dovoljenja (del PGD so tudi načrti prestavitev komunalnih vodov potrebnih za pridobitev soglasij za priključitev).
- Pogodbena cena: Pogodbena cena je fiksna.
Sporočilo za javnost št.3, 31.3.2017 Na spletni strani ZAPS: https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni je objavljena zadnja verzija tabele površin (VO4_A_B_priloga_1_tabela_povrsin_dopolnitev3), ki na enem mestu združuje vse do sedaj objavljene popravke. - Roki: Izvajalec mora izdelati projektno dokumentacijo v rokih definiranih v 11. členu in jo izročiti naročniku najkasneje do 31.12.2018.
- Zavarovanje projektantske odgovornosti: Izvajalec ima projektantsko odgovornost za škodo zavarovano za vsoto 200.000,00 EUR.
- Pogodbena kazen: 2 ‰ cene pogodbenih del z DDV za vsak koledarski dan zamude, v skupnem znesku največ 10 % od cene pogodbenih del z DDV.
- Finančna zavarovanja: Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % cene pogodbenih del z DDV, veljavno še 12 mesecev po preteku roka za dokončanje pogodbenih del.
- Prenos avtorskih pravic: Izvajalec se zavezuje, da na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice, ki jih določa 22. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ter pravice objave na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih, brez časovne omejitve, ekskluzivno in brez teritorialne omejitve, pri čemer lahko avtor javno prikazuje in daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) predmetno avtorsko delo brez predhodnega soglasja naročnika.


gNaročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 20.04.2017
Zaključno poročilo komisije: 14.06.2017

rezultati natečaja

1. nagrada 35479, delovna šifra: 07

Avtorji
Borislav Petrović, dipl. inž. arhitekt
Ivan Rašković, dipl. inž. arhitekt
Milan Đurić, dipl. inž. arhitekt
Kristijan Cuk, univ. dipl. inž. arh.

Sodelavci:

Tijana Atanasijević, master arhitekt
Marija Blagojević, master arhitekt
Saša Dimitrić, master arhitekt
Predrag Živković, master arhitekt
Nada Jelić, dipl. inž. arhitekt
Boris Petrović, master arhitekt
Milica Sekulić, master arhitekt
Plakati

insert iz poročila komisije >>2. nagrada 35719, delovna šifra: 06

Avtorji

Matej Vozlič, univ. dipl. inž. arh.

Sodelavci:

Vesna Vozlič Košir, univ. dipl. inž. arh.
Mihaela Kastelic, mag.inž. arh.
Mija Mikuž, mag. inž. arh.
Lena Vozlič, štud. arh.
Luka Vozlič
 Plakati

insert iz poročila komisije >>3. nagrada 75379, delovna šifra: 08

Avtorji

Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.

Robert Potokar, univ. dipl. inž. arh.
Anja Patekar, mag. arh.
Jernej Borko, mag. arh.
 Plakati

insert iz poročila komisije >>nenagrajeni elaborati

79563_01
12012_02
20417_03

26119_04
99666_05


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
Dean Lah, univ.dipl.inž.arh.

Člani:
izr.prof. Jurij Sadar, univ.dipl.inž.arh.
Blaž Budja, univ.dipl.inž.arh.
Marjan Zupanc, univ.dipl.inž.arh.
Marko Kolenc
Drago Banovič
Maja Žitnik, univ.dipl.inž.arh.
Alenka Pavlin, univ.dipl.inž.arh.

Namestnika članov:
Matej Kučina, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Gabrijel Ambrožič

Poročevalec za arhitekturo:
Damjana Zaviršek Hudnik, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec za krajinsko arhitekturo:
Urban Švegl, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Skrbnica natečaja:
mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl. inž. arh.