Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Zakon o javnem naročanju ZJN3

24.07.2015 15:03

Ministrstvo za javno upravo je na podlagi prenovljene evropske Direktive o javnih naročilih 2014/24 EU pripravilo osnutek predloga Zakona o javnem naročanju (ZJN3) in ga poslalo v javno obravnavo ter k podajanju pripomb in predlogov pozvalo strokovno javnost. Rok za prenos direktive v pravni red držav članic je 18.04.2016.

Ministrstvo za okolje in prostor je na usklajevalni sestanek  za področje prostorskih, gradbenih zadev in natečajev  povabilo ZAPS, IZS in Mrežo za prostor.
MOP je pripravljalcu zakona posredoval usklajeni predlog v amandmajski obliki, posamezne organizacije pa še svoje pripombe in predloge. ZAPS je poleg problematike natečajev izpostavil škodljivost razpisov po merilu najnižje cene in zahteval sprejetje normativov in smernic za naročanje arhitekturnih storitev.

ZAPS - Pripombe ZJN3>
MOP - Predlogi ZJN3>
Stališče IZS o natečajih>
MOP - Pripombe ZJN3 medresorska obravnava 24.06.2015>

V nadaljnji komunikaciji se ZAPS osredotoča na dosego treh ciljev:
- uveljavitev investicijske vrednosti gradnje, kot osnove za določitev obveznosti razpisa natečaja
- vključitev Pravilnika o natečajih med obvezne podzakonske akte ZJN3
- zvišanje obveznega deleža strokovnih članov komisije na min. 50%

MJU - Odgovor na pripombe MOP 08.07.2015>
MOP - Pripomba / nasprotovanje obravnavi objavljenega vladnega gradiva 15.07.2015>
MJU - Odgovor na pripombe MOP 16.07.2015>
Vlada - ZJN3 Prva obravnava 20.07.2015>

Do faze zaključka medresorske obravnave je zagovornikom arhitekturne stroke uspelo prepričati pripravljalca da:
- merila za obveznost natečaja veže na investicijsko vrednost, in ne na vrednost storitve, kot je v Direktivi, in kot je bilo doslej v zakonu (100.člen)
- poveča delež strokovnih članov ocenjevalne komisije na 50% (v Direktivi 30%), (103.člen)
in ni uspelo prepričati da:
- je potrebno normirati storitev in ceno,
- sprejeti smernice, na podlagi katerih bi lahko izločali ekscesne ponudbe,
- predvidi sprejetje Pravilnika o natečajih, kot podzakonskega akta ZJN.

Komentar:
Zakon je na deklaratorni ravni bistveno bolj naklonjen načelu kakovosti pri naročanju, zlasti inovativnih storitev. Vprašanje je, ali bodo temu sledili tudi  razdrobljeni in večinoma nestrokovni slovenski javni naročniki.
Pripravljalec je vendarle predvidel možnosti za izločanje neobičajno nizkih ponudb (86.člen).
Za uveljavitev ostalih ciljev si bomo morali prizadevati v sodelovanju z resornim ministrstvom.

Vlada je sprejela besedilo predloga ZJN3 23.07.2015>

V sporočilu je med ostalim zapisano: "Vlada RS je sprejem predloga zakona pospremila še z dvema pomembnima odločitvama, na podlagi katerih bo jeseni sledila prenova sistema zelenega javnega naročanja in priprava smernic za učinkovitejšo izvajanje javnih naročil na pomembnejših vsebinskih in procesnih področjih." Natančnejšo vsebino teh odločitev lahko razberemo iz poročila 43. seje Odbora za gospodarstvo, na kateri je sklenjeno, da se predlog sklepa Vlade RS dopolni z naslednjima dvema točkama:

"Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za okolje in prostor, da do 15.9.2015 z resornimi ministrstvi oblikujeta delovno skupino za prenovo Uredbe o zelenem javnem naročanju.
Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za javno upravo, da z resornimi ministrstvi do 1.1.2017 pripravi smernice za učinkovito javno naročanje na področju gradenj in inženirskih storitev."

Z zadnjo točko so postavljeni temelji za pripravo konkretnih rešitev (smernic, priporočil, vzorcev) za potreben preobrat pri slabi praksi javnega naročanja na področju projektanstkih storitev.
Ljubljanski parkovni in urbanistični problemi

24.07.2015 14:00

Objavljamo prispevek Martine Lipnik o problematiki pravnih režimov prostorskega načrtovanja, evidentiranja in gradnje v obdobju tranzicije na konkretnem primeru parka na križišču Resljeve in Trubarjeve ulice v Ljubljani.

Povezava>
Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu

24.07.2015 11:00

Na straneh vlade RS je objavljeno novo gradivo Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 - 2025. Po potrditvi vlade bo predlog Resolucije poslan v obravnavo Državnemu zboru RS.

Gradivo NG1>
Zadnje gradivo NG5>
Obravnava NSP prestavljena na jesen>
Mladinski svet Slovenije - Sporočilo za javnost ob zastoju NSP>
Poenotenje baz kontaktnih podatkov

17.07.2015 12:41

Spoštovani člani,

Obveščamo vas, da bomo poenostavili komuniciranje med ZAPS in člani, zato bomo poenotili baze kontaktnih podatkov članov ZAPS. Vsak član bo za dostopanje do spletnih vsebin ZAPS lahko uporabljal le en kontaktni naslov za spletno pošto (e_mail). S tem istim e-mail naslovom bo dostopal do vsebin na spletni strani ZAPS, ki so namenjene le članom, na ta naslov bo prejemal obvestila ZAPS članom. Tistim članom, ki imajo več e-mail naslovov, npr enega v imeniku ter drugega za uporabniško ime na spletni strani, bo v naslednjih dneh določeno novo uporabniško ime, ki bo identično e_mailu v imeniku in dodeljeno novo geslo. Člani, ki imajo v imeniku več e_mailov, bodo odslej lahko uporabljali zgolj en e-mail naslov za kontakt in dostop do spletnih vsebin ZAPS. V svojem profilu na spletni strani boste lahko spreminjali geslo in se odločali za opcije prejemanja novic/novičnika in/ali klipinga. Če boste želeli zamenjati vaš e_mail, kontaktirajte imenik@zaps.si. saj tega podatke ne morete zamenjati sami, ker je del podatkov v imeniku članov.

Lep pozdrav,
ZAPS
Nekorektni razpisi

06.07.2015 10:11

Člani ZAPS-a so opozorili na, po njihovem mnenju nekorekten razpis za arhitekturne storitve in od zbornice pričakujejo ukrepanje.
Naročnik je v razpis vnesel nesorazmerne zahteve, že za prevzem projektne naloge zahteva izročitev bianco menic, v okviru ponudbe pa pričakuje tudi izdelano idejno zasnovo, s tem da je trem ponudnikom te idejne zasnove pripravljen finančno nagraditi.
Očitno želi naročnik za svoj denar dobiti največ, kar je možno in je zato pripravil svoja pravila, ki so kombinacija razpisa in natečaja.
Ugotavljamo, da obstaja veliki razkorak med pričakovanim vložkom v razpis in možnostjo za pridobitev posla, zato želimo opozoriti člane na tveganost vstopanja v posel pod takšnimi pogoji in jim priporočamo, da se tovrstnim razpisom raje izognejo. Izdelava idejne zasnove ni izdelava ponudbe, ampak je delo - kreativno in intelektualno. S pristajanjem na kratkovidne pogoje tovrstnih razpisov spodbujajo slabo prakso naročanja arhitekturnih storitev in prispevajo k dodatnem razvrednotenju stroke.

Pravno stališče v zvezi s pravnimi vidiki sodelovanja projektantov - članov ZAPS v postopkih razpisov investitorjev - povabila k oddaji ponudb z vključeno idejno zasnovo:
Povezava>
Mnenje o davčno-računovodskih vidikih opravljanja brezplačnih storitev:
Povezava>
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000