Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Razpisan natečaj za Vrtec Kočevje

30.03.2018 16:18

Občina Kočevje je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za izgradnjo 16-oddelčnega vrtca v Občini Kočevje

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
ANKETA O PONOVNI UVEDBI RAZSTAVNEGA PROSTORA ZAPS

29.03.2018 12:57

 

Spoštovane članice in člani ZAPS.

Ankete o ponovni uvedbi razstavnega prostora ZAPS in Kluba arhitektov, se vas je udeležilo 139 članov. Pobudo so podprli 104 člani (75 %), proti je bilo 35 članov (25 %). Opredeljeni člani ste večinsko prepričljivo podprli projekt. Res pa je, da je bila udeležba v anketi relativno skromna (pribl. 10 % članov). Kar je sicer povprečen odziv v anketah ZAPS. Manjša udeležba je morda tudi posledica nekoliko nerodne grafične postavitve vprašanja, saj je bilo na spletni strani le eno vprašanje in še to skrito na spodnjem robu strani, da ga je bilo moč spregledati. Obenem pa smo zaznali tudi probleme z gesli za dostop do spletne aplikacije, saj je precej naših članov geslo založilo. Zato prosimo vse člane, ki nimajo gesla, da to sporočijo zbornici, ki jim bo takoj dodelila novega. Najbolje je, da se na spletni strani označi, naj si računalnik geslo zapomni in bo potem vedno delovalo. To je pomembno tudi zato, ker se je zbornica odločila, da bodo določene spletne vsebine dostopne le z geslom, saj to od nas zahtevajo določeni zunanji avtorji gradiva, v primeru predavanj ali pisnih dokumentov.

Za sodelovanje v anketi se vam vsem lepo zahvaljujemo. Rezultat sprejemamo kot potrditev in spodbudo projektu. Mogoče ga sicer ne bomo mogli izvesti v tem letu, saj imamo pogoje odpovedi sedanjemu najemniku. Poleg tega smo se na Skupščinsekm svetu tudi dogovorili, da o projektu izvedemo še poglobljeno razpravo na Skupščinskem svetu. Izvedbo projekta tako ocenjujemo za konec tega leta ali začetek naslednjega. Vse člane vas vljudno vabimo k sodelovanju v sami vsebinski pripravi projekta, kot tudi k realizaciji vsebin.
REŠENA ARHITEKTURNA DEDIŠČINA

16.03.2018 19:00


avtor (M. Zupanc, Arhiv ZAG)

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je nameravalo prodati na dražbi vilo Rafut v Novi Gorici. Vilo je zgradil leta 1909 arh. Anton Laščak, dvorni arhitekt v Kairu pred prvo svetovno vojno. Narejena je v romantično-secesijskem neoislamskem slogu, z bogatim vrtom in parkom.
Proti prodaji je nastopala tako stroka, kot civilne iniciative. Ker ministrstvo za vilo ni primerno skrbelo, je v zadnjih desetletjih propadala. Ocena stroškov obnove je tako sedaj že skoraj dva milijona evrov. Upravičena je bila skrb, da bi novi , privatni lastnik, vilo kupil iz špekulativnih nagibov, jo pustil propasti in izredno lokacijo uporabil za novo gradnjo, po svojih kulturnih in estetskih predstavah. V tranzicijskih družbah žal ni bogatašev, ki bi bili toliko kulturno osveščeni, da bi vložili tako velika sredstva v prenovo dediščine. Če tega ne stori država ali lokalna skupnost, je dediščina pogosto uničena.
Takih primerov imamo v Sloveniji kar nekaj.
Zbornica se je pridružila protestu kolegov in poslala ministrici, županu Nove Gorice in mestnim svetnikom pismo s pozivom po zaščiti vile in njeni ohranitvi v javni lasti (objavljeno v priponki). Poziv je bil uspešen, saj so mestni svetniki soglasno zavrnili prodajo, kljub prejšnjim drugačnim napovedim. Župan je tudi predlagal, da Občina Nova Gorica sprejme brezplačni prenos vile z države na občino, ter v vilo vloži potrebna sredstva za obnovo. V tem trenutku tako izgleda, da bo to ena izmed usod naše stavbne dediščine s srečnim koncem. Za podporo zaščiti stavbne dediščine se je Zbornica zahvalila mestnim svetnikov in županu Nove Gorice.
Na tem mestu pa se zahvaljujemo predvsem vsem našim kolegicam in kolegom z Goriške, ki so v vseh zadnjih letih aktivno sodelovali pri reševanju vile Rafut. Posebej pa predsednici RO Nova Gorica Jani Bavdaž in predsednici Društva primorskih arhitektov Ines Bonutti, za tokratno akcijo.

Poziv (peticija) za Vilo Rafut

Aleš Prijon, predsednik ZAPS
NOVA ZAKONODAJA - izobraževanja

14.03.2018 16:26

Izobraževanja članov ZAPS na temo nove zakonodaje potekajo na regijskih dogodkih, prvi sklop organiziran v sodelovanju z MOP in MJU še za občine, upravne enote se je končal z še zadnjim predavanjem v Murski Soboti prejšnji teden.
Predstavitve zakonov z omenjenih regijskih posvetov najdete na povezavi >>

Drugi sklop izobraževanj poteka v skupni organizaciji ZAPS in IZS za člane obeh zbornic. Za zdaj smo uspešno izvedli izobraževanje v Mariboru in Novem mestu, razpisani so še naslednji termini:

četrtek, 22. 3. 2018, 12.00 - 17.00 v prostorih Osrednje knjižnice Celje, Muzejski trg 1 a, 3000 Celje - ZASEDENO;
torek, 27. 3. 2018, 12.00 - 17.00 v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica – ZASEDENO;

torek, 10. 4. 2018, 12.00 - 17.00 v prostorih OŠ Cirila Kosmača Piran, Oljčna pot 24, 6330 Piran v konferenčni dvorani v Samoupravni skupnosti italijanskih narodnosti Koper, Ulica Osvobodilne Fronte 10, Koper

torek, 24. 4. 2018, 12.00 - 17.00 v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj - prijava >>,

četrtek, 10. 5. 2018, 12.00 – 17.00 v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice v Sežani, Kraška ulica 6, 6210 Sežana - prijava >>.

Izobraževanja so v prihodnjih mesecih planirana še v drugih regijah, datume in lokacije še usklajujemo.
Izobraževanja so namenjena članom ZAPS in IZS, v primeru prostih mest dobrodošli vsi, ki jih tematika zanima. 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA
Začenši z decembrom smo odgovore na vprašanja v povezavi z novo zakonodajo pričeli objavljati v zavihku VPRAŠANJA IN ODGOVORI v rubriki NOVA ZAKONODAJA >>
Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov

14.03.2018 10:17

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek Uredbe o razvrščanju objektov.
Gradivo si lahko ogledate na povezavi>

Uredba obravnava stavbe, gradbeno inženirske objekte in druge gradbene posege, ki niso objekti ter določa pogoje za razvrščanje vzdrževalnih del. Osnova za pripravo predpisa je evropska kllasifikacija objektov, pri nekaterih objektih so zaradi potrebe po dodatnem razvrščanju in možnosti uporabe dodatnih kriterijev dodane podskupine (nacionalna raven), osnutek dokumenta pa je izdelan na podlagi načel in izhodišč, ki so bila pripravljena in sprejeta v medresorski delovni skupini MOP. Meje zahtevnosti so večinoma prevzete iz dosedanjega sistema.

Povzetek rešitev v Uredbi:

- opredeljeni so pojmi elementov za ugotavljanje lastnosti objektov (višina, površina, prostornina...);
- določena so pravila osnovnega razvrščanja na komplekse, glavne objekte, objekte, pripadajoče objekte in dele objektov,
- zapisano je pravilo, da gradnja novih objektov ne sme zmanjšati izpolnjevanja bistvenih zahtev obstoječim objektom, tudi če gre za enostavne ali nezahtevne objekte, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje;
- zahtevni objekti so konstrukcijsko ali dimenzijsko zahtevni, jih uporablja večje število oseb in so prostorsko močno zaznavni;
- manj zahtevni objekti so vsi objekti ki niso razvrščeni med enostavne, nezahtevne in zahtevne objekte;
- nezahtevni objekti so nezahtevne konstrukcije, omejenih dimenzij, razponi konstrukcijskih delov pa ne presegajo 5 m, objekti so predmet dovoljevanja, preverja se skladnost s prostorskimi akti;
- enostavni objekti so enostavne konstrukcije in prostorsko nezaznavni, njihova odstranitev ne povzroči veliko škode investitorju, za umestitev je potrebno pridobiti mnenja soglasodajalcev, niso predmet dovoljevanja.

ZAPS bo obravnaval osnutek predpisa na delovnih telesih in pripravil pripombe in predloge, ki jih bo potem posredoval ministrstvu. Rok za posredovanje pripomb je 12. april 2018. Člani ZAPS lahko posredujete vaše pripombe na e_naslov zakonodaja@zaps.si do 02. aprila 2018.
Simpozij DRUŽBA, PROSTOR, GRADITEV - Nova zakonodaja in stanovanjska gradnja

08.03.2018 11:36

Grajeni prostor je eden od ključnih gradnikov kvalitetnega življenja in uspešnega gospodarskega razvoja v Sloveniji. Ob sprejetih dokumentih, ki dajejo podlago za boljše upravljanje s prostorom in kvalitetnejšo gradnjo, je treba izpostaviti pomen prostora kot družbene kategorije ter pomen arhitekturne, inženirske in sorodnih dejavnosti, za doseganje dolgoročnih ciljev vzdržnega razvoja Slovenije ter ohranjanje in nadgrajevanje kvalitete življenja v državi.

Ministrstvo za okolje in prostor, Inženirska zbornica Slovenije ter Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
vas vabimo na simpozij »Družba, prostor, graditev - Nova zakonodaja in stanovanjska gradnja« v sredo, 4. aprila 2018 ob 9.00 uri na Brdu pri Kranju, Predoslje 39, v dvorani Splendens.

Vaše cenjene prijave sprejemamo na spletni povezavi ZASEDENO!
Udeležba na simpoziju je brezplačna ob predhodni najavi.

Vabilo
Program
Razpisan natečaj za brv čez Sočo

02.03.2018 16:51

Občina Tolmin je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: BRV ČEZ SOČO

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
Pričetek uporabe Pravilnika o vpisih v kataster stavb (sprememba Ur.l. RS, št. 66/2016 z dne 21.10.2016) in uvedba novosti na področju katastra stavb in registra nepremičnin

02.03.2018 10:42

V Ur.l. RS, št. 66/2016 dne 21.10.2016 so bile objavljene spremembe Pravilnika o vpisih v kataster stavb, katerih uporaba je bila povezana s prilagoditvijo informacijskega sistema katastra stavb.
Obveščamo vas, da je bila dne 28.2.2018 v Ur.l. RS, št. 13/2018 objavljena Odredba o objavi datuma prilagoditve informacijskega sistema katastra stavb. Odredba določa, da je ta datum torek, 3.4.2018.
Podrobnejše informacije si lahko preberete tukaj.
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000