Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Slovenski paviljon na EXPO 2020 v Dubaju

31.01.2019 16:21

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je na svoji spletni strani objavilo Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo idejne zasnove za paviljon z namenom vsebinske predstavitve Slovenije na svetovni razstavi Expo 2020 Dubaj - povezava>.

Na ZAPS po pregledu objavljenega gradiva ugotavljamo, da razpis vsebuje več elementov projektnega natečaja, ki pa so v nasprotju s kvalitetno natečajno prakso pri nas in tudi z natečajnim pravilnikom. Med drugim mora ponudnik ob prijavi na razpis poleg ponudbe oddati tudi t.i. »idejni koncept«, ki pa ga izdela brezplačno, saj na natečaju niso predvidene odškodnine ali nagrade. ZAPS je v zvezi s tem razpisom na ministrstva in vlado Republike Slovenije že naslovil dopis, dosegljiv na tej povezavi>.

Odgovor MGRT povezava>

Odgovor ZAPS na odgovor MGRT povezava>

Ker razpis predvideva večjo količino brezplačnega dela, kar je tudi v nasprotju z etičnim kodeksom ZAPS, članom zbornice odsvetujemo udeležbo na tem razpisu, če naročnik pogojev razpisa ne bo ustrezno spremenil. ZAPS se bo trudil doseči pravičnejše pogoje razpisa, o morebitnih spremembah vas bomo pravočasno obvestili.

Oceno določil razpisa smo objavili v rubriki NATEČAJI DRUGI>
LETNI PROGRAM STALNEGA POKLICNEGA USPOSABLJANJA 2019

31.01.2019 12:18

Spoštovane članice, cenjeni člani.

Pred vami je nabor vsebin letnega izobraževanja za leto 2019, ki ponuja raznolike tematike vseh treh matičnih sekcij Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljevanju ZAPS).

Z uveljavitvijo Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (v nadaljevanju ZAID), je stopil v veljavo tudi Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev.

Stalno poklicno usposabljanje (v nadaljevanju SPU) je tako postala dolžnost vseh članov ZAPS s ciljem ohranjanja visoke ravni strokovne usposobljenosti, zaradi zagotavljanja javnega interesa in zaščite potrošnikov. SPU se izvaja na podlagi letnega programa stalnega poklicnega usposabljanja (v nadaljevanju letni program), ki ga sprejme upravni odbor ZAPS na predlog komisije za izobraževanje, ki jo sestavljajo predstavniki vseh matičnih sekcij ZAPS, najpozneje do 1. februarja tekočega leta. Letni program je v nekaterih vsebinah (predavatelji, natančna vsebina predavanja, ...) okviren in se lahko še dopolnjuje ali spreminja.

Letni program, ki je objavljen na spletni strani ZAPS, predstavlja nabor obveznih in izbirnih vsebin, ki se bodo izvajale in pokrivajo štiri osnovne tematike:

- zakonodaja in standardi,

- teorija in referenčna praksa,

- tehnologija, materiali in tehnika ter

- poslovanje in management.

V kratkem bomo objavili še podrobnejše kriterije za določitev ter evidentiranje kreditnih točk in datume nekaterih že dogovorjenih izobraževanj. O novelaciji letnega programa s podrobnejšimi podatki glede izvedbe ostalih predavanj vas bomo sproti obveščali.

Naknadno bo objavljen tudi poziv in vloga za akreditacijo dogodkov in izobraževanj drugih organizatorjev.

Vabimo vas, da se izobraževanj udeležite v čim večjem številu!
Razstava natečajnih rešitev, SOSESKA NOVO POBREŽJE_MARIBOR

30.01.2019 09:35

Otvoritev razstave bo v sredo 6.2.2019 ob 13.00 uri v razstavišču HAM, Hiša arhitekture Maribor, Krekova 2, Maribor.
Razstava bo na ogled vsak dan do 5.3.2019 med 9.00 in 19.00 uro.

Vabilo
Vljudno vabljeni.
Nova poklicna, gradbena in prostorska zakonodaja (ZUreP-2, GZ, ZAID) - Ljubljana

29.01.2019 08:38

Obveščamo vas, da bo naslednje regijsko izobraževanje na temo nove zakonodaje z naslovom Nova poklicna, gradbena in prostorska zakonodaja (ZUreP-2, GZ, ZAID), ki ga organizirata ZAPS in IZS za svoje člane

v LJUBLJANI, v torek, 12. 3. 2019 ob 12:00 uri, 
Velika konferenčna dvorana Smelt, Dunajska cesta 160, Ljubljana

Na izobraževanju s področja nove poklicne, gradbene in prostorske zakonodaje, ki je 17. novembra 2017 stopila v veljavo, in se uporablja s 1. junijem 2018, bomo predstavili Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). Čas bo tudi za razpravo.

Program izobraževanja:

12:00 -  ZUreP-2 - Prostorsko načrtovanje, Bogdana DRAŽIĆ, univ.dipl.inž.arh. 
13:15 -  ZUreP-2 - Ukrepi zemljiške politike in prostorski informacijski sistem, mag. Tomaž ČERNE, univ.dipl.inž.geod. 
14:30 -  Odmor  
14:45 -  Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti - ZAID, Vladimir KRAJCAR, univ.dipl.inž.arh.
16:00 -  Gradbeni zakon – GZ, Helena KOVAČ, univ.dipl.inž.arh. 
17:15 -  Razprava 

Izobraževanje je v prvi vrsti namenjeno članom ZAPS in IZS, v primeru prostih mest dobrodošli vsi, ki jih ta tematika zanima. Prednost pri prijavi imajo člani/ce iz regije. Prijavite se tukaj>>

Izobraževanje je za člane ZAPS brezplačno, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150,00 EUR z vštetim DDV (razen za člane IZS, ki se prijavijo tukaj>>). Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane ZAPS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije (za člane ZAPS v višini 60,00 €, za ostale v višini 150,00 €).
Razpisan natečaj za UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA LAŠKO

24.01.2019 18:32

Občina Laško je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA LAŠKO

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
Pismo študentov rektorju - izjava ZAPS

18.01.2019 15:06

Skupina študentov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani v pismu, ki so ga naslovili na rektorja Univerze in v vednost posredovali tudi Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije, opozarja na hude anomalije, ki naj bi se dogajale na fakulteti v povezavi s pridobivanjem praktičnih izkušenj v času študija in študentskim delom v arhitekturnih birojih profesorjev. V pismu navajajo, da:
-    te anomalije vplivajo na podaljševanje študija,
-    projektantska podjetja pričakujejo in zahtevajo izkušenost mladih arhitektov, kar naj bi študente sililo k delu v arhitekturnih birojih med študijem, pri čemer jih za to slabo plačujejo, delavniki pa (predvsem ob udeležbi na arhitekturnem natečaju) presegajo zakonske norme,
-    da je trg  arhitekturnih storitev izjemno problematičen, ker temelji na prekarnem delu, pri čemer izpostavljajo sporno ravnanje profesorjev v njihovih birojih.

ZAPS pozdravlja pobudo študentov za odpravljanje anomalij in slabih praks v arhitekturnih birojih ter urejanje razmer na trgu arhitekturnih storitev, kar se sklada z osnovnimi nalogami zbornice. Anomalijam na trgu so najbolj izpostavljeni ravno mlajši arhitekti pri prehodu s študija v prakso, bolj ali manj pa jih občutijo arhitekti vseh generacij, ki si eksistenco zagotavljajo na trgu.

Pri obravnavi te problematike je treba upoštevati, da je poklic arhitekta izredno kompleksen ter da je za njegovo suvereno opravljanje potrebno veliko znanja, veščin in kompetenc, pa tudi praktičnih izkušenj, zato strokovna zrelost arhitekta nastopi razmeroma pozno. Študij arhitekture v večini okolij tradicionalno traja zelo dolgo in se spontano ali regulirano prepleta s pridobivanjem strokovnih izkušenj v birojih in na gradbiščih. V Švici se npr. zahteva enoletna strokovna praksa že pred vpisom na fakulteto, v Veliki Britaniji pa je že dolgo (pred bolonjskim študijem) uveljavljen sistem t. i. »year out« – obvezne enoletne prakse med prvo (Part I) in drugo (Part II) stopnjo študija. Dejstvo je, da si pri uravnavanju ustreznega razmerja med "teorijo" in "prakso" v času študija ob osebnem interesu študenta nasproti stojita dva različna interesa – na eni strani racionalnost (stroškov) študija, na drugi pa težnja k pridobivanju praktičnih izkušenj med študijem in s tem k potencialno lažji zaposljivosti v arhitekturnem biroju. In vendar je odločitev o delu v biroju med študijem stvar osebne izbire vsakega posameznega študenta in ga v njo ne more nihče prisiliti, tudi njegov profesor ne. Pridobivanje in posodabljanje strokovne prakse pa ni pomembno le pri preskoku s fakultete v prakso; vseživljenjsko učenje je izredno pomembno v vsej poklicni karieri arhitekta, ključno je tudi za del pedagoškega kadra na fakulteti, ki ne bi mogel na ustrezni ravni posredovati znanj, če ne bi sledil razvoju stroke tudi na trgu.

Interes članov ZAPS, ki poklic večinoma opravljajo na trgu, je gotovo stabilizacija trga arhitekturnih in inženirskih storitev, njihovo ustrezno vrednotenje ter ustvarjanje enakopravnih pogojev za vse deležnike, pri čemer je način vstopanja mladih kolegov na trg ključnega pomena. Osnova za kakršnokoli sodelovanje je, da je delo sodelavcev ustrezno plačano, tudi kadar gre za udeležbo na natečaju, saj imajo koristi od natečaja predvsem vodilni arhitekti, zato ni prav, da tveganja prevzemajo študentje. ZAPS kategorično nasprotuje ne samo neplačanim oblikam dela, ampak tudi ponujanju brezplačnih storitev z namenom pridobitve posla, kar je v preteklosti večkrat javno izpostavila (npr. izjava Brezplačno delo arhitektov >).

Pomembno je tudi, da arhitekturni biroji, ne glede na to, ali za njimi stojijo profesorji ali drugi člani ZAPS, ne gradijo poslovnega modela, ki temelji na brezplačni ali poceni delovni sili slabo plačanih študentov ali mlajših kolegov, saj s tem dodatno prispevajo k zniževanju cen arhitekturnih storitev in splošnemu razvrednotenju poklica ter nelojalno konkurirajo arhitekturnim birojem, ki takšnega modela ne uporabljajo. Profesorji, ki so hkrati lastniki birojev se zlahka znajdejo v navzkrižju interesov, zato bi morali v takšnih situacijah ravnati posebno previdno in ne bi smeli izkoriščati prednosti svojega položaja (bližnjic do kakovostne in poceni delovne sile) za koristi svojih birojev.

Kodeks ZAPS precej natančno opredeljuje nesprejemljiva ravnanja svojih članov v odnosu do sodelavcev (9. člen >), vendar menimo, da bi profesorji zaradi svojega pedagoškega in etičnega poslanstva pri menjavi vlog med javnim in zasebnim področjem potrebovali dodatna vodila, ki bi opredelila situacije navzkrižja interesov in začrtala ločnico med zasebnim in javnim. Zato pobudo študentov nadgrajujemo s predlogom, da vse fakultete, ki izobražujejo strokovnjake, bodoče člane ZAPS, sprejmejo kodeks ravnanja pedagoškega kadra pri menjavi vlog med javnim in zasebnim področjem oz. pri opravljanju storitev na trgu.

Pismo študentov omenja tudi slabo situacijo poklica nasploh. ZAPS si sicer prizadeva izboljšati stanje na trgu s kombinacijo aktivnosti na področju zakonodaje, javnih naročil, natečajev, etičnega ravnanja članov, izobraževanja, disciplinskih ukrepov itn., vendar pa je treba priznati, da sta prekarizacija in razvrednotenje poklica posledica globljih vzrokov, ki presegajo okvir zbornice. Mednje lahko poleg precej globoke gospodarske krize uvrstimo kar nekaj tranzicijskih pojavov, kot so:
-    odsotnost tarifnega pravilnika, ki bi zagotovil kakovost arhitekturnih in inženirskih storitev, kar je predpogoj za smotrno izvajanje investicijskih projektov, saj so nekakovostni projekti vzrok za drago in nekakovostno izvedbo,
-    sistem javnega naročanja, ki je z odpravo tarifnega pravilnika in dolgoletnim sistemom izbire najcenejših ponudnikov zrušil cene arhitekturnih in inženirskih storitev, silil biroje v racionalizacije in povzročil razdejanje v stroki,
-    deregulacija trga dela, ki je omogočila številne nestalne oblike opravljanja dela oz. poklica, pri čemer se nestalne oblike delodajalcem bolj splačajo kot stalne,
-    nesorazmerje med "ponudbo in povpraševanjem" oz. presežek nekaterih strokovnih profilov na trgu, mednje gotovo spadajo arhitekti.

Naloga ZAPS je, da usmeri svoje delovanje tudi v reševanje sistemskih anomalij na trgu dela, da pripravi verodostojno analizo stanja na trgu arhitekturnih storitev in konkretne predloge za ureditev razmer ter da se pri tem poveže z ustreznimi deležniki v politiki in upravi. ZAPS se zavezuje, da bo o tej temi odprla širšo razpravo in pripravila akcijski plan za izboljšanje razmer na trgu dela.
 


Pripravil Vlado Krajcar v sodelovanju s člani skupščine ZAPS

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Tomaž Krištof, v. d. predsednika

 
Plečnikova odličja 2019

17.01.2019 07:27

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika razpisuje Plečnikovo nagrado za leto 2019 - osrednje javno priznanje slovenskemu avtorju za vrhunsko stvaritev na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ali notranje opreme, nastalo v zadnjih petih koledarskih letih v Sloveniji ali v tujini.
Sklad poleg nagrade razpisuje tudi Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo ali delo na navedenih področjih ter za pomembno delo s področja arhitekturne teorije in kritike ter strokovne publicistike oziroma na splošno za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture.
Sklad posebej razpisuje še priznanje za izvajalski dosežek in študentsko priznanje.
Predloge, ki naj bodo dokumentirani tudi s slikovnim materialom, največ v velikosti A3, pošljite do 15. februarja 2019 na naslov: Društvo arhitektov Ljubljane, Sklad arhitekta Plečnika, 1000 Ljubljana, Karlovška 3/I. in info@drustvo-dal.si.
Navodila za pripravo predlogov so objavljena na tukaj.

 
Dobrodošla prihodnost

15.01.2019 13:57

4. Konferenca SiBIM

Brdo pri Kranju, 22. 11. 2018
 
 
Združenje SiBIM je na Brdu pri Kranju izvedlo četrto konferenco z naslovom ”Dobrodošla, prihodnost!“. Dopoldanski del konference je bil namenjen predstavitvi akcijskega načrta in predstavitvi sorodnih združenj iz Evrope, popoldanski del pa je bil namenjen tvorcem komercialnih projektov, kjer so bile predstavljene tudi izkušnje na konkretnih BIM-projektih.
 
Po uvodnih pozdravnih besedah predsednika SiBIM združenja dr. Andreja Tibauta iz UM FGPA fakultete v Mariboru je Jernej Salecl kot predstavnik častnega pokrovitelja Ministrstva MGRT poudaril pomen akcijskega načrta, pripravljenega s pomočjo SiBIM združenja, ki predstavlja temelj za vpeljavo informacijskega modeliranja v slovenski prostor. Sledili so štirje sklopi predavanj s tujimi in domačimi strokovnjaki s področja BIM projektiranja.
 

Prvi sklop

Sistemska implementacija BIM pristopa v različnih okoljih in področjih

Aiden Mercer, vodja marketinga v družbi buildingSMART International, ki razvija univerzalni format za globalno povezljivost Open BIM (IFC), je v predavanju z naslovom Open minds think Open BIM predstavil pomembnost digitalne povezljivosti in primere, kot je na primer Siemens-ov Digital Twin ki z virtualizacijo predmetov, vozil, naprav, proizvodnjih linij in stavb omogoča realistično izkušnjo, izračune in testiranja v virtualnem digitalnem okolju. Aktivnosti intenzivno potekajo tudi v smeri globalnega certificiranja za strokovnjake BIM.
 
Birgitta Schock, predsednica buildingSMART Switzerland, je v svoji predstavitvi z naslovom Swiss BIM culture izpostavila pomembnost upravljanja z materiali. Pravi, da je vsaka stavba deponija materialov, s katerimi je potrebno znati upravljati. Že pri gradnji se je potrebno zavedati, kako se bodo materiali na koncu življenskega cikla reciklirali. Njena ekipa pri delu uporablja do 25 različnih programskih orodij, ki jih združujejo s pomočjo BIM pristopa, kar zgovorno poimenujejo z “Orchestrated logistics”.
 
dr. Samo Peter Medved (Lineal d.o.o.) je kot eden izmed avtorjev akcijskega načrta v predavanju z naslovom Na poti k uresničevanju akcijskega načrta za uvedbo digitalizacije v RS predstavil aktivnosti, ki se v zvezi s tem odvijajo na ministrstvih in drugih državnih organih. V bližnji prihodnosti naj bi se izvajali številni pilotni projekti z BIM vsebino. Vpeljava digitalizacije v RS je časovno opredeljena z mejniki, kot je vzpostavitev portala E-graditev v letu 2021 in širša implementacija v letu 2023. Trenutno se odvijajo aktivnosti na promociji, izobraževanju in pripravi zakonodaje. EUBIM priročnik za uvedbo informacijskega modeliranja gradenj v evropskem javnem sektorju je bil preveden v slovenščino in je na voljo v digitalni obliki.
 
Ksenija Marc (vodja sektorja za tehnično podporo projektov in razvoj pri DRI d.o.o.) je predstavila Tehnične specifikacije za prometno infrastrukturo. V podjetjih DARS in DRI bodo pripravili standardizacijo slovenskih popisov, najprej za nizke gradnje. Kot osnova bodo služili že izdelani avstrijski popisi, ki bodo prilagojeni našim zahtevam in zakonodaji. Za stavbe naj bi se standardizirani popisi pripravili v roku štirih let. Ker je vzdrževanje največji strošek stavbe (cca 80 %), se pripravljajo tudi standardizirana navodila za vzdrževanje stavb.
 
Jurij Mlinar (Ministrstvo za okolje in prostor RS) je podrobno opisal portal v pripravi e-Graditev. V času digitalizacije je problem papirnate dokumentacije rešljiv in v Sloveniji naj bi ga rešil portal e-Graditev, ki bo začel testno delovati leta 2020, leto kasneje pa je predviden začetek rednega delovanja, ki bo odpravil papirnato dokumentacijo in bo pokrival področje prostorskega načrtovanja, graditev in evidentiranje gradenj. Portal je že aktiven, na njem pa lahko dostopate tudi do informacije o izdanih gradbenih dovoljenjih.
 
Veljko Janjić (Bexel Consulting d.o.o.) je spregovoril o standardu SIST ISO 19650 - Organizacija in digitalitalizacija podatkov o gradbenih delih, vključno z BIM - Upravljanje podatkov z uporabo modeliranja informacij o zgradbi in knjižici FIDIC EFCA BIM. Omenil je tudi razmerje stroškov v življenjskem ciklu stavbe, ki se kažejo v razmerju 1 za projektiranje : 10 za gradnjo : 100 za vzdrževanje. BIM modeli virtualnih stavb so vir informacij v celotnem življenjskem ciklu stavbe. Preko digitalnih naprav so v vsakem trenutku na voljo vsem udeleženim. Cena projektne dokumentacije je večno prisoten problem, saj je izdelava dokumentacije praviloma podcenjena. Še posebej se ta težava kaže pri uporabi BIM prisotpa, ki zahteva na začetku nekaj več vložka v popolno dokumentacijo (cca 2%), ki pa se nato skozi vseživljensko obdobje (LCC) povrne v višini cca 20%.
 

Drugi sklop 

BIM rešitve za učinkovito načrtovanje 

Udeleženci okrogle mize Iztok Zabreznik (Lineal d.o.o.), Denis Simčič (Protim Ržišnik Perc d.o.o.), Martin Lah (Elea iC d.o.o.), Jurij Mlinar (predstavnik MOP), Veljko Janjić (Bexel Consulting d.o.o.) in Ivan Rus (Axis d.o.o.), ki jo je moderiral dr. Samo Peter Medved (Lineal d.o.o.), so se dotaknili naslednjih tem: oddaja projektne dokumentacije v modelni obliki - digitalizacija dokumentacije v upravnih postopkih do leta 2021, vzdrževanje in vodenje z uporabo modelov, drugi tir v BIM načinu, pomembnost popisa za izvajalca in težave ki nastopajo zaradi napak in neusklajenosti popisov z gradnjo.
 
Prof. dr. Žiga Turk iz FGG v Ljubljani je v predavanju z naslovom Med modo in priložnostjo predstavil uporabo tehnologije veriženja blokov Blockchain v gradbeništvu. Podobno kot digitalna valuta Bitcoin je Blockchain zamišljen v gradbeništvu. Gre za idejo, da bi se informacije zapisovale v bloke in se jih za nazaj ne da popravljati. Informacije so ves čas na voljo na spletu vsem uporabnikom, kot so investitor, projektanti, izvajalci, in drugim. V sklopu teh informacij je poudaril možnost izdelave pametnih pogodb, ki bi jih zaradi takšnega koncepta lahko analizirali v željenih časovnih obdobjih. Prednost Blockchain tehnologije predstavlja zaupanje v princip.
 
Katja Štravs in Boštjan Štravs (JUB d.o.o.) sta predstavila  knjižnico BIM elementov s svojimi proizvodi za toplotne izolacije in barve. Toplotne izolacije z informacijami o lastnostih materialov omogočajo izračun toplotnih prehodnosti direktno v arhitekturnih programih, barve so definirane v RAL, NCS, JUB standard. Elementi so brezplačno na voljo na svetovnem spletu.
 
Miran Klemar (Deltabloc d.o.o.) je predstavil knjižnico BIM elementov podjetja Deltabloc, ki izdeluje varnostne ovire.
 
Tone Stanovnik (Špica International d.o.o.) je v predavanju z naslovom BIM - digitalni dvojček realnih prostorov – digital twins orisal svoj pogled na digitalno družbo. Predvsem poudarja priložnosti, ki izhajajo iz bliskovitega tehničnega napredka. IOT (Internet of Things) je tema, ki se neposredno dotika BIM-a in vsesplošne digitalizacije. Na področju industrije in drugje BIM modeli omogočajo velike možnosti, kot na primer testiranja zapletenih proizvodnih procesov v virtualnem svetu.
 
 

Tretji sklop

Primeri uporabe BIM pristopa 

Dr. Viktor Markelj (Ponting d.o.o), dr. Vojkan Jovičić (Irgo Consulting d.o.o): BIM sodelovanje na primeru zahtevnega infrastrukturnega projekta 
 
Marko Žibert (Elea d.o.o): Raznovrstnost uporabe informacijskega okolja pri podzemnih gradnjah - Razvoj “BIM use cases” baze za podzemne gradnje v okviru ITA
 
Borut Hafner (sekretar Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javni sklad) in Denis Simčič (Protim Ržišnik Perc d.o.o.): BIM procesi pri načrtovanju stanovanjske gradnje – izkušnje in vizija
 
Primož Tarle (Živa Hiša d.o.o): BIM projektiranje električnih instalacij - projektiranje celovitega sistema električnih instalacij v zgradbah od točke priklopa na omrežje do končnega porabnika. Nivo projekta BIM 3D
 
Muhamed Serdarević (Normal arhitektura, predsednik BIM ALLIANCE):BIM v BiH
 
 

Četrti sklop

Nekatera programska BIM orodja  

Aleš Korbar (CGS Labs d.o.o.): Kako učinkovito izmenjavati informacije in upravljati dokumentacijo na BIM projektih 
Lucija Franko (iPROSTOR): ALLPLAN BIM+ delo v projektni skupini
Amela Memić (Bexel Consulting d.o.o): Integriran 3D/4D/5D/6D pristop v Bexel Manager platformi
 
pripravil:
Marko Kramar

 
Strateško načrtovanje dostopnosti

15.01.2019 09:32

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da sprejeti novi Gradbeni zakon v 22. členu določa podrobnosti v zvezi z zagotavljanjem dostopnosti oziroma univerzalno graditvijo in rabo objekta.
Večina zahtev tega člena je sicer neposredno povezana z graditvijo objektov in so tako pomembne predvsem za projektante. Vendar pa člen vključuje tudi določila, ki so pomembna za občine. Te lahko namreč v dogovoru z reprezentativnimi invalidskimi organizacijami sprejmejo smernice za zagotavljanje dostopnosti, s katerimi določijo stopnjo prilagojenosti zunanjih javnih površin, ne glede na zahteve o opremljenosti javnih površin, ki so določene z omenjenim zakonom.
Priročnik Strateško načrtovanje dostopnosti podrobneje prikazuje kriterije in dejstva, ki jih morajo občine upoštevati pri izdelavi smernic za zagotavljanje dostopnosti zunanjih javnih površin. Izdelava teh smernic je namreč ključni del strateškega načrtovanja dostopnosti, o katerem teče beseda v tem priročniku.
Več >>

 
Predavanje Fuensante Nieto ZASEDENO

15.01.2019 00:00

 photo © Roland Halbe

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo, Ljubljana, vljudno vabi na predavanje priznane španske arhitektke Fuensante Nieto, iz arhitekturnega biroja Nieto Sobejano, z naslovom "Denkbilder". Predavanje bo v Plečnikovi predavalnici Fakultete za arhitekturo, Ljubljana, v četrtek, 24.01.2019 ob 19.00.
Obvezne so prijave. 

Fuensanta Nieto dela kot arhitektka vse od leta 1983, ko je diplomirala na Politehnični univerzi v Madridu ter na Visoki šoli za arhitekturo in načrtovanje na univerzi Columbia v New Yorku. Je ustanovitvena partnerica Nieto Sobejano Arquitectos in profesorica na Universidad Europea v Madridu. Fuensanta Nieto poučuje arhitekturo ter sodeluje v žirijah in na simpozijih različnih institucij po svetu. Od 1986 do 1991 je bila sourednica arhitekturne revije Arquitectura.
Fuensanta Nieto je leta 1985 z Enrique Sobejanom ustanovila arhitekturni biro Nieto Sobejano Arquitectos. Pisarno imata v Madridu in Berlinu. Poleg številnih objav v mednarodnih revijah in knjigah, so bila dela biroja razstavljena na Beneškem arhitekturnem bienalu leta 2000, 2002, 2006 in 2012, v Muzeju moderne umetnosti (MoMA) v New Yorku leta 2006, v Kunsthaus v Gradcu leta 2008 in v fundaciji MAST v Bologni leta 2014. Prejeli so več mednarodnih nagrad - Nacionalna nagrada za varstvo in obnovo kulturne dediščine (2007), Nike -arhitekturna nagrada Zveze nemških arhitektov BDA (2010), nagrada za arhitekturo Aga Khan (2010), nagrada Piranesi Prix de Rome (2011), nagrada Evropski muzej leta (2012), nagrada Hannes Meyer (2012), častni član AIA (2015), medalja Alvar Aalto (2015) ter Zlata medalja za zasluge v upodabljajočih umetnostih (2017). Njihova glavna dela so muzej Madinat al-Zahra, muzej Moritzburg, muzej San Telmo, kongresni center Zaragoza, razširitev Joanneum v Gradcu in Center sodobne umetnosti v Córdobi. Trenutno imajo Nieto Sobejano Arquitectos projekte v Nemčiji, Španiji, Avstriji, Estoniji, Maroku, na Kitajskem, v Združenem kraljestvu in Franciji. Nedavno so objavili tri monografije o svojem delu: "Nieto Sobejano. Spomin in izum" (Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, Nemčija, 2013), "Fuensanta Nieto, Enrique Sobejano. Architetture" (Mondadori Electa Spa, Milano, Italija, 2014) in "Nieto Sobejano Arquitectura 2004-2017" (TC Cuadernos 131/132, Valencia, Španija, 2017).
dekleva gregorič prejemnika nagrade prešernovega sklada

14.01.2019 09:06

 

photo © Tamás Bujnovszky

Upravni odbor Prešernovega sklada je razglasil letošnja dobitnika Prešernove nagrade za življenjsko delo in šest dobitnikov nagrad Prešernovega sklada. Med njimi sta tudi arhitekta Aljoša Dekleva in Tina Gregorič Dekleva za dela zadnjih treh let, denimo slovenski paviljon Dom v Arzenalu na bienalu v Benetkah leta 2016 in objekt Univerzitetnega kampusa Livada v Izoli.

Tina Gregorič Dekleva in Aloša Dekleva delujeta v okviru svojega arhitekturnega biroja Dekleva Gregrič arhitekti, ki sta ga ustanovila leta 2003. Oba sta študirala najprej na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, kasneje pa na Architectural Association v Londonu, kjer sta magistrirala z odliko leta 2002. Njuno delo je bilo deležno mednarodne prepoznavnosti najprej z XXS hišo v ljubljanskem Krakovem predmestju, za katero sta prejela evropsko nagrado Srebrno medaljo Luigi Cosenza in nagrado revije Wallapaper. Leta 2009 je bil njun objekt za Odpad v Pivki nominiran in uvrščen v izbor za evropsko nagrado Mies van der Rohe, med drugim pa je bil nagrajen tudi s Plečnikovo nagrado. Leta 2012 so prejeli 2. mesto za AIT mednarod no arhitekturno nagrado za hišo v Mauiu na Hawajih. Istega leta so izbrali njihov arhitekturni biro v kategorijo "zelo priporočljivih" arhitekturnih birojev v inciviativi "21 arhitektov za 21. stoletje" revije AIT. Stanovanjsko naselje Perovo in objekt KSEVT, ki so ga zasnovali v soavtortsvu s še tremi biroji (Bevk Perović, Ofis, Sadar+Vuga in Dekleva Gregorič), je bil nominiran za Mies van der Rohe nagrado leta 2013. Prav tako je bila za Mies van der Rohe nagrado nominirana njihova kompaktna hiša na Krasu. 

Svojo mednarodno vpetost pa izkazujeta tudi z raziskovalnim delom in poučevanjem. Aljoša Dekleva je bil gostujoči profesor na École d’architecture de l’Université de Montréal v Kanado leta 2014, trenutno pa poučuje na  l’ENSAPVS v Parizu v Franciji. Tina Gregorič Dekleva je bila med leti 2002-04 predavateljica na Tehniški univerzi v Grazu, od leta 2014 pa je redna profesorica in vodi oddelek za gradbeno teorijo in oblikovanje na Inštituru za arhietkturo in oblikovanje na dunajski tehniški univerzi.

 
Razstava natečajnih rešitev za STANOVANJSKO SOSESKO JESIHOV ŠTRADON

10.01.2019 11:17

Otvoritev razstave bo v torek 15.1.2019 ob 13.00 uri v  Desnem atriju ljubljanske Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.
Razstava bo na ogled vsak dan do 24.1.2019 med 8:00 in 20:00 uro.
Vabilo
Vljudno vabljeni.
Razpisan natečaj za Center Barje

01.01.2019 20:08

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: CENTER BARJE

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
 arhiv novic:

september 2021
avgust 2021
julij 2021
junij 2021
maj 2021
april 2021
marec 2021
februar 2021
januar 2021

december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
avgust 2020
julij 2020
junij 2020
maj 2020
april 2020
marec 2020
februar 2020
januar 2020

december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
avgust 2019
julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009

0000