Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

Splošni pogoji ZAPS, ponudba in pogodba za projektiranje

ZAPS je v sodelovanju z odvetniško pisarno Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji izdelala Splošne pogoje ZAPS, ki urejajo pogodbeni odnos projektanta in naročnika. Poslovni odnos projektanta in naročnika se začne že v predpogodbeni fazi, ko se projektant in naročnik usklajujeta glede parametrov naročila in pogodbe. Ko projektant in naročnik uskladita parametre pogodbe, se s podpisom pogodbe dokončno dogovorita za obseg dela, roke in plačilo. Splošni pogoji ZAPS so priloga in sestavni del vsebine pogodbe, ki ureja posebne dogovore pogodbenih strank. Če v pogodbi ni z dogovorom projektanta in naročnika drugače opredeljeno, veljajo vsi členi Splošnih pogojev.

Vprašanja glede Splošnih pogojev naslovite na zaps@zaps.si.

 

Splošni pogoji za arhitekturne storitve ZAPS

Splošni pogoji ZAPS so skupek pravno relevantnih pogodbenih določil, ki dopolnjujejo posebne dogovore zapisane v pogodbi o projektiranju. O uporabi Splošnih pogojev ZAPS se morata pogodbeni stranki dogovoriti, naročniku pa morajo biti tudi lahko dostopni. V Splošnih pogojih ZAPS so obdelane teme, pomembne za sklenitev pogodbe, ki projektantom omogočajo ureditev odnosa z naročnikom in ustrezno pravno zaščito. Splošni pogoji ZAPS so izdelani v kontekstu uveljavljanja interesov projektanta, ki so v enostranskem sestavljanju pogodb s strani naročnika pogosto zapostavljeni. Splošni pogoji ZAPS služijo tudi kot osnova za pripravo pogodb, ki so del natečajnih gradiv. Na voljo so celotni splošni pogoji, ki se uporabljajo kot priloga in sestavni del pogodb in splošni pogoji po delih, kjer člani z geslom dostopajo do posameznih vsebin in pojasnil o uporabi in vključitvi posameznih členov.

SPLOŠNI POGOJI ZA ARHITEKTURNE STORITVE ZAPS

  

Splošni pogoji po delih

A. Veljavnost splošnih pogojev >>

B. Naročilo >>

C. Splošne pravice in obveznosti izvajalca >>

 


na vrh

Projektna naloga

Projektna naloga je skupek podatkov o značilnostih predvidene gradnje, ki jih mora naročnik posredovati projektantu. Projektna naloga po zakonu ni obvezna, vendar je projektantu v veliko pomoč pri projektiranju, saj je pisni dokument, ki projektantu v vseh fazah projektiranja oz. poslovnega odnosa z naročnikom služi za definiranje obsega in značilnosti dela. Pisnost projektne naloge zagotavlja popolno jasnost odnosa projektanta in naročnika v smislu vsebine projektantovega dela.

Do izdelave vzorca projektne naloge, se kot pomoč lahko uporablja Opomnik za definiranje projektne naloge, ki ga je izdelala IZS.


na vrh

Pogodba za projektiranje

V pogodbi projektant glede na projektno nalogo opredeli obseg projektiranja in vrsto načrtov, ki so za posamezno gradnjo predvideni, roke za izdelavo ter ceno in način plačila za ponujeno delo. V pogodbiso vsebovani samo osnovni parametri urejanja odnosa med naročnikom in projektantom, saj so v celoti vsebovani v Splošnih pogojih ZAPS. Morebitno izključitev posameznih členov Splošnih pogojev pogodbeni stranki opredelita v pogodbi. ZAPS priporoča, da se Splošni pogoji ZAPS uporabljajo v čimvečji meri.

VZOREC POGODBE ZA PROJEKTIRANJE


na vrh

Podrobnejša obrazložitev ponujenih del

Podrobnejša obrazložitev ponujenih del je standardna priloga pogodbe, ki vsebuje podrobnejši opis katera dela oz. sestavni deli se ponujajo v posamezni fazi in vrsti načrta v projektni dokumentaciji.

VZOREC PODROBNEJŠA OBRAZLOŽITEV DEL

 


na vrh
 
Splošni pogoji za arhitekturne storitve ZAPS

Projektna naloga

Pogodba za projektiranje

Podrobnejša obrazložitev ponujenih del