Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

dobrodoŠli

Vegova 8
1000 Ljubljana

Matična številka: 1913433
Davčna številka:
SI10754938
Transakcijski račun:
SI56 0310 0100 1291 427

Uradne ure:
ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 8.00 do 12.00 ure 
torek: 12.00 do 16.00 ure

Tajništvo:
Tel:+386 (0)1 24 20 670
Fax:+386 (0)1 24 20 680
E-naslov: zaps@zaps.si

Imenik:
Tel:+386 (0)1 24 20 676
E-naslov: andreja.divjak@zaps.si

Natečaji:
GSM 041 751 461
Tel:+386 (0)1 24 20 672
E-naslov: natecaji@zaps.si

zaps@fb


UPORABNIK
up. ime (email):


geslo:


 
zadnje novice

Beneški bienale arhitekture 2016 (21.10.- 22.10.)

23.09.2016 11:30

Beneški bienale arhitekture 2016 (21.10.- 22.10.)

Vabimo vas, da se 21. in 22.10.2016 udeležite dvodnevne ekskurzije v Benetke, kjer si bomo po dveh letih ponovno lahko ogledali največjo svetovno prireditev oz. razstavo, posvečeno arhitekturi: Beneški Bienale arhitekture 2016


podrobnosti >>
Nagrada Piranesi 2016 - razpis

22.09.2016 11:32

Na spletni strani PIDA je objavljen letošnji razpis za nagrado Piranesi, ki nagrajuje najboljše arhitekturne realizacije, nastale v zadnjih dveh letih na območju centralne Evrope.
Sodelujoče dežele so Austria, Češka, Grčija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Slovaška in Slovenija. Sodelujoče fakultete so Ljubljana, Maribor, Zagreb, Split, Trst, Pescara, Gradec, Dunaj, Budimpešta ter Architectural Association School of Architecture, London in...podrobnosti >>
svetovni teden trajnostne gradnje

14.09.2016 11:15

World Green Building Week, dogodek, ki ga svetovno združenje za trajnostno gradnjo World Green Building Council organizira vsakoletno skozi svoje številne države članice na globalni ravni, bo letos potekal od 26. septembra do 2. oktobra pod sloganom C...


podrobnosti >>
Ženske v arhitekturi - anketa in ekskurzija

06.09.2016 13:02

Medtem ko je kar 76 % arhitektov v Veliki Britaniji moških, je bilo v Sloveniji leta 2014 kar 56 % arhitektk, včlanjenih v zbornico ženskega spola oz. 13 % več kot dve leti pred tem. V Avstriji je registriranih ženskih arhitektk le 18 %, na Madžarskem pa okoli 33 %. Kaj vpliva na položaj ženskih arhitektk v arhitekturnem poklicu? Kakšne projekte izbirajo ženske in ali drugače pristopajo k arhitekturnemu projektu? Zakaj je pomembno izpostavljati ženske v arhitekturi?


podrobnosti >>
Prenova Uredbe o zelenem javnem naročanju – javna razprava

30.08.2016 13:08

Ministrstvo za javno upravo je objavilo javno povabilo strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predložitev pripomb na osnutek predloga Uredbe o zelenem javnem naročanju. Pripombe lahko pošljete na zaps@zaps.si do 27.09.ali neposredno na MJU do 30.09.

Dopis>

Predlog uredbe>

Predlogi primerov okoljskih zahtev>


Prenova tehične smernice "Požarna varnost v stavbah"

25.08.2016 13:24

Ministrstvo za okolje in prostor je oddalo javno naročilo izdelave predloga prenove tehične smernice TSG-1-001:2010 -  Požarna varnost v stavbah. Izbrani izdelovalec - Slovensko združenje za požarno varstvo poziva strokovno javnost, da do 19.09.2016 posreduje pripombe k obstoječi smernici.
Več>
 


arhitektke oblikujejo prihodnost

24.08.2016 10:09

 

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) v sodelovanju z Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten (BAIK) - avstrijsko zbornico inženirjev in arhitektov ter Kammer der ZiviltechnikerInnen für Steiermark und Kärnten - zbornico inženirjev avstrijske Š...


podrobnosti >>
23.08.2016 08:46

Ekskurzija v Pomurje : 23. september 2016 in razstava "Inženirke oblikujejo prihodnost« v avstrijski Radgoni

Namen pričujoče ekskurzije je spoznavanje, druženje in izmenjava izkušenj avstrijskih in slovenskih arhitektk in arhitektov, gradbenih inženirk in inženirjev, krajinskih arhitektk in arhitektov, geodetk in geodetov, geologinj in geologov...Eksku...


podrobnosti >>
Javna razprava o strategiji arhitekturne politike

16.08.2016 08:50

Ministrstvo za kulturo načrtuje pripravo in delno tudi že izvedbo temeljnih procesov prenove kulturnega modela.
V času med 17. avgustom in 19. septembrom bo potekala javna razprava o strategiji arhitekturne politike, ki se začenja s tiskovno konferenco in predstavitvijo izhodiščnega dokumenta Arhitektura za ljudi – osnutek arhitekturne politike...


podrobnosti >>
Razpisan je natečaj za DOM ZAŠČITE IN REŠEVANJA V TRZINU

14.07.2016 16:00

Občina Trzin je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala javni, anonimni, odprti, enostopenjski arhitekturno – urbanistični natečaj z anketnim delom za urbanistično zasnovo območja ter projektnim delom za izbiro strokovno najprimernejše arhitekturne rešitve za DOM ZAŠČITE IN REŠEVANJA V TRZINU

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.


Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1)

13.07.2016 13:46

V javni obravnavi je predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), ki je pripravljen v okviru projekta priprave nove sistemske obdavčitve nepremičnin.
Predlog zakona določa merila za množično vrednotenje nepremičnin v Sloveniji ter ureja postopke v zvezi z zagotavljanjem ugovora zoper posplošeno tržno vrednost kot rezultata ...


podrobnosti >>
RAZPIS ZLATA KOCKA 2017

07.07.2016 15:04

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije razpisuje nacionalne nagrade programa Arhitektura in otroci: nagrade Zlata kocka 2017. Nagrada Zlata kocka hkrati predstavlja kandidaturo za svetovne nagrade »UIA Architecture & Children Golden Cubes Award« programa Arhitektura in otroci Svetovne zveze arhitektov (UIA). 

VEČ...


Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev

04.07.2016 15:09

Ministrstvo za javno upravo je izdalo Smernico za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev

Ob določitvi besedila predloga Zakona o javnem naročanju (ZNJ-3) je Vlada naložila Ministrstvu za javno upravo, da skupaj z resornimi ministrstvi do 1. januarja 2017 pripravi Smernice za učinkovito javno naročanje na področju gradenj in inženirskih storitev.

Po nekajmesečnih usklajevanjih in strokovnih razpravah, namenjenih iskanju rešitev za številne dileme glede nekakovostnih storitev, slabih razpisnih dokumentacij ter slabo razpoložljivostjo informacij o dobrih praksah v javnem naročanju je tako že ob koncu junija 2016 sprejeta prva verzija Smernic, katerih uporaba bo prispevala h kakovostnejšim pripravam razpisnih dokumentacij, predvsem pa bo imela vpliv na kakovostnejše in dolgoročno vzdržne, učinkovite in gospodarne arhitekturne in inženirske storitve.

Natečaji so v Smernicah obdelani na načelni ravni. V nadaljevanju bodo sprejeta podrobna pravila, ki urejajo natečaje, bodisi v obliki podzakonskega akta - Pravilnika, ali ravno tako v obliki smernic. Do sprejetja novega dokumenta se za organizacijo natečajev smiselno uporablja obstoječi Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (Uradni list RS, št. 108/04 s spremembami), razen v delih v katerih ni skladen z ZJN-3.

Smernice na načelni ravni predstavljajo precejšnji odmik od uveljavljenih dogem javnonaročniške prakse, ki je v polpreteklem obdobju izvajala sistematično negativno selekcijo ponudnikov arhitekturnih in inženirskih storitev (razen pri postopkih, pri katerih je bil uporabljen natečaj, kot del postopka javnega naročila). Kakšen bo učinek smernic in v kolikšnem času se lahko projektanti, arhitekti in inženirji ponovno postavijo na noge je odvisno od tega, ali se jih bodo držali javni naročniki pri konkretnih razpisih, in kako bodo učinkovale določene rešitve predvidene v Smernicah.

Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev


Objavljen je razpis natečaja UL ALUO

20.05.2016 08:16

Na portalu javnih naročil je objavljen razpis natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Rekonstrukcijo in dozidavo obstoječega objekta ALUO na Erjavčevi ulici v Ljubljani

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.


Publikacija "Kultura prostora in graditve zdaj!"

18.03.2016 08:01

Skupina Odgovorno do prostora! predstavlja publikacijo "Kultura prostora in graditve zdaj!".
S publikacija želi nagovoriti odločevalce in jih opozoriti, da so razmere v prostoru kritične ter da je skrajni čas za odločne ukrepe.
Publikacija je unikaten rezultat sodelovanja strokovnjakov z različnih strokovnih področij, ki se ukvarjajo s prostorom in graditvijo: arhitektov, krajinskih arhitektov, prostorskih načrtovalcev, geografov, geodetov in inženirjev. Z njo želi spodbuditi ambiciozno snovanje nove prostorske politike dostojne nacionalnega potenciala prostora in ljudi v razvojno prelomnem času.

Izraz podpore za opravljeno delo in prizadevanja je dogodkom povezanim s Kulturo prostora in graditve zdaj! s častnim pokroviteljstvom izkazal tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Skupina Odgovorno do prostora!

Publikacija Kultura prostora in graditve zdaj!


zadnji izvedeni natečaj:

Jezerska promenada na Bledu

Razstava
Otvoritev razstave bo v četrtek, 5. maja 2016, ob 17. uri v Festivalni dvorani na Bledu. Razstava bo na ogled do 5. junija 2016.
Vabilo

Javni, odprti, projektni, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za
UREDITEV JEZERSKE PROMENADE NA BLEDU

Predmet razpisanega natečaj:
Zasnova promenade mora slediti s podrobnim načrtom zasnovani prenovi večplastnega območja kulturne dediščine Bleda, območja z velikim simbolnim pomenom ter nacionalno in mednarodno prepoznavnostjo. Cilj je oblikovati promenado kot celovito prostorsko potezo, ki bo ob upoštevanju vseh potencialov (značilnosti in kakovosti prostora) postala osrednja mestna površina, namenjena prvenstveno pešcem, ter dvignila kakovost in prepoznavnost prostora. Predmet natečaja so ureditve utrjenih površin, opredelitev stikov z robovi lastniških parcel, zasaditve, fasade nekaterih objektov, gostinski vrtovi, urbana oprema in pomožni objekti ter osvetlitev. V natečajni ekipi je zaželeno sodelovanje arhitekturne, krajinsko arhitekturne in oblikovalske stroke.


Naročnik: Občina Bled
Rok oddaje: 25.03.2016
Zaključno poročilo komisije: 22.04.2016
podrobnosti >>

 

Dogodki ZAPS:
21.10.2016 do 22.10.2016
(Pet, Sob)
Beneški bienale arhitekture 2016 (21.10.- 22.10.)


Razstave:
17.05.2016 do 20.11.2016
(Tor)
Razstava Soseske in ulice


Predavanja:
27.09.2016
SKLADNOST LESENIH KONSTRUKCIJ IN PROIZVODOV IZ REZANEGA LESA po SIST EN 14081-1

04.10.2016 do 05.10.2016
Izobraževanja IZS


Drugi dogodki:
17.09.2016 do 25.09.2016
Delavnica: Natural Building Techniques inspired from Traditional Constructions

10.05.2016 do 16.10.2016
AlpWeek Alps & People Living culture!

14.09.2016 do 31.10.2016
Svetovni dan habitata 2016koledar dogodkov: