Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

17.07.2019
Primeri dobre in slabe prakse Elaboratov lokacijske preveritve

Z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2.11.2017; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) je bila kot novost v aktualni praksi prostorskega načrtovanja vpeljana lokacijska preveritev. Ministrstvo je za lažje razumevanje in uporabo tega instrumenta pripravilo »Priporočila za izvajanje lokacijske preveritve«.

Priporočila za izvajanje lokacijske preveritve so torej pripravljena z namenom, da občinam olajšajo pričetek izvajanja lokacijskih preveritev in da se tega lotevajo na poenoten način. Priporočila so bila poslana tudi na Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s ciljem, da bi se poenotena praksa razširila pri kar se da velikem številu prostorskih načrtovalcev.

Od 29. 8. 2018 do 1. 7. 2019 je ministrstvo prejelo 75 vlog za podajo mnenja glede ustreznosti elaborata lokacijske preveritve (v nadaljnjem besedilu: elaborat). Večina vlog je bila na ministrstvo poslana od aprila 2019 dalje. Pri tem ministrstvo opaža porast števila vlog v mesecih maju in juniju.

Pri pregledu gradiv in elaboratov ministrstvo opaža, da prostorski načrtovalci, kljub izdanim priporočilom ne sledijo usmeritvam, nekateri celo ne določilom ZUreP-2. Zato je moralo ministrstvo v skoraj 50 % izdati mnenje o neustreznosti elaborata lokacijske preveritve.
 

26.11.2019
Usmeritve glede obravnave lokacijskih preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev

Vsebina:
1.    Pravna podlaga
2.    Namen lokacijske preveritve
3.    LP v primeru OPPN
4.    Uporaba LP za odstopanje od PIP določenih z OPPN
       •    LP, s katero se delno ali v celoti spreminja zazidalna oziroma ureditvena situacija kot celostna korekcija izvedbene regulacije
       •    LP kot izraz nestrinjanja z zahtevami iz OPPN
       •    LP in utemeljitev objektivnih okoliščin
       •    LP in sprememba parcelacije
      •    Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev (tolerance)
5. Usmeritve za odločanje o LP v primerih OPPN

Vsi navedeni dopisi, kakor tudi drugi (za OPPN), so dostopni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/teme/obcinski-prostorski-akti/


20.02.2020
Legalizacija objektov na podlagi šestega odstavka 116. člena Gradbenega zakona - predhodna lokacijska preveritev